Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Υπολογισμός ποσοστών

Ορισμένες φορές, τα ποσοστά μπορεί να είναι απογοητευτικά, επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να θυμάστε όσα μάθαμε για αυτά στο σχολείο. Αφήστε το Excel να κάνει τη δουλειά για εσάς – οι απλοί τύποι μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το ποσοστό του αθροίσματος, για παράδειγμα, ή το ποσοστό διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Υπολογισμός του ποσοστού ενός συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας για αυτό το τρίμηνο ήταν 125.000 €, και πρέπει να υπολογίσετε τι ποσοστό επί του συνόλου εκπροσωπεί το ποσό 20.000 €.

 1. Για να το υπολογίσετε, διαιρείτε το ποσό των 20.000 € με το ποσό των 125.000 €. Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C2: = B2/A2. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως 0,16, επειδή το κελί C2 δεν έχει μορφοποιηθεί ως ποσοστό.

  125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2 και 0,16 στο κελί C3

 2. Για να μορφοποιήσετε τον αριθμό 0,16 ως ποσοστό (αφαιρώντας επίσης το μηδέν) στην καρτέλα Κεντρική κάντε κλικ στο κουμπί Ποσοστό.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, κάντε κλικ στην επιλογή κεντρικήExcel για το Webμορφή αριθμού > ποσοστό.

  Κουμπί "Ποσοστό" στην καρτέλα "Κεντρική"

  Τώρα βλέπουμε ότι τα 20.000 € είναι το 16% των 125.000 €.

  125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2, και 16% στο κελί C2

  Συμβουλή: Η μορφοποίηση αποτελεί το κλειδί για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων με τη μορφή ποσοστών. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστών.

Υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής μεταξύ δύο αριθμών

Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανήλθαν σε 485.000 € το 2011 και σε 598.634 € το 2012. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο ετών;

 1. Πρώτα, κάντε κλικ στο κελί B3 για να εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού στο κελί. Στην καρτέλα Κεντρική, κάντε κλικ στο κουμπί Ποσοστό.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, κάντε κλικ στην επιλογή κεντρικήExcel για το Webμορφή αριθμού > ποσοστό.

 2. Στο κελί Β3, διαιρέστε τις πωλήσεις του δεύτερου έτους (598.634,00 €) με τις πωλήσεις του πρώτου έτους (485.000,00 €), και στη συνέχεια αφαιρέστε 1.

  485.000 € στο κελί A2, 598.634 € στο κελί B2 και 23% στο κελί B3, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ των δύο αριθμών

 3. Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C3. =(B2/A2)-1. Το ποσοστό αλλαγής μεταξύ των δύο ετών είναι 23%.

  Παρατηρήστε τις παρενθέσεις στον τύπο (B2/A2). Το Excel κάνει πρώτα την πράξη στις παρενθέσεις και έπειτα αφαιρεί το 1.

Δείτε επίσης

Πολλαπλασιασμός με ποσοστό

Συνάρτηση PERCENTRANK

Υπολογισμός τρέχοντος αθροίσματος

Υπολογισμός του ποσοστού ενός συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι έχετε απαντήσει σωστά στις 42 από τις 50 ερωτήσεις σε ένα τεστ. Ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =42/50 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0,84.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 84,00%, το οποίο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στη δοκιμή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής μεταξύ δύο αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι τα κέρδη σας είναι $2.342 τον Νοέμβριο και το $2.500 τον Δεκέμβριο. Ποιο είναι το ποσοστό της μεταβολής των κερδών σας μεταξύ αυτών των δύο μηνών; Στη συνέχεια, εάν τα κέρδη σας είναι $2.425 τον Ιανουάριο, ποιο είναι το ποσοστό μεταβολής των κερδών σας μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου; Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά αφαιρώντας τα νέα κέρδη σας από τα αρχικά κέρδη σας και, στη συνέχεια, διαχωρίζοντας το αποτέλεσμα με τα αρχικά σας κέρδη.

Υπολογισμός ποσοστού αύξησης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2500-2342)/2342 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0,06746.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 6,75%, δηλαδή το ποσοστό αύξησης των κερδών.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Υπολογισμός ποσοστού μείωσης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2425-2500)/2500 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι-0,03000.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι-3,00%, το οποίο είναι το ποσοστό μείωσης των κερδών.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Εύρεση του αθροίσματος όταν γνωρίζετε το ποσό και το ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι $15, η οποία είναι 25% από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να εντοπίσετε το 75% του αριθμού ίσο με το 15.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =15/0,75 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 20.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Το αποτέλεσμα είναι 20,00 €, που είναι η αρχική τιμή του πουκαμίσου.

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Νομισματική μονάδα" νομισματικής μονάδας

  Το αποτέλεσμα είναι 20,00 €, που είναι η αρχική τιμή του πουκαμίσου.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Εύρεση ποσού όταν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε έναν υπολογιστή για το $800 και πρέπει να πληρώσετε επιπλέον 8,9% στο φόρο πωλήσεων. Πόσο πρέπει να πληρώσετε για τον φόρο πωλήσεων; Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να εντοπίσετε το 8,9% του 800.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =800 * 0.089και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

  Το αποτέλεσμα είναι 71,2.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Νομισματική μονάδα" νομισματικής μονάδας

  Το αποτέλεσμα είναι 71,20 €, που είναι το ποσό του ΦΠΑ για τον υπολογιστή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι ξοδεύετε κατά μέσο όρο το $113 στα τρόφιμα κάθε εβδομάδα και θέλετε να αυξήσετε τις εβδομαδιαίες δαπάνες σας για φαγητό κατά 25%. Πόσα χρήματα μπορείτε να ξοδέψετε; Ή, εάν θέλετε να μειώσετε το εβδομαδιαίο επίδομα τροφίμων του $113 κατά 25%, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο επίδομά σας;

Αύξηση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1+0,25) και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 141,25.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Νομισματική μονάδα" νομισματικής μονάδας

  Το αποτέλεσμα είναι 141,25 €, που είναι μια αύξηση κατά 25% των εβδομαδιαίων εξόδων διατροφής.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1-0,25) και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 84,75.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Νομισματική μονάδα" νομισματικής μονάδας

  Το αποτέλεσμα είναι 84,75 €, που είναι μια μείωση κατά 25% των εβδομαδιαίων εξόδων διατροφής.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή μείωση δεκαδικών Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Δείτε επίσης

Συνάρτηση PERCENTRANK

Υπολογισμός τρέχοντος αθροίσματος

Υπολογισμός μέσου όρου

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×