Τύποι αρχείων ήχου και ταινίας που μπορείτε να προσθέσετε σε ένα αρχείο

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Οι περισσότεροι τύποι αρχείων ήχου και ταινίας που ανοίγουν στην έκδοση του QuickTime που διαθέτετε πιθανότατα θα ανοίγουν στο Office. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τους τύπους αρχείων που μπορείτε να προσθέσετε στο αρχείο σας.

Τύποι αρχείων ήχου

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Μη απωλεστικός ήχος Apple

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Μορφή ήχου CCITT A-Law (European Telephony)

.alaw

Μορφή ήχου CCITT U-Law (US Telephony)

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Αρχείο ήχου Core

.caf

Ήχος Global System for Mobile

.gsm

Κυματομορφή των Microsoft Windows

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων

.midi, .mid, .kar, .rmi

Ήχος PureVoice

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Ήχος Windows Media

.wma, .asf

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Τύποι αρχείων ταινίας

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Βίντεο MPEG-4

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Ψηφιακό βίντεο

.dv

Autodesk Animation

.flc

Κινούμενο γραφικό GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Βίντεο Windows Media

.wmv

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

PowerPoint

Οι περισσότεροι τύποι αρχείων ήχου και ταινίας που ανοίγουν στην έκδοση του QuickTime που διαθέτετε πιθανότατα θα ανοίγουν στο Office. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τους τύπους αρχείων που μπορείτε να προσθέσετε στο αρχείο σας.

Τύποι αρχείων ήχου

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Μη απωλεστικός ήχος Apple

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Σημείωση: Τα αρχεία QuickTime Virtual Reality (QTVR), τα οποία έχουν επέκταση αρχείου .mov ή .qt, δεν αναπαράγονται εάν προστεθούν σε μια παρουσίαση του PowerPoint 2011.

Μορφή ήχου CCITT A-Law (European Telephony)

.alaw

Μορφή ήχου CCITT U-Law (US Telephony)

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Αρχείο ήχου Core

.caf

Ήχος Global System for Mobile

.gsm

Κυματομορφή των Microsoft Windows

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων

.midi, .mid, .kar, .rmi

Ήχος PureVoice

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Ήχος Windows Media

.wma, .asf

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Τύποι αρχείων ταινίας

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Βίντεο MPEG-4

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Ψηφιακό βίντεο

.dv

Autodesk Animation

.flc

Κινούμενο γραφικό GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Βίντεο Windows Media

.wmv

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Excel

Οι περισσότεροι τύποι αρχείων ήχου και ταινίας που ανοίγουν στην έκδοση του QuickTime που διαθέτετε πιθανότατα θα ανοίγουν στο Office. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τους τύπους αρχείων που μπορείτε να προσθέσετε στο αρχείο σας.

Τύποι αρχείων ήχου

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Μη απωλεστικός ήχος Apple

.m4a

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Μορφή ήχου CCITT A-Law (European Telephony)

.alaw

Μορφή ήχου CCITT U-Law (US Telephony)

.auu, .snd, .ulaw, .au, .al

Αρχείο ήχου Core

.caf

Ήχος Global System for Mobile

.gsm

Κυματομορφή των Microsoft Windows

.wave, .wav

MPEG-2 Audio

.mpa, .mp2v

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3

MPEG-4 Audio

.mpeg, .mpg

Ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων

.midi, .mid, .kar, .rmi

Ήχος PureVoice

.qcp

Sound Designer 2

.sd2

Ήχος Windows Media

.wma, .asf

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Τύποι αρχείων ταινίας

Τύπος αρχείου

Επέκταση ονόματος αρχείου

Ήχος ταινίας QuickTime

.mov, .moov, .qt

Βίντεο MPEG-4

.mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .mpv, .mp4

Ψηφιακό βίντεο

.dv

Autodesk Animation

.flc

Κινούμενο γραφικό GIF

.gif

Synchronized Multimedia Integration Language

.smil

Audio Video Interleave

.avi

Βίντεο Windows Media

.wmv

Σημείωση: Για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο Windows Media χρειάζεστε το Windows Media Components for QuickTime από τη Flip4Mac, το οποίο είναι μια εφαρμογή λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×