Τύποι δεδομένων SQL

Οι τύποι δεδομένων SQL του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Microsoft Access αποτελούνται από 13 κύριους τύπους δεδομένων που ορίζονται από τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Microsoft Access και αρκετά έγκυρα συνώνυμα που αναγνωρίζονται για αυτούς τους τύπους δεδομένων.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους κύριους τύπους δεδομένων.

Τύπος δεδομένων

Μέγεθος χώρου αποθήκευσης

Περιγραφή

BINARY

1 byte ανά χαρακτήρα

Σε ένα πεδίο αυτού του τύπου μπορεί να αποθηκευτεί οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων. Δεν γίνεται καμία μετατροπή των δεδομένων (για παράδειγμα, σε κείμενο). Ο τρόπος εισαγωγής των δεδομένων σε ένα δυαδικό πεδίο καθορίζει πώς θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα.

BIT

1 byte

Τιμές "Ναι" και "Όχι" και τα πεδία που περιέχουν μόνο μία από τις δύο τιμές.

TINYINT

1 byte

Ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 0 και 255.

MONEY

8 byte

Ένας κλιμακούμενος ακέραιος αριθμός μεταξύ
-922.337.203.685.477,5808 και 922.337.203.685.477,5807.

DATETIME
(βλ. DOUBLE)

8 byte

Μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας μεταξύ των ετών 100 και 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bit

Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που χρησιμοποιείται με κλήσεις απομακρυσμένης διαδικασίας.

REAL

4 byte

Μια τιμή κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας με εύρος -3,402823E38 έως -1,401298E-45 για αρνητικές τιμές. 1,401298E-45 έως 3,402823E38 για θετικές τιμές και το 0.

FLOAT

8 byte

Μια τιμή κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας με εύρος -1,79769313486232E308 έως -4,94065645841247E-324 για αρνητικές τιμές. 4,94065645841247E-324 έως 1,79769313486232E308 για θετικές τιμές και το 0.

SMALLINT

2 byte

Ένας σύντομος ακέραιος αριθμός μεταξύ -32.768 και 32.767.

INTEGER

4 byte

Ένας ακέραιος αριθμός μεγάλου μήκους μεταξύ -2.147.483.648 και 2.147.483.647.

DECIMAL

17 byte

Ένας ακριβής τύπος αριθμητικών δεδομένων που περιέχει τιμές από 1028-1 έως -1028-1. Μπορείτε να ορίσετε τόσο την ακρίβεια (1-28) όσο και την κλίμακα (0 - καθορισμένη ακρίβεια). Η προεπιλεγμένη ακρίβεια και η κλίμακα είναι 18 και 0, αντίστοιχα.

TEXT

2 byte ανά χαρακτήρα (βλ. σημείωση)

Από μηδέν έως 2,14 gigabyte το μέγιστο.

IMAGE

Όπως απαιτείται

Από μηδέν έως 2,14 gigabyte το μέγιστο. Χρησιμοποιείται για αντικείμενα OLE.

CHARACTER

2 byte ανά χαρακτήρα (βλ. σημείωση)

Από μηδέν έως 255 χαρακτήρες.


Σημείωση: Οι χαρακτήρες σε πεδία που ορίζονται είτε ως TEXT (γνωστό και ως MEMO) είτε ως CHAR (γνωστό επίσης ως TEXT(n) με καθορισμένο μήκος) αποθηκεύονται με τη μορφή απεικόνισης Unicode. Οι χαρακτήρες Unicode απαιτούν συνήθως δύο byte για την αποθήκευση κάθε χαρακτήρα. Για τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων της Microsoft Access που περιέχουν κυρίως δεδομένα τύπου χαρακτήρων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το αρχείο βάσης δεδομένων θα γίνει σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος όταν μετατραπεί σε μορφή Microsoft Access. Ωστόσο, η αναπαράσταση Unicode πολλών συνόλων χαρακτήρων, τα οποία χαρακτηρίζονταν παλαιότερα ως σύνολα χαρακτήρων ενός Byte (SBCS), μπορεί εύκολα να συμπιεστεί σε ένα byte. Εάν ορίσετε μια στήλη CHAR με το χαρακτηριστικό COMPRESSION, τα δεδομένα θα συμπιέζονται αυτόματα κατά την αποθήκευσή τους και θα αποσυμπιέζονται κατά την ανάκτησή τους από τη στήλη.Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×