Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Βήμα 1: Ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων

Βήμα 2: Ρύθμιση των επιλογών υποβολής

Επισκόπηση

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων Microsoft Office Access 2007 (.accdb) ή Microsoft Office Access (.mdb), τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στη βάση δεδομένων, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες πληρούνται.

 • Το πρότυπο φόρμας έχει σχεδιαστεί ώστε οι χρήστες πρέπει να συμπληρώνουν αυτό με χρήση του InfoPath. Εάν η φόρμα πρόκειται να συμπληρώνεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, τη φόρμα δεν είναι δυνατό να υποβάλετε δεδομένα απευθείας σε μια βάση δεδομένων. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης για την υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει δεδομένα σε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Ο πίνακας κύρια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στην κύρια σύνδεση δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί, μοναδικό περιορισμό ή μοναδικό ευρετήριο.

 • Τυχόν άλλους πίνακες βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται με την κύρια σύνδεση δεδομένων διαθέτει μια απλή, ιεραρχική σχέση με τα πρωτεύοντα πίνακα βάσης δεδομένων.

 • Η βάση δεδομένων δεν περιέχει τα πεδία που μπορούν να αποθηκεύουν ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων, όπως εικόνες, εικόνες, OLE αντικείμενα, συνημμένα, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος Office Access ή τον τύπο δεδομένων κειμένου SQL.

Αν η βάση δεδομένων πληροί αυτές τις απαιτήσεις, το InfoPath δημιουργεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και προσθέτει ένα κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού " αρχείο " στη φόρμα.

Σημείωση: Δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων δεν είναι δυνατό να υποβάλετε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε μια βάση δεδομένων ως μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων, προσδιορίστε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, προσθέστε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε αυτή την υπηρεσία Web.

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές υποβολής για το πρότυπο φόρμας με τους εξής τρόπους.

 • Αλλάξτε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή " Υποβολή " στο μενού αρχείο.

 • Αλλάξτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή " Υποβολή " στο μενού αρχείο.

 • Δημιουργία προσαρμοσμένων μηνυμάτων για να εμφανίσετε στους χρήστες σας όταν υποβάλλουν τις φόρμες τους.

 • Καθορίστε εάν θέλετε να αφήσετε τη φόρμα ανοιχτή, κλείστε τη φόρμα ή να ανοίξετε μια άλλη κενή φόρμα μετά την υποβολή της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή κύρια σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση των επιλογών υποβολής

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων υποβολής, το InfoPath προσθέτει ένα κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού αρχείο. Επίσης, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους των φορμών που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας για να εμφανιστεί ένα μήνυμα στους χρήστες μετά την υποβολή τους συμπληρωμένες φόρμες. Αυτό το μήνυμα αναφέρει εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Από προεπιλογή, το InfoPath διατηρεί επίσης τη φόρμα ανοιχτή αφού ένας χρήστης υποβάλλει. Για να αλλάξετε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή, καθώς και τη συμπεριφορά που εμφανίζεται μετά την χρήστες υποβάλουν τις φόρμες, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο το Υποβολή Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×