Υποστήριξη της υιοθέτησης του Project Online με ένα Γραφείο διαχείρισης έργων (PMO)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

< Περισσότερη βοήθεια για το Project

Τι είναι ένα PMO;

Σχεδιάζετε να υιοθετήσετε το Project Online στην επιχείρησή σας; Πώς σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε ή, για να το θέσουμε καλύτερα, ποιο είναι το επαγγελματικό πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε; Δείτε ορισμένα παραδείγματα:

 • Τα διοικητικά στελέχη επιθυμούν καλύτερη ορατότητα στην κατάσταση των έργων.

 • Χρειάζομαι έναν καλύτερο τρόπο για τη διαχείριση των πόρων μου και την εκχώρησή τους σε έργα.

 • Θέλω να παρακολουθώ εύκολα πόση ώρα δαπανούν οι χρήστες για τις εργασίες τους.

 • Θέλω έναν πιο ισχυρό τρόπο παρακολούθησης των δεδομένων για τα έργα από τη χρήση υπολογιστικών φύλλων του Excel.

Εταιρείες που έχουν πιο επιτυχημένη με τη χρήση των Project Online στην αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρήσεις όπως οι εξής είναι εκείνα που δημιουργείτε ένα σύνολο από πρότυπα, διαδικασιών και βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των έργων στον οργανισμό τους. Το άτομο ή ομάδα που δημιουργεί και διαχειρίζεται αυτούς τους κανόνες της διαχείρισης έργων μερικές φορές αναφέρεται ως το γραφείο διαχείρισης έργων (PMO).

Τι κάνει το PMO;

Σε μεγαλύτερες εταιρείες, το PMO μπορεί να αποτελείται από ένα τμήμα που ασχολείται με θέματα διαχείρισης έργων σε ολόκληρη την εταιρεία, όπως είναι η διακυβέρνηση της διαχείρισης έργων, η υλοποίηση, η εκπαίδευση, η έρευνα για τις ανάγκες διαχείρισης έργων ή ο προσδιορισμός του βέλτιστου τρόπου δημιουργίας χρήσιμων αναφορών. Σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το PMO μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο μέχρι μια μικρή ομάδα ατόμων, αλλά μπορεί επίσης να κλιμακωθεί σε μια απόπειρα αντιμετώπισης των ίδιων ζητημάτων που αφορούν και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι κοινοί στόχοι όλων των PMO περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προώθηση και υποστήριξη της υιοθέτησης του συστήματος διαχείρισης έργων.

 • Απλοποίηση της διαχείρισης έργων για τους χρήστες της εταιρείας χάρη στην αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσα στο εργαλείο.

 • Δημιουργία πολιτικών, διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν λειτουργίες διαχείρισης έργων.

 • Εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης έργων, με σκοπό την εξυπηρέτηση ως "Κέντρο αριστείας" για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση έργων, καθώς και παροχή εκπαίδευσης σε θέματα βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για τη διαχείριση έργων.

 • Ενίσχυση από την υποστήριξη ανώτερων στελεχών για την πραγματοποίηση και την επιβολή της αλλαγής μέσω των προτάσεών τους.

Είστε ακόμη μπερδεμένοι; Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα το οποίο ενδέχεται να θυμίζει κάτι παρόμοιο στους χρήστες: πώς μπορεί ο αρχηγός της οικογένειας να φροντίσει την οικογένειά του:

Ανάγκη

PMO

Οικογένεια

PMO - Πληροφορίες

Το PMO συμβάλλει στη δημιουργία ένας αποτελεσματικού τρόπου για την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για έργα, μέσω της κατάστασης έργων και αναφορών εύρυθμης λειτουργίας. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την έρευνα για τις ανάγκες δημιουργίας αναφορών, τη μετακίνηση των απαιτούμενων δεδομένων στο σύστημα και τη δημιουργία ροών εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που απαιτούνται για τις περιοδικές αναφορές βρίσκονται εγκαίρως στο σύστημα.

Οι αρχηγοί της οικογένειας θα χρειαστούν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των εξής ζητημάτων:

 • Τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με τις σπουδές των παιδιών.

 • Μηνιαίες καταστάσεις κινήσεων λογαριασμών, όπου θα φαίνεται η κατάσταση των οικονομικών τους.

 • Ετήσιες ιατρικές επισκέψεις, για την αξιολόγηση της υγείας των μελών της οικογένειας.

Πληροφορίες PMO σχετικά με το ποιος κάνει τι

Το PMO δημιουργεί διαδικασίες για να λάβετε τα σωστά δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης έργου για την παροχή κατάστασης σε επίπεδο έργου στους διαχειριστές έργων. Παρέχει επίσης οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση πόρων.

Τα άτομα στην οικογένεια θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες ενέργειες εκτελεί το κάθε μέλος. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ποιος θα παραλάβει τα παιδιά από το σχολείο σήμερα, ποιος θα βγάζει βόλτα το σκύλο τα βράδια, ποιος θα μαγειρέψει δείπνο, κ.λπ.

 • Εάν κάποιος δεν μπορεί να εκτελέσει τη συνήθη εργασία του, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι διαθέσιμος για να την αναλάβει.

 • Βοηθά να φαίνεται το εργασιακό και σχολικό χρονοδιάγραμμα όλων των ατόμων, καθώς και η διαθεσιμότητα, σε ένα κεντρικό οικογενειακό ημερολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να γνωρίζετε ποιο άτομο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον προγραμματισμό συγκεκριμένων εργασιών.

PMO - φόρουμ για συνεργασία

Το PMO συμβάλλει στη δημιουργία τοποθεσιών συνεργασίας έργων και προσαρμογής τους, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών της τοποθεσίας.

Τα μέλη της οικογένειας θα χρειαστούν ένα φόρουμ στο οποίο μπορούν να συνεργάζονται, όπως για τις εξής ενέργειες:

 • Ανάρτηση σημαντικών συμβάντων σε ημερολόγιο τοίχου στην κουζίνα

 • Καθημερινή συνομιλία μεταξύ τους στη διάρκεια του δείπνου.

PMO - Εκτίμηση και μετριασμός κινδύνου

Το PMO είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων χειρισμού.

Οι αρχηγοί της οικογένειας μπορεί να χρειαστεί να σχεδιάσουν τη μείωση του κινδύνου:

 • Προσδιορισμός αναγκών ασφάλισης υγείας.

 • Αγορά συνδρομής σε γυμναστήριο.

 • Αύξηση του ποσού αποταμίευσης για συνταξιοδότηση.

PMO - Καθορίστε κανόνες και διαδικασίες

Το PMO εξετάζει τις τρέχουσες διαδικασίες και ροές εργασιών και βρίσκει μια μέθοδο αυτοματοποίησής τους μέσω του εργαλείου διαχείρισης έργου που εφαρμόζεται. Ένα από τα εξής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον καθορισμό προγραμμάτων οδήγησης για την επιλογή των έργων για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός δεδομένη έναν προϋπολογισμό σύνολο (ανάλυση χαρτοφυλακίου).

Οι αρχηγοί της οικογένειας θα δημιουργήσουν κανόνες και διαδικασίες για την οικογένεια, όπως είναι οι εξής:

 • Καθορισμός των τιμωριών ή των ωρών ύπνου των παιδιών

 • Εξέταση παραγόντων για τον προσδιορισμό των αγορών που πρέπει να γίνουν (για παράδειγμα, "πρέπει να αγοράσουμε αυτοκίνητο, να επιδιορθώσουμε την οροφή ή να πάμε διακοπές φέτος;").

 • Τοποθέτηση ψεκαστήρων γκαζόν με αυτόματο χρονοδιακόπτη.

 • Επιλογή μιας ώρας της εβδομάδας για τα ψώνια και διάφορες υποχρεώσεις.

Το PMO κατευθύνει την εταιρεία στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων μέσω ενεργειών όπως είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση πληροφοριών για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης έργων για την εταιρεία. Για παράδειγμα, ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας σας, διαδικασίες σχεδίασης για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών και κατόπιν αντιστοίχιση αυτών των διαδικασιών σε ρυθμίσεις ή ροές εργασιών στο Project Online.

 • Προσδιορισμός των δεδομένων που είναι σημαντικό να εξετάζονται σε συνεχή βάση και συνεργασία με το διαχειριστή έργων για την κοινή χρήση αυτών των δεδομένων με τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, προσδιορισμός των απαιτούμενων δεδομένων και της διαδικασίας για τη μεταφορά των δεδομένων στο σύστημα, με σκοπό τη δημιουργία μιας εβδομαδιαίας αναφοράς κατάστασης έργων, ώστε να παρέχετε στους ενδιαφερόμενους μια συνάθροιση της εύρυθμης λειτουργίας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

 • Δημιουργία κανόνων για διαδικασίες και ροές εργασιών. Για παράδειγμα, δημιουργία μιας ροής εργασιών όπου οι ιδέες για έργα υποβάλλονται σε μια διαδικασία έγκρισης προκειμένου να γίνουν έργα στο Project Online.

 • Μετεγκατάσταση υφιστάμενων δεδομένων από το τρέχον σύστημα διαχείρισης έργων σε νέο. Για παράδειγμα, εύρεση του ευκολότερου τρόπου μετεγκατάστασης πόρων και δεδομένων για έργα από υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel στο Project Online ή από το Project Professional στον υπολογιστή κάθε χρήστη σε ένα κεντρικό περιβάλλον του Project Online.

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης διαχείριση χαρτοφυλακίου έργου για να σας βοηθήσει με το project προτεραιότητας και προβλέψεις. Όπως οι περισσότερες εταιρείες, υπάρχουν πολλά έργα που θέλετε να κάνετε, αλλά έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό και πόρους για να το κάνετε όλες τις. Χρειάζεστε έναν τρόπο για να προσδιορίσετε ποια έργα που θα πρέπει να μετακινείτε. Τα Pmo να καθοδηγήσετε τη διαδικασία επιλογής έργου και στο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι μελλοντική επενδύσεις σε στοίχιση με στρατηγικούς στόχους και όραση ανάπτυξη της εταιρείας.

 • Διαχείριση χρηστών συναισθηματικούς αλλαγές ίσως πρόσωπο στην Μετακίνηση από την τρέχουσα συστήματος διαχείρισης έργου με την οποία είναι συνδεδεμένη. Για παράδειγμα, tactfully που επηρεάζουν την οι διαχειριστές έργου για να μετακινηθείτε από το παλιό διαδικασία της αποθήκευσης τα αρχεία του έργου για να τους μονάδες σκληρού δίσκου και κοινή χρήση τους εμφανίζοντάς τα τα πλεονεκτήματα της δημοσιεύοντάς τα σε Project Online. Το PMO μπορεί να κάνετε αυτό εκχωρώντας περισσότερο χρόνο για να πειστικές πρώτα το ανώτερο διαχειριστές έργων και Ελπίζω τους επηρεάζουν το άλλες βοηθά οι διαχειριστές έργου για να καθοδηγήσετε την αλλαγή.

 • Διαχείριση των τεχνικών δυσκολιών της αλλαγής, παρέχοντας εξαιρετικές επιλογές εκπαίδευσης.

Γιατί χρειάζομαι ένα PMO;

Στο παράδειγμα οικογένειας, μπορεί να είναι ά τις συνέπειες δεν ασχολείται με ορισμένες από τις ανάγκες. Για παράδειγμα, δεν αναθεώρηση αναφοράς του παιδιού κάρτα κατά την άφιξη πρώτα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την προϋπόθεση ότι τα πράγματα είναι λεπτομερές, όταν στην πραγματικότητα περισσότερα μελέτης χρόνου ή ένα tutor ενδέχεται να είναι απαραίτητο. Με τον ίδιο τρόπο, την ανάπτυξη Project Online χωρίς τη δημιουργία μιας οντότητας για να σας βοηθήσει με τυποποίηση και υιοθέτησης μπορούν επίσης να έχουν ά συνθήκες. Για τον καθορισμό PMO θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας για την ανάπτυξη Project Online. Ανάλογα με τους στόχους σας, αυτό μπορεί να μετάφραση για καλύτερη απόδοση στη Διαχείριση έργου (για παράδειγμα, περισσότερες έργα ολοκληρώθηκε στην ώρα), τα οποία είναι συνήθως σχετίζεται με χαμηλότερο κόστος για τη διαχείριση έργων (για παράδειγμα, περισσότερες έργο ολοκληρωθεί στο ή κάτω από τον προϋπολογισμό).

Ποια είναι τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός PMO;

Εάν προσπαθήσατε να βρείτε αυτό το άρθρο, πιθανώς έχετε κάνει τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός PMO. Εάν σας ενδιαφέρει η μετακίνηση στο Project Online, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχετε ήδη μια ιδέα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ή να λύσει ένα πρόβλημα στην εταιρεία σας. Για να δημιουργήσετε μια μέθοδο για την επισημοποίηση του PMO, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Προσδιορισμός των ενεργειών που θέλετε να εκτελεί το PMO

Το κύριο στόχο το PMO θα γίνει για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα συγκεκριμένες επιχειρήσεις; Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εφαρμόσετε ένα σύστημα φύλλων κατανομής χρόνου για να λάβετε μεγαλύτερη τον έλεγχο της ανάλυσης κόστους. Ή μπορεί να έχετε το έργο σας δεδομένα που εκτείνεται δύο ή ακόμα και τρεις διαφορετικές εφαρμογές και για τη συνολική εικόνα των δεδομένων σε ένα μεμονωμένο σύστημα, το οποίο θα σας βοηθήσουν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση των έργων. Ή, ίσως είναι να παρέχουν οδηγίες διαχείρισης έργου σε εξέλιξη και ανάγκες εκπαίδευση διαχειριστή έργου. Αφού έχετε κατανοήσει γιατί το PMO είναι απαραίτητο, θα είναι πιο εύκολο να εύρος τι είναι οι απαιτήσεις, κατά τη δημιουργία και διατήρηση του.

Λήψη υποστήριξης από στελέχη

Βεβαιωθείτε ότι κάποιο ανώτερο στέλεχος σάς υποστηρίζει. Είναι σημαντικό το PMO να έχει την υποστήριξη των ανωτέρων στελεχών, καθώς η απουσία υποστήριξης από στελέχη είναι μία από τις κύριες αιτίες αποτυχίας των PMO. Εάν υπάρχει ήδη ένα ανώτερο στέλεχος που γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τη σπουδαιότητα αυτού που προσπαθείτε να κάνετε, αυτό είναι καταπληκτικό! Σε αντίθετη περίπτωση, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να σας υποστηρίξουν είναι να τους δείξετε τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης σε ένα σύστημα διαχείρισης έργων όπως το Project Online. Αυτό μπορείτε να το κάνετε δείχνοντάς τους το επαγγελματικό πρόβλημα που πρόκειται να λυθεί. Πιθανώς αυτό να το έχετε ήδη κάνει σε ένα βαθμό όταν αξιολογούσατε για πρώτη φορά το Project Online, αλλά μπορείτε να βρείτε πραγματικά συμμάχους στα ανώτερα στελέχη εάν μπορέσετε να τους δείξετε πώς λειτουργεί με τα δικά σας δεδομένα σε πιλοτικό περιβάλλον. Η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων είναι απαραίτητη για τη λήψη υποστήριξης από στελέχη.

Ισχυρός υποστήριξης από στελέχη μπορεί να είναι χρήσιμο στις διευθύνσεις αντίσταση οι χρήστες ενδέχεται να έχουν στο Μετακίνηση από το τι είναι εξοικειωμένοι, σε ένα νέο σύστημα διαχείρισης έργου, όπως Project Online. Υποστήριξη και την προώθηση τα οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους επιρροή, όπως οι διαχειριστές έργου Εκπαιδευτική εκδρομή, μπορεί να συμβάλει επίσης μετά την κατάργηση των συναισθηματικούς συνημμένων που ίσως χρειαστεί να το σύστημα που θέλετε να μετακινήσετε από άλλους χρήστες.

Δημιουργία της ομάδας σας

Είτε προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα PMO σε μια μεγάλη ή μικρή εταιρεία, τα παρακάτω αποτελούν καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τους ρόλους στο PMO:

Ρόλος

Περιγραφή

Καθοδήγηση του σχεδίου υιοθέτησης του Project Online

Εάν βρίσκεστε σε διαδικασία εφαρμογής Project Online, το σύνολο του σχεδίου πρέπει κάποιος να καθοδηγήσετε το. Όπως ακριβώς οποιοδήποτε έργο, σχεδίου υιοθέτησης του χρειάζεται έναν κάτοχο για να βεβαιωθείτε ότι είναι στελεχωμένο και ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες.

Έρευνα για τις ανάγκες διαχείρισης έργων

Αυτό το άτομο θα αξιολογεί τις απαιτήσεις διαχείρισης έργων της εταιρείας σας. Αυτό το άτομο θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους χρήστες σε ολόκληρη την εταιρεία και σε διαφορετικά τμήματα, για να ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των έργων τη δεδομένη στιγμή, τις μελλοντικές απαιτήσεις τους και τον τρόπο ενδεχόμενης βελτίωσής τους μέσω της υλοποίησης του Project Online. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο διαχειριστή έργων, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σωστά στο Project Online. Αυτό το άτομο πρέπει να έχει καλές δεξιότητες διαχείρισης έργων, αλλά θα πρέπει επίσης να μπορεί να επικοινωνήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι αρκετά πιθανό τα άτομα στην εταιρεία να είναι συναισθηματικά δεμένα με τη διαδικασία που προσπαθείτε να καταργήσετε. Επομένως, αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα δείχνοντάς τους πώς το νέο σύστημα θα τους διευκολύνει.

Εκπαίδευση, τεκμηρίωση και υποστήριξη

Αυτό το άτομο θα πρέπει να αξιολογήσει το επίπεδο δεξιοτήτων των χρηστών και θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των πόρων εκπαίδευσης που απαιτούνται για την επιτυχή χρήση του προϊόντος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαίδευσης βάσει ρόλων για τους διαχειριστές έργων, τους υπεύθυνους έργων, τους επικεφαλής ομάδων και τα μέλη ομάδων. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειάς σας μπορεί να επικεντρωθεί στη διοργάνωση εκπαίδευσης για υπεύθυνους ή διαχειριστές έργων, οι επικεφαλής και τα μέλη των ομάδων μπορεί να θεωρήσουν ότι οι κάρτες γρήγορης αναφοράς, οι συνοπτικές σημειώσεις, οι λίστες ελέγχου ή τα σύντομα προγράμματα εκμάθησης είναι πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει επίσης να βρείτε έναν τρόπο για να παρέχετε εσωτερική υποστήριξη στην εταιρεία για τους χρήστες σας, καθώς και μια μέθοδο κλιμάκωσης πιο περίπλοκων ζητημάτων μέσω των κατάλληλων διαδικασιών.

Σύνδεση με το τμήμα IT

Συνεργασία με το τμήμα IT είναι απαραίτητο σε ελκυστικές τους για να σας βοηθήσουν με τη σύνδεση προς τα επάνω, εγκατάσταση και ρύθμιση των παραμέτρων του Project Online. Εάν βρίσκεστε σε διαδικασία μόνο την αξιολόγηση Project Online, αυτό μπορεί συνήθως να γίνει από κάποιον από το τμήμα IT χωρίς πάρα πολύ προβλήματα, εάν ανατρέξετε στην τεκμηρίωση Γρήγορα αποτελέσματα με το Project Online .

Το PMO θα πρέπει να συνεργαστεί με το τμήμα IT για να αντιμετωπίσει δύο ζητήματα:

 • Διαχείριση του Office 365: το PMO θα πρέπει να συνεργαστεί με το διαχειριστή του Office 365 για την εκχώρηση χρηστών και αδειών χρήσης.

 • Διαχείριση του Project Online: Το PMO θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με ένα διαχειριστή του Project Online σε ζητήματα όπως είναι τα προσαρμοσμένα πεδία, οι πόροι και η ρύθμιση παραμέτρων των φύλλων κατανομής χρόνου. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να συνεργαστούν με το PMO για την υλοποίηση διαδικασιών στο Project Online μέσω ροών εργασιών.

Ορισμένα PMO σε μεγαλύτερες εταιρείες έχουν επίσης διαχειριστές έργων στους οποίους μπορεί να ανατεθεί η εργασία παροχής οδηγιών σε συγκεκριμένα έργα στα οποία χρειάζονται βοήθεια. Αυτό μπορεί να αφορά την παροχή συμβουλών στον κάτοχο του έργου μέχρι την ουσιαστική ανάληψη της κατοχής, δεδομένης της εμβέλειας του έργου.

Δημιουργία δήλωσης αποστολής για το PMO

Όλα τα PMO θα πρέπει να έχουν μια δήλωση αποστολής. Εάν έχετε ήδη αξιολογήσει την ανάγκη για την ύπαρξη του PMO, αυτό θα μπορεί να δημιουργηθεί πολύ ευκολότερα. Εξετάστε την υπάρχουσα δήλωση αποστολής της εταιρείας σας και προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια δήλωση που να σχετίζεται και με αυτήν. Δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά περίπλοκη, αλλά θα πρέπει απλώς να είναι επαρκής, ώστε να παρέχει όλα τα βασικά σημεία κατανόησης του λόγου ύπαρξης του PMO και του ρόλου του στην εταιρεία σας.

Δημιουργία σχεδίου για τη δημιουργία του PMO

Μετά την εμβέλεια τις εργασίες που πρέπει να δημιουργήσετε το PMO, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο έργου υψηλού επιπέδου για αυτήν. Εξετάστε το ενδεχόμενο δόμησης από το PMO ως ένα μεγάλο έργο, με τις σχετικές εργασίες, διάρκειες και αναθέσεις. Σχέδιο έργου σας θα γίνει πιο καθορίζεται ως που βήμα προς βήμα ορισμένες από τις αρχικές εργασίες, όπως την αξιολόγηση του περιβάλλοντος του. Το σχέδιο του έργου σας βοηθά να δώσετε το PMO ένα χρονοδιάγραμμα Δόμηση για να παρακολουθείτε τι έχετε κάνει και τι εργάζεστε σε τι έχετε ακόμη για να κάνετε τη δημιουργία του PMO. Για παράδειγμα, δείτε εδώ πώς διάφορες εργασίες Δόμηση PMO σε ένα σχέδιο έργου Project Online μπορεί να είναι:

Σχέδιο έργου PMO στο Project Online

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα PMO

Εάν δεν έχετε ήδη ένα PMO, ίσως σας τρομάζει λίγο στο η σκέψη έναρξης μία. Παρόλο που οι ανάγκες της εταιρείας σας και τις απαιτήσεις, θα καθοδηγούν το PMO, πρέπει να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το πλαίσιο για να δημιουργήσετε και να εξελίσσονται το PMO. Ανάλογα με τους στόχους σας, μπορεί να θέλετε να ερευνήσετε το διάφορες μεθόδους διεργασίας και κλάδο PMO ή ανατρέξτε στο θέμα ποιο μοντέλο PMO που ενδέχεται να στοιχίσετε στενά με. Υπάρχουν πολλά βιβλία, εκπαίδευση και πόροι online διαθέσιμη σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση τα Pmo που μπορούν να σας βοηθήσουν στην προσπάθειες σας.

Εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε ένα PMO και χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν συνεργάτη της Microsoft πιστοποιηθεί ή συμβουλευτικές υπηρεσίες της Microsoft. Έχουμε επίσης εσωτερικά συμβούλους στη Microsoft με εξαιρετική εμπειρία κατά τη ρύθμιση του τα Pmo για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Και τώρα τι γίνεται;

Ναι, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το PMO; Ευτυχώς, έχετε πραγματοποιείται μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου που ξεκινούν PMO είναι μια επένδυση που θα είναι επίσης και αξίζει το χρόνο και κόπο. Απαιτείται πολλές συνεργασία με άλλα άτομα στην εταιρεία σας και αντιμετωπίζετε ένα στέλεχος "champion" είναι απαραίτητο. Επίσης απαιτείται μιας επένδυσης σε έρευνα περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση PMO έως το πλήθος των πόρων που είναι διαθέσιμες. Και εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε πιστοποιηθεί συνεργάτες της Microsoft, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες της Microsoft.

Εάν βρίσκεστε σε μια εταιρεία που είναι μικρότερες, το εύρος της όλα αυτά ενδέχεται να φαίνονται βουνό. Ίσως δεν έχετε τους πόρους για να προσλάβετε άτομα για κάθε ρόλο PMO σημειώνονται στον πίνακα "Δόμηση ομάδας σας" και δεν χρειάζεται να. Μόλις πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά αποτελούν καθήκοντα που πιθανότατα θα πρέπει να εκτελούνται σε κάποιο σημείο στιγμή και σε βαθμό που ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας. Επίσης, σημειώστε ότι η προσπάθεια χρειάζεται να κλιμάκωσης σε σας εταιρείας μέγεθος και τους στόχους. Ένα PMO σε μια εταιρεία που είναι μικρότερες μόνο ίσως χρειαστεί να πληρούν με μερικά τους διαχειριστές έργου Εκπαιδευτική εκδρομή στον οργανισμό τους για την αξιολόγηση ανάγκες τους, έναντι πολλά τμήματα με ποικίλες απαιτήσεις σε μια εταιρεία που είναι μεγαλύτερο.

Η δημιουργία ενός PMO μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του Project Online και η χρήση του Project Online μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του PMO. Καλή τύχη με την υλοποίηση!

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×