Υπογράμμιση περιεχόμενα του κελιού, όλα τα κελιά ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσθέσετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας υπογράμμισης. Μπορείτε να υπογραμμίσετε όλα ή επιλεγμένου κειμένου σε κελιά, εφαρμογή κάτω περιγράμματος σε κελιά ή γραμμές ή να σχεδιάσετε μια γραμμή για να υπογραμμίσετε κελιά.

Τι θέλετε να κάνετε;

Υπογράμμιση όλα ή επιλεγμένη περιεχομένων κελιού

Χρησιμοποιήστε ένα περίγραμμα κάτω για να υπογράμμιση ολόκληρο κελιών ή γραμμές

Σχεδίαση γραμμής για να υπογραμμίσετε κελιών

Υπογράμμιση όλα ή επιλεγμένο περιεχομένων κελιού

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να υπογραμμίσετε όλο το κείμενο ή αριθμούς σε ένα κελί ή περιοχή των κελιών, επιλέξτε αυτό το κελί ή περιοχή κελιών.

   Πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί ή περιοχή

   Για να επιλέξετε

   Κάντε το εξής

   Ένα μόνο κελί

   Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

   Μια περιοχή κελιών

   Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

   Μια μεγάλη περιοχή κελιών

   Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

   Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

   Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

   Κουμπί "Επιλογή όλων"

   Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

   Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

   Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

   Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

   Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

   Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

   Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

   1. Επικεφαλίδα γραμμής

   2. Επικεφαλίδα στήλης

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

   Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

   Γειτονικές γραμμές ή στήλες

   Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

   Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

   Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

   Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

   Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

   Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

   Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

   Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

   Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

   Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+END, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

   Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

   Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+HOME για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

   Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

   Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

   Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  • Για να υπογραμμίσετε μόνο ένα τμήμα του περιεχομένου σε ένα κελί, κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κελί και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να υπογραμμίσετε.

   Εάν είναι ενεργοποιημένη η επεξεργασία σε ένα κελί, μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα του κελιού, κάνοντας διπλό κλικ στο κελί. Αν είναι απενεργοποιημένη η επεξεργασία σε ένα κελί, μπορείτε να κάντε κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να υπογραμμίσετε στο το γραμμή τύπων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε F2 για να επεξεργαστείτε το ενεργό κελί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τα περιεχόμενα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μια απλή υπογράμμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογράμμιση Εικόνα κουμπιού .

  • Για να εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, όπως μια διπλή υπογράμμιση ή μια λογιστική μονά ή διπλά υπογράμμιση (υπογράμμισης που συμπληρώνει το πλάτος του κελιού), κάντε κλικ στην επιλογή την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην επιλογή γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο " Υπογράμμιση ", κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε ένα περίγραμμα κάτω για να υπογραμμίσετε ολόκληρο κελιών ή γραμμές

 1. Επιλέξτε το κελί, περιοχή κελιών ή τις γραμμές που θέλετε να υπογραμμίσετε.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί ή περιοχή

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

  Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+END, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+HOME για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Κάτω περίγραμμα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ περιγράμματος κάτω από την παλέτα χρωμάτων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση γραμμής για να υπογραμμίσετε κελιά

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Η ομάδα 'Απεικονίσεις' στην καρτέλα 'Εισαγωγή'

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού .

 3. Σύρετε για να σχεδιάσετε μια γραμμή κάτω από τα κελιά που θέλετε να υπογραμμίσετε.

  Για να σχεδιάσετε μια εντελώς ευθεία γραμμή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή.

 4. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση της γραμμής, κάντε κλικ στη γραμμή για να την επιλέξετε.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία σχεδίασης, προσθέτοντας την καρτέλα Μορφοποίηση.

 5. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×