Υπολογισμός πολλών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας πίνακα δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένας πίνακας δεδομένων είναι μια περιοχή κελιών στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τιμές σε ορισμένες σε ορισμένα από τα κελιά και να καταλήξετε με διαφορετικές απαντήσεις σε ένα ζήτημα. Ένα καλό παράδειγμα ενός πίνακα δεδομένων χρησιμοποιεί τη συνάρτηση PMT με δανείου με διαφορετικά ποσά και επιτόκια για να υπολογίσει το ποσό οικονομική στην αρχική στεγαστικού δανείου. Πειραματιστείτε με διάφορες τιμές για να παρακολουθήσετε την αντίστοιχη παραλλαγή στα αποτελέσματα είναι μια κοινή εργασία στην ανάλυση των δεδομένων.

Στο Microsoft Excel, τους πίνακες δεδομένων που αποτελούν μέρος μιας οικογένειας εντολών γνωστό ως εργαλεία ανάλυσης What-If. Όταν μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναλύσετε πίνακες δεδομένων, κάνετε ανάλυση what-if.

Ανάλυση what-if είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών στα κελιά για να δείτε πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάζει τα αποτελέσματα των τύπων στο φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων για να αλλάξετε το επιτόκιο και διάρκεια περιόδου ισχύος για ένα δάνειο — για να αξιολογήσετε πιθανά μηνιαία πληρωμή ποσά.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε πιο γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών με τους πίνακες δεδομένων και Visual Basic for Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πίνακες δεδομένων του Excel what-if: ταχύτερος Υπολογισμός με τη VBA.

Τύποι Ανάλυσης what-if   

Υπάρχουν τρεις τύποι εργαλεία ανάλυσης what-if στο Excel: σενάρια, οι πίνακες δεδομένωνκαι Αναζήτηση στόχου. Σενάρια και τους πίνακες δεδομένων που χρησιμοποιούν σύνολα τιμών εισαγωγής για τον υπολογισμό πιθανά αποτελέσματα. Αναζήτηση στόχου είναι διαφορετικά, χρησιμοποιεί ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα και υπολογίζει πιθανές τιμές εισαγωγής που θα παράγουν αυτό το αποτέλεσμα.

Όπως με τα σενάρια, οι πίνακες δεδομένων σας βοηθούν να εξερευνήσετε ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων. Αντίθετα από τα σενάρια, οι πίνακες δεδομένων σας δείχνουν όλα τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα, μέσα σε ένα φύλλο εργασίας. Χρησιμοποιώντας πίνακες δεδομένων, είναι πιο εύκολη η εξέταση ενός φάσματος δυνατοτήτων, με μία ματιά. Επειδή εστιάζεστε σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα που διευκολύνει την ανάγνωση και κοινή χρήση.

Ένας πίνακας δεδομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από δύο μεταβλητές. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες από δύο μεταβλητές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε σενάρια αντί για πίνακες δεδομένων. Παρόλο που περιορίζεται σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές (μία για το κελί εισαγωγής γραμμής και μία για το κελί εισαγωγής στήλης), ένας πίνακας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει όσες διαφορετικές μεταβλητές τιμές θέλετε. Ένα σενάριο μπορεί να έχει το πολύ 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσα σενάρια θέλετε.

Μάθετε περισσότερα στο άρθρο Εισαγωγή στην ανάλυση what-if.

Δημιουργήστε δύο πίνακες δεδομένων μίας μεταβλητής ή δύο μεταβλητές, ανάλογα με τον αριθμό των μεταβλητών και των τύπων που χρειάζεστε για να ελέγξετε.

Πίνακες δεδομένων μίας μεταβλητής   

Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής, εάν θέλετε να δείτε πώς διαφορετικές τιμές από μία μεταβλητή με έναν ή περισσότερους τύπους θα αλλάξει τα αποτελέσματα αυτών των τύπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής για να δείτε πώς τα διαφορετικά επιτόκια επηρεάζουν μια μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PMT. Μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές μεταβλητών σε μία στήλη ή γραμμή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια γειτονική στήλη ή γραμμή.

Στην παρακάτω εικόνα, το κελί D2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), ο οποίος αναφέρεται στο κελί εισαγωγής B3.

Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής

Πίνακες δεδομένων δύο μεταβλητών   

Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές τιμές δύο μεταβλητών σε έναν τύπο θα αλλάξουν τα αποτελέσματα αυτού του τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί συνδυασμοί επιτοκίων και διαστημάτων αποπληρωμής θα επηρεάσουν μια μηνιαία δόση υποθήκης.

Στην επόμενη απεικόνιση, το κελί C2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), ο οποίος χρησιμοποιεί δύο κελιά εισαγωγής, B3 και B4.

Πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών

Υπολογισμοί πίνακα δεδομένων   

Κάθε φορά που επανάληψης του υπολογισμού ενός φύλλου εργασίας, επίσης θα επανυπολογισμός πίνακες δεδομένων — ακόμη και αν έχει αλλάξει στα δεδομένα. Για να επιταχύνετε τον υπολογισμό ενός φύλλου εργασίας που περιέχει έναν πίνακα δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές υπολογισμού για αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού του φύλλου εργασίας, αλλά όχι οι πίνακες δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιτάχυνση υπολογισμού σε ένα φύλλο εργασίας που περιέχει πίνακες δεδομένων.

Ένας πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής περιέχει τις τιμές εισαγωγής είτε σε μία στήλη (προσανατολισμένος σε στήλη) ή κατά μήκος μιας γραμμής (προσανατολισμένος σε γραμμή). Οποιονδήποτε τύπο σε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο κελί εισαγωγής.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε τη λίστα των τιμών που θέλετε να αντικαταστήσετε στο κελί εισαγωγής — είτε κάτω από μια στήλη ή σε μία γραμμή. Αφήστε μερικά κενές γραμμές και στήλες σε κάθε πλευρά των τιμών.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη (τις τιμές μεταβλητών σας βρίσκονται σε μια στήλη), πληκτρολογήστε τον τύπο στο κελί μία γραμμή που βρίσκεται επάνω και ένα κελί στα δεξιά της στήλης τιμών. Αυτός ο πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής είναι προσανατολισμένος σε στήλη, και τον τύπο περιέχεται στο κελί D2.

   Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής

   Εάν θέλετε να εξετάσετε την επίδραση της διάφορες τιμές σε άλλους τύπους, εισαγάγετε το επιπλέον τύπους στα κελιά προς τα δεξιά του πρώτου τύπου.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή (τις τιμές μεταβλητών σας βρίσκονται σε μια γραμμή), πληκτρολογήστε τον τύπο στη στήλη ένα κελί προς τα αριστερά από την πρώτη τιμή και ένα κελί κάτω από τη γραμμή των τιμών.

   Εάν θέλετε να εξετάσετε την επίδραση της διάφορες τιμές σε άλλους τύπους, εισαγάγετε το επιπλέον τύπους στα κελιά κάτω από το στοιχείο του πρώτου τύπου.

 3. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που περιέχει τους τύπους και τις τιμές που θέλετε να αντικαταστήσετε. Στην παραπάνω εικόνα, αυτή η περιοχή είναι C2:D5.

 4. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή ανάλυση what-if >  Πίνακα δεδομένων (στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή στην ομάδα πρόβλεψης της Excel 2016 ).

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη, εισαγάγετε το αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πεδίο κελί εισαγωγής στήλης. Στην παραπάνω εικόνα, το κελί εισαγωγής είναι B3.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πεδίο κελί εισαγωγής γραμμής.

   Σημείωση: Μετά τη δημιουργία πίνακα δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή των κελιών αποτελέσματος. Το σχήμα, το αποτέλεσμα κελιά έχουν μορφοποιηθεί ως νομισματική μονάδα.

Οι τύποι που χρησιμοποιούνται σε έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο κελί εισαγωγής.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη, πληκτρολογήστε τον νέο τύπο σε ένα κενό κελί στα δεξιά του υπάρχοντος τύπου στην επάνω γραμμή του πίνακα δεδομένων.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή, πληκτρολογήστε τον νέο τύπο σε ένα κενό κελί κάτω από έναν υπάρχοντα τύπο στην πρώτη στήλη του πίνακα δεδομένων.

 2. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχει τον πίνακα δεδομένων και τον νέο τύπο.

 3. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυσης what-if > Πίνακας δεδομένων (στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή στην ομάδα πρόβλεψης της Excel 2016 ).

 4. Εκτελέστε ένα από τα παρακάτω:

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε στήλη, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πλαίσιο κελί εισαγωγής στήλης.

  • Εάν ο πίνακας δεδομένων είναι προσανατολισμένος σε γραμμή, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού για το κελί εισαγωγής στο πλαίσιο κελί εισαγωγής γραμμής.

Ένας πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών χρησιμοποιεί έναν τύπο που περιέχει δύο λίστες τιμών εισόδου. Ο τύπος πρέπει να αναφέρεται σε δύο διαφορετικά κελιά εισαγωγής.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Σε ένα κελί στο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τον τύπο που αναφέρεται στα δύο κελιά εισαγωγής.

  Στο παρακάτω παράδειγμα — στην οποία οι τιμές έναρξης τύπου εισάγονται στα κελιά B3, B4 και B5, πληκτρολογήστε τον τύπο =PMT(B3/12,B4,-B5) στο κελί C2.

 2. Πληκτρολογήστε μια λίστα από τιμές εισαγωγής στην ίδια στήλη, κάτω από τον τύπο.

  Σε αυτήν την περίπτωση, πληκτρολογήστε τα διάφορα επιτόκια στα κελιά C3, C4 και C5.

 3. Εισαγάγετε τη δεύτερη λίστα στην ίδια γραμμή ως τον τύπο — στα δεξιά.

  Πληκτρολογήστε τα διαστήματα αποπληρωμής (σε μήνες) στα κελιά D2 και E2.

 4. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που περιέχει τον τύπο (C2), τόσο τη γραμμή όσο και τη στήλη τιμών (C3:C5 και D2:E2), και τα κελιά στα οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπολογισμένες τιμές (D3:E5).

  Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε την περιοχή C2:E5.

 5. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή στην ομάδα πρόβλεψη (σε Excel 2016 ), κάντε κλικ στην επιλογή ανάλυση what-if >  Πίνακα δεδομένων (στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων ή στην ομάδα πρόβλεψης της Excel 2016 ).

 6. Στο πεδίο κελί εισαγωγής γραμμής, πληκτρολογήστε την αναφορά στο κελί εισαγωγής για τις τιμές εισαγωγής στη γραμμή.
  Πληκτρολογήστε κελί B4 στο πλαίσιο κελί εισαγωγής γραμμής.

 7. Στο πεδίο κελί εισαγωγής στήλης, πληκτρολογήστε την αναφορά στο κελί εισαγωγής για τις τιμές εισαγωγής στη στήλη.
  Πληκτρολογήστε B3 στο πλαίσιο κελί εισαγωγής στήλης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παράδειγμα ενός πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών

Ένας πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών μπορεί να εμφανίσει διάφορους συνδυασμούς επιτόκια και όρους του δανείου θα επηρεάσει μια μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου. Το σχήμα εδώ, το κελί C2 περιέχει τον τύπο πληρωμής, =PMT(B3/12,B4,-B5), που χρησιμοποιεί δύο κελιά εισαγωγής, B3 και B4.

Πίνακας δεδομένων δύο μεταβλητών

Όταν ορίζετε αυτήν την επιλογή υπολογισμού, δεν υπάρχει υπολογισμοί πίνακα δεδομένων προκύπτουν όταν ολοκληρωθεί η τον επανυπολογισμό σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας. Για να επαναλάβετε με μη αυτόματο τρόπο τον υπολογισμό πίνακα δεδομένων, επιλέξτε οι τύποι και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F9.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βελτιώσετε την απόδοση υπολογισμού:

 1. Εκτελέστε ένα από τα παρακάτω:

  • Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

  • Σε όλες τις άλλες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > τύποι.

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα εκτός από πίνακες δεδομένων.

  Συμβουλή: Προαιρετικά, στην καρτέλα τύποι, κάντε κλικ στο βέλος στις Επιλογές υπολογισμού, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη εκτός από πίνακες δεδομένων (στην ομάδα Υπολογισμός ).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα άλλα εργαλεία του Excel για να κάνετε μια ανάλυση what-if, εάν έχετε συγκεκριμένους στόχους ή μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων μεταβλητής.

Αναζήτηση στόχου

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα για να περιμένετε από έναν τύπο, αλλά δεν γνωρίζετε επακριβώς ποια τιμή εισόδου χρειάζεται ο τύπος για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης στόχου. Ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση της αναζήτησης στόχου για να βρείτε το αποτέλεσμα που θέλετε με προσαρμογή μιας τιμής εισόδου.

Επίλυση του Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο του Excel "Επίλυση" για να βρείτε τη βέλτιστη τιμή για ένα σύνολο εισαγωγής μεταβλητών. Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών (ονομάζεται μεταβλητών απόφασης ή απλώς μεταβλητά κελιά) που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές τους τύπους στα κελιά περιορισμού και στόχου. Επίλυση προσαρμόζει τις τιμές των κελιών μεταβλητών απόφασης για να ικανοποιήσετε τα όρια κελιών περιορισμό και να παράγουν το αποτέλεσμα που θέλετε για το κελί στόχου. Μάθετε περισσότερα σε αυτό το άρθρο: Προσδιορισμός και επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας την επίλυση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×