Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τύποι δεδομένων σε μοντέλα δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε ένα μοντέλο δεδομένων, κάθε στήλη έχει ένα σχετικό τύπο δεδομένων που καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που μπορεί να περιέχει η στήλη: ακέραιους αριθμούς, δεκαδικούς αριθμούς, κείμενο, νομισματικά δεδομένα, ημερομηνίες και ώρες και ούτω καθεξής. Επίσης, ο τύπος δεδομένων καθορίζει ποια είδη λειτουργιών μπορείτε να εκτελέσετε στη στήλη και την ποσότητα μνήμης που χρειάζεται για να αποθηκευτούν οι τιμές στη στήλη.

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο σε Power Pivot, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων μιας στήλης. Ίσως χρειαστεί να το κάνετε αυτό, εάν μια στήλη ημερομηνιών που έχει εισαχθεί ως μια συμβολοσειρά, αλλά πρέπει να είναι κάτι άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός τύπου δεδομένων μιας στήλης στο Power Pivot.

Σε αυτό το άρθρο

Σύνοψη τύπων δεδομένων

Τύπος δεδομένων πίνακα

Μη ρητή και ρητή μετατροπή τύπου δεδομένων σε τύπους DAX

Πίνακας μη ρητών μετατροπών δεδομένων

Πρόσθεση (+)

Αφαίρεση (-)

Πολλαπλασιασμός (*)

Διαίρεση (/)

Τελεστές σύγκρισης

Χειρισμός κενών, άδειων συμβολοσειρών και μηδενικών τιμών

Σύνοψη τύπων δεδομένων

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται σε ένα μοντέλο δεδομένων. Κατά την εισαγωγή δεδομένων ή τη χρήση μιας τιμής σε έναν τύπο, ακόμα και αν η αρχική προέλευση δεδομένων περιέχει ένα διαφορετικό τύπο δεδομένων, τα δεδομένα μετατρέπονται σε αυτούς τους τύπους δεδομένων. Οι τιμές που προκύπτουν από τύπους επίσης χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους δεδομένων.

Τύπος δεδομένων στο Excel

Τύπος δεδομένων στη γλώσσα DAX

Περιγραφή

Ακέραιος αριθμός

Ακέραια τιμή 64 bit (οκτώ byte) 1, 2

Αριθμοί που δεν έχουν δεκαδικά ψηφία. Οι ακέραιοι μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί, αλλά πρέπει να είναι ακέραιοι μεταξύ -9.223.372.036.854.775.808 (-2^63) και 9.223.372.036.854.775.807 (2^63-1).

Δεκαδικός αριθμός

Πραγματικός αριθμός 64 bit (οκτώ byte) 1, 2

Οι πραγματικοί αριθμοί είναι αριθμοί που μπορούν να έχουν δεκαδικά ψηφία. Οι πραγματικοί αριθμοί καλύπτουν μια ευρεία περιοχή τιμών:

Αρνητικές τιμές από -1,79E +308 έως -2,23E -308

Μηδέν

Θετικές τιμές από 2,23E -308 έως 1,79E + 308

Ωστόσο, ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων περιορίζεται στα 15 δεκαδικά ψηφία.

TRUE/FALSE

Δυαδική τιμή

Μια τιμή True ή False.

Κείμενο

Συμβολοσειρά

Μια συμβολοσειρά δεδομένων χαρακτήρων Unicode. Μπορεί να είναι συμβολοσειρές, αριθμοί ή ημερομηνίες που αναπαρίστανται σε μορφή κειμένου.

Το μέγιστο μήκος συμβολοσειράς είναι 268.435.456 χαρακτήρες Unicode (256 εμφανιζόμενοι χαρακτήρες) ή 536.870.912 byte.

Ημερομηνία

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνίες και ώρες σε μια αποδεκτή αναπαράσταση ημερομηνίας-ώρας.

Έγκυρες ημερομηνίες είναι όλες οι ημερομηνίες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

Νομισματική μονάδα

Νομισματική μονάδα

Ο τύπος νομισματικών δεδομένων επιτρέπει την εισαγωγή τιμών μεταξύ -922.337.203.685.477,5808 έως 922.337.203.685.477,5807 με τέσσερα δεκαδικά ψηφία σταθερής ακρίβειας.

Δ/Υ

Κενό

Το κενό είναι ένας τύπος δεδομένων σε γλώσσα DAX που αντιπροσωπεύει και αντικαθιστά τις τιμές null της γλώσσας SQL. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κενό χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση BLANK και να ελέγξετε για κενά χρησιμοποιώντας τη λογική συνάρτηση ISBLANK.

1 Οι τύποι DAX δεν υποστηρίζουν τύπους δεδομένων που είναι μικρότεροι από εκείνους που παρατίθενται στον πίνακα.

2 Αν προσπαθείτε να εισάγετε δεδομένα που έχουν πολύ μεγάλες αριθμητικές τιμές, η εισαγωγή ενδέχεται να αποτύχει και να προκύψει το εξής σφάλμα:

Σφάλμα βάσης δεδομένων στη μνήμη: Η στήλη "<όνομα στήλης>" του πίνακα "<όνομα πίνακα>" περιέχει μια τιμή "1,7976931348623157 e+308", η οποία δεν υποστηρίζεται. Η λειτουργία ακυρώθηκε.

Αυτό το σφάλμα παρουσιάστηκε επειδή το Power Pivot χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή για να απεικονίσει τις τιμές null. Οι τιμές στην παρακάτω λίστα είναι συνώνυμες της τιμής null:

Τιμή

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Καταργήστε την τιμή από τα δεδομένα σας και προσπαθήστε να την εισαγάγετε ξανά.

Τύπος δεδομένων πίνακα

DAX χρησιμοποιεί έναν τύπο δεδομένων πίνακα σε πολλές συναρτήσεις, όπως συγκεντρώσεις και ώρα ευφυΐας υπολογισμούς. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν μια αναφορά σε έναν πίνακα. άλλες συναρτήσεις επιστρέφουν έναν πίνακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδο σε άλλες λειτουργίες. Σε ορισμένες από τις συναρτήσεις που απαιτούν έναν πίνακα ως είσοδο, μπορείτε να ορίσετε μια παράσταση που αξιολογείται σε έναν πίνακα. Για ορισμένες από τις συναρτήσεις, απαιτείται μια αναφορά σε έναν βασικό πίνακα. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορά συνάρτησης DAX.

Μη ρητή και ρητή μετατροπή τύπου δεδομένων σε τύπους DAX

Κάθε συνάρτηση DAX έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τους τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, ορισμένες συναρτήσεις απαιτούν ακέραιους αριθμούς για κάποια ορίσματα και ημερομηνίες για άλλα. Άλλες συναρτήσεις απαιτούν κείμενο ή πίνακες.

Αν τα δεδομένα στη στήλη που καθορίζετε ως ορίσματα δεν είναι συμβατά με τον τύπο δεδομένων που απαιτείται από τη συνάρτηση, η συνάρτηση DAX σε πολλές περιπτώσεις θα επιστρέψει κάποιο σφάλμα. Ωστόσο, όποτε είναι εφικτό η συνάρτηση DAX θα προσπαθήσει έμμεσα να μετατρέψει τα δεδομένα στον απαιτούμενο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα:

  • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία ως συμβολοσειρά και η γλώσσα DAX θα αναλύσει τη συμβολοσειρά και θα επιχειρήσει να τη μετατρέψει σε μία από τις μορφές ημερομηνίας και ώρας των Windows.

  • Μπορείτε να προσθέσετε τη συνάρτηση TRUE + 1 και να λάβετε ως αποτέλεσμα 2, επειδή η συνάρτηση TRUE μετατρέπεται μη ρητά στον αριθμό 1 και εκτελείται η λειτουργία 1+1.

  • Αν προσθέσετε τιμές σε δύο στήλες και η μία τιμή τυχαίνει να αναπαρίσταται ως κείμενο ("12") ενώ η άλλη ως αριθμός (12), η γλώσσα DAX μετατρέπει μη ρητά τη συμβολοσειρά σε αριθμό και κατόπιν πραγματοποιεί την πρόσθεση για να λάβετε αριθμητικό αποτέλεσμα. Η παρακάτω παράσταση επιστρέφει 44: = "22" + 22

  • Αν επιχειρείτε τη συνένωση δύο αριθμών, το Excel θα τους παρουσιάσει ως συμβολοσειρές και κατόπιν θα πραγματοποιήσει συνένωση. Η παρακάτω παράσταση επιστρέφει "1234": = 12 & 34

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις μη ρητές μετατροπές τύπων δεδομένων που εκτελούνται σε τύπους. Το Excel εκτελεί μη ρητές μετατροπές όποτε αυτό είναι εφικτό, όπως απαιτείται από την καθορισμένη λειτουργία.

Πίνακας μη ρητών μετατροπών δεδομένων

Ο τύπος μετατροπής που εκτελείται προσδιορίζεται από τον τελεστή, ο οποίος μετατρέπει τις τιμές που χρειάζεται πριν από την εκτέλεση της απαιτούμενης λειτουργίας. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τους τελεστές και υποδεικνύουν τη μετατροπή που εκτελείται σε κάθε τύπο δεδομένων στη στήλη, όταν συνδέεται άμεσα με τον τύπο δεδομένων στη διασταυρούμενη γραμμή.

Σημείωση: Τύποι δεδομένων κειμένου δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους πίνακες. Όταν ένας αριθμός αναπαριστάνεται ως μια μορφή κειμένου, σε ορισμένες περιπτώσεις το Power Pivot θα επιχειρήσει να καθορίσει τον τύπο αριθμού και να τον παρουσιάσει ως έναν αριθμό.

Πρόσθεση (+)

Τελεστής (+)

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

CURRENCY

CURRENCY

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Για παράδειγμα, αν ένας πραγματικός αριθμός χρησιμοποιείται σε μια λειτουργία πρόσθεσης, σε συνδυασμό με τα δεδομένα νομισματικής μονάδας, αμφότερες οι τιμές μετατρέπονται σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.

Αφαίρεση (-)

Στον παρακάτω πίνακα η κεφαλίδα γραμμής είναι ο αφαιρέτης (αριστερά) και η κεφαλίδα της στήλης είναι ο αφαιρετέος (δεξιά).

Τελεστής (-)

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

INTEGER

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ

CURRENCY

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Ημερομηνία/Ώρα

Για παράδειγμα, αν μια ημερομηνία χρησιμοποιείται σε μια λειτουργία αφαίρεσης, με οποιονδήποτε άλλο τύπο δεδομένων, αμφότερες οι τιμές μετατρέπονται σε ημερομηνίες και η τιμή επιστροφής είναι επίσης μια ημερομηνία.

Σημείωση: Τα μοντέλα δεδομένων υποστηρίζουν επίσης το μοναδιαίο τελεστή, - (αρνητικό), αλλά αυτός ο τελεστής δεν αλλάζει τον τύπο δεδομένων του τελεστέου.

Πολλαπλασιασμός (*)

Τελεστής (*)

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

INTEGER

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

ΑΚΕΡΑΙΟΣ

CURRENCY

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Για παράδειγμα, αν ένας ακέραιος συνδυάζεται με έναν πραγματικό αριθμό σε μια λειτουργία πολλαπλασιασμού, αμφότεροι οι αριθμοί μετατρέπονται σε πραγματικούς αριθμούς και η τιμή επιστροφής είναι επίσης ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.

Διαίρεση (/)

Στον παρακάτω πίνακα η κεφαλίδα γραμμής είναι ο αριθμητής και η κεφαλίδα της στήλης είναι ο παρονομαστής.

Τελεστής (/)

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ

REAL

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Για παράδειγμα, αν ένας ακέραιος συνδυάζεται με μια τιμή νομισματικής μονάδας σε μια λειτουργία διαίρεσης, αμφότερες οι τιμές μετατρέπονται σε πραγματικούς αριθμούς και το αποτέλεσμα είναι επίσης πραγματικός αριθμός.

Τελεστές σύγκρισης

Σε παραστάσεις σύγκρισης οι δυαδικές τιμές θεωρούνται μεγαλύτερες από τις τιμές συμβολοσειράς και οι τιμές συμβολοσειράς θεωρούνται μεγαλύτερες από τις αριθμητικές τιμές ή τις τιμές ημερομηνίας/ώρας. Οι αριθμοί και οι τιμές ημερομηνίας/ώρας θεωρείται ότι έχουν την ίδια κατάταξη. Δεν εκτελούνται μη ρητές μετατροπές για δυαδικές τιμές ή τιμές συμβολοσειράς. Η τιμή BLANK ή μια κενή τιμή μετατρέπεται σε 0/""/false, ανάλογα με τον τύπο δεδομένων της άλλης συγκρινόμενης τιμής.

Οι παρακάτω παραστάσεις DAX απεικονίζουν αυτήν τη συμπεριφορά:

= IF ((ΨΕΥΔΈΣ) > "true", "Παράσταση είναι αληθής", "Παράσταση είναι ψευδής"), η συνάρτηση επιστρέφει "Παράσταση είναι αληθής"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), η συνάρτηση επιστρέφει "Παράσταση είναι αληθής".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), η συνάρτηση επιστρέφει "Παράσταση είναι ψευδής"

Οι μετατροπές πραγματοποιούνται μη ρητά για αριθμητικούς τύπους ή τύπους ημερομηνίας/ώρας όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Τελεστής σύγκρισης

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

REAL

Ημερομηνία/Ώρα

INTEGER

INTEGER

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ

CURRENCY

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα

Αρχή της σελίδας

Χειρισμός κενών, άδειων συμβολοσειρών και μηδενικών τιμών

Στη γλώσσα DAX, η τιμή null, η κενή τιμή, το κενό κελί ή μια τιμή που λείπει αναπαρίστανται όλα από την ίδια νέου τύπου τιμή BLANK. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε κενά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση BLANK ή να ελέγξετε για τυχόν κενά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ISBLANK.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κενά στις λειτουργίες, όπως η πρόσθεση ή η συνένωση, εξαρτάται από τις μεμονωμένες συναρτήσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις διαφορές μεταξύ της γλώσσας DAX και των τύπων του Microsoft Excel, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των κενών.

Παράσταση

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (μηδέν)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (μηδέν)

5/BLANK

Άπειρο

Σφάλμα

0/BLANK

NaN

Σφάλμα

BLANK/BLANK

BLANK

Σφάλμα

FALSE OR BLANK

FALSE

FALSE

FALSE AND BLANK

FALSE

FALSE

TRUE OR BLANK

TRUE

TRUE

TRUE AND BLANK

FALSE

TRUE

BLANK OR BLANK

BLANK

Σφάλμα

BLANK AND BLANK

BLANK

Σφάλμα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μια συγκεκριμένη συνάρτηση ή τελεστή χειρισμού κενών, ανατρέξτε σε μεμονωμένα θέματα για κάθε συνάρτηση DAX στην ενότητα Αναφορά συνάρτησης DAX.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×