Υποκατάσταση γραμματοσειρών που λείπουν στη δημοσίευσή σας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν μια δημοσίευση περιέχει γραμματοσειρές που είναι κανένα στον υπολογιστή σας ούτε ενσωματωμένο στη δημοσίευση, το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows παρέχει προεπιλεγμένες υποκατάστασης για τις γραμματοσειρές που λείπουν. Όταν ανοίγετε μια δημοσίευση στον Publisher που περιέχει γραμματοσειρές που δεν είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές για να προσωρινά ή να μόνιμη υποκατάσταση γραμματοσειρών στον υπολογιστή σας για τις γραμματοσειρές που λείπουν που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευση.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προβάλετε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο παραμένει ευανάγνωστο ανεξάρτητα από τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε άλλους υπολογιστές. Χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν είναι μια ειδική περίπτωση και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις άλλες γραμματοσειρές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υποκατάσταση γραμματοσειρών διαφοροποιεί τη ροή του κειμένου. Είναι πιθανό να αλλάξουν οι αλλαγές γραμμών, στηλών, σελίδων, διάστιχων και παυλών, ακόμη και αν η γραμματοσειρά υποκατάστασης είναι παρόμοια με τη γραμματοσειρά που λείπει. Επειδή η υποκατάσταση γραμματοσειρών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάταξη της δημοσίευσής σας, μπορείτε αν θέλετε να αποφύγετε ή να απενεργοποιήσετε την υποκατάσταση γραμματοσειρών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αντιστοίχιση γραμματοσειρών υποκατάστασης για γραμματοσειρές που λείπουν

Υποκατάσταση γραμματοσειρών για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν

Αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών

Απενεργοποίηση υποκατάστασης γραμματοσειρών κατά την εκτύπωση

Αντιστοίχιση γραμματοσειρών υποκατάστασης για γραμματοσειρές που λείπουν

Όταν η υποκατάσταση γραμματοσειρών είναι ενεργοποιημένη και εσείς, ή το τυπογραφείο σας, ανοίξετε το αρχείο σε άλλον υπολογιστή στον οποίο δεν υπάρχουν οι ίδιες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε, τα Microsoft Windows θα υποκαταστήσουν τις γραμματοσειρές που επιλέγετε έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση του κειμένου.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Φόρτωση γραμματοσειρών, κάντε κλικ στο κουμπί Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Αν το παράθυρο διαλόγου Φόρτωση γραμματοσειρών δεν εμφανίζεται όταν ανοίγετε τη δημοσίευσή σας, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρές. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών, επιλέξτε μια γραμματοσειρά που λείπει από τη λίστα γραμματοσειρών.

 3. Κάντε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη επιλογή γραμματοσειρών υποκατάστασης μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση.

   Σημείωση: Οι γραμματοσειρές που βρίσκονται στη λίστα ως προσωρινές δεν αποθηκεύονται μαζί με τη δημοσίευση

  • Για να αντικαταστήσετε τις γραμματοσειρές που λείπουν με την προτεινόμενη επιλογή γραμματοσειρών υποκατάστασης από εδώ και εις το εξής, κάντε κλικ στην επιλογήΜόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

   Σημείωση: Πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή και δεν είναι δυνατή η αναίρεσή της αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική γραμματοσειρά εάν την εγκαταστήσετε αργότερα.

  • Για την αντιστοίχιση γραμματοσειρών υποκατάστασης, κάντε τα εξής:

   1. Στη λίστα Γραμματοσειρά που την υποκαθιστά, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση ή στην επιλογή Μόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Υποκατάσταση γραμματοσειρών για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν

Εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και έχετε απενεργοποιήσει την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν (μενού Εργαλεία, εντολή Επιλογές, καρτέλα Επεξεργασία), στη θέση του χαρακτήρα που λείπει θα εμφανίζεται ένα μικρό πλαίσιο, οπουδήποτε εμφανίζεται ο χαρακτήρας αυτός στο κείμενό σας.

Όταν το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν είναι ενεργοποιημένο, ο Publisher εφαρμόζει αυτόματα μια γραμματοσειρά υποκατάστασης για το χαρακτήρα ανατολικής Ασίας που λείπει. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν είναι ενεργοποιημένο. Συνιστάται να αφήνετε επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τη δημοσίευσή σας από το δικό σας υπολογιστή.

Ωστόσο, εάν σχεδιάζετε να μεταφέρετε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή ή να την εκτυπώσετε σε τυπογραφείο, συνιστάται, πριν από την εισαγωγή κειμένου μέσα στη δημοσίευση, να απενεργοποιείτε τη δυνατότητα αυτόματης υποκατάστασης γραμματοσειρών. Στη συνέχεια, όποτε βλέπετε το μικρό πλαίσιο αντί για το χαρακτήρα που λείπει, μπορείτε να αντικαθιστάτε με μη αυτόματο τρόπο το μικρό πλαίσιο με μια άλλη γραμματοσειρά η οποία περιέχει το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να εμποδίσετε το τυπογραφείο ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη να εφαρμόσει την υποκατάσταση γραμματοσειρών στους χαρακτήρες της δημοσίευσής σας, θα πρέπει να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές της δημοσίευσής σας πριν να τη στείλετε για εκτύπωση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποκατάστασης γραμματοσειρών για χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας που λείπουν

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες γραφής της ανατολικής Ασίας που λείπουν.

Αρχή της σελίδας

Αποφυγή της υποκατάστασης γραμματοσειρών

Αν θέλετε να διατηρήσετε τη διάταξη της δημοσίευσής σας — συμπεριλαμβανομένων αλλαγών γραμμών, στηλών και σελίδων, διάστιχων και παυλών — μπορείτε να εμποδίσετε την υποκατάσταση γραμματοσειρών.

Για να αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών κάντε ένα από τα εξής:

 • Ενσωμάτωση γραμματοσειρών TrueType στη δημοσίευσή σας. Όταν ενσωματώνετε γραμματοσειρές TrueType, αποθηκεύονται μέσα στη δημοσίευσή σας. Δημοσιεύσεις με ενσωματωμένες γραμματοσειρές να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε το κείμενο με τις αρχικές γραμματοσειρές, ακόμα και εάν αυτές οι γραμματοσειρές δεν είναι κανονικά εγκατεστημένες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

  Σημείωση: Μόνο οι γραμματοσειρές TrueType μπορούν να ενσωματωθούν και μόνο εφόσον συνοδεύονται από άδεια ενσωμάτωσης.

 • Εάν πρόκειται να μεταφέρετε τη δημοσίευση σε έναν άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής διαθέτει τις ίδιες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε στη δημοσίευση.

 • Εάν χρησιμοποιήσατε γραμματοσειρές PostScript στη δημοσίευσή σας και θέλετε να την μεταφέρετε σε τυπογραφείο, ρωτήστε εάν ο εκτυπωτής περιλαμβάνει τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε ή που θα αγοράσετε τους.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση υποκατάστασης γραμματοσειρών κατά την εκτύπωση

Όταν εκτυπώνετε μια δημοσίευση σε εκτυπωτή PostScript, ο εκτυπωτής αντικαθιστά τις γραμματοσειρές PostScript που βρίσκονται στον εκτυπωτή με οποιεσδήποτε γραμματοσειρές TrueType έχουν το ίδιο όνομα και χρησιμοποιούνται στη δημοσίευσή σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επανάληψη της ροής του κειμένου, με αποτέλεσμα απρόσμενες αλλαγές γραμμών, παύλες και υπερχείλιση που μπορεί να αλλάξουν την εμφάνιση της δημοσίευσης. Για να απενεργοποιήσετε την υποκατάσταση γραμματοσειρών κατά την εκτύπωση και να χρησιμοποιήσετε μόνο γραμματοσειρές που είναι ενσωματωμένες στη δημοσίευσή σας ή είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Στοιχεία εκτυπωτή.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα εκτυπωτή, κάντε κλικ στον εκτυπωτή PostScript που θα χρησιμοποιήσετε για την τελική εκτύπωση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Γραφικά και γραμματοσειρές.

 4. Στην περιοχή Γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση μόνο γραμματοσειρών δημοσίευσης

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×