Υπολογισμός δεδομένων σε λίστες ή βιβλιοθήκες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους και συναρτήσεις σε SharePoint λίστες ή βιβλιοθήκες για τον υπολογισμό δεδομένων με διάφορους τρόπους. Προσθέτοντας μια υπολογιζόμενη στήλη σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο που περιλαμβάνει δεδομένα από άλλες στήλες και να εκτελεί λειτουργίες για να υπολογίσετε ημερομηνίες και ώρες, για να εκτελέσετε μαθηματικές εξισώσεις, ή για να χειριστείτε κείμενο. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στήλη για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, με βάση τις στήλες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Σημείωση: Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να εργαστείτε με υπολογιζόμενες στήλες σε λίστες και βιβλιοθήκες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις, όπως σύνταξη και παραδείγματα χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα κοινών τύπων σε λίστες του SharePoint.

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, θα πρέπει να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στο το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στήλης.

 3. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα στήλης.

 4. Στην περιοχή ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ στην επιλογή υπολογισμού (ο υπολογισμός βασίζεται σε άλλες στήλες).

 5. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Τύπος. Να επιλέγετε στοιχεία από το πλαίσιο Εισαγωγή στήλης και, στη συνέχεια, προσθέσετε συναρτήσεις, σταθερές και τελεστές στον τύπο. Για παραδείγματα των τύπων, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα κοινών τύπων σε λίστες του SharePoint.

 6. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να επιστραφεί από τον τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Ο τύπος σε μια στήλη υπολογισμού τοποθεσία μπορεί να παραπέμπει μόνο άλλες στήλες τοποθεσίας που βρίσκονται στην ίδια λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Γι ' αυτό, όταν προσθέτετε το υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει επίσης να προσθέσετε τη στήλη που αναφέρεται στον τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης σε άλλες λίστες ή βιβλιοθήκες σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Διαθεσιμότητα μιας υπολογιζόμενης στήλης σε άλλες λίστες και βιβλιοθήκες

Εάν υπάρχει ένας τύπος που θέλετε να χρησιμοποιείτε συχνά σε πολλές λίστες ή βιβλιοθήκες, μπορείτε να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη στη λίστα στηλών τοποθεσίας. Με τον τρόπο αυτό η στήλη και ο τύπος της είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε λίστα ή βιβλιοθήκη στην τοποθεσία ή τις δευτερεύουσες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη με το όνομα "Ημερομηνία λήξης" χρησιμοποιώντας έναν τύπο που επιστρέφει την ημερομηνία 30 ημέρες μετά από την τιμή της στήλης "Ημερομηνία έναρξης" (=[Ημερομηνία_έναρξης]+30). Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον τύπο χωρίς να τον δημιουργήσετε ξανά σε κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σημειώσεις: 

 • Ο τύπος σε μια στήλη υπολογισμού τοποθεσία μπορεί να παραπέμπει μόνο άλλες στήλες τοποθεσίας που βρίσκονται στην ίδια λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Γι ' αυτό, όταν προσθέτετε το υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει επίσης να προσθέσετε τη στήλη που αναφέρεται στον τύπο. Στο προηγούμενο παράδειγμα, θα πρέπει να προσθέσετε την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία έναρξης στήλες τοποθεσίας στη λίστα σας.

 • Εάν η νέα υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας πρέπει να αναφέρεται σε άλλες στήλες της λίστας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αυτές τις στήλες τοποθεσίας για να τις χρησιμοποιήσετε στον τύπο.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στην στήλη Συλλογές, επιλέξτε Στήλες τοποθεσίας.

 2. Στη γραμμή εργαλείων λίστας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 3. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα στήλης.

 4. Στην περιοχή ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ στην επιλογή υπολογισμού (ο υπολογισμός βασίζεται σε άλλες στήλες).

 5. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Τύπος. Μπορείτε να επιλέξετε άλλες στήλες τοποθεσίας από το πλαίσιο Εισαγωγή στήλης και να, στη συνέχεια, προσθέσετε συναρτήσεις, σταθερές και τελεστές στον τύπο. Για παραδείγματα των τύπων, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα κοινών τύπων σε λίστες του SharePoint.

 6. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να επιστραφεί από τον τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Μετά από τη δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας, μπορείτε να την προσθέσετε σε οποιαδήποτε λίστα ή βιβλιοθήκη της τοποθεσίας ή των δευτερεύοντων τοποθεσιών.

Σημείωση: Εάν επεξεργαστείτε τον τύπο στήλης σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, οι αλλαγές στον τύπο εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Επιλογή στηλών, επιλέξτε την ομάδα που περιέχει τη στήλη τοποθεσίας από τη λίστα Επιλογή στηλών τοποθεσίας από.

 4. Στο πλαίσιο Διαθέσιμες στήλες τοποθεσίας, επιλέξτε τις στήλες που θα προσθέσετε στη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Σημείωση: Εάν η υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας που προσθέτετε περιέχει άλλες στήλες τοποθεσίας, θα πρέπει να τις προσθέσετε στη λίστα. Μπορείτε να αποκρύψετε τις άλλες στήλες αργότερα αν δεν θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 5. Εάν δεν θέλετε να προστεθεί η στήλη στην προεπιλεγμένη προβολή της λίστας, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη προεπιλεγμένης προβολής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×