Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Outlook στο web

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγνωρίζονται ως πιθανή ανεπιθύμητη αλληλογραφία μπορούν να μετακινούνται αυτόματα στον φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία". Οποιοδήποτε λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας — πιθανώς κακόβουλο λογισμικό ή κώδικας — απενεργοποιούνται.

Επιλογή της έκδοσης που χρησιμοποιείτε για οδηγίες

Οι οδηγίες είναι λίγο διαφορετικές, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη νέα έκδοση του Το Outlook στο Web. Επιλέξτε την έκδοση του Το Outlook στο Web που χρησιμοποιείτε, για να δείτε τα βήματα που ισχύουν για εσάς.

ΕΆΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΌ ΣΑΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΚΆΠΩΣ ΈΤΣΙ...

Outlook στο web Beta

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για τη νέα έκδοση του Outlook στο web.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΌ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Outlook στο web

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook στο web.

Σημείωση: Εάν ο οργανισμός σας έχει συμπεριλάβει το λογότυπό του στη γραμμή εργαλείων, μπορεί αυτό που θα δείτε να διαφέρει λίγο από αυτό που φαίνεται παραπάνω.

Οδηγίες για την νέα έκδοση του Outlook στο διαδίκτυο.

Εάν λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αποκλείσετε τις διευθύνσεις και τους τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους οποίους δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσθέστε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τομέα στη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων για να μετακινήσετε τα μηνύματα αυτά απευθείας στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Σημείωση: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφαιρούνται αυτόματα από το φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία μετά από 14 ημέρες και δεν είναι ανακτήσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση διαγραμμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook στο web.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 3. Εάν θέλετε να αποκλείσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περιοχή Αποκλεισμένοι αποστολείς και επιλέξτε Προσθήκη.

  Εάν θέλετε να αποκλείσετε όλα τα μηνύματα από έναν τομέα, πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα στην περιοχή Αποκλεισμένοι τομείς και επιλέξτε Προσθήκη.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε κάποιον από τη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 3. Επιλέξτε τη διεύθυνση ή τον τομέα για τα οποία θέλετε να καταργήσετε τον αποκλεισμό και επιλέξτε Κατάργηση .

Υπάρχουν φορές που δεν θέλετε τα μηνύματα από ένα συγκεκριμένο άτομο ή domain να καταλήγουν στο φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας. Τα μηνύματα από διευθύνσεις ή domains στη λίστα ασφαλών αποστολέων δεν θα μετακινούνται στο φάκελο Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 3. Στο πεδίο Ασφαλείς αποστολείς, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τομέα που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε Προσθήκη.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Συμβουλές: 

 • Για να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τομείς από τη λίστα ασφαλών αποστολέων, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία ή Κατάργηση .

 • Για να αδειάσετε τον φάκελο ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επιλέξτε Ανεπιθύμητη αλληλογραφία στη λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Διαγραφή όλων.

Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook στο web.

Εάν λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αποκλείσετε τις διευθύνσεις και τους τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους οποίους δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσθέστε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τομέα στη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων για να στείλετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία".

 1. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Λογαριασμοί > Αποκλεισμός ή αποδοχή.

 2. Στην περιοχή Αποκλεισμός ή αποδοχή, επιλέξτε Αυτόματο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 3. Στην περιοχή Αποκλεισμένοι αποστολείς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τομέα που θέλετε να αποκλείσετε και επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη .

  Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Αποκλεισμένοι αποστολείς".

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τομείς από τη λίστα Αποκλεισμένοι αποστολείς, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία Το εικονίδιο "Επεξεργασία" ή Κατάργηση Κατάργηση .

Για να ορίσετε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν προέρχονται από τη Λίστα ασφαλών αποστολέων θα μετακινούνται απευθείας στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να μην θεωρείται αξιόπιστο το email....

Να μην θεωρείται αξιόπιστο

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε κάποιον από τη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Επιλογές.

 2. Στο μενού "Επιλογές", επιλέξτε Ανεπιθύμητη αλληλογραφία > Αποκλεισμένοι αποστολείς.

 3. Επιλέξτε τη διεύθυνση ή τον τομέα για τα οποία θέλετε να καταργήσετε τον αποκλεισμό και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση .

Υπάρχουν φορές που δεν θέλετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο άτομο ή τοποθεσία Web να καταλήγουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 1. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Λογαριασμοί > Αποκλεισμός ή αποδοχή.

 2. Στην περιοχή Αποκλεισμός ή αποδοχή, επιλέξτε Αυτόματο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 3. Στην περιοχή Ασφαλείς αποστολείς και παραλήπτες, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τομέα, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα ή τον τομέα να μην μετακινούνται στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη .

  Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Ασφαλείς αποστολείς".

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τομείς από τη λίστα Ασφαλείς αποστολείς επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία Το εικονίδιο "Επεξεργασία" ή Κατάργηση Κατάργηση .

Όταν επισημαίνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία, μπορείτε να αναφέρετε το μήνυμα στη Microsoft για να βοηθήσετε στη βελτίωση της ακρίβειας του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ορίσετε επιλογές αναφοράς ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία > Αναφορά ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Καθορισμός του χρόνου αποστολής αναφορών ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Το Outlook στο Web παρέχει τρεις διαφορετικές επιλογές αναφοράς για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που επισημαίνετε ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία:

 • Ερώτηση πριν από την αποστολή αναφοράς    : Θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Microsoft για έρευνα και βελτίωση των τεχνολογιών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περνά από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που καταργεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες.

 • Αυτόματη αποστολή αναφορών   : Στέλνει ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε επισημάνει ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία στη Microsoft.

 • Ποτέ να μη στέλνονται αναφορές   : Δεν θα στέλνεται αναφορά στη Microsoft όταν επισημαίνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Καλέστε την υποστήριξη

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα, ανατρέξτε στο θέμα Επικοινωνία με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις - Βοήθεια για διαχειριστές.

Σχετικά θέματα

Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook.com ή στο Outlook στο web
Χρήση της Δευτερεύουσας αλληλογραφίας για την ταξινόμηση μηνυμάτων χαμηλής προτεραιότητας στο Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×