Φίλτρο με σύνθετα κριτήρια

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν τα δεδομένα στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε φίλτρο απαιτούν σύνθετα κριτήρια (όπως Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" Ή Πωλητής = "Δημητρίου") μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο, επιλέξτε Δεδομένα > Σύνθετο.

Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

Σύνθετο φίλτρο

Παράδειγμα

Επισκόπηση

Πολλά κριτήρια σε μία στήλη με οποιοδήποτε κριτήριο στην τιμή true

Πωλητής = "Δημητρίου" Ή Πωλητής = "Παππάς"

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες με όλα τα κριτήρια στην τιμή true

Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" ΚΑΙ Πωλήσεις > 1000

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες με οποιοδήποτε κριτήριο στην τιμή true

Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" Ή Πωλητής = "Παππάς"

Πολλά σύνολα κριτηρίων με μία στήλη σε όλα τα σύνολα

(Πωλήσεις > 6000 ΚΑΙ Πωλήσεις < 6500 ) Ή (Πωλήσεις < 500)

Πολλά σύνολα κριτηρίων σε πολλές στήλες σε κάθε σύνολο

(Πωλητής = "Δημητρίου" AND πωλήσεις >3000) Ή
(Πωλητής = "Παππάς" AND πωλήσεις > 1500)

Κριτήρια χαρακτήρα μπαλαντέρ

Πωλητής = ένα όνομα με το "α" ως δεύτερο γράμμα

Επισκόπηση

Η εντολή Σύνθετα λειτουργεί διαφορετικά από την εντολή Φίλτρο με πολλούς σημαντικούς τρόπους.

 • Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο αντί για το μενού "Αυτόματο φίλτρο".

 • Πληκτρολογείτε τα κριτήρια σε μια ξεχωριστή περιοχή κριτηρίων του φύλλου εργασίας και επάνω από την περιοχή κελιών ή τον πίνακα που θέλετε να φιλτράρετε. Το Microsoft Office Excel χρησιμοποιεί την ξεχωριστή περιοχή κριτηρίων του παραθύρου διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ως προέλευση για τα σύνθετα κριτήρια.

Δείγμα δεδομένων

Το παρακάτω δείγμα δεδομένων χρησιμοποιείται για όλες τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο.

Τα δεδομένα περιλαμβάνει τέσσερις κενές γραμμές, επάνω από την περιοχή λίστας που θα χρησιμοποιηθεί ως περιοχή κριτηρίων (a1: C4) και μια περιοχή λίστας (a6: C10). Η περιοχή κριτηρίων που έχει ετικέτες στηλών και περιλαμβάνει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και η περιοχή λίστας.

Για να εργαστείτε με αυτά τα δεδομένα, επιλέξτε το από τον παρακάτω πίνακα, αντιγράψτε την και, στη συνέχεια, επικολλήστε τον στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel.

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Κινήνης

5122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

Αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τελεστές. Όταν γίνεται σύγκριση δύο τιμών με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή — TRUE ή FALSE.

τελεστής σύγκρισης

Έννοια

Παράδειγμα

= (σύμβολο ισότητας)

Ίσο

A1=B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο

A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο

A1<B1

>= (σύμβολο μεγαλύτερο από ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο

A1>=B1

<= (Μικρότερο από ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο

A1<=B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο με

A1<>B1

Χρήση του συμβόλου ισότητας για την πληκτρολόγηση κειμένου ή τιμής

Επειδή το σύμβολο ισότητας (=) χρησιμοποιείται για να υποδείξει έναν τύπο όταν πληκτρολογείτε κείμενο ή μια τιμή σε ένα κελί, το Excel υπολογίζει τα στοιχεία που πληκτρολογείτε. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση απροσδόκητων αποτελεσμάτων φιλτραρίσματος. Για να υποδηλώσετε την ύπαρξη ενός τελεστή σύγκρισης ισότητας για κείμενο ή για τιμή, πληκτρολογήστε τα κριτήρια ως έκφραση συμβολοσειράς στο κατάλληλο κελί της περιοχής κριτηρίων:

=''= καταχώρηση ''

Όπου καταχώρηση  είναι το κείμενο ή η τιμή που θέλετε να βρείτε. Για παράδειγμα:

Τι πληκτρολογείτε στο κελί

Τι υπολογίζει και εμφανίζει το Excel

="=Δημητρίου"

=Δημητρίου

="=3000"

=3000

Εξέταση της διάκρισης πεζών-κεφαλαίων

Όταν φιλτράρει δεδομένα κειμένου, το Excel δεν κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, ανατρέξτε στην ενότητα Κριτήρια μπαλαντέρ.

Χρήση προκαθορισμένων ονομάτων

Έχετε τη δυνατότητα να ονομάσετε μια περιοχή Κριτήρια και η αναφορά για την περιοχή θα εμφανιστεί αυτόματα στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων. Έχετε τη δυνατότητα επίσης να ορίσετε το όνομα Βάση δεδομένων για την περιοχή προς φιλτράρισμα και να ορίσετε το όνομα Εξαγωγή για την περιοχή όπου πρόκειται να επικολλήσετε τις γραμμές, ενώ αυτές οι περιοχές θα εμφανιστούν αυτόματα στα πλαίσια Περιοχή λίστας και Αντιγραφή σε αντίστοιχα.

Δημιουργία κριτηρίων με τη χρήση τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός τύπου ως κριτήριο. Να θυμάστε τα παρακάτω σημαντικά σημεία:

 • Το αποτέλεσμα υπολογισμού του τύπου πρέπει να είναι TRUE (αληθές) ή FALSE (ψευδές).

 • Επειδή χρησιμοποιείτε τύπο, καταχωρήστε τον τύπο όπως θα κάνατε συνήθως και μην πληκτρολογείτε την έκφραση με τον ακόλουθο τρόπο:

  =''= καταχώρηση ''

 • Μην χρησιμοποιείτε ετικέτα στήλης για ετικέτες κριτηρίων. Διατηρήστε τις ετικέτες κριτηρίων κενές ή χρησιμοποιήστε μια ετικέτα η οποία δεν είναι ετικέτα στήλης στην περιοχή λίστας (στα παρακάτω παραδείγματα, Calculated Average και Exact Match).

  Εάν χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα στήλης στον τύπο αντί για μια σχετική αναφορά κελιού ή ενός ονόματος περιοχής, το Excel εμφανίζει μια τιμή σφάλματος όπως #ΟΝΟΜ? ή #ΤΙΜΗ! στο κελί που περιέχει το κριτήριο. Μπορείτε να μην λάβετε υπόψη αυτό το σφάλμα επειδή δεν επηρεάζει το τρόπο που φιλτράρεται η περιοχή λίστας.

 • Ο τύπος που χρησιμοποιείτε για τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιεί μια σχετική αναφορά για αναφορά στο αντίστοιχο κελί της πρώτης γραμμής των δεδομένων.

 • Όλες οι άλλες αναφορές στον τύπο πρέπει να είναι απόλυτες αναφορές.

Πολλά κριτήρια σε μία στήλη με οποιοδήποτε κριτήριο στην τιμή true

Δυαδική λογική:    (Πωλητής = "Δημητρίου" Ή Πωλητής = "Παππάς")

 1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 2. Για να βρείτε γραμμές που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια για μία στήλη, πληκτρολογήστε τα κριτήρια ακριβώς το ένα κάτω από το άλλο σε ξεχωριστές γραμμές της περιοχής κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  ="=Δημητρίου"

  ="=Παππάς"

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

   Συμβουλή    Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένες γραμμές σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε στη διαδικασία αντιγραφής. Πριν από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 6. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε $A$1:$C$3.

  Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 7. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Κρέας

  Δημητρίου

  450 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Δημητρίου

  6.544 €

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες με όλα τα κριτήρια στην τιμή true

Δυαδική λογική:    (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" ΚΑΙ Πωλήσεις > 1000)

 1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 2. Για να βρείτε γραμμές που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές στήλες, πληκτρολογήστε όλα τα κριτήρια στην ίδια γραμμή της περιοχής κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  ="=Αγροτικά προϊόντα"

  >1000

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

   Συμβουλή    Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένες γραμμές σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε στη διαδικασία αντιγραφής. Πριν από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 6. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε $A$1:$C$2.

  Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 7. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Δημητρίου

  6.544 €

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες με οποιοδήποτε κριτήριο στην τιμή true

Δυαδική λογική:    (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" Ή Πωλητής = "Παππάς")

 1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 2. Για να βρείτε γραμμές που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές στήλες, όπου οποιοδήποτε κριτήριο μπορεί να είναι αληθές, πληκτρολογήστε το κριτήριο σε διαφορετικές στήλες και γραμμές της περιοχής κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  ="=Αγροτικά προϊόντα"

  ="=Παππάς"

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

  Συμβουλή: Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένα δεδομένα σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε κατά την αντιγραφή. από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές τότε θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 6. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε $A$1:$B$3.

  Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 7. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Δημητρίου

  6.544 €

Πολλά σύνολα κριτηρίων με μία στήλη σε όλα τα σύνολα

Δυαδική λογική:     ( (Πωλήσεις > 6000 ΚΑΙ Πωλήσεις < 6500 ) Ή (Πωλήσεις < 500) )

 1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 2. Για να βρείτε γραμμές που ικανοποιούν πολλαπλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για μία στήλη, συμπεριλάβετε πολλαπλές στήλες με την ίδια επικεφαλίδα στήλης. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Πωλήσεις

  >6000

  <6500

  <500

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

   Συμβουλή: Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένα δεδομένα σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε κατά την αντιγραφή. από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές τότε θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 6. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε $A$1:$D$3.

  Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 7. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Κρέας

  Δημητρίου

  450 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

Πολλά σύνολα κριτηρίων με πολλές στήλες σε κάθε σύνολο

Δυαδική λογική:    ( (Πωλητής = "Δημητρίου" ΚΑΙ Πωλήσεις >3000) Ή (Πωλητής = Παππάς ΚΑΙ Πωλήσεις > 1500) )

 1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 2. Για να βρείτε γραμμές που ικανοποιούν πολλαπλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για πολλαπλές στήλες, πληκτρολογήστε κάθε σύνολο κριτηρίων σε διαφορετικές στήλες και γραμμές. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  ="=Δημητρίου"

  >3000

  ="=Παππάς"

  >1500

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 4. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

   Συμβουλή    Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένες γραμμές σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε στη διαδικασία αντιγραφής. Πριν από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 6. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων, πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, πληκτρολογήστε €A€1:€C€3. Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 7. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας θα είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Δημητρίου

  6.544 €

Κριτήρια χαρακτήρα μπαλαντέρ

Δυαδική λογική:    Πωλητής = ένα όνομα με το "u" ως δεύτερο γράμμα

 1. Για να βρείτε τιμές κειμένου με ορισμένους κοινούς χαρακτήρες αλλά όχι άλλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες χωρίς το σύμβολο ισότητας (=) για να βρείτε τις γραμμές με τιμή κειμένου σε μια στήλη που ξεκινά με αυτούς τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το κείμενο Δημ ως κριτήριο, το Excel θα βρει τις επιλογές "Δημητρίου", "Δήμου" και "Δημάτος".

  • Χρησιμοποιήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ.

   Χρησιμοποιήστε

   Για να βρείτε

   ? (λατινικό ερωτηματικό)

   Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα
   Για παράδειγμα, sm?th εντοπίζει τις λέξεις "κοίτα" και "κούτα"

   * (αστερίσκος)

   Οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων
   Για παράδειγμα, * ανατολικά εντοπίζει τις λέξεις "Βορειοανατολικά" και "Νοτιοανατολικά"

   ~ (περισπωμένη) ακολουθούμενη από τα σύμβολα ?, * ή ~

   Ένα ερωτηματικό, αστερίσκο ή περισπωμένη
   Για παράδειγμα, ΟΕ91 ~; εντοπίζει "fy91?"

 2. Εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις κενές γραμμές επάνω από την περιοχή λίστας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιοχή . Η περιοχή κριτηρίων πρέπει να έχει ετικέτες στηλών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κενή γραμμή μεταξύ των τιμών κριτηρίων και της περιοχής λίστας.

 3. Στις γραμμές που βρίσκονται κάτω από τις ετικέτες στηλών, πληκτρολογήστε τα κριτήρια που θέλετε να ικανοποιούνται.Στο παράδειγμα, πληκτρολογήστε:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  ="=Κρ*"

  ="=?u*"

 4. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής λίστας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή A6:C10.

 5. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με απόκρυψη των γραμμών που δεν ικανοποιούν τα κριτήριά σας, επιλέξτε Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  • Για να φιλτραριστεί η περιοχή λίστας με την αντιγραφή των γραμμών που ικανοποιούν τα κριτήριά σας, σε άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση , κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντιγραφή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω, αριστερή γωνία της περιοχής όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις γραμμές.

   Συμβουλή: Όταν αντιγράφετε φιλτραρισμένα δεδομένα σε άλλη θέση, μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες να συμπεριλάβετε κατά την αντιγραφή. από την εφαρμογή φίλτρου, αντιγράψτε τις ετικέτες των στηλών που θέλετε στην πρώτη γραμμή της περιοχής όπου σχεδιάζετε να επικολλήσετε τις φιλτραρισμένες γραμμές. Μετά την εφαρμογή φίλτρου, πληκτρολογήστε μια αναφορά για τις ετικέτες στηλών που έχετε αντιγράψει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε. Οι αντιγραμμένες γραμμές τότε θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες των οποίων αντιγράψατε τις ετικέτες.

 7. Στο πλαίσιο Περιοχή κριτηρίων πληκτρολογήστε την αναφορά στην περιοχή κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας τις ετικέτες κριτηρίων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, καταχωρήστε $A$1:$B$3.

  Για να μετακινήσετε, προσωρινά, το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο ενώ επιλέγετε την περιοχή κριτηρίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 8. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος για την περιοχή λίστας είναι:

  Τύπος

  Πωλητής

  Πωλήσεις

  Ποτά

  Κινήνης

  5.122 €

  Κρέας

  Δημητρίου

  450 €

  Αγροτικά προϊόντα

  Παππάς

  6.328 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×