Τύποι γραφημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δυνατότητα γραφημάτων στο Office σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα ένα ελκυστικό γράφημα στο Excel και, στη συνέχεια, να το προσθέσετε στο έγγραφό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένο από το περιεχόμενο αυτού του θέματος ενδεχομένως να μην ισχύει για κάποιες γλώσσες.

Διατίθενται πολλοί τύποι γραφημάτων για να σας βοηθήσουν να εμφανίζετε τα δεδομένα με τρόπους που έχουν κάποιο νόημα για το ακροατήριό σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των πιο κοινών τύπων γραφημάτων και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στήλη γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα στηλών. Στα γραφήματα στηλών, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα στηλών είναι χρήσιμα όταν θέλετε να δείξετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου ή να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων.

Τα γραφήματα στηλών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα ορθογώνια 2-Δ. Μια ομαδοποιημένη στήλη σε ένα γράφημα 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ.

 • Γράφημα σωρευμένων στηλών     Απεικονίζει τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο, συγκρίνοντας μεταξύ των κατηγοριών τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων στηλών     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα 100% σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα στηλών 3-Δ     Χρησιμοποιεί τρεις άξονες τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους). Συγκρίνει σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα γραμμών. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου, τα οποία τοποθετούνται σε μια κοινή κλίμακα και είναι, επομένως, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων στα δεδομένα σε ίσα διαστήματα. Σε ένα γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα γραμμών λειτουργούν καλά όταν οι ετικέτες κατηγοριών είναι κείμενο και αντιπροσωπεύουν τιμές κατανεμημένες σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Τα γραφήματα γραμμών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα γραμμών 3-Δ     Εμφανίζει κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμών 3-Δ έχει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

πίτα γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή μόνο σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν σε ένα γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το άθροισμα των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό της συνολικής πίτας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά, καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι αρνητικός αριθμός, σχεδόν καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι μηδενική, δεν έχετε περισσότερες από επτά κατηγορίες και οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τμήματα της συνολικής πίτας.

Τα γραφήματα πίτας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα πίτας     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

 • Γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδων από πίτα     Εμφανίζει γραφήματα πίτας με τιμές οριζόμενες από το χρήστη οι οποίες εξάγονται από το κύριο γράφημα πίτας και συνδυάζονται σε ένα δευτερεύον γράφημα πίτας ή σε ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων. Αυτοί οι τύποι γραφημάτων είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να είναι πιο ευδιάκριτες οι μικρές φέτες στο κύριο γράφημα πίτας.

 • Γράφημα δακτυλίου     Όπως ένα γράφημα πίτας, ένα γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των τμημάτων με το σύνολο. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρά δεδομένων. Κάθε δακτύλιος του γραφήματος δακτυλίου αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εμφανίζει δεδομένα κουδουνίζει, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Αν εμφανιστούν ποσοστά σε ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος θα αθροίσει 100%.

  γράφημα δακτυλίου

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα ράβδων.

Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα ράβδων για να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων.

Τα γραφήματα ράβδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Ράβδος και 3-δ ομαδοποιημένων ράβδων γράφημα     Συγκρίνει τις τιμές των κατηγοριών. Σε ένα γράφημα γραμμών, τις κατηγορίες είναι συνήθως τακτοποιημένες στον κατακόρυφο άξονα και τις τιμές στον οριζόντιο άξονα. Ένα γράφημα γραμμών στο γράφημα 3-δ Εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Σωρευμένη γραμμή και 3-δ σωρευμένων ράβδων γραφήματος     Εμφανίζει τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων ως προς το σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων στο γράφημα 3-δ Εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων και γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων σε μορφή 3-Δ     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

γράφημα διασποράς

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες και γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα XY (διασποράς). Ένα γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών. Εμφανίζει ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (άξονας Χ) και ένα άλλο σύνολο κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (άξονας Y). Συνδυάζει αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή σε συμπλέγματα.

Τα γραφήματα διασποράς απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών τιμών σε πολλές σειρές δεδομένων ή απεικονίζουν γραφικά δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων ΧY. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Τα γραφήματα διασποράς έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα διασποράς     Συγκρίνει ζεύγη τιμών. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα διασποράς με δείκτες δεδομένων, αλλά χωρίς γραμμές, εάν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και γραμμές σύνδεσης θα κάνει τα δεδομένα πιο δυσανάγνωστο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν δεν έχετε για να εμφανίσετε τη σύνδεση των σημείων δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει μια εξομαλυμένη καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα φυσαλίδων ή γράφημα φυσαλίδας με εφέ 3-δ    Γράφημα φυσαλίδων είναι ένα είδος γράφημα xy (διασποράς), όπου το μέγεθος της φυσαλίδας αντιπροσωπεύει την τιμή μιας τρίτης μεταβλητής. Συγκρίνει σύνολα τριών τιμών αντί για δύο. Η τρίτη τιμή προσδιορίζει το μέγεθος του δείκτη της φυσαλίδας. Μπορείτε να επιλέξετε για να εμφανίσετε Φυσαλίδες σε μορφή 2-Δ ή με εφέ 3-δ.

  Γράφημα φυσαλίδων

περιοχή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των μερών με ένα σύνολο.

Τα γραφήματα περιοχών τονίζουν το μέγεθος της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν την προσοχή στη συνολική τιμή σε μια τάση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που εκφράζουν κέρδη στη διάρκεια του χρόνου μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών για να δοθεί έμφαση στο συνολικό κέρδος.

Τα γραφήματα περιοχών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα περιοχών     Εμφανίζει την τάση των τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, επειδή τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν από τα δεδομένα μιας άλλης σειράς.

 • Γράφημα σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

Γράφημα μετοχών

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα μετοχών.

Όπως δηλώνει το όνομα, το γράφημα μετοχών χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει τη διακύμανση των τιμών μετοχών. Ωστόσο, το γράφημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα μετοχών για να δείξετε τη διακύμανση των ημερήσιων ή ετήσιων θερμοκρασιών.

Τα γραφήματα μετοχών έχουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα μετοχών "ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"     Απεικονίζει τιμές μετοχών. Απαιτεί τρεις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

 • Γράφημα μετοχών Άνοιγμα-υψηλό-χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: άνοιγμα, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

 • Γράφημα μετοχών όγκος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος. Υπολογίζει τον όγκο χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: ένα για τις στήλες που μετρούν ένταση και τον άλλο για τις τιμές μετοχών.

 • Γράφημα μετοχών όγκος-ανοίγματος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος     Απαιτεί πέντε σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, άνοιγμα, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

επιφάνεια γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα επιφάνειας. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα δηλώνουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών.

Ένα γράφημα επιφάνειας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων.

Τα γραφήματα επιφάνειας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα επιφάνειας 3-Δ     Απεικονίζει τάσεις τιμών σε δύο διαστάσεις με συνεχή καμπύλη. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αντιπροσωπεύουν τις σειρές δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή 3-Δ των δεδομένων, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει απλωθεί πάνω σε ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ μεγάλων όγκων δεδομένων οι οποίες διαφορετικά δεν θα φαίνονταν εύκολα.

 • Γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ     Εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Ένα γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο, αλλά αυτός ο τύπος γραφήματος είναι χρήσιμος για πιο γρήγορη σχεδίαση μεγάλων συνόλων δεδομένων.

 • Γράφημα άποψης επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη και μοιάζει με τοπογραφικό χάρτη 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

 • Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

αραχνοειδές γράφημα

Σε ένα αραχνοειδές γράφημα, κάθε κατηγορία έχει τον δικό της άξονα τιμών που εκτείνεται από το κεντρικό σημείο. Όλες οι τιμές στην ίδια σειρά συνδέονται με γραμμές.

Χρησιμοποιήστε τα αραχνοειδή γραφήματα για να συγκρίνετε τις συγκεντρωτικές τιμές πολλών σειρών δεδομένων.

Τα αραχνοειδή γραφήματα έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Αραχνοειδές γράφημα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

 • Αραχνοειδές με δείκτες    Εμφανίζει τις αλλαγές σε τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο με δείκτες.

 • Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο και γεμίζει με χρώμα την περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα χάρτη για να συγκρίνετε τις τιμές και εμφάνιση των κατηγοριών μεταξύ γεωγραφική περιοχή. Χρησιμοποιήσετε όταν έχετε γεωγραφικές περιοχές στα δεδομένα σας, όπως τις χώρες/περιοχές, μέλη, επαρχίες ή ταχυδρομικούς κώδικες.

Γράφημα χάρτη του Excel με δεδομένα τιμών Γράφημα χάρτη του Excel κατά κατηγορία

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος χάρτη.

Τα γραφήματα ομαδοποίησης εμφανίζουν τιμές σε πολλά στάδια σε μια διεργασία.

Γράφημα ομαδοποίησης που εμφανίζει μια διοχέτευση πωλήσεων: τα στάδια περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη, οι τιμές στη δεύτερη

Συνήθως, οι τιμές μείωση σταδιακά, επιτρέποντάς τις γραμμές ώστε να μοιάζει με ένα χωνί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γράφημα ομαδοποίησης.

Το γράφημα treemap παρέχει μια ιεραρχική προβολή των δεδομένων σας και ένας εύκολος τρόπος για να συγκρίνετε διαφορετικά επίπεδα κατηγοριοποίηση. Το γράφημα treemap εμφανίζει τις κατηγορίες με χρώμα και εγγύτητα και εύκολα να εμφανίσετε μεγάλες ποσότητες δεδομένων που θα ήταν δύσκολο με άλλους τύπους γραφημάτων. Το γράφημα treemap να σχεδιάζονται όταν υπάρχουν άδεια (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής και τα γραφήματα treemap είναι καλή για τη σύγκριση αναλογίες μέσα στην ιεραρχία.

Παράδειγμα γραφήματος Treemap στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Treemap.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος treemap.

Το γράφημα sunburst είναι ιδανική για την εμφάνιση ιεραρχικά δεδομένα και να σχεδιάζονται όταν υπάρχουν άδεια (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αντιπροσωπεύεται από μια κλήση ή κύκλος με τον κύκλο εσωτερικά ως στο επάνω μέρος της ιεραρχίας. Ένα γράφημα sunburst χωρίς ιεραρχικά δεδομένα (ένα επίπεδο κατηγοριών), μοιάζει με ένα γράφημα δακτυλίου. Ωστόσο, ένα γράφημα sunburst με πολλά επίπεδα κατηγορίες εμφανίζει πώς κουδουνίζει το εξωτερικό με εσωτερική κουδουνίζει το. Το γράφημα sunburst είναι πιο αποτελεσματική σε που δείχνει πώς είναι εσφαλμένος μία κλήση σε τα τμήματα που συνεισφέρουν.

Εικόνα γραφήματος Sunburst στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Sunburst.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος sunburst.

Ένα γράφημα καταρράκτη εμφανίζει τρέχον σύνολο των οικονομικών δεδομένων σας, καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται τιμές. Είναι χρήσιμο για να κατανοήσετε τον τρόπο που επηρεάζεται μια αρχική τιμή από μια σειρά θετικές και αρνητικές τιμές. Οι στήλες είναι χρωματική κωδικοποίηση, ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε γρήγορα θετικό από τους αρνητικούς αριθμούς.

Παράδειγμα γραφήματος καταρράκτη

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα καταρράκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος καταρράκτη.

Τα δεδομένα που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα ιστογράμματος δείχνουν τις συχνότητες μέσα σε μια κατανομή. Κάθε στήλη του γραφήματος ονομάζεται θέση αποθήκευσης και μπορεί να αλλάξει, για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων σας.

Δείγμα ιστογράμματος

Τύποι γραφημάτων ιστογράμματος

 • Ιστόγραμμα    Το γράφημα ιστογράμματος εμφανίζει την κατανομή των δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε θέσεις αποθήκευσης συχνότητας.

  Γράφημα ιστογράμματος στο δευτερεύοντα τύπο ιστογράμματος
 • Γράφημα Pareto    Ένα γράφημα Pareto είναι ένα ταξινομημένο γράφημα ιστογράμματος που περιέχει και τις δύο στήλες ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά, καθώς και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το αθροιστικό συνολικό ποσοστό.

  Δευτερεύων τύπος γραφήματος Pareto στα διαθέσιμα γραφήματα ιστογράμματος

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τα γραφήματα ιστόγραμμα και Pareto .

Ένα γράφημα "Πλαίσιο και Whisker" εμφανίζει την κατανομή δεδομένων σε τεταρτημόρια, επισημαίνοντας τον αριθμητικό μέσο και τα έκτοπα. Τα πλαίσια μπορεί να έχουν γραμμές που εκτείνονται κατακόρυφα, οι οποίες ονομάζονται "whisker". Αυτές οι γραμμές υποδεικνύουν τη μεταβλητότητα εκτός των επάνω και κάτω τεταρτημορίων και οποιοδήποτε σημείο εκτός αυτών των γραμμών ή whisker θεωρείται έκτοπο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν έχετε πολλά σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους.

Δείγμα γραφήματος πλαισίου και Whisker

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ένα πλαίσιο και whisker γραφήματος.

Διατίθενται πολλοί τύποι γραφημάτων για να σας βοηθήσουν να εμφανίζετε τα δεδομένα με τρόπους που έχουν κάποιο νόημα για το ακροατήριό σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των πιο κοινών τύπων γραφημάτων και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στήλη γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα στηλών. Στα γραφήματα στηλών, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα στηλών είναι χρήσιμα όταν θέλετε να δείξετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου ή να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων.

Τα γραφήματα στηλών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα ορθογώνια 2-Δ. Μια ομαδοποιημένη στήλη σε ένα γράφημα 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ.

 • Γράφημα σωρευμένων στηλών     Απεικονίζει τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο, συγκρίνοντας μεταξύ των κατηγοριών τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων στηλών     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα 100% σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα στηλών 3-Δ     Χρησιμοποιεί τρεις άξονες τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους). Συγκρίνει σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους.

 • Γράφημα κυλίνδρων, γράφημα κώνων και γράφημα πυραμίδων     Είναι διαθέσιμα για τους ίδιους τύπους γραφημάτων ομαδοποιημένων, σωρευμένων, 100% σωρευμένων στηλών και 3-Δ που υπάρχουν για τα γραφήματα ορθογώνιων στηλών. Απεικονίζουν και συγκρίνουν τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί οι τύποι γραφημάτων απεικονίζουν κυλίνδρους, κώνους και πυραμίδες αντί για ορθογώνια.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα γραμμών. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου, τα οποία τοποθετούνται σε μια κοινή κλίμακα και είναι, επομένως, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων στα δεδομένα σε ίσα διαστήματα. Σε ένα γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα γραμμών λειτουργούν καλά όταν οι ετικέτες κατηγοριών είναι κείμενο και αντιπροσωπεύουν τιμές κατανεμημένες σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Τα γραφήματα γραμμών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα γραμμών 3-Δ     Εμφανίζει κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμών 3-Δ έχει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

πίτα γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή μόνο σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν σε ένα γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το άθροισμα των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό της συνολικής πίτας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά, καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι αρνητικός αριθμός, σχεδόν καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι μηδενική, δεν έχετε περισσότερες από επτά κατηγορίες και οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τμήματα της συνολικής πίτας.

Τα γραφήματα πίτας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα πίτας     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

 • Γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδων από πίτα     Εμφανίζει γραφήματα πίτας με τιμές οριζόμενες από το χρήστη οι οποίες εξάγονται από το κύριο γράφημα πίτας και συνδυάζονται σε ένα δευτερεύον γράφημα πίτας ή σε ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων. Αυτοί οι τύποι γραφημάτων είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να είναι πιο ευδιάκριτες οι μικρές φέτες στο κύριο γράφημα πίτας.

 • Γράφημα πίτας με απομακρυσμένα τμήματα     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο και παράλληλα τονίζει τις μεμονωμένες τιμές. Τα γραφήματα πίτας με απομακρυσμένα τμήματα μπορούν να εμφανίζονται σε μορφή 3-Δ. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση απομάκρυνσης των τμημάτων πίτας για όλες τις φέτες και για μεμονωμένες φέτες. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τις φέτες μιας πίτας με απομακρυσμένα τμήματα με μη αυτόματο τρόπο.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα ράβδων.

Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα ράβδων για να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων.

Τα γραφήματα ράβδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Σε ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα σωρευμένων ράβδων     Εμφανίζει τη σχέση των μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων και γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων σε μορφή 3-Δ     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα οριζόντιων κυλίνδρων, γράφημα κώνων και γράφημα πυραμίδων     Είναι διαθέσιμα για τους ίδιους τύπους γραφημάτων ομαδοποιημένων, σωρευμένων και 100% σωρευμένων ράβδων που υπάρχουν για τα γραφήματα ορθογώνιων ράβδων. Απεικονίζουν και συγκρίνουν τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί οι τύποι γραφημάτων απεικονίζουν κυλίνδρους, κώνους και πυραμίδες αντί για οριζόντια ορθογώνια.

περιοχή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των μερών με ένα σύνολο.

Τα γραφήματα περιοχών τονίζουν το μέγεθος της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν την προσοχή στη συνολική τιμή σε μια τάση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που εκφράζουν κέρδη στη διάρκεια του χρόνου μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών για να δοθεί έμφαση στο συνολικό κέρδος.

Τα γραφήματα περιοχών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα περιοχών     Εμφανίζει την τάση των τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, επειδή τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν από τα δεδομένα μιας άλλης σειράς.

 • Γράφημα σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

γράφημα διασποράς

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες και γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα XY (διασποράς). Ένα γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών. Εμφανίζει ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (άξονας Χ) και ένα άλλο σύνολο κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (άξονας Y). Συνδυάζει αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή σε συμπλέγματα.

Τα γραφήματα διασποράς απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών τιμών σε πολλές σειρές δεδομένων ή απεικονίζουν γραφικά δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων ΧY. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Τα γραφήματα διασποράς έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα διασποράς με δείκτες μόνο     Συγκρίνει ζεύγη τιμών. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα διασποράς με δείκτες δεδομένων αλλά χωρίς γραμμές εάν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και οι γραμμές σύνδεσης θα δυσκόλευαν την ανάγνωση των δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο γραφήματος όταν δεν χρειάζεται να δείξετε τη σύνδεση των σημείων δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει μια εξομαλυμένη καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες.

Γράφημα φυσαλίδων

Ένα γράφημα φυσαλίδων είναι ένα είδος γραφήματος XY (διασποράς), όπου το μέγεθος της φυσαλίδας αντιπροσωπεύει την τιμή μιας τρίτης μεταβλητής.

Τα γραφήματα φυσαλίδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα φυσαλίδας ή γράφημα φυσαλίδας με εφέ 3-Δ     Συγκρίνει σύνολα τριών τιμών αντί για δύο. Η τρίτη τιμή καθορίζει το μέγεθος του δείκτη φυσαλίδων. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των φυσαλίδων σε μορφή 2-Δ ή με εφέ 3-Δ.

Γράφημα μετοχών

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα μετοχών.

Όπως δηλώνει το όνομα, το γράφημα μετοχών χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει τη διακύμανση των τιμών μετοχών. Ωστόσο, το γράφημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα μετοχών για να δείξετε τη διακύμανση των ημερήσιων ή ετήσιων θερμοκρασιών.

Τα γραφήματα μετοχών έχουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα μετοχών Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απεικονίζει τιμές μετοχών. Απαιτεί τρεις σειρές τιμών στη σωστή σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

 • Γράφημα μετοχών Άνοιγμα-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

 • Γράφημα μετοχών Όγκος-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο. Μετρά τον όγκο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: έναν για τις στήλες που μετρούν τον όγκο και έναν άλλο για τις τιμές των μετοχών.

 • Γράφημα μετοχών Όγκος-Άνοιγμα-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί πέντε σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

επιφάνεια γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα επιφάνειας. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα δηλώνουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών.

Ένα γράφημα επιφάνειας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων.

Τα γραφήματα επιφάνειας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα επιφάνειας 3-Δ     Απεικονίζει τάσεις τιμών σε δύο διαστάσεις με συνεχή καμπύλη. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αντιπροσωπεύουν τις σειρές δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή 3-Δ των δεδομένων, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει απλωθεί πάνω σε ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ μεγάλων όγκων δεδομένων οι οποίες διαφορετικά δεν θα φαίνονταν εύκολα.

 • Γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ     Εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Ένα γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο, αλλά αυτός ο τύπος γραφήματος είναι χρήσιμος για πιο γρήγορη σχεδίαση μεγάλων συνόλων δεδομένων.

 • Γράφημα άποψης επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη και μοιάζει με τοπογραφικό χάρτη 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

 • Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

γράφημα δακτυλίου

Όπως και το γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των μερών με ένα σύνολο. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Κάθε δακτύλιος του γραφήματος δακτυλίου αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων.

Τα γραφήματα δακτυλίου έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα δακτυλίου     Εμφανίζει δεδομένα σε δακτυλίους, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος θα έχει άθροισμα 100%.

 • Γράφημα δακτυλίου με απομακρυσμένα τμήματα     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο και παράλληλα τονίζει τις μεμονωμένες τιμές. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων.

αραχνοειδές γράφημα

Σε ένα αραχνοειδές γράφημα, κάθε κατηγορία έχει τον δικό της άξονα τιμών που εκτείνεται από το κεντρικό σημείο. Όλες οι τιμές στην ίδια σειρά συνδέονται με γραμμές.

Χρησιμοποιήστε τα αραχνοειδή γραφήματα για να συγκρίνετε τις συγκεντρωτικές τιμές πολλών σειρών δεδομένων.

Τα αραχνοειδή γραφήματα έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Αραχνοειδές γράφημα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

 • Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο και γεμίζει με χρώμα την περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Επεξεργασία δεδομένων σε γράφημα

Προσθήκη ενός δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα

Δημιουργία οργανογράμματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×