Φάκελοι σφαλμάτων συγχρονισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτή η δυνατότητα απαιτεί να χρησιμοποιήσετε ένα Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 ή Exchange Server 2010 και ένα λογαριασμό Microsoft SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Microsoft Exchange και πώς μπορείτε να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Exchange, το οποίο συνδέεται ο λογαριασμός, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα δείτε επίσης.

Οι φάκελοι ζητημάτων συγχρονισμού περιέχουν αρχεία καταγραφής και τα στοιχεία που Microsoft Outlook δεν μπόρεσε να συγχρονίσετε με το διακομιστή Exchange Server ή στο SharePoint. Υπάρχουν τέσσερις φάκελοι ζητημάτων συγχρονισμού που εμφανίζονται στη το Παράθυρο περιήγησης όταν προβάλλετε το Λίστα φακέλων.

 • Στο μενού Μετάβαση, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων.

  Φάκελοι σφαλμάτων συγχρονισμού

Παρακάτω περιγράφονται οι τέσσερις φάκελοι και τα στοιχεία που ενδέχεται να εντοπίσετε σε κάθε φάκελο:

 • Θέματα συγχρονισμού      Περιέχει όλα τα αρχεία καταγραφής συγχρονισμού. Αυτός ο φάκελος είναι χρήσιμο εάν το Outlook παρουσιάζει προβλήματα συγχρονισμού — για παράδειγμα, υπάρχει ένα στοιχείο που βλέπετε στο Outlook Web Access, αλλά όχι στο Outlook — ή δεν λαμβάνετε νέα αλληλογραφία στο Ορισμένοι φάκελοι κατά τη χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange.

  Οι πληροφορίες σε αυτό το φάκελο ενδέχεται να βοηθήσουν την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας σας ή το διαχειριστή του διακομιστή Exchange να προσδιορίσει την αιτία του ζητήματος. Τα περιεχόμενα του φακέλου Ζητήματα συγχρονισμού δεν έχουν αντιγραφεί στο διακομιστή σας και δεν μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία στο φάκελο Ζητήματα συγχρονισμού από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.

 • Διενέξεις      Περιέχει όλα τα πολλαπλά αντίγραφα των στοιχείων διενέξεων στο γραμματοκιβώτιο σας. Μια Γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος του αρχικού στοιχείου, σας ενημερώνει σχετικά με την ύπαρξη διένεξης για αυτό το στοιχείο. Το στοιχείο διένεξης είναι αποθηκευμένο στο φάκελο Διενέξεις. Εάν κάνετε κλικ στη γραμμή πληροφοριών, θα εμφανιστεί μια λίστα των στοιχείων διένεξης και θα έχετε τη δυνατότητα να επιλύσετε τη διένεξη προσδιορίζοντας ποιο στοιχείο θέλετε να κρατήσετε.

  Εάν έχετε κάνει αλλαγές σε ένα στοιχείο, αλλά δεν βλέπετε το ενημερωμένο στοιχείο στους φακέλους του παραθύρου περιήγησης, αναζητήστε μια ειδοποίηση Γραμμής πληροφοριών στο επάνω μέρος του στοιχείου. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το αρχικό στοιχείο, ελέγξτε το φάκελο Διενέξεις. Είναι πιθανό οι αλλαγές που κάνατε να προκάλεσαν μια διένεξη με το αρχικό στοιχείο, και οι αλλαγές θα βρίσκονται στο φάκελο Διενέξεις.

 • Τοπικές αποτυχίες      Περιέχει όλα τα στοιχεία που δεν ήταν δυνατή η αποστολή στο διακομιστή σας. Εάν έχετε κάνει αλλαγές σε στοιχεία ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, παρατηρήστε ότι οι αλλαγές σας δεν εμφανίζονται σε ένα άλλο πρόγραμμα-πελάτη του Outlook, το Outlook Web Access ή της λίστας του SharePoint, πρέπει να ελέγξετε αυτόν το φάκελο.

  Οι τοπικές αλλαγές ενδέχεται να παραμείνουν οριστικά στο φάκελο Τοπικές αποτυχίες. Μια γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται στο επάνω μέρος οποιουδήποτε στοιχείου έχει ένα άλλο αντίγραφο του στοιχείου αποθηκευμένο στο φάκελο Τοπικές αποτυχίες. Εάν κάνετε κλικ στη γραμμή πληροφοριών, ανοίγει ο φάκελος Τοπικές αποτυχίες σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε μόνο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση ή χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Exchange, και δεν είναι δυνατή η προβολή τους από οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή.

  Όταν συγχρονίζετε το Outlook με μια λίστα του SharePoint μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα σφάλματα όταν ένα στοιχείο δεν μπορούν να συγχρονιστούν έως και το διακομιστή.

  • Απέτυχε η αντιγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων. Αλλαγές που έγιναν στα συνημμένα τους δεν είναι συμβατά με το διακομιστή. Τα στοιχεία αποτυχίας έχουν μετακινηθεί στο φάκελο Τοπικές αποτυχίες και να αντικατασταθεί με αντίγραφα από το διακομιστή.

  • Απέτυχε η αντιγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων, επειδή ορισμένα δεν είναι συμβατό με το SharePoint. Τα στοιχεία αποτυχίας έχουν μετακινηθεί στο φάκελο Τοπικές αποτυχίες και να αντικατασταθεί με αντίγραφα από το διακομιστή.

  • Δεν είναι δυνατή η αναθέσετε την εργασία < όνομα εργασίας > επειδή το SharePoint δεν αναγνωρίζει ένα ή περισσότερα από τους χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί η εργασία. Η εργασία έχει μετακινηθεί στο φάκελο Τοπικές αποτυχίες. Είτε τροποποίηση της εργασίας στους οποίους έχουν ανατεθεί σε έναν έγκυρο χρήστη ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας για να αναπτύξετε την τοποθεσία μέλους της λίστας.

  Αυτά τα σφάλματα μπορεί να προκύψει όταν το Outlook επιχειρεί να συγχρονίσετε μια ομάδα επαφών (PDL) σε λίστα του SharePoint. Το SharePoint δεν υποστηρίζει ομάδες επαφών του Outlook. Για να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένες επαφές μέσα από την ομάδα στη λίστα του SharePoint.

  Εάν το σφάλμα είναι για μια εργασία, στην εργασία του SharePoint μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια επαφή του SharePoint που δεν έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επεξεργαστείτε την επαφή που του έχουν ανατεθεί του SharePoint για να συμπεριλάβετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιστοιχίσετε εργασίας του SharePoint σε μια άλλη επαφή του SharePoint που διαθέτει ήδη μια συσχετισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Αποτυχίες διακομιστή     Περιέχει στοιχεία που Outlook απέτυχε να συγχρονιστεί από το γραμματοκιβώτιο του Exchange ή στον SharePoint server. Όταν το Outlook δεν μπορεί να συγχρονίσει το στοιχείο από το διακομιστή, το μετακινεί από την αρχική του θέση φακέλου στο φάκελο Αποτυχίες διακομιστή. Τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχετε σύνδεση με το διακομιστή σας.

  Εάν λείπει ένα μήνυμα που έχει σταλεί σε εσάς και έχετε επαληθεύσει με τον αποστολέα ότι το μήνυμα έχει σταλεί, ελέγξτε αυτόν το φάκελο. Στοιχεία εμφανίζονται κανονικά σε αυτόν το φάκελο μόνο όταν υπάρχουν αποτυχίες συγχρονισμού στοιχείων του διακομιστή με το αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost), που χρησιμοποιείται κατά την εργασία χωρίς σύνδεση ή χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange. Μια γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε στοιχείο που έχει ένα άλλο αντίγραφο του στοιχείου αποθηκευμένο στο φάκελο Αποτυχίες διακομιστή. Κάνοντας κλικ στη γραμμή πληροφοριών θα ανοίξει ο φάκελος Αποτυχίες Server για εσάς σε ξεχωριστό παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ελέγχου ακεραιότητας "Αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost)" (Scanost.exe), για να διορθώσετε σφάλματα συγχρονισμού, τα αρχεία καταγραφής σάρωσης που δημιουργήθηκαν μπορούν να εντοπιστούν στο φάκελο Διαγραμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×