Τρόπος περιήγησης στους πίνακες εργαλείων PerformancePoint και εξερεύνησης δεδομένων

Όταν κοιτάζετε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint σε μια τοποθεσία του SharePoint, ενδεχομένως βλέπετε σε αυτόν ένα ή περισσότερα στοιχεία. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, ο πίνακας εργαλείων περιέχει έναν πίνακα βαθμολογίας και κάποια φίλτρα, γραφήματα και πλέγματα. Κάθε πίνακας βαθμολογίας και κάθε αναφορά τοποθετούνται στον πίνακα εργαλείων ως Τμήμα Web. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια αναφορά ή να εκτελέσετε ενέργειες στο ίδιο το Τμήμα Web. Ο πίνακας εργαλείων μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες.

Ο πίνακας εργαλείων στο παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει ένα φίλτρο, συνδέσεις με περισσότερες σελίδες, έναν πίνακα βαθμολογίας, ένα αναλυτικό γράφημα ράβδων, μια αναφορά λεπτομερειών KPI και ένα γράφημα πίτας. Κάθε πίνακας βαθμολογίας και κάθε αναφορά διατίθενται σε ξεχωριστό Τμήμα Web, κάθε ένα με το δικό του μενού. Τα στοιχεία ελέγχου για κάθε Τμήμα Web υποδεικνύονται στη σελίδα του πίνακα εργαλείων με ένα αναπτυσσόμενο σύμβολο ( Αναπτυσσόμενο σύμβολο για στοιχείο ελέγχου Web πίνακα εργαλείων ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενέργειες που εκτελείτε σε ένα Τμήμα Web επηρεάζουν τα αποτελέσματα που βλέπετε σε ένα άλλο Τμήμα Web. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, τα αποτελέσματα που βλέπετε στην αναφορά Λεπτομέρειες KPI εφαρμόζονται στο στοιχείο (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – Ποσότητα Παραγγελίας) που εμφανίζεται με επισήμανση στον πίνακα βαθμολογίας Ποσά πωλήσεων.

Πίνακας εργαλείων PerformancePoint που εμφανίζει έναν πίνακα βαθμολογίας και μια σχετική αναφορά λεπτομερειών KPI

Μπορείτε εύκολα να προβάλετε και να εξερευνήσετε δεδομένα χρησιμοποιώντας πίνακες βαθμολογίας και αναφορές του πίνακα εργαλείων. Μπορείτε να αναλύσετε λεπτομερώς (ή συγκεντρωτικά) στοιχεία σε πίνακες βαθμολογίας και αναλυτικά διαγράμματα και πλέγματα για να προβάλλετε κατώτερα (ή ανώτερα) επίπεδα λεπτομέρειας και να αλλάξετε την προβολή των δεδομένων των αναφορών. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται επί του παρόντος στον πίνακα εργαλείων. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε κάθε αναφορά σε ξεχωριστό παράθυρο και να τις εξαγάγετε στο PowerPoint ή στο Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Περιήγηση στον πίνακα εργαλείων

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Έλεγχος της προβολής ενός πίνακα βαθμολογίας ή μιας αναφοράς

ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ WEB

Εξερεύνηση δεδομένων στον πίνακα εργαλείων

ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Επαναφορά της προβολής αναφοράς

Βίντεο: Εξερεύνηση δεδομένων σε αναφορές και πίνακες βαθμολογίας του PerformancePoint

Περιήγηση στον πίνακα εργαλείων

Η πραγματική δύναμη του πίνακα εργαλείων PerformancePoint έγκειται στην αλληλεπιδραστικότητά του. Αν μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα εργαλείων και εξερευνήσετε κάθε πίνακα βαθμολογίας και κάθε αναφορά, μπορείτε να έχετε μια πολύ λεπτομερή εικόνα της απόδοσης του οργανισμού σας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε το δρομέα σας για να επιλέξετε τον πίνακα βαθμολογίας ή την αναφορά στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Σε περίπτωση που η σελίδα του πίνακα εργαλείων είναι μεγαλύτερη από το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε τις κατακόρυφες ή τις οριζόντιες γραμμές κύλισης για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στον πίνακα εργαλείων καθώς και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Αφού επιλέξετε έναν συγκεκριμένο πίνακα βαθμολογίας ή αναφορά, κάντε δεξί κλικ για να δείτε το μενού συντόμευσης που είναι διαθέσιμο για το συγκεκριμένο στοιχείο. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει το μενού συντόμευσης ενός αναλυτικού γραφήματος.

Μενού δεξιού κλικ σε ένα γράφημα ράβδων του PerformancePoint

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι περισσότερες αναφορές έχουν το ίδιο επίπεδο αλληλεπιδραστικότητας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια ενότητα ενός γραφήματος πίτας, ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο γράφημα πίτας, εμφανίζοντας πιο αναλυτικά δεδομένα που αφορούν μόνο την ενότητα στην οποία έχετε κάνει κλικ. Εάν κάνετε κλικ σε ένα κελί ή έναν πίνακα βαθμολογίας που διαθέτει μια σχετική αναφορά λεπτομερειών KPI, η αναφοράΛεπτομέρειες KPI ενημερώνει και εμφανίζει τις λεπτομέρειες που ανήκουν μόνο στο επιλεγμένο κελί. Η αναφορά Λεπτομέρειες KPI στο παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει τα αποτελέσματα για ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, το στοιχείο που έχει επιλεγεί στο σχετικό πίνακα βαθμολογίας.

Πίνακας βαθμολογίας PerformancePoint και σχετική αναφορά λεπτομερειών KPI

Αρχή της σελίδας

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σε περίπτωση που ο πίνακας εργαλείων σας περιέχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να μετακινηθείτε από μια σελίδα σε μια άλλη, κάνοντας κλικ στις συνδέσεις της σελίδας, στο επάνω μέρος της σελίδας του πίνακα εργαλείων. Ο πίνακας εργαλείων στο παράδειγμα που φαίνεται στην αρχή αυτού του άρθρου έχει τρεις σελίδες: Ποσά πωλήσεων, Περιθώρια πωλήσεων και Πιο δημοφιλή καταστήματα και προϊόντα. Οι συνδέσεις για αυτές τις σελίδες βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα εργαλείων δίπλα στο όνομά του. Η τρέχουσα σελίδα εμφανίζεται πάντα σε συνεχές κείμενο, ενώ άλλες σελίδες εμφανίζονται σε κείμενο υπερ-σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της προβολής ενός πίνακα βαθμολογίας ή μιας αναφοράς

Κάθε αναπτυσσόμενο σύμβολο Αναπτυσσόμενο σύμβολο για στοιχείο ελέγχου Web πίνακα εργαλείων ενός πίνακα εργαλείων αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα μενού ή ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, όπως ένα φίλτρο.

ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά έναν πίνακα εργαλείων που περιέχει φίλτρα, βλέπετε μια προβολή που βασίζεται στις αρχικές επιλογές φίλτρου, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την προβολή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου φίλτρου. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει δύο φίλτρα, ένα για το χρόνο και ένα για τα προϊόντα. Μπορείτε να αλλάξετε το φίλτρο Χρόνοςκάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο σύμβολο Αναπτυσσόμενο σύμβολο για στοιχείο ελέγχου Web πίνακα εργαλείων . Με τον τρόπο αυτό θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις δυνατές επιλογές για αυτό το φίλτρο. Εάν επιλέξετε άλλη χρονική περίοδο, όλες οι συνδεδεμένες αναφορές του πίνακα εργαλείων ενημερώνονται για να εμφανίσουν πληροφορίες για αυτό το έτος. Η επιλογή στο παράδειγμα είναι "Προηγούμενο έτος".

Για να περιορίσετε την προβολή σας ακόμη περισσότερο, μπορείτε να φιλτράρετε την προβολή μόνο για το προϊόν που σας ενδιαφέρει ή να συγκρίνετε την απόδοση ενός συγκεκριμένου προϊόντος με όλα τα διαθέσιμα προϊόντα. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουν επιλεχθεί Όλα, καθώς και τα στοιχεία Υπολογιστές καιΦωτογραφικές μηχανές & βιντεοκάμερες. Με τις επιλογές αυτές, ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει την απόδοση των πωλήσεων υπολογιστών και βιντεοκαμερών για το προηγούμενο έτος σε σύγκριση με την απόδοση των πωλήσεων όλων των προϊόντων.

Παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει επιλεγμένα τα στοιχεία "Όλα," "Υπολογιστές," και "Φωτογραφικές μηχανές & βιντεοκάμερες"

Συμβουλή:  Εάν θέλετε να προβάλετε δεδομένα για όλα τα προϊόντα, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα. Εάν θέλετε να προβάλετε μόνο συγκεκριμένα προϊόντα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Όλα και επιλέξτε μόνο τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Αρχή της σελίδας

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ WEB

Κάθε Τμήμα Web έχει το δικό του μενού. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο σύμβολο Αναπτυσσόμενο σύμβολο για στοιχείο ελέγχου Web πίνακα εργαλείων στην επάνω γωνία του Τμήματος Web για να δείτε τις επιλογές που ισχύουν για το Τμήμα Web. Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου για έναν πίνακα βαθμολογίας. Μπορείτε να τον ανοίξετε σε νέο παράθυρο, να τον επαναφέρετε στην αρχική του προβολή και, ανάλογα με τον τύπο αναφοράς, να τον εξαγάγετε σε PowerPoint ή Excel. Εάν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου για να διαγράψετε τον πίνακα βαθμολογίας, να τον τροποποιήσετε ή να αλλάξετε συνδέσεις. Η επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο είναι ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο ελέγχου, επειδή σας επιτρέπει να εργάζεστε έχοντας απομονώσει την αναφορά, να την χειρίζεστε χωρίς να αλλάξετε την αρχική προβολή του πίνακα εργαλείων και να την προβάλλετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το Τμήμα Web ενός πίνακα βαθμολογίας.

Πίνακας βαθμολογίας PerformancePoint όπου εκτίθεται το μενού δεξιού κλικ

Αρχή της σελίδας

Εξερεύνηση δεδομένων στον πίνακα εργαλείων

Ένας πίνακας εργαλείων μπορεί να περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες βαθμολογίας και άλλες αναφορές. Το τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε αναφορά εξαρτάται από τον τύπο της αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τους τύπους αναφοράς PerformancePoint.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Κάθε αναφορά σε έναν πίνακα εργαλείων διαθέτει τα δικά της σύνολα στοιχείων ελέγχου, στα περισσότερα από τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας δεξί κλικ. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα, να επιλέξετε Τύπος αναφοράς και, στη συνέχεια, να τον αλλάξετε σε διαφορετικό τύπο αναφοράς. Ή, μπορείτε να κάνετε μερικές αλλαγές μορφοποίησης ή να φιλτράρετε τα δεδομένα που βλέπετε. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε συγκεκριμένα σημεία δεδομένων, όπως εκείνα του ακόλουθου γραφήματος γραμμών ή να κάνετε κλικ σε μεμονωμένες ράβδους ενός αναλυτικού γραφήματος για να αντλήσετε πιο αναλυτικά δεδομένα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε μια ενότητα ενός γραφήματος πίτας για να προβάλλετε περισσότερες ή διαφορετικές λεπτομέρειες. Μπορείτε να ανακαλύψετε ποια στοιχεία είναι αλληλεπιδραστικά, μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού μέσα στην αναφορά. Όταν αλλάξει ο δείκτης, σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το στοιχείο.

Γράφημα γραμμών όπου εκτίθενται πληροφορίες σύνοψης

Κάντε δεξί κλικ σε μια τιμή του γραφήματος και επιλέξτε Λεπτομερής έρευνα σε. Με τον τρόπο αυτό θα φορτωθεί μια λίστα με τις διαθέσιμες διαστάσεις, την οποία μπορείτε να εξερευνήσετε.

Μενού "Λεπτομερής έρευνα σε" στο γράφημα γραμμών του PerformancePoint

Οι πίνακες βαθμολογίας είναι επίσης ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικοί. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε πολλά σημεία ενός πίνακα βαθμολογίας και, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του πίνακα βαθμολογίας, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

  • Ανάλυση drill up" ή "Λεπτομερή έρευνα σε" για υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα λεπτομέρειας

  • Φιλτράρισμα δεδομένων

  • Εύρεση των δέκα καλύτερων στοιχείων μιας κατηγορίας (π.χ. πωλήσεις ανά κανάλι)

  • Ανάλυση τιμής δεδομένων σε Δέντρο αποδόμησης

Το παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από έναν πίνακα βαθμολογίας, κάνοντας δεξί κλικ.

Πίνακας βαθμολογίας PerformancePoint όπου εκτίθεται το μενού δεξιού κλικ που διαθέτει

Σημείωση:  Μερικές φορές, όταν αναπτύσσετε και έπειτα συμπτύσσετε πολλές γραμμές ή στήλες σε έναν πίνακα δεδομένων, η λειτουργία ανάπτυξης/σύμπτυξης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Εάν προκύψει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το μενού "Τμήματα Web" για να ανανεώσετε τον πίνακα βαθμολογίας, ώστε να τον επαναφέρετε στην αρχική του εμφάνιση.

Αρχή της σελίδας

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω στο παράθυρο περιήγησης. Με τον τρόπο αυτό, αναιρείται η τελευταία αλλαγή που εφαρμόσατε στην προβολή. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να φτάσετε στην προβολή που θέλετε. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε κάνει πολλές αλλαγές στην αναφορά αλλά δεν θέλετε να επαναφέρετε το γράφημα στην προεπιλεγμένη προβολή.

Συμβουλή:  Εάν το κουμπί Πίσω δεν είναι ενεργό, η αναφορά εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη προβολή αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά της προβολής αναφοράς

Μπορείτε να επαναφέρετε μια αναφορά στην αρχική της προβολή, χρησιμοποιώντας κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Στην περίπτωση που προβάλλετε μια αναφορά στην αρχική της θέση στον πίνακα εργαλείων,   ανοίξτε το μενού Τμήμα Web και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά προβολής.

  • Σε περίπτωση που προβάλλετε την αναφορά σε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης   , κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση στο νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (ή πιέστε F5). Με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται μόνο επαναφορά του αναλυτικού γραφήματος στην προεπιλεγμένη προβολή που εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων αλλά αλλάζει, επίσης, και το μέγεθος του γραφήματος για να χωρά στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Βίντεο: Εξερεύνηση δεδομένων σε αναφορές και πίνακες βαθμολογίας του PerformancePoint

Παρακολουθώντας αυτό το βίντεο, θα δείτε τρόπους σχετικά με τον τρόπο εξερεύνησης δεδομένων σε αναφορές και πίνακες βαθμολογίας του PerformancePoint, τον τρόπο λεπτομερούς έρευνας των δεδομένων και τον τρόπο φιλτραρίσματός τους. Το βίντεο ενισχύει τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×