Τρόποι προσαρμογής ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μετά την εισαγωγή ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να την προσαρμόσετε, αλλάζοντας τις ιδιότητες και τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου, στο πρότυπο φόρμας, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου του οποίου τις ιδιότητες που θέλετε να αλλάξετε.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει ορισμένες από τους τρόπους με την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου και αναφέρει αιτίες γιατί που μπορεί να το κάνετε. Παρόλο που ο πίνακας δεν προορίζονται για να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σχετικά με τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, το σας δώσει μια ιδέα για το εύρος των επιλογών που είναι διαθέσιμες.

Σημειώσεις: 

  • Εάν σχεδιάζετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, ορισμένες δυνατότητες στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου δεν είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να καθορίσετε επιλεκτικής επιλογές μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου, όπως αλλαγές μορφοποίησης ή σε παράγραφο χαρακτήρα.

  • Εάν το πρότυπο φόρμας βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, σχήμα ή άλλη υπάρχουσα προέλευση δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσαρμόσετε όλα τα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου. Για παράδειγμα, ίσως μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου, αλλά όχι το όνομα πεδίου ή ομάδας, που προέρχονται από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων.

Καρτέλα

Εργασία

Λεπτομέρειες

Δεδομένα

Αλλαγή του ονόματος συσχετισμένου πεδίου

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πεδίο ή να ομαδοποιήσετε όνομα για ένα στοιχείο ελέγχου σε κάποιο στοιχείο που είναι πιο εύκολο να προσδιορίσετε κατά την εργασία με το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα πεδίο με όνομα "Σημειώσεις_σύσκεψης" είναι πιο κατανοητό από ένα πεδίο που ονομάζεται "πεδίο1".

Σημείωση: Αλλαγή του ονόματος πεδίου δεν αλλάζει τη σύνδεση μεταξύ ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου και ενός πεδίου στην προέλευση δεδομένων. Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα διαφορετικό πεδίο, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σύνδεσης από το μενού συντόμευσης.

Δεδομένα

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής

Εάν θέλετε να εμφανίζεται μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά το προεπιλεγμένο κείμενο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο στο πλαίσιο τιμή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τιμή ενός άλλου πεδίου στο αρχείο προέλευσης δεδομένων ως την προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου. Προεπιλεγμένες τιμές είναι διαφορετικό από το κείμενο κράτησης θέσης (που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο) αποθηκεύονται πάντα ως δεδομένα στο αρχείο φόρμας (.xml).

Δεδομένα

Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων

Κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων για να καθορίσετε κανόνες επικύρωσης δεδομένων για το στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε τμήμα αριθμούς να εισαχθεί σε συγκεκριμένη μορφή — τρεις αριθμούς, στη συνέχεια, μια παύλα και, στη συνέχεια, δύο περισσότερα αριθμών — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικύρωση δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες που συμφωνούν με αυτό το μοτίβο.

Εμφάνιση

Ενεργοποίηση αλλαγών παραγράφου

Από προεπιλογή, οι αλλαγές παραγράφου είναι ενεργοποιημένες για πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, ώστε οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν παραγράφους πληροφοριών στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τους χρήστες από αυτόν τον τρόπο, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου αλλαγών παραγράφου. Ενεργοποίηση των αλλαγών παραγράφου στα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Εμφάνιση

Ενεργοποίηση της μορφοποίησης χαρακτήρων

Από προεπιλογή, η μορφοποίηση χαρακτήρων είναι ενεργοποιημένη για πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, ώστε οι χρήστες να μορφοποιήσετε το κείμενο που πληκτρολογούν στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τους χρήστες από αυτόν τον τρόπο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου μορφοποίησης χαρακτήρων. Ενεργοποίηση της μορφοποίησης στα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου χαρακτήρων δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Εμφάνιση

Ενεργοποίηση πλήρους εμπλουτισμένου κειμένου

Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου πλήρως εμπλουτισμένου κειμένου (εικόνες, πίνακες, κ.λπ.) είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, έτσι ώστε οι χρήστες να εισαγάγετε εικόνες και πίνακες μέσα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Μπορείτε να καθορίσετε ότι οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσετε εικόνες στη φόρμα, που αποθηκεύει τα πραγματικά δεδομένα εικόνας στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml), ή να συνδέσετε εικόνες, που αποθηκεύει μια αναφορά υπερ-σύνδεση για την εικόνα στο αρχείο .xml. Ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται στα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, όπως η ενεργοποίηση συνδεδεμένων εικόνων σε πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου.

Εμφάνιση

Εμφάνιση κειμένου κράτησης θέσης

Εάν θέλετε να παρέχετε οδηγίες στους χρήστες σας σχετικά με τα δεδομένα για να εισαγάγετε στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο οδηγιών στο πλαίσιο κράτησης θέσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν τρόπο προτιμώμενη στην οποία θέλετε οι χρήστες να συμπληρώσετε το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο κράτησης θέσης για να παρέχετε οδηγίες.

Όπως μια προεπιλεγμένη τιμή, το κείμενο κράτησης θέσης εμφανίζεται μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου καταχώρησης κειμένου όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα για πρώτη φορά. Ωστόσο, το κείμενο κράτησης θέσης είναι διαφορετικό από τις προεπιλεγμένες τιμές με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

  • Το κείμενο κράτησης θέσης αποθηκεύεται ποτέ ως δεδομένα στο αρχείο φόρμας (.xml).

  • Σε αντίθεση με μια προεπιλεγμένη τιμή, η οποία εμφανίζεται ως κανονικό κείμενο μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου, το κείμενο κράτησης θέσης πάντα είναι απενεργοποιημένο.

  • Σε αντίθεση με προεπιλεγμένη τιμή, το κείμενο κράτησης θέσης δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Εμφάνιση

Κάντε το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου μόνο για ανάγνωση

Για να αποτρέψετε τους χρήστες να αλλάζουν τα περιεχόμενα ενός στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το μόνο για ανάγνωση του πλαισίου ελέγχου. Για παράδειγμα, σε μια προβολή, οι χρήστες ενδέχεται να πληκτρολογήστε δεδομένα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Σε μια δεύτερη προβολή σύνοψης, οι χρήστες ενδέχεται να εξετάσετε τι έχουν πληκτρολογήσει σε μια έκδοση μόνο για ανάγνωση του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Παρόλο που ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου μόνο για ανάγνωση δεν εμφανίζεται αχνό στη φόρμα, οι χρήστες θα μπορούν να πληκτρολογήσουν πληροφορίες στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Εμφάνιση

Απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τους χρήστες από τον ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου μέσα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου, το οποίο είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο για πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου που εμφανίζουν κύρια ονόματα.

Εμφάνιση

Αποτροπή αναδίπλωσης κειμένου

Από προεπιλογή, η αναδίπλωση κειμένου είναι ενεργοποιημένη στα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την αναδίπλωση κειμένου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναδίπλωση κειμένου. Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναδίπλωση κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε επιλογές κύλισης στη λίστα κύλιση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε γραμμές κύλισης εμφανίζονται στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου όταν οι χρήστες πληκτρολογούν περισσότερο κείμενο από το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου μπορεί να εμφανίσει από προεπιλογή. Για να λειτουργήσουν σωστά οι επιλογές κύλισης, το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου πρέπει να είναι ένα σταθερό ύψος και πλάτος.

Εμφάνιση

Προσθήκη μορφοποίησης υπό όρους

Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους, όπου μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός στοιχείου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των, με βάση τις τιμές που καταχωρούν οι χρήστες στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να αποκρύψετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, εκτός εάν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Μέγεθος

Προσαρμογή μεγέθους, αναπλήρωσης και περιθωρίων

Μπορείτε να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο το μέγεθος ενός στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογώντας τιμές στα πλαίσια Ύψος και πλάτος. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την απόσταση εντός και εκτός του στοιχείου ελέγχου, αλλάζοντας το αναπλήρωση, το οποίο είναι το μέγεθος του διαστήματος buffer γύρω από τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου, ή τα περιθώρια, που είναι το μέγεθος του διαστήματος μεταξύ περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου και του περιβάλλοντος κειμένου ή στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Μέγεθος

Στοίχιση του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου με την ετικέτα του

Για να στοιχίσετε καλύτερα το κείμενο σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου με την ετικέτα του, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση. Κατά τη στοίχιση ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, το Microsoft Office InfoPath αλλάζει την υπάρχουσα τιμή στο πλαίσιο Ύψος σε αυτόματο. Αυτό μειώνει το ύψος του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, έτσι ώστε το κείμενο μέσα σε αυτό να στοιχιστεί καλύτερα με το περιβάλλον κείμενο. Το InfoPath αλλάζει επίσης ρυθμίσεις αναπλήρωσης και περιθωρίων ανάλογα με την περίπτωση.

Σύνθετες επιλογές

Καθορίστε μια συμβουλή οθόνης

Για να κάνετε μια επεξηγηματική σημείωση που εμφανίζονται όταν οι χρήστες μετακινούν το δείκτη του ποντικιού επάνω από το στοιχείο ελέγχου, εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο συμβουλή οθόνης. Άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως η οθόνη αναθεώρηση βοηθητικά προγράμματα που εμφανίζονται στην οθόνη καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες ως ομιλία από συνθεσάιζερ ή μια δυνατότητα ανανέωσης εμφάνιση Μπράιγ, συχνά βασίζονται σε αυτές τις συμβουλές οθόνης για να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες για τους χρήστες.

Σύνθετες επιλογές

Αλλαγή της σειράς tab

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός στοιχείου ελέγχου σε σειρά tab συνολική του προτύπου φόρμας. Σειρά tab είναι η σειρά με την οποία η εστίαση μετακινείται σε μια φόρμα από ένα πεδίο ή το αντικείμενο στην επόμενη καθώς οι χρήστες πατήστε το πλήκτρο TAB ή SHIFT + TAB. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ευρετηρίου tab για όλα τα στοιχεία ελέγχου σε πρότυπο φόρμας είναι 0, αλλά η σειρά tab ξεκινά με το 1. Αυτό σημαίνει ότι κανένα στοιχείο ελέγχου με το 1 στο πλαίσιο Δείκτης σειράς Tab θα είναι που επισκεφτήκατε πρώτα όταν οι χρήστες, πατήστε το πλήκτρο TAB. Κανένα στοιχείο ελέγχου με 2 στο πλαίσιο Δείκτης σειράς Tab θα είναι επίσκεψη δεύτερο, και ούτω καθεξής. Όλα τα στοιχεία ελέγχου με το 0 στο πλαίσιο Δείκτης σειράς Tab να παραδίδεται τελευταία στη σειρά tab. Εάν θέλετε να παραλείψετε στοιχεία ελέγχου στη σειρά tab, πληκτρολογήστε -1 στο πλαίσιο καρτέλα ευρετήριο.

Σύνθετες επιλογές

Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα ή τον αριθμό στο πλαίσιο πλήκτρο πρόσβασης για να καθορίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου. Συντομεύσεις πληκτρολογίου επιτρέπουν στους χρήστες για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο ελέγχου, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων, αντί να μετακινείτε το ποντίκι. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου στο πρότυπο φόρμας, πρέπει να επικοινωνήσετε στους χρήστες ότι υπάρχει τις συντομεύσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε (ALT + S) μετά από μια ετικέτα του πλαισίου κειμένου για να επιτρέψετε στους χρήστες να γνωρίζουν ότι υπάρχει μια συντόμευση πληκτρολογίου για ένα πλαίσιο κειμένου " Πωλητής ".

Σύνθετες επιλογές

Καθορισμός και προσαρμογή ενεργειών συγχώνευσης

Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση ρυθμίσεις για να καθορίσετε πώς θα πρέπει να εμφανίζονται τα δεδομένα που πληκτρολογούν οι χρήστες στο στοιχείο ελέγχου όταν συνδυάζονται πολλές φόρμες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να πρόθεμα σε κάθε στοιχείο από ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου με μια συγκεκριμένη λέξη ή να διαχωρίσετε κάθε στοιχείο με ελληνικό ερωτηματικό.

Σύνθετες επιλογές

Λήψη του ViewContext για το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ViewContext για τον προσδιορισμό του στοιχείου ελέγχου στον κώδικα. Για παράδειγμα, εάν γνωρίζετε ότι η τιμή ViewContext, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή με τη μέθοδο ExecuteAction του αντικειμένου προβολή για να εκτελέσετε μέσω προγραμματισμού μια ενέργεια επεξεργασίας στα δεδομένα XML που είναι δεσμευμένο με το στοιχείο ελέγχου.

Σύνθετες επιλογές

Καθορισμός και προσαρμογή ενός εύρους δεδομένων εισόδου

Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρους δεδομένων εισόδου για να καθορίσετε τον τύπο των στοιχείων από το χρήστη που προορίζονται για το στοιχείο ελέγχου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αναγνώρισης χειρογράφου και ομιλίας εισόδου για το στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το IS_URL εύρους δεδομένων εισόδου για το στοιχείο ελέγχου, το InfoPath γνωρίζει για να αγνοήσετε κενά διαστήματα μεταξύ λέξεων.

Φόρμες προγράμματος περιήγησης

Προσαρμογή ρυθμίσεων για την καταχώρηση δεδομένων στο διακομιστή

Η καρτέλα φόρμες προγράμματος περιήγησης εμφανίζεται μόνο όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Σας επιτρέπει να ελέγχου αν τα δεδομένα αποστέλλονται στο διακομιστή όταν οι χρήστες αλλάζουν τα δεδομένα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×