Τύποι και συναρτήσεις

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF όταν θέλετε να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών. Εισαγάγετε πρώτα μια ημερομηνία έναρξης σε ένα κελί, καθώς και μια ημερομηνία λήξης σε ένα άλλο. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο, όπως οι εξής.

Προειδοποίηση: Να f το όρισμα Start_date είναι μεγαλύτερο από το όρισμα End_date, το αποτέλεσμα θα είναι #NUM!.

Διαφορά σε ημέρες

=DATEDIF(D9;E9;"d") με αποτέλεσμα 856

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D9 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E9. Ο τύπος είναι στο κελί F9. Η παράμετρος "d" επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Διαφορά σε εβδομάδες

=(DATEDIF(D13;E13;"d")/7) και αποτέλεσμα: 122,29

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D13 και η ημερομηνία λήξης στο κελί E13. Η παράμετρος "d" επιστρέφει τον αριθμό των ημερών. Προσέξτε όμως το /7 στο τέλος. Αυτό διαιρεί τον αριθμό των ημερών με το 7, καθώς μία εβδομάδα έχει 7 ημέρες. Σημειώστε ότι αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει επίσης να μορφοποιηθεί ως αριθμός. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+1. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός > Δεκαδικά ψηφία: 2.

Διαφορά σε μήνες

=DATEDIF(D5;E5;"m") και αποτέλεσμα: 28

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D5 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E5. Στον τύπο, η παράμετρος "m" επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων μηνών μεταξύ των δύο ημερών.

Διαφορά σε έτη

=DATEDIF(D2;E2;"y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D2 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E2. Η παράμετρος “y” επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ετών μεταξύ των δύο ημερών.

Υπολογισμός ηλικίας σε άθροισμα ετών, μηνών και ημερών

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την ηλικία ή το χρόνο υπηρεσίας κάποιου ατόμου. Το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει με το εξής: "2 έτη, 4 μήνες, 5 ημέρες".

1. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF για να βρείτε το σύνολο των ετών.

=DATEDIF(D17;E17;"y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D17 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E17. Στον τύπο, η παράμετρος “y” επιστρέφει τον αριθμό των ετών μεταξύ των δύο ημερών.

2. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF ξανά με την παράμετρο "ym" για να βρείτε τους μήνες.

=DATEDIF(D17;E17;"ym") και αποτέλεσμα: 4

Σε ένα άλλο κελί, χρησιμοποιήστε τον τύπο DATEDIF με την παράμετρο "ym". Η παράμετρος "ym" επιστρέφει τον αριθμό των μηνών που απομένουν μετά το προηγούμενο ολόκληρο έτος.

3. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό τύπο για να βρείτε τις ημέρες.

=DATEDIF(D17;E17;"md") και αποτέλεσμα: 5

Τώρα πρέπει να βρούμε τον αριθμό των ημερών που απομένουν. Αυτό θα γίνει με τη σύνταξη ενός διαφορετικού είδους τύπου, όπως εμφανίζεται παραπάνω. Αυτός ο τύπος αφαιρεί την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης (1/5/2016) από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17 (6/5/2016). Δείτε με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό: Πρώτα, η συνάρτηση DATE δημιουργεί την ημερομηνία, 1/5/2016. Τη δημιουργεί χρησιμοποιώντας το έτος στο κελί E17 και το μήνα στο κελί E17. Στη συνέχεια, το 1 αντιπροσωπεύει την πρώτη ημέρα αυτού του μήνα. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης DATE είναι 1/5/2016. Στη συνέχεια, αφαιρούμε αυτό το αποτέλεσμα από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17, το οποίο είναι 6/5/2016. 6/5/2016 μείον 1/5/2016 είναι 5 ημέρες.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το όρισμα "md" στη DATEDIF επειδή μπορεί να υπολογίσει ανακριβή αποτελέσματα.

4. Προαιρετικό: Συνδυάστε τρεις τύπους σε έναν.

=DATEDIF(D17;E17;"y")&" έτη, "&DATEDIF(D17;E17;"ym")&" μήνες, "&DATEDIF(D17;E17;"md")&" ημέρες" και αποτέλεσμα: 2 έτη, 4 μήνες, 5 ημέρες

Μπορείτε να συνδυάσετε και τους τρεις υπολογισμούς σε ένα κελί, όπως σε αυτό το παράδειγμα. Χρησιμοποιήστε εμπορικά "και", εισαγωγικά και κείμενο. Ο τύπος αυτός απαιτεί περισσότερη πληκτρολόγηση, αλλά τουλάχιστον είναι όλα σε ένα. Συμβουλή: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER για να εισαγάγετε αλλαγές γραμμής στον τύπο σας. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση. Επίσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+U, εάν δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον τύπο.

Λήψη των παραδειγμάτων μας

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός βιβλίου εργασίας παράδειγμα με όλα τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να ακολουθήσετε κατά μήκος ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας τύπους.

Λήψη παραδείγματα υπολογισμού ημερομηνίας

Άλλοι υπολογισμοί ημέρας και ώρας

Καθώς είδατε παραπάνω, η συνάρτηση DATEDIF υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ μιας ημερομηνίας έναρξης και μιας ημερομηνίας λήξης. Ωστόσο, αντί να πληκτρολογήσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TODAY() εντός του τύπου. Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση TODAY(), το Excel χρησιμοποιεί για ημερομηνία την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή. Να θυμάστε ότι αυτό θα αλλάξει όταν το αρχείο ανοιχτεί ξανά σε κάποια μελλοντική ημέρα.

=DATEDIF(TODAY();D28;"y") και αποτέλεσμα: 984

Έχετε υπόψη ότι κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του εγγράφου, η ημερομηνία ήταν 6 Οκτωβρίου 2016.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL όταν θέλετε να υπολογίσετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συνάρτηση ώστε να εξαιρεί τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Πριν ξεκινήσετε: Αποφασίστε αν θέλετε να εξαιρέσετε τις αργίες. Εάν το θέλετε, πληκτρολογήστε μια λίστα με ημερομηνίες αργιών σε μια ξεχωριστή περιοχή ή φύλλο. Τοποθετήστε κάθε ημερομηνία αργίας στο δικό της κελί. Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτά τα κελιά και επιλέξτε Τύποι > Ορισμός ονόματος. Δώστε στην περιοχή το όνομα Οι_αργίες_μου και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τον τύπο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης.

Η ημερομηνία έναρξης στο κελί D53 είναι 1/1/2016 και η ημερομηνία λήξης στο κελί E53 είναι 31/12/2016

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D53 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E53.

2. Σε ένα άλλο κελί, πληκτρολογήστε έναν τύπο ως εξής:

=NETWORKDAYS.INTL(D53;E53;1) και αποτέλεσμα: 261

Πληκτρολογήστε έναν τύπο, όπως το παραπάνω παράδειγμα. Το 1 στον τύπο ορίζει τα Σάββατα και τις Κυριακές ως ημέρες Σαββατοκύριακου και τις εξαιρεί από το σύνολο.

Σημείωση: Το Excel 2007 δεν διαθέτει τη συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL. Ωστόσο, διαθέτει τη συνάρτηση NETWORKDAYS. Το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν ως εξής στο Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53;E53). Δεν μπορείτε να ορίσετε το 1, επειδή η συνάρτηση NETWORKDAYS υποθέτει ότι το Σαββατοκύριακο είναι το Σάββατο και την Κυριακή.

3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το 1.

Λίστα IntelliSense που εμφανίζει 2 - Κυριακή, Δευτέρα, 3 - Δευτέρα, Τρίτη και ούτω καθεξής

Εάν το Σάββατο και η Κυριακή δεν είναι οι δικές σας ημέρες Σαββατοκύριακου, στη συνέχεια, αλλάξτε το 1 με έναν άλλο αριθμό από τη λίστα IntelliSense. Για παράδειγμα, ο αριθμός 2 ορίζει τις Κυριακές και τις Δευτέρες ως ημέρες Σαββατοκύριακου.

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, παραλείψτε αυτό το βήμα. Η συνάρτηση NETWORKDAYS του Excel 2007 υποθέτει πάντα ότι το Σαββατοκύριακο είναι το Σάββατο και την Κυριακή.

4. Πληκτρολογήστε το όνομα της περιοχής αργιών.

=NETWORKDAYS.INTL(D53;E53;1,Οι αργίες μου) και αποτέλεσμα: 252

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα όνομα περιοχής αργιών στην ενότητα "Πριν ξεκινήσετε" παραπάνω, τότε, πληκτρολογήστε το στο τέλος, ως εξής. Εάν δεν έχετε αργίες, μπορείτε να μην συμπεριλάβετε το ερωτηματικό και το όνομα "Οι_αργίες_μου". Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν ως εξής: =NETWORKDAYS(D53;E53;Οι_αργίες_μου).

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να κάνετε αναφορά σε όνομα περιοχή διακοπές, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια περιοχή αντί για αυτό, όπως D35:E:39. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάθε αργία μέσα σε τύπο. Για παράδειγμα, εάν σας αργίες την 1η Ιανουαρίου και 2 του 2016, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους ως εξής: = NETWORKDAYS. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). Στο Excel 2007, θα είναι κάπως έτσι: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο που πέρασε αφαιρώντας μια ώρα από μια άλλη. Εισαγάγετε πρώτα μια ώρα έναρξης σε ένα κελί, καθώς και μια ώρα λήξης σε ένα άλλο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει μια πλήρη μορφή ώρας, συμπεριλαμβανομένης της ώρας, των λεπτών και ενός κενού διαστήματος πριν από τις ενδείξεις ΠΜ ή ΜΜ. Δείτε πώς γίνεται αυτό:

1. Επιλέξτε ώρα έναρξης και ώρα λήξης.

Ημερομηνία/ώρα έναρξης στις 7:15 ΠΜ, Ημερομηνία/ώρα λήξης στις 4:30 ΜΜ

Σε αυτό το παράδειγμα, η ώρα έναρξης είναι στο κελί D80 και η ώρα λήξης είναι στο κελί E80. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει την ώρα, τα λεπτά και ένα κενό διάστημα πριν από τις ενδείξεις ΠΜ ή ΜΜ.

2. Ορίστε τη μορφή ώρας ω:λλ ΠΜ/ΜΜ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Προσαρμογή", τύπος ω:λλ ΠΜ/ΜΜ

Επιλέξτε και τις δύο ημερομηνίες και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Προσαρμογή > ω:λλ ΠΜ/ΜΜ, εάν δεν έχει ήδη οριστεί αυτή η μορφή.

3. Αφαιρέστε τις δύο ώρες.

= E80-D80 και αποτέλεσμα: 9:15 ΠΜ

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε το κελί της ώρας έναρξης από το κελί της ώρας λήξης.

4. Ορίστε τη μορφή ώρας ω:λλ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Προσαρμογή", τύπος ω:λλ

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε Προσαρμογή > ω:λλ, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να εξαιρεί τις ενδείξεις ΠΜ και ΜΜ.

Για να υπολογίσετε το χρόνο μεταξύ δύο ημερομηνιών και ωρών, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε τη μία από την άλλη. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε κάθε κελί για να εξασφαλίσετε ότι το Excel επιστρέφει το αποτέλεσμα που θέλετε.

1. Πληκτρολογήστε δύο ολόκληρες ημερομηνίες και ώρες.

Ημερομηνία έναρξης 1/1/16 1:00 ΜΜ, Ημερομηνία λήξης 2/1/16 2:00 ΜΜ

Σε ένα κελί, πληκτρολογήστε μια ολόκληρη ημερομηνία/ώρα έναρξης. Σε ένα άλλο κελί, πληκτρολογήστε μια ολόκληρη ημερομηνία/ώρα λήξης. Κάθε κελί θα πρέπει να έχει μήνα, ημέρα, έτος, ώρα, λεπτό και ένα κενό διάστημα πριν από τις ενδείξεις ΠΜ ή ΜΜ.

2. Ορίστε τη μορφή 14/3/12 1:30 ΜΜ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Ημερομηνία", τύπος 14/3/12, 1:30 ΜΜ

Επιλέξτε και τα δύο κελιά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Στη συνέχεια, επιλέξτε Ημερομηνία > 14/3/12 1:30 ΜΜ. Αυτή δεν είναι η ημερομηνία που θα ορίσετε, αλλά είναι απλώς ένα δείγμα του πώς θα φαίνεται η μορφή. Λάβετε υπόψη ότι σε εκδόσεις προγενέστερες του Excel 2016, αυτή η μορφή μπορεί να έχει διαφορετικό δείγμα ημερομηνίας, όπως 14/3/01 1:30 ΜΜ.

3. Αφαιρέστε τις δύο.

=E84-D84 και αποτέλεσμα 1,041666667

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε την ημερομηνία/ώρα έναρξης από την ημερομηνία/ώρα λήξης. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει πιθανότατα με αριθμό και δεκαδικό. Αυτό μπορείτε να το διορθώσετε στο επόμενο βήμα.

4. Ορίστε τη μορφή ώρας [ω]:λλ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Προσαρμογή", τύπος [ω]:λλ

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε Προσαρμογή. Στο πλαίσιο Τύπος , πληκτρολογήστε [ω]:λλ.

Σχετικά θέματα

Συνάρτηση DATEDIF
NETWORKDAYS. Συνάρτηση Εσωτερικό
NETWORKDAYS
περισσότερες συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας
Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο φορές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×