Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές

Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε πόσες μοναδικές τιμές υπάρχουν σε μια περιοχή που περιέχει διπλότυπες τιμές.Για παράδειγμα, μια στήλη περιέχει:

 • Τις τιμές 5, 6, 7 και 6, το αποτέλεσμα είναι τρεις μοναδικές τιμές — 5, 6 και 7.

 • Τις τιμές "Γιακουμάκης", "Κινήνης", "Κινήνης", "Κινήνης", το αποτέλεσμα είναι δύο μοναδικές τιμές — "Γιακουμάκης" και "Κινήνης".

Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού του αριθμού των μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές.

Τι θέλετε να κάνετε;

Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο

Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο για να εξαγάγετε τις μοναδικές τιμές από μια στήλη δεδομένων και επικολλήστε τα σε μια νέα θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ROWS για να μετρήσετε τον αριθμό των στοιχείων στη νέα περιοχή.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών ή βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται σε έναν πίνακα.

  Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κελιών διαθέτει επικεφαλίδα στήλης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε άλλη θέση.

 4. Στο πλαίσιο Αντιγραφή σε, πληκτρολογήστε μια αναφορά κελιού.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε ένα κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Ανάπτυξη του παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές μόνο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Οι μοναδικές τιμές από επιλεγμένη περιοχή αντιγράφονται στη νέα θέση, ξεκινώντας με το κελί που έχετε καθορίσει στο πλαίσιο Αντιγραφή σε.

 6. Στο κενό κελί κάτω από το τελευταίο κελί της σειράς, καταχωρήστε τη συνάρτηση ROWS. Χρησιμοποιήστε την περιοχή μοναδικών τιμών που μόλις αντιγράψατε ως όρισμα, εξαιρώντας την επικεφαλίδα στήλης. Για παράδειγμα, αν η περιοχή μοναδικών τιμών είναι B2:B45, καταχωρήστε =ROWS(B2:B45).

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό των συναρτήσεων IF, SUM, FREQUENCY, MATCH και LEN, για να εκτελέσετε αυτή την εργασία:

 • Αντιστοίχιση της τιμής 1 σε κάθε αληθή συνθήκη, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF .

 • Προσθέστε το σύνολο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM .

 • Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση FREQUENCY . Η συνάρτηση FREQUENCY παραβλέπει το όρισμα κείμενο και τις μηδενικές τιμές. Για την πρώτη εμφάνιση μιας συγκεκριμένης τιμής, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει έναν αριθμό που είναι ίση με τον αριθμό των εμφανίσεων αυτής της τιμής. Για κάθε εμφάνιση της ίδιας τιμής μετά την πρώτη, η συνάρτηση επιστρέφει μηδέν.

 • Επιστροφή της θέσης μιας τιμής κειμένου σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση MATCH . Αυτή η τιμή επιστρέφεται, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως όρισμα στη συνάρτηση FREQUENCY ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχες τιμές κειμένου.

 • Εύρεση κενών κελιών χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση LEN . Τα κενά κελιά έχουν μήκος 0.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

-4

5

6

7

8

9

10

A

B

Δεδομένα

Δεδομένα

986

Ανδρέου

Μπέης

563

67

789

235

Ανδρέου

Μπέης

689

789

Μπέης

143

56

237

67

235

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών αριθμητικών τιμών στα κελιά A2:A10, αλλά δεν καταμετρά τα κενά κελιά ή τιμές κειμένου (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών τιμών κειμένου και αριθμητικών τιμών στα κελιά B2:B10 (που δεν πρέπει να περιέχουν κενά κελιά) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""), IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

Καταμετρά τον αριθμό των μοναδικών τιμών κειμένου και αριθμητικών τιμών στα κελιά A2:A10, αλλά δεν καταμετρά τα κενά κελιά ή τιμές κειμένου (6)

Σημειώσεις    

 • Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα. Επιλέξτε κάθε κελί που περιέχει έναν τύπο, πιέστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER.

 • Για να δείτε τον υπολογισμό μιας συνάρτησης βήμα προς βήμα, επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός τύπου.

Στοιχεία συνάρτησης

 • Η συνάρτηση FREQUENCY υπολογίζει τη συχνότητα εμφάνισης των τιμών μέσα σε μια περιοχή τιμών και την αποδίδει ως κατακόρυφο πίνακα αριθμών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FREQUENCY, για να μετρήσετε το πλήθος των βαθμών διαγωνισμάτων που εμπίπτουν σε κλίμακες βαθμολογίας. Επειδή η συνάρτηση FREQUENCY επιστρέφει έναν πίνακα, πρέπει να καταχωρηθεί ως τύπος πίνακα.

 • Η συνάρτηση MATCH αναζητά ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε μια περιοχή κελιών και κατόπιν επιστρέφει τη σχετική θέση αυτού του στοιχείου στην περιοχή. Για παράδειγμα, αν η περιοχή A1:A3 περιέχει τις τιμές 5, 25 και 38, ο τύπος =MATCH(25,A1:A3,0) επιστρέφει τον αριθμό 2, επειδή το 25 είναι το δεύτερο στοιχείο στην περιοχή.

 • Η συνάρτηση LEN επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

 • Η συνάρτηση SUM προσθέτει όλους τους αριθμούς που καθορίζετε ως ορίσματα. Κάθε όρισμα μπορεί να είναι μια περιοχή, μια αναφορά κελιού, ένας πίνακας, μια σταθερά, ένας τύπος ή το αποτέλεσμα άλλης συνάρτησης. Για παράδειγμα, η συνάρτηση SUM(A1:A5) προσθέτει όλους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στα κελιά A1 έως A5.

 • Η συνάρτηση IF επιστρέφει μια τιμή, αν η συνθήκη που καθορίζετε είναι TRUE (αληθής), και μια άλλη, αν είναι FALSE (ψευδής).

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×