Υπογράμμιση κειμένου ή κενών διαστημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο ταχύτερος τρόπος για να υπογραμμίσετε κείμενο είναι να πατήσετε τα κουμπιά CTRL+U και να αρχίσετε την πληκτρολόγηση. Όταν θέλετε να διακόψετε την υπογράμμιση, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U και πάλι.

Μπορείτε επίσης να υπογραμμίσετε κείμενο και διαστήματα με πολλούς άλλους τρόπους.

Τι θέλετε να κάνετε;

Παράδειγμα

Υπογράμμιση λέξεων και τα διαστήματα μεταξύ τους

Παράδειγμα μονής υπογράμμισης

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι τα κενά διαστήματα μεταξύ τους

Παράδειγμα μόνο υπογραμμισμένων λέξεων

Χρήση διπλής υπογράμμισης

Παράδειγμα διπλής υπογράμμισης

Υπογράμμιση των κενών διαστημάτων

Παράδειγμα υπογραμμισμένων κενών διαστημάτων

Προσθήκη διακοσμητικής υπογράμμισης

Παράδειγμα διακοσμητικής υπογράμμισης

Κατάργηση της υπογράμμισης

κείμενο χωρίς υπογράμμιση

Τι θέλετε να κάνετε;

Υπογράμμιση των λέξεων και των διαστημάτων ανάμεσα σε αυτές

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να υπογραμμίσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί " Υπογράμμιση ". Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + U.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Για να αλλάξετε το στυλ ή το χρώμα υπογράμμισης, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά και αλλάξτε τη ρύθμιση Στυλ υπογράμμισης ή Χρώμα υπογράμμισης.

Αρχή της σελίδας

Υπογράμμιση λέξεων, αλλά όχι των διαστημάτων ανάμεσα σε αυτές

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να υπογραμμίσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

  Εκκίνηση παράθυρου διαλόγου "Γραμματοσειρά"

 3. Στο πλαίσιο Στυλ υπογράμμισης, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο λέξεις.

Αρχή της σελίδας

Χρήση διπλής υπογράμμισης

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να υπογραμμίσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

  Εκκίνηση παράθυρου διαλόγου "Γραμματοσειρά"

 3. Στο πλαίσιο Στυλ υπογράμμισης, κάντε κλικ στην επιλογή Διπλή υπογράμμιση.

Αρχή της σελίδας

Υπογράμμιση των κενών διαστημάτων

Μπορείτε να υπογραμμίσετε τα κενά διαστήματα πατώντας τα κουμπιά SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-), αλλά είναι δύσκολο να ευθυγραμμίσετε τις υπογραμμίσεις — εάν δημιουργείτε μια φόρμα συμπλήρωσης, για παράδειγμα. Επίσης, εάν η επιλογή Αυτόματης μορφοποίησης για την αλλαγή χαρακτήρων υπογράμμισης σε γραμμές περιγράμματος είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα των πλήκτρων SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-) τρεις ή περισσότερες φορές θα δημιουργήσει μια γραμμή που εκτείνεται καθ' όλο το μήκος της παραγράφου, που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλετε.

Ένας καλύτερος τρόπος υπογράμμισης κενών διαστημάτων για ένα εκτυπωμένο έγγραφο είναι να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο TAB και να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπογράμμισης στον χαρακτήρα στηλοθέτη.

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε μια ηλεκτρονική φόρμα, εισαγάγετε κελιά πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο.

Υπογράμμιση κενών διαστημάτων σε ένα εκτυπωμένο έγγραφο

Για να υπογραμμίσετε κενά διαστήματα σε ένα εκτυπωμένο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB και εφαρμόστε τη μορφοποίηση υπογράμμισης στο χαρακτήρα στηλοθέτη.

 1. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη ¶ ώστε να μπορείτε να δείτε τα σημάδια που υποδεικνύουν τα κενά και τους στηλοθέτες.

  Εικόνα της κορδέλας του Word

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη που θέλετε να υπογραμμίσετε. Ο χαρακτήρας στηλοθέτη μοιάζει με ένα μικρό βέλος.

  Tab

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U για μορφοποίηση απλής υπογράμμισης.

  • Για να εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, στην καρτέλα Αρχική, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ υπογράμμισης για να επιλέξετε διαφορετικό στυλ υπογράμμισης.

Υπογράμμιση κενών διαστημάτων για ένα ηλεκτρονικό έγγραφο

Για να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή φόρμα, εισαγάγετε ένα κελί πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι όταν κάποιος πληκτρολογεί επάνω στη γραμμή, η γραμμή μένει στη θέση της.

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερά πλαίσιο για να εισάγετε ένα Πίνακα 1x1.

  Εάν θέλετε να προσθέσετε εισαγωγικό κείμενο, όπως "Όνομα" ή "Αριθμός ασφάλισης", πριν από την υπογράμμιση, εισάγετε έναν Πίνακα 2x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο τέλος του πίνακα, έως ότου γίνει δείκτης αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μακρύνετε ή να κοντύνετε τη γραμμή.

 4. Κάντε κλικ στον πίνακα (ή στο δεύτερο κελί του πίνακα, εάν δημιουργήσατε έναν πίνακα 2x1).

 5. Κάντε δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 6. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 7. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 8. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

  Εάν χρησιμοποιήσατε πίνακα 2x1 ώστε να έχετε χώρο για εισαγωγικό κείμενο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο μπροστά από τη γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη διακοσμητικής υπογράμμισης

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να υπογραμμίσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

  Εκκίνηση παράθυρου διαλόγου "Γραμματοσειρά"

 3. Στο πλαίσιο Στυλ υπογράμμισης, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

 4. Για να αλλάξετε το χρώμα της υπογράμμισης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα υπογράμμισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αφαίρεση υπογράμμισης

Για να αφαιρέσετε την απλή υπογράμμιση από λέξεις και διαστήματα, επιλέξτε το υπογραμμισμένο κείμενο και πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα στυλ υπογράμμισης, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U δύο φορές.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×