Υπολογισμός του μέσου όρου μιας ομάδας αριθμών

Υπολογισμός του μέσου όρου μιας ομάδας αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε τον μέσο όρο των ημερών για την συμπλήρωση του ορόσημου ενός έργου ή τη μέση θερμοκρασία για μια συγκεκριμένη ημέρα σε χρονικό διάστημα 10 ετών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον υπολογισμό του μέσου όρου μιας ομάδας αριθμών.

Η συνάρτηση AVERAGE υπολογίζει τον μέσο όρο, ο οποίος αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου μιας ομάδας αριθμών σε μια στατιστική κατανομή. Οι τρεις πιο κοινές μονάδες μέτρησης του μέσου όρου είναι οι εξής:

 • Μέσος όρος     που είναι το αριθμητικό μέσο και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και στη συνέχεια διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

 • Διάμεση τιμή     που είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί έχουν μεγαλύτερη τιμή από τη διάμεση και οι άλλοι μισοί έχουν μικρότερη. Για παράδειγμα, η διάμεση τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 4.

 • Επικρατούσα τιμή     που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Σε μια συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτοί οι τρεις μέσοι είναι ίδιοι. Σε μια ασύμμετρη κατανομή μιας ομάδας αριθμών, ενδέχεται να είναι διαφορετικοί.

Υπολογισμός του μέσου όρου αριθμών μιας συνεχούς γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί που βρίσκεται κάτω ή στα δεξιά των αριθμών των οποίων θέλετε να βρείτε το μέσο όρο.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην Εικόνα κουμπιού Αυτόματη Άθροιση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέσος όρος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Υπολογισμός του μέσου όρου αριθμών μιας ασυνεχούς γραμμής ή στήλης

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AVERAGE.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

-4

5

6

7

A

Δεδομένα

10

7

9

27

0

4

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=AVERAGE(A2:A7)

Υπολογίζει το μέσο όρο όλων των αριθμών της παραπάνω λίστας (9.5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

Υπολογίζει το μέσο όρο των πρώτων τριών και του τελευταίου αριθμού της λίστας (7.5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών της λίστας, εκτός από αυτούς που περιέχουν το μηδέν, όπως το κελί A6 (11.4)

Υπολογισμός ενός σταθμικού μέσου

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις SUMPRODUCT και SUM.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αυτό το παράδειγμα υπολογίζει τη μέση τιμή που καταβλήθηκε για μια μονάδα σε τρεις αγορές, όπου κάθε αγορά αφορά διαφορετικό αριθμό μονάδων με διαφορετική τιμή ανά μονάδα.

1

2

3%

-4

"a"

B

Τιμή ανά μονάδα

Αριθμός μονάδων

20

500

25%

750

35%

200

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Διαιρεί το συνολικό κόστος και των τριών παραγγελιών με το συνολικό αριθμό μονάδων που έχουν παραγγελθεί (24.66)

Υπολογισμός του μέσου όρου αριθμών, παραβλέποντας τις μηδενικές (0) τιμές

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις AVERAGE και IF.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

-4

5

6

7

A

Δεδομένα

10

7

9

27

0

4

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών της λίστας, εκτός από αυτούς που περιέχουν το μηδέν, όπως το κελί A6 (11.4)

Δείτε επίσης

AVERAGE

AVERAGEIF

SUM

SUMPRODUCT

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×