Πίνακες

Ταξινόμηση δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρήση αυτόματου φίλτρου ή ενσωματωμένους τελεστές σύγκρισης όπως "μεγαλύτερο από" και "πρώτων 10" στο Excel να εμφανίσετε τα δεδομένα που θέλετε και να αποκρύψετε τα υπόλοιπα. Αφού πραγματοποιήσετε φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε εκ νέου ένα φίλτρο για να λάβετε ενημερωμένο αποτελέσματα ή να καταργήστε ένα φίλτρο για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα.

Τα φιλτραρισμένα δεδομένα εμφανίζουν μόνο τις γραμμές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζετε και κάνουν απόκρυψη των γραμμών που δεν θέλετε να εμφανίζονται. Μετά το φιλτράρισμα των δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε, να βρείτε, να επεξεργαστείτε, να μορφοποιήσετε, να σχεδιάσετε σε γράφημα και να εκτυπώσετε το υποσύνολο των φιλτραρισμένων δεδομένων, χωρίς να το αναδιατάξετε ή να το μετακινήσετε.

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε περισσότερες από μία στήλες. Τα φίλτρα λειτουργούν προσθετικά, που σημαίνει ότι κάθε πρόσθετο φίλτρο βασίζεται στο τρέχον φίλτρο με αποτέλεσμα να μειώνει επιπλέον το υποσύνολο των δεδομένων.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση για την αναζήτηση φιλτραρισμένων δεδομένων, γίνεται αναζήτηση μόνο των δεδομένων που εμφανίζονται. Η αναζήτηση δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα που δεν εμφανίζονται. Για να εκτελεστεί αναζήτηση για όλα τα δεδομένα, καταργήστε όλα τα φίλτρα.

Οι τρεις τύποι φίλτρων

Με το "Αυτόματο φίλτρο", μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις τύπους φίλτρων: βάσει τιμών λίστας, βάσει μορφοποίησης ή βάσει κριτηρίων. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους φίλτρου είναι αμοιβαία αποκλειστικός για κάθε περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε κατά χρώμα κελιού ή κατά λίστα αριθμών, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους δύο τύπους. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά εικονίδιο ή κατά προσαρμοσμένο φίλτρο, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους δύο τύπους.

Επανάληψη εφαρμογής ενός φίλτρου

Για να εξακριβώσετε αν έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο, παρατηρήστε το εικονίδιο στην επικεφαλίδα στήλης:

 • Εάν εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου αυτό σημαίνει ότι αυτό το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν έχει εφαρμοστεί.

  Όταν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην επικεφαλίδα στήλης στην οποία έχει ενεργοποιηθεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το φίλτρο, εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης "(Εμφάνιση όλων)".

 • Το κουμπί "Φίλτρο" Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου σημαίνει ότι εφαρμόζεται κάποιο φίλτρο.

  Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την επικεφαλίδα μιας φιλτραρισμένης στήλης, εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης που αναφέρει ότι εφαρμόζεται φίλτρο σε αυτήν τη στήλη, όπως "Είναι ίσο με το κόκκινο χρώμα κελιού" ή "Μεγαλύτερο του 150".

Όταν εφαρμόζετε εκ νέου ένα φίλτρο, εμφανίζονται διαφορετικά αποτελέσματα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Έχουν προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί δεδομένα στην περιοχή κελιών ή τη στήλη πίνακα.

 • Το φίλτρο είναι ένα δυναμικό φίλτρο ημερομηνίας και ώρας, όπως Σήμερα, Αυτήν την εβδομάδα ή Έτος μέχρι σήμερα.

 • Οι τιμές που αποδίδονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει και το φύλλο εργασίας έχει υπολογιστεί εκ νέου.

Μην συνδυάσετε τύπους δεδομένων

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην συνδυάζετε τύπους δεδομένων, όπως κείμενο και αριθμό ή αριθμό και ημερομηνία, στην ίδια στήλη, επειδή σε κάθε στήλη είναι διαθέσιμος μόνο ένας τύπος εντολής φιλτραρίσματος. Εάν υπάρξει συνδυασμός μορφών τύπων δεδομένων, η εντολή που εμφανίζεται είναι ο τύπος δεδομένων που εμφανίζεται πιο συχνά. Για παράδειγμα, εάν η στήλη περιέχει τρεις τιμές που είναι αποθηκευμένες ως αριθμοί και τέσσερις ως κείμενο, εμφανίζεται η εντολή Φίλτρα κειμένου.

Φιλτράρισμα περιοχής δεδομένων

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, οι στήλες πρέπει να έχουν επικεφαλίδες.

  Κουμπί φίλτρου

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Βέλος φίλτρου στην επικεφαλίδα της στήλης και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Φίλτρα κειμένου ή Φίλτρα αριθμών.

 3. Κάντε κλικ σε έναν από τους τελεστές σύγκρισης. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε αριθμούς μεταξύ ενός κατώτερου και ενός ανώτερου ορίου, επιλέξτε Μεταξύ.

  Φίλτρα αριθμών "Μεταξύ"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια για φιλτράρισμα των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε όλους τους αριθμούς μεταξύ 1.000 και 7,000, στο παράθυρο διαλόγου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με, πληκτρολογήστε 1000, και στο του είναι μικρότερη ή ίση με πλαίσιο, πληκτρολογήστε 7000.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσαρμοσμένο Αυτόματο Φίλτρο"

 5. Επιλέξτε OK για εφαρμογή του φίλτρου.

  Σημείωση: Οι τελεστές σύγκρισης δεν είναι ο μόνος τρόπος για να φιλτράρετε με βάση κριτήρια που έχετε ορίσει. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία από μια λίστα ήνα πραγματοποιήσετε αναζήτηση για δεδομένα. Μπορείτε ακόμη και να φιλτράρετε δεδομένα με βάση το χρώμα του κελιού ή το χρώμα της γραμματοσειράς.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, στις κεφαλίδες του πίνακα προστίθενται αυτόματα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος.

Πίνακας του Excel που εμφανίζει ενσωματωμένα φίλτρα

Για γρήγορο φιλτράρισμα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα του πίνακα για τη στήλη στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο.

 2. Στη λίστα κειμένου ή αριθμών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου (Επιλογή όλων) στην κορυφή της λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια των στοιχείων που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακά σας.

  Συλλογή φίλτρων

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα στοιχεία στη λίστα, σύρετε τη λαβή στην κάτω δεξιά γωνία της συλλογής φίλτρων για να τη μεγαλώσετε.

Το βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα του πίνακα μετατρέπεται στο εικονίδιο Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου υποδεικνύοντας ότι έχει εφαρμοστεί κάποιο φίλτρο. Κάντε κλικ επάνω του για να αλλάξετε ή να καταργήσετε το φίλτρο.

Συλλογή φίλτρων όπου εμφανίζεται η εντολή "Απαλοιφή φίλτρου"

Φιλτράρισμα στοιχείων κατά χρώμα

Εάν έχετε εφαρμόσει διαφορετικά χρώματα κελιού ή γραμματοσειράς ή μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να φιλτράρετε με βάση τα χρώματα ή τα εικονίδια που εμφανίζονται στον πίνακα σας.

 1. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα του πίνακα για τη στήλη όπου έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση χρωμάτων ή μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο κατά χρώμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή το εικονίδιο με βάση το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο.

  Φιλτράρισμα με βάση τις επιλογές χρώματος

  Τα είδη των επιλογών χρώματος που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από τους τύπους μορφοποίησης που έχετε εφαρμόσει.

Δημιουργία αναλυτή για να φιλτράρετε τα δεδομένα του πίνακά σας

Σημείωση: Οι αναλυτές δεν είναι διαθέσιμοι στο Excel 2007.

Στο Excel 2010 προστέθηκαν αναλυτές, οι οποίοι αποτελούν έναν νέο τρόπο για να φιλτράρετε δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στο Excel 2013, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναλυτές για να φιλτράρετε δεδομένα πίνακα. Ο αναλυτής είναι πολύ χρήσιμος, γιατί υποδηλώνει σαφώς ποια δεδομένα εμφανίζονται στον πίνακα μετά το φιλτράρισμα των δεδομένων σας.

Αναλυτής πίνακα

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αναλυτή για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα, για να εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία πίνακα στην Κορδέλα.

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα" στην Κορδέλα

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Σχεδίαση > Εισαγωγή αναλυτή.

  Κουμπί "Εισαγωγή αναλυτή" στην καρτέλα "Σχεδίαση" των Εργαλείων πίνακα

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε τα πλαίσια για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναλυτές.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε κεφαλίδα πίνακα που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακά σας.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε την εμφάνιση των αναλυτών, κάντε κλικ επάνω στον αναλυτή για να εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία αναλυτή στην Κορδέλα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα στυλ αναλυτή ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις από την καρτέλα Επιλογές.

Σχετικά θέματα

Εκπαίδευση για το Excel: Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα
Γενικές οδηγίες και παραδείγματα για την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα δεδομένων κατά χρώμα
Φιλτράρισμα με τη χρήση σύνθετων κριτηρίων
Κατάργηση φίλτρου

Τα φιλτραρισμένα δεδομένα εμφανίζουν μόνο τις γραμμές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζετε και κάνουν απόκρυψη των γραμμών που δεν θέλετε να εμφανίζονται. Μετά το φιλτράρισμα των δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε, να βρείτε, να επεξεργαστείτε, να μορφοποιήσετε, να σχεδιάσετε σε γράφημα και να εκτυπώσετε το υποσύνολο των φιλτραρισμένων δεδομένων, χωρίς να το αναδιατάξετε ή να το μετακινήσετε.

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε περισσότερες από μία στήλες. Τα φίλτρα λειτουργούν προσθετικά, που σημαίνει ότι κάθε πρόσθετο φίλτρο βασίζεται στο τρέχον φίλτρο με αποτέλεσμα να μειώνει επιπλέον το υποσύνολο των δεδομένων.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση για την αναζήτηση φιλτραρισμένων δεδομένων, γίνεται αναζήτηση μόνο των δεδομένων που εμφανίζονται. Η αναζήτηση δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα που δεν εμφανίζονται. Για να εκτελεστεί αναζήτηση για όλα τα δεδομένα, καταργήστε όλα τα φίλτρα.

Οι δύο τύποι φίλτρων

Με το "Αυτόματο φίλτρο", μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους φίλτρων: βάσει τιμών λίστας ή βάσει κριτηρίων. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους φίλτρου αποκλείει τον άλλο, για κάθε περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε κατά λίστα αριθμών ή βάσει κριτηρίων, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο φίλτρα. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά εικονίδιο ή κατά προσαρμοσμένο φίλτρο, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο.

Επανάληψη εφαρμογής ενός φίλτρου

Για να εξακριβώσετε αν έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο, παρατηρήστε το εικονίδιο στην επικεφαλίδα στήλης:

 • Εάν εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου αυτό σημαίνει ότι αυτό το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν έχει εφαρμοστεί.

  Όταν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην επικεφαλίδα στήλης στην οποία έχει ενεργοποιηθεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το φίλτρο, εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης "(Εμφάνιση όλων)".

 • Το κουμπί "Φίλτρο" Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου σημαίνει ότι εφαρμόζεται κάποιο φίλτρο.

  Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την επικεφαλίδα μιας φιλτραρισμένης στήλης, εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης που αναφέρει ότι εφαρμόζεται φίλτρο σε αυτήν τη στήλη, όπως "Είναι ίσο με το κόκκινο χρώμα κελιού" ή "Μεγαλύτερο του 150".

Όταν εφαρμόζετε εκ νέου ένα φίλτρο, εμφανίζονται διαφορετικά αποτελέσματα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Έχουν προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί δεδομένα στην περιοχή κελιών ή τη στήλη πίνακα.

 • Οι τιμές που αποδίδονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει και το φύλλο εργασίας έχει υπολογιστεί εκ νέου.

Μην συνδυάσετε τύπους δεδομένων

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην συνδυάζετε τύπους δεδομένων, όπως κείμενο και αριθμό ή αριθμό και ημερομηνία, στην ίδια στήλη, επειδή σε κάθε στήλη είναι διαθέσιμος μόνο ένας τύπος εντολής φιλτραρίσματος. Εάν υπάρξει συνδυασμός μορφών τύπων δεδομένων, η εντολή που εμφανίζεται είναι ο τύπος δεδομένων που εμφανίζεται πιο συχνά. Για παράδειγμα, εάν η στήλη περιέχει τρεις τιμές που είναι αποθηκευμένες ως αριθμοί και τέσσερις ως κείμενο, εμφανίζεται η εντολή Φίλτρα κειμένου.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, στις κεφαλίδες του πίνακα προστίθενται αυτόματα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε. Στην καρτέλα Κεντρική, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση ως πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση ως πίνακα.

  Κουμπί για τη μορφοποίηση δεδομένων ως πίνακα

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε εάν ο πίνακας έχει κεφαλίδες.

  • Επιλέξτε Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες για να μετατρέψετε την πρώτη γραμμή των δεδομένων σας σε κεφαλίδες πίνακα. Τα δεδομένα σε αυτή τη γραμμή δεν θα φιλτραριστούν.

  • Μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το Excel Online να προσθέσει κεφαλίδες κράτησης θέσης (τις οποίες μπορείτε να μετονομάσετε) επάνω από τα δεδομένα του πίνακα.

   Παράθυρο διαλόγου για τη μετατροπή περιοχής δεδομένων σε πίνακα

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο βέλος στην κεφαλίδα της στήλης και ενεργοποιήστε μια επιλογή φίλτρου.

Φιλτράρισμα περιοχής δεδομένων

Εάν δεν θέλετε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα ως πίνακα, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε φίλτρα σε μια περιοχή δεδομένων.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, οι στήλες πρέπει να έχουν επικεφαλίδες.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Φίλτρο.

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες ή περιοχές

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια γενική επιλογή Φίλτρο ή ένα προσαρμοσμένο φίλτρο ειδικά για τον τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν φιλτράρετε αριθμούς, θα δείτε τα Φίλτρα αριθμού, για τις ημερομηνίες τα Φίλτρα ημερομηνίας και για κείμενο τα Φίλτρα κειμένου. Η γενική επιλογή φίλτρου σάς επιτρέπει να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να δείτε από μια λίστα με υπάρχοντα δεδομένα, όπως αυτό:

Επιλογή προσαρμοσμένου φίλτρου αριθμού

Η επιλογή Φίλτρα αριθμών σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο:

οι προσαρμοσμένες επιλογές φιλτραρίσματος που είναι διαθέσιμες για αριθμητικές τιμές.

Σε αυτό το παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε τις περιοχές που είχαν πωλήσεις κάτω από 6.000 € το Μάρτιο, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο:

εφαρμογή του προσαρμοσμένου φίλτρου για αριθμητικές τιμές

Δείτε με ποιον τρόπο:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος φίλτρου δίπλα στις επιλογές Μάρτιος > Φίλτρα αριθμού > Μικρότερο από και πληκτρολογήστε 6000.

  εφαρμογή προσαρμοσμένου φίλτρου για την εμφάνιση τιμών κάτω από ένα ορισμένο κριτήριο

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Excel Online εφαρμόζει το φίλτρο και εμφανίζει μόνο τις περιοχές με πωλήσεις κάτω από 6.000 €.

  Αποτελέσματα εφαρμογής προσαρμοσμένου φίλτρου αριθμού

Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένα Φίλτρα ημερομηνίας και Φίλτρα κειμένου.

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο από μια στήλη

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Φίλτρο Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου δίπλα στην επικεφαλίδα της στήλης, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή φίλτρου από <"όνομα στήλης">.

Για να καταργήσετε όλα τα φίλτρα από έναν πίνακα ή μια περιοχή

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί μέσα στον πίνακα ή την περιοχή και, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στο κουμπί Φίλτρο.

  Αυτό θα καταργήσει τα φίλτρα από όλες τις στήλες στον πίνακα ή την περιοχή σας και θα εμφανίσει όλα τα δεδομένα σας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×