Φίλτρο για μοναδικές τιμές ή κατάργηση διπλών τιμών

Στο Excel, υπάρχουν πολλοί τρόποι να εφαρμόσετε φίλτρο για μοναδικές τιμές ή να καταργήσετε διπλότυπες τιμές:

 • Για να εφαρμόσετε φίλτρο για μοναδικές τιμές, χρησιμοποιήστε την εντολή Για προχωρημένους στην ομάδα Ταξινόμηση & Φίλτρο στην καρτέλα Δεδομένα.

 • Για να καταργήσετε τις διπλότυπες τιμές, χρησιμοποιήστε την εντολή Κατάργηση διπλοτύπων στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων στην καρτέλα Δεδομένα.

 • Για να επισημάνετε μοναδικές ή διπλές τιμές, χρησιμοποιήστε την εντολή Μορφοποίηση υπό όρους στην ομάδα Στυλ στην καρτέλα Κεντρική σελίδα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε για την εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές ή την κατάργηση διπλών τιμών

Εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές

Κατάργηση διπλών τιμών

Μορφοποίηση υπό όρους μοναδικών ή διπλών τιμών

Μάθετε για την εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές ή την κατάργηση διπλών τιμών

Η εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές και η κατάργηση διπλών τιμών είναι δύο εργασίες που σχετίζονται στενά μεταξύ τους, επειδή τα αποτελέσματα που εμφανίζονται είναι τα ίδια — μια λίστα με μοναδικές τιμές. Η διαφορά, ωστόσο, είναι σημαντική: Όταν εφαρμόζετε φίλτρο για μοναδικές τιμές, γίνεται προσωρινή απόκρυψη των διπλών τιμών, αλλά όταν καταργείται διπλές τιμές, αυτές καταργούνται οριστικά.

Μια διπλή τιμή είναι εκείνη όπου όλες οι τιμές μιας γραμμής είναι ακριβώς ίδιες με όλες τις τιμές μιας άλλης γραμμής. Οι διπλές τιμές προσδιορίζονται από την τιμή που εμφανίζεται στο κελί και όχι απαραίτητα από την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο κελί. Για παράδειγμα, εάν έχετε την ίδια τιμή ημερομηνίας σε διαφορετικά κελιά, όπου στο ένα κελί έχει τη μορφή "3/8/2006" και στο άλλο τη έχει τη μορφή "Μαρ 8, 2006", οι τιμές είναι μοναδικές.

Πριν καταργήσετε τις διπλότυπες τιμές, είναι καλή ιδέα να εφαρμόσετε φίλτρο ή μορφοποίηση υπό όρους για μοναδικές τιμές, για να επιβεβαιώσετε πρώτα ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή φίλτρου για μοναδικές τιμές

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Η ομάδα "Ταξινόμηση και φιλτράρισμα" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  1. Για να φιλτράρετε την περιοχή κελιών ή τον πίνακα επί τόπου, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσο φιλτράρισμα λίστας.

  2. Για να αντιγράψετε τα αποτελέσματα του φίλτρου σε μια άλλη θέση, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση.

   2. Στο πλαίσιο Αντιγραφή σε, πληκτρολογήστε μια αναφορά κελιού.

    Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε ένα κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές μόνο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Οι μοναδικές τιμές αντιγράφονται από την επιλεγμένη περιοχή στη νέα θέση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση διπλών τιμών

Όταν καταργείτε διπλές τιμές, επηρεάζονται μόνο οι τιμές της περιοχής κελιών ή του πίνακα. Όλες οι άλλες τιμές που βρίσκονται έξω από την περιοχή κελιών ή τον πίνακα δεν επηρεάζονται ούτε μετακινούνται.

Επειδή τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά, είναι καλή ιδέα να αντιγράψετε την αρχική περιοχή κελιών ή πίνακα σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας πριν καταργήσετε τις διπλές τιμές.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση διπλοτύπων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

  • Στην περιοχή Στήλες, επιλέξτε μία ή περισσότερες στήλες.

  • Για να επιλέξετε γρήγορα όλες τις στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  • Για να καταργήσετε γρήγορα την επιλογή όλων των στηλών, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση επιλογής όλων.

   Στην περίπτωση που η περιοχή των κελιών ή του πίνακα περιέχει πολλές στήλες και θέλετε να επιλέξετε μόνο ορισμένες από αυτές, ίσως σας φανεί πιο εύκολο να κάνετε κλικ στην επιλογή Κατάργηση επιλογής όλων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στήλες, να επιλέξετε αυτές τις στήλες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει πόσες διπλές τιμές καταργήθηκαν και πόσες μοναδικές τιμές παρέμειναν ή αν δεν καταργήθηκε καμία διπλή τιμή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ζήτημα: Αντιμετωπίζω προβλήματα με την κατάργηση των διπλότυπων τιμών από δεδομένα που είναι διαρθρωμένα ή έχουν μερικά αθροίσματα.

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τις διπλότυπες τιμές από δεδομένα που είναι διαρθρωμένα ή έχουν μερικά αθροίσματα. Για να καταργήσετε τις διπλότυπες τιμές, πρέπει να καταργήσετε τόσο τη διάρθρωση όσο και τα μερικά αθροίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διάρθρωση δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας και Κατάργηση μερικών αθροισμάτων.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση υπό όρους μόνο των μοναδικών ή των διπλών τιμών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με μοναδικές ή διπλές τιμές.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κανόνες επισήμανσης κελιών.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Διπλές τιμές.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας ή πίνακας, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για για να κάνετε προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο μοναδικών ή διπλών τιμών.

 5. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση όλων, επιλέξτε μοναδική ή διπλότυπη.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 7. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×