Υπολογιζόμενες στήλες στο Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια υπολογιζόμενη στήλη σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα δεδομένα σε έναν πίνακα στο σας Power Pivot μοντέλο δεδομένων. Αντί για επικόλληση ή για την εισαγωγή τιμών σε μια στήλη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX)που καθορίζει τις τιμές της στήλης.

Εάν, για παράδειγμα, πρέπει να προσθέσετε τιμές κέρδους πωλήσεων για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα factSales . Προσθέτοντας μια νέα υπολογιζόμενη στήλη, χρησιμοποιώντας τον τύπο = [SalesAmount]-[TotalCost]: [ReturnAmount], νέες τιμές υπολογίζονται και, αφαιρώντας τις τιμές από κάθε γραμμή στις στήλες TotalCost και ReturnAmount από τις τιμές σε κάθε γραμμή του ποσού πωλήσεων στήλη. Στήλη κέρδος, στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, Συγκεντρωτικού γραφήματος ή Power View — όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη στήλη.

Αυτή η εικόνα παρουσιάζει μια υπολογιζόμενη στήλη σε ένα Power Pivot.

Υπολογιζόμενη στήλη στο PowerPivot

Σημείωση: Αν και υπολογιζόμενες στήλες και μετρήσεις είναι παρόμοια, επειδή κάθε βασίζεται σε έναν τύπο, είναι διαφορετικά. Μετρήσεις πιο συχνά χρησιμοποιούνται στην περιοχή τιμών του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Χρήση υπολογιζόμενων στηλών, όταν θέλετε να τοποθετήσετε υπολογισμένων αποτελεσμάτων σε μια άλλη περιοχή του Συγκεντρωτικού πίνακα — όπως μια στήλη ή γραμμή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή σε έναν άξονα σε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα μετρήσεων στο Power Pivot.

Κατανόηση των υπολογιζόμενων στηλών

Τύπους στις στήλες υπολογισμού μοιάζουν πολύ με τους τύπους που δημιουργείτε στο Excel. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους για διαφορετικές γραμμές σε έναν πίνακα. Αντίθετα, ο τύπος DAX εφαρμόζεται αυτόματα σε ολόκληρη τη στήλη.

Όταν μια στήλη περιέχει έναν τύπο, η τιμή υπολογίζεται για κάθε γραμμή. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται για τη στήλη, αμέσως μόλις καταχωρήσετε τον τύπο. Οι τιμές των στηλών, στη συνέχεια, επανυπολογίζονται όπως απαιτείται, όπως όταν ανανεώνονται τα υποκείμενα δεδομένα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιζόμενες στήλες σύμφωνα με τις μετρήσεις και άλλες στήλες υπολογισμού. Για παράδειγμα, που μπορεί να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη για να εξαγάγετε έναν αριθμό από μια συμβολοσειρά κειμένου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό σε μια άλλη στήλη υπολογισμού.

Παράδειγμα

Μπορεί να υποστηρίξει μια υπολογιζόμενη στήλη με τα δεδομένα που θέλετε να προσθέσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να τιμές, εκτελέσετε πρόσθεση, εξαγάγετε δευτερευουσών συμβολοσειρών ή να συγκρίνετε τις τιμές σε άλλα πεδία. Για να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη, θα πρέπει να έχετε ήδη έχετε τουλάχιστον έναν πίνακα στο Power Pivot.

Έχετε μια ματιά σε αυτόν τον τύπο:

=EOMONTH([StartDate],0])

Χρησιμοποιώντας το δείγμα δεδομένων Contoso, ο τύπος εξάγει το μήνα από τη στήλη StartDate του πίνακα Promotion. Στη συνέχεια, υπολογίζει την αξία του τέλους του μήνα για κάθε γραμμή στον πίνακα Promotion. Η δεύτερη παράμετρος καθορίζει τον αριθμό μηνών, πριν ή μετά το μήνα στο StartDate. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός 0 σημαίνει τον ίδιο μήνα. Για παράδειγμα, εάν η τιμή στη στήλη StartDate είναι 1/6/2001, η τιμή στην υπολογιζόμενη στήλη θα είναι 30/6/2001.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείγμα δεδομένων Contoso, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη δείγματος δεδομένων για DAX και μοντέλο δεδομένων.

Ονοματοδοσία υπολογιζόμενων στηλών

Από προεπιλογή, νέες υπολογισμένες στήλες προστίθενται στα δεξιά της άλλες στήλες και τη στήλη εκχωρείται αυτόματα το προεπιλεγμένο όνομα στο στοιχείο CalculatedColumn1, CalculatedColumn2και ούτω καθεξής. Μετά τη δημιουργία στηλών, μπορείτε να αναδιατάξετε και να μετονομάσετε στήλες όπως απαιτείται.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τις αλλαγές σε υπολογιζόμενες στήλες:

  • Κάθε όνομα στήλης πρέπει να είναι μοναδικό εντός ενός πίνακα.

  • Αποφεύγετε τα ονόματα που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για τις μετρήσεις του ίδιου βιβλίου εργασίας. Παρόλο που είναι δυνατή για μια μέτρηση και μια υπολογιζόμενη στήλη για να έχουν το ίδιο όνομα, εάν δεν είναι μοναδικά ονόματα μπορείτε εύκολα να σφάλματα υπολογισμού. Για να αποφύγετε την κλήση κατά λάθος μια μέτρηση, χρησιμοποιείτε πάντα μια αναφορά πλήρως προσδιοριζόμενη στήλη κατά την αναφορά σε μια στήλη.

  • Όταν η μετονομασία μιας υπολογιζόμενης στήλης, πρέπει επίσης να ενημερώσετε τυχόν τύπους που βασίζονται σε υπάρχουσα στήλη. Εάν δεν είστε σε κατάσταση μη αυτόματης ενημέρωσης, ενημέρωση των αποτελεσμάτων των τύπων γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

  • Υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται τα ονόματα των στηλών ή τα ονόματα των άλλων αντικειμένων στο Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ονομασία απαιτήσεις", "στην προδιαγραφή σύνταξης DAX για το Power Pivot.

Για να μετονομάσετε ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα υπολογιζόμενη στήλη:

  1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της υπολογιζόμενης στήλης που θέλετε να μετονομάσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία στήλης.

  2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να το αποδεχτείτε.

Αλλαγή του τύπου δεδομένων

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια υπολογιζόμενη στήλη με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για τις άλλες στήλες. Δεν μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές τύπου δεδομένων: από κείμενο σε δεκαδικό από κείμενο ακέραιο, από το κείμενο σε "Νομισματική μονάδα" και από το κείμενο σε ημερομηνία. Μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή από το κείμενο σε δυαδική τιμή.

Απόδοση υπολογισμένων στηλών

Ο τύπος για μια υπολογιζόμενη στήλη μπορεί να είναι περισσότερους πόρους από τον τύπο που χρησιμοποιείται για μια μονάδα μέτρησης. Μια αιτία είναι ότι το αποτέλεσμα μιας υπολογιζόμενης στήλης υπολογίζεται πάντα για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα, ενώ μια μέτρηση υπολογίζεται μόνο για τα κελιά που χρησιμοποιούνται σε στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα.

Για παράδειγμα, ένας πίνακας με ένα εκατομμύριο γραμμές θα έχουν πάντα μια υπολογιζόμενη στήλη με ένα εκατομμύριο αποτελεσμάτων και μια αντίστοιχη επιπτώσεις στις επιδόσεις. Ωστόσο, ένα Συγκεντρωτικό πίνακα γενικά φιλτράρει τα δεδομένα με την εφαρμογή επικεφαλίδες γραμμών και στηλών. Αυτό σημαίνει ότι η μέτρηση υπολογίζεται μόνο για το υποσύνολο των δεδομένων σε κάθε κελί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ένας τύπος έχει εξαρτήσεις από το αντικείμενο αναφορές στον τύπο, όπως άλλες στήλες ή οι παραστάσεις που υπολογίζουν τιμές. Για παράδειγμα, μια υπολογιζόμενη στήλη που βασίζεται σε μια άλλη στήλη — ή ένας υπολογισμός που περιέχει μια παράσταση με μια αναφορά σε στήλη — δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί μέχρι την αξιολόγηση της άλλης στήλης. Από προεπιλογή, η αυτόματη ανανέωση είναι ενεργοποιημένη. Επομένως, λάβετε υπόψη ότι τύπου εξαρτήσεις μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

Για να μην προκύψουν ζητήματα απόδοσης κατά τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  • Αντί να δημιουργήσετε έναν τύπο που περιέχει πολλές σύνθετες εξαρτήσεις, δημιουργήστε τύπους στα βήματα, με αποθηκεύονται τα αποτελέσματα σε στήλες, ώστε να μπορείτε να επικυρώσει τα αποτελέσματα και να αξιολογήσετε τις αλλαγές των επιδόσεων.

  • Τροποποιήσεις δεδομένων θα προκαλέσει συχνά ενημερώσεις για υπολογιζόμενες στήλες. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτό, ορίζοντας την λειτουργία επανάληψης υπολογισμού σε μη αυτόματα. Έχετε υπόψη, ωστόσο, εάν οποιαδήποτε τιμές στη στήλη υπολογισμού είναι λάθος στήλη θα απενεργοποιηθεί μέχρι να ανανεώσετε και να επαναλάβετε τον υπολογισμό των δεδομένων.

  • Εάν αλλάξετε ή διαγράψετε σχέσεις μεταξύ πινάκων, οι τύποι που χρησιμοποιούν στήλες σε αυτούς τους πίνακες θα καταστούν μη έγκυροι.

  • Εάν δημιουργήσετε έναν τύπο που περιέχει μια κυκλική ή αυτοαναφερόμενη εξάρτηση, θα παρουσιαστεί σφάλμα.

Εργασίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με στήλες υπολογισμού, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×