Σειρές και στήλες

Εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές ή κατάργηση διπλότυπων τιμών

Φίλτρο για μοναδικές τιμές ή κατάργηση διπλών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Excel, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εφαρμόσετε φίλτρο για μοναδικές τιμές — ή κατάργηση διπλότυπων τιμών:

 • Για να εφαρμόσετε φίλτρο για μοναδικές τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων > Ταξινόμηση & φιλτράρισμα > για προχωρημένους.
  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 • Για να καταργήσετε διπλότυπες τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > Εργαλεία δεδομένων προϊόντος > Κατάργηση διπλότυπων.
  Κατάργηση διπλοτύπων

 • Για να επισημάνετε μοναδικές ή διπλότυπες τιμές, χρησιμοποιήστε την εντολή Μορφοποίηση υπό όρους στην ομάδα στυλ στην κεντρική καρτέλα.

Φιλτράρισμα για μοναδικές τιμές και κατάργηση διπλότυπων τιμών είναι δύο παρόμοιες εργασίες, δεδομένου ότι ο στόχος είναι να παρουσιάσετε μια λίστα με μοναδικές τιμές. Υπάρχει διαφορά κρίσιμες, ωστόσο: Όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο για μοναδικές τιμές, τις διπλότυπες τιμές μόνο αποκρύπτονται προσωρινά. Ωστόσο, η κατάργηση διπλότυπων τιμών σημαίνει ότι θέλετε να διαγράψετε οριστικά διπλότυπες τιμές.

Μια διπλότυπη τιμή είναι μια στην οποία είναι ίδιες σε όλες τις τιμές σε μια άλλη γραμμή όλων των τιμών σε τουλάχιστον μία γραμμή. Μια σύγκριση των διπλότυπων τιμών εξαρτάται από το τι εμφανίζεται στο κελί — δεν τα υποκείμενα τιμή που είναι αποθηκευμένη στο κελί. Για παράδειγμα, εάν έχετε την ίδια τιμή ημερομηνίας σε διαφορετικά κελιά, το ένα μορφοποιημένο ως "8/3/2006" και το άλλο ως "Μαρ 8, 2006", οι τιμές είναι μοναδικές.

Έλεγχος πριν από την κατάργηση διπλότυπων στοιχείων: Πριν από την κατάργηση διπλότυπων τιμών, είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε πρώτα να φιλτράρετε — ή μορφοποίηση υπό όρους σε — μοναδικές τιμές για να επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να επιτύχετε τα αποτελέσματα που περιμένατε.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων > για προχωρημένους (στο τοομάδαΤαξινόμηση & φιλτράρισμα ).

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 3. Στο πλαίσιο αναδυόμενο παράθυρο " Σύνθετο φίλτρο ", κάντε ένα από τα εξής:

Για να φιλτραριστεί η περιοχή κελιών ή πίνακα στη θέση:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή φιλτράρετε τη λίστα, στην ίδια θέση.

Για να αντιγράψετε τα αποτελέσματα του φίλτρου σε μια άλλη θέση:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση.

 • Στο πλαίσιο Αντιγραφή σε , πληκτρολογήστε μια αναφορά κελιού.

 • Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε ένα κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη Εικόνα κουμπιού .

 • Ελέγξτε τις Μοναδικές εγγραφές μόνοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Οι μοναδικές τιμές από την περιοχή θα αντιγράψετε στη νέα θέση.

Όταν καταργείτε διπλότυπες τιμές, το μόνο αποτέλεσμα είναι στις τιμές της περιοχής κελιών ή πίνακα. Άλλες τιμές εκτός της περιοχής κελιών ή πίνακα δεν θα αλλάξετε ή να μετακινήσετε.  Όταν καταργούνται διπλότυπες τιμές, διατηρείται η πρώτη εμφάνιση της τιμής στη λίστα, αλλά άλλες πανομοιότυπες τιμές διαγράφονται.

Επειδή τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά, είναι καλή ιδέα να αντιγράψετε την αρχική περιοχή κελιών ή πίνακα σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας πριν καταργήσετε τις διπλές τιμές.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση διπλότυπων (στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ).

  Κατάργηση διπλοτύπων
 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στην περιοχή στήλες, επιλέξτε μία ή περισσότερες στήλες.

  • Για να επιλέξετε γρήγορα όλες τις στήλες, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  • Για να καταργήσετε γρήγορα όλες τις στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση επιλογής όλων.

   Εάν η περιοχή κελιών ή πίνακα περιέχει πολλές στήλες και θέλετε να επιλέξετε μόνο μερικές στήλες, ενδέχεται να είναι πιο εύκολο να κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση επιλογής όλωνκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή στήλες, επιλέξτε αυτές τις στήλες.

   Σημείωση: Δεδομένα θα καταργηθούν από όλες τις στήλες, ακόμα και αν δεν μπορείτε να επιλέξετε όλες τις στήλες σε αυτό το βήμα. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε στήλη1 και στήλη2, αλλά δεν στήλη3, στη συνέχεια, το "κλειδί" που χρησιμοποιείται για την Εύρεση διπλοτύπων είναι η τιμή των ΔΎΟ στήλη1 & στήλη2.  Εάν ένα διπλότυπο βρίσκεται σε αυτές τις στήλες, στη συνέχεια, ολόκληρη τη γραμμή θα καταργηθούν, συμπεριλαμβανομένων των άλλων στηλών στον πίνακα ή την περιοχή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να υποδείξετε πόσα διπλότυπες τιμές έχουν καταργηθεί ή παραμένουν πόσες μοναδικές τιμές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε αυτό το μήνυμα.

 5. U ναίρεση να αναιρέσετε την αλλαγή, κάντε κλικ στην επιλογή (ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Z στο πληκτρολόγιο).

Δεν μπορείτε να καταργήσετε διπλότυπες τιμές από διάρθρωση δεδομένων που περικλείεται ή που έχει μερικά αθροίσματα. Για να καταργήσετε τα διπλότυπα δεδομένα, πρέπει να καταργήσετε το περίγραμμα και τα μερικά αθροίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα διάρθρωσης μια λίστα των δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας και να καταργήσετε τα μερικά αθροίσματα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με μοναδικές ή διπλές τιμές.

Γρήγορη μορφοποίηση

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική , στην ομάδα στυλ , κάντε κλικ στο μικρό βέλος για τη Μορφοποίηση υπό όρους, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιώνκαι επιλέξτε Διπλότυπες τιμές.
  Διπλότυπες τιμές

 3. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική , στην ομάδα στυλ , κάντε κλικ στο βέλος για Μορφοποίηση υπό όρουςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους .
  Μενού "Μορφοποίηση υπό όρους" με τονισμένη τη "Διαχείριση κανόνων"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης .

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, ξεκινήστε διασφαλίζοντας ότι το κατάλληλο φύλλο εργασίας ή πίνακας έχει επιλεγεί στη λίστα Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για . Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια άλλη περιοχή κελιών, κάνοντας κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη Εικόνα κουμπιού το αναδυόμενο παράθυρο ισχύει για προσωρινή απόκρυψη του. Επιλέξτε μια νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το αναδυόμενο παράθυρο ξανά Εικόνα κουμπιού . Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Επεξεργασία κανόνα " για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης .

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο μοναδικών ή των διπλότυπων τιμών.

 5. Στη λίστα Μορφοποίηση όλων των Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, επιλέξτε είτε μοναδικών ή των διπλότυπων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Μορφοποίηση κελιών .

 7. Επιλέξτε το αριθμός, γραμματοσειρά, περίγραμμα ή μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή του κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφή. Τις μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στον πίνακα προεπισκόπησης .

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×