Υποβολή δεδομένων φόρμας σε βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Βήμα 1: Ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων

Βήμα 2: Ρύθμιση των επιλογών υποβολής

Επισκόπηση

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server, ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων" ενεργοποιεί μια σύνδεση υποβολής δεδομένων στη βάση δεδομένων, εάν ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

 • Οι φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας πρέπει να συμπληρώνονται με χρήση του Microsoft Office InfoPath. Εάν μια φόρμα συμπληρώνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης Web, δεν είναι δυνατόν να υποβάλει δεδομένα απευθείας σε βάση δεδομένων. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης για την υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση δεδομένων η οποία υποβάλλει δεδομένα σε μια υπηρεσία του Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Ο πρωτεύων πίνακας βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται στην κύρια σύνδεση δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί, ένα μοναδικό περιορισμό ή ένα μοναδικό ευρετήριο.

 • Οποιοιδήποτε άλλοι πίνακες βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται μαζί με την κύρια σύνδεση δεδομένων, έχουν μια απλή σχέση με τον πρωτεύοντα πίνακα βάσης δεδομένων.

Εάν η βάση δεδομένων ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις, το InfoPath ενεργοποιεί τη σύνδεση υποβολής δεδομένων και προσθέτει το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο στη φόρμα.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υποβολής δεδομένων στον οδηγό. Εάν την απενεργοποιήσετε και αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε τροποποιώντας την κύρια σύνδεση δεδομένων. Σε αυτό το άρθρο αναλύεται ο τρόπος ενεργοποίησης αυτής της σύνδεσης υποβολής δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να έχετε μια σύνδεση υποβολής δεδομένων μόνο στην κύρια σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη σύνδεσης υποβολής δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που αποτελεί μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υποβολής δεδομένων ως δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία του Web η οποία λειτουργεί με τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, προσθέστε μια σύνδεση υποβολής δεδομένων στην υπηρεσία του Web.

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις επιλογές υποβολής για το πρότυπο φόρμας σας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αλλάξτε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και στην εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο.

 • Αλλάξτε τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και στην εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο.

 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένα μηνύματα που θα εμφανίζονται στους χρήστες σας όταν υποβάλλουν τις φόρμες τους.

 • Καθορίστε εάν θα αφήσετε τη φόρμα ανοιχτή, εάν θα την κλείσετε ή εάν θα ανοίξετε μια άλλη, κενή φόρμα μετά την υποβολή της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Ενεργοποίηση των συνδέσεων υποβολής δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην κύρια σύνδεση δεδομένων και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης υποβολής δεδομένων, το InfoPath προσθέτει το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο. Επίσης, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους των φορμών που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας ώστε να εμφανίζουν ένα μήνυμα στους χρήστες μετά την υποβολή των συμπληρωμένων φορμών. Το μήνυμα δηλώνει εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Από προεπιλογή, το InfoPath διατηρεί επίσης ανοιχτές τις φόρμες μετά την υποβολή τους. Για να αλλάξετε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή, καθώς και τη συμπεριφορά που εμφανίζεται μετά την υποβολή των φορμών από τους χρήστες, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ".

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×