Τρόποι για την πρόσθεση και μέτρηση δεδομένων του Excel

Τρόποι για την πρόσθεση και μέτρηση δεδομένων του Excel

Καταμέτρηση έναντι άθροισης
Η άθροιση (πρόσθεση τιμών) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης δεδομένων, είτε αφορά το μερικό άθροισμα των πωλήσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή είτε το τρέχον σύνολο των εβδομαδιαίων αποδείξεων. Το Excel παρέχει πολλές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αθροίσετε δεδομένα.

Για να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη επιλογή, αυτό το άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη σύνοψη των διαφόρων μεθόδων, πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε γρήγορα ποια τεχνική να χρησιμοποιήσετε και συνδέσεις σε αναλυτικά άρθρα.

Η άθροιση δεν πρέπει να συγχέεται με την καταμέτρηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταμέτρηση κελιών, στηλών ή γραμμών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Καταμέτρηση κελιών, γραμμών ή στηλών δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Απλή πρόσθεση και αφαίρεση

Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε αριθμούς χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο, κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση φύλλου εργασίας.

Πρόσθεση των τιμών σε ένα κελί με χρήση ενός απλού τύπου

Εάν το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα γρήγορο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel ως αριθμομηχανή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή συν (+). Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε τον τύπο = 5+10 σε ένα κελί, το Excel εμφανίζει 15 ως αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμητικούς τελεστές σε έναν τύπο, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής.

Αρχή της σελίδας

Αφαίρεση των τιμών σε ένα κελί με χρήση ενός απλού τύπου

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό τελεστή πλην (-). Για παράδειγμα, ο τύπος =12-9 εμφανίζει το αποτέλεσμα 3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμητικούς τελεστές σε έναν τύπο, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών σε μια στήλη ή γραμμή με χρήση ενός κουμπιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Άθροιση για να αθροίσετε γρήγορα μια περιοχή αριθμών σε μια στήλη ή γραμμή. Κάντε κλικ σε ένα κενό κελί κάτω από μια στήλη αριθμών ή στα δεξιά μιας γραμμής αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση. Το Excel επιλέγει την πιο πιθανή περιοχή δεδομένων κατά την εκτίμησή του. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση ξανά για να αποδεχτείτε την περιοχή που έχει επιλεγεί από το Excel, ή επιλέξτε την περιοχή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση.

Χρήση Αυτόματης Άθροισης για τη γρήγορη προσθήκη μιας γραμμής δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Άθροιση, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών σε μια περιοχή με χρήση μιας συνάρτησης

Η συνάρτηση SUM είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τιμές από διαφορετικές περιοχές ή να συνδυάσετε αριθμητικές τιμές με περιοχές αριθμών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM για να προσθέσετε όλα τα ορίσματα που καθορίζετε εντός των δεξιών και αριστερών παρενθέσεων. Κάθε όρισμα μπορεί να είναι μια περιοχή, μια αναφορά κελιού ή μια θετική ή αρνητική αριθμητική τιμή.

Για να εισαγάγετε έναν απλό τύπο, πληκτρολογήστε =SUM σε ένα κελί, ακολουθούμενο από μια αριστερή παρένθεση. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς, αναφορές κελιών ή περιοχές, διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια δεξιά παρένθεση και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να επιλέξετε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να αθροίσετε.

1

2

3

A

Συμμετοχή

4823

12335

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα, όλοι οι παρακάτω τύποι χρησιμοποιούν τη συνάρτηση SUM για να επιστρέψουν την ίδια τιμή (17158):

 • =SUM(4823;12335)

 • =SUM(A2;A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2;12335)

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τον τύπο που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM για να προσθέσει την τιμή του κελιού A2 και τον αριθμό 12335. Κάτω από τον τύπο, η συμβουλή οθόνης παρέχει καθοδήγηση για τη χρήση της συνάρτησης SUM.

Χρήση της συνάρτησης SUM για προσθήκη κελιού και τιμής

Σημειώσεις: 

 • Δεν υπάρχει συνάρτηση SUBTRACT στο Excel. Για να αφαιρέσετε τιμές χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση, χρησιμοποιήσετε αρνητικές τιμές με τη συνάρτηση SUM. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUM(30;A3;-15;-B6) προσθέτει 30 και την τιμή στο κελί A3, αφαιρεί 15 και αφαιρεί επίσης την τιμή στο κελί B6.

 • Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως 255 αριθμητικές τιμές ή αναφορές κελιών ή περιοχών, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, ως ορίσματα στη συνάρτηση SUM.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συνάρτηση SUM.

Αρχή της σελίδας

Αφαίρεση των τιμών σε μια περιοχή με χρήση μιας συνάρτησης

Για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUM για την αφαίρεση αριθμών, εισαγάγετε τους αριθμούς που θέλετε να αφαιρέσετε ως αρνητικούς αριθμούς στον τύπο.

1

2

3

A

Συμμετοχή

29072

12335

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα, όλοι οι παρακάτω τύποι χρησιμοποιούν τη συνάρτηση SUM για να επιστρέψουν την ίδια τιμή (16737):

 • =SUM(29072;-12335)

 • =SUM(A2;-A3)

 • =SUM(A2;-12335)

 • =SUM(A2;(-1*(A3)))

Αρχή της σελίδας

Άθροιση δεδομένων με ομαδοποίηση και συγκέντρωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διάρθρωση ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για να ομαδοποιήσετε και να συνοψίσετε τα δεδομένα σας.

Πρόσθεση των τιμών σε μια στήλη με χρήση μιας διάρθρωσης

Εάν τα δεδομένα σας είναι σε μια λίστα και μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε λογικά με βάση τις τιμές των στηλών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση για να ομαδοποιήσετε και να συνοψίσετε τα δεδομένα. Η δημιουργία μιας διάρθρωσης συνοψίζει τα δεδομένα με την εισαγωγή μερικών και γενικών αθροισμάτων. Ας υποθέσουμε ότι έχετε τα παρακάτω στοιχεία πωλήσεων, τακτοποιημένα κατά περιοχή και κατά μήνα.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Περιοχή

Μήνας

Πωλήσεις

Ανατολική

Ιαν

18.000 €

Ανατολική

Φεβ

23.000 €

Ανατολική

Μαρ

19.000 €

Δυτική

Ιαν

17.000 €

Δυτική

Φεβ

27.000 €

Δυτική

Μαρ

21.000 €

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια διάρθρωση με μερικά αθροίσματα, ομαδοποιημένα κατά περιοχή και ένα γενικό άθροισμα.

Περίγραμμα με μερικά αθροίσματα και γενικό σύνολο

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μερικό άθροισμα (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Διάρθρωση) για να δημιουργήσετε μια διάρθρωση, μερικά αθροίσματα και ένα γενικό άθροισμα.

Τα αρχικά δεδομένα περιλάμβαναν τρεις γραμμές δεδομένων για την Ανατολική περιοχή και τρεις γραμμές δεδομένων για τη Δυτική περιοχή (γραμμές 2 έως 7). Σημειώστε ότι η λειτουργία μερικών αθροισμάτων εισήγαγε το σύνολο για την Ανατολική περιοχή στη γραμμή 5, μεταξύ της τελευταίας γραμμής δεδομένων για την Ανατολική περιοχή και της πρώτης γραμμής δεδομένων για τη Δυτική περιοχή.

Εάν κάνετε κλικ στο κελί A4 και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Μερικό άθροισμα, το Excel θα δημιουργήσει μια διάρθρωση και θα εισαγάγει γραμμές για τα μερικά αθροίσματα Άθροισμα Ανατολικής, Άθροισμα Δυτικής και Γενικό Άθροισμα και θα συμπληρώσει τα κελιά στη στήλη Πωλήσεις με αυτά τα αθροίσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Διάρθρωση λίστας δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας

Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων σε μια λίστα δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών μιας λίστας ή στήλης πίνακα του Excel με χρήση μιας συνάρτησης

Ως μια πιο ευέλικτη εναλλακτική λύση για την εντολή Μερικό άθροισμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBTOTAL για να υπολογίσετε μερικά αθροίσματα και γενικά αθροίσματα σε λίστες ή πίνακες του Excel που περιέχουν κρυφές γραμμές ή στήλες. Στη συνάρτηση SUBTOTAL, καθορίζετε ένα όρισμα που είτε περιλαμβάνει είτε δεν περιλαμβάνει τις κρυφές τιμές.

Σημείωση: Η συνάρτηση SUBTOTAL μπορεί να ελέγξει αν οι κρυφές γραμμές θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα και παραβλέπει πάντα τις γραμμές που έχουν φιλτραριστεί.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε μερικά αθροίσματα και το γενικό άθροισμα για τα δεδομένα στα κελιά C2 έως C7, αλλά θέλετε να παραβλέψετε τα κρυφά δεδομένα στη γραμμή 3 και τη γραμμή 6. Η συνάρτηση που χρησιμοποιείτε μοιάζει ως εξής:

= SUBTOTAL( 109;C2:C7)

Το πρώτο όρισμα (109) καθορίζει ότι θέλετε να προσθέσετε τις τιμές στην περιοχή και να παραβλέψετε τις κρυφές τιμές. Για να συμπεριλάβετε τις κρυφές τιμές, αντί για αυτό χρησιμοποιήστε το 9 ως πρώτο όρισμα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Συνάρτηση SUBTOTAL και Άθροιση των δεδομένων σε πίνακα του Excel.

Αρχή της σελίδας

Άθροιση δεδομένων και εξέτασή τους από διαφορετική προοπτική

Όταν ένα φύλλο εργασίας περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες γραμμές παρόμοιων δεδομένων, μπορεί να είναι δύσκολο να βγάλετε κάποιο νόημα από αυτούς τους αριθμούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel από αυτά τα δεδομένα, η οποία θα εμφανίζει μερικά και γενικά αθροίσματα και θα συνοψίζει τα δεδομένα με βάση κατηγορίες που καθορίζετε.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα κελί σε μια περιοχή δεδομένων ή σε έναν πίνακα του Excel και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας.

Για να φανεί η ισχύς του Συγκεντρωτικού Πίνακα, προσέξτε ότι στο παρακάτω παράδειγμα τα δεδομένα πωλήσεων περιέχουν πολλές γραμμές (στην πραγματικότητα υπάρχουν 40 γραμμές δεδομένων, αλλά το γραφικό εμφανίζει μόνο ένα τμήμα τους). Επιπλέον, τα δεδομένα δεν έχουν συνοψιστεί και δεν υπάρχουν μερικά αθροίσματα ή γενικό άθροισμα.

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με βάση τα ίδια δεδομένα εμφανίζει μερικά και γενικά αθροίσματα και σας παρέχει μια περιεκτική σύνοψη με μια ματιά.

Σύνοψη και σύνολο δεδομένων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η δημιουργία και η χρήση των Συγκεντρωτικών Πινάκων μπορεί να απαιτήσει κάποια αρχική προετοιμασία των δεδομένων σας καθώς και εξοικείωση με ορισμένες έννοιες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα:

Υπολογισμός τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Πεδία μερικών και γενικών αθροισμάτων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αρχή της σελίδας

Άθροιση δεδομένων με βάση μία ή περισσότερες συνθήκες

Με τη χρήση συναρτήσεων φύλλου εργασίας, μπορείτε να εφαρμόσετε συνθήκες (γνωστές και ως κριτήρια), έτσι ώστε να προσθέσετε μόνο τα δεδομένα που ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Πρόσθεση των τιμών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη με χρήση μίας συνάρτησης ή ενός συνδυασμού συναρτήσεων

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUMIF ή ενθέστε τη συνάρτηση SUM στη συνάρτηση IF.

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς με βάση ένα μόνο κριτήριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUMIF ή χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό των συναρτήσεων SUM και IF.

Για παράδειγμα, ο τύπος =SUMIF (A2:A6;">20") προσθέτει μόνο τους αριθμούς στην περιοχή A2 έως A6 που είναι μεγαλύτεροι από 20.

Σημείωση: Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι λίγο τεχνικές, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο να τις γνωρίζετε.

Εάν η συνάρτηση SUMIF δεν υπήρχε, θα μπορούσατε να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας τις συναρτήσεις IF και SUM. Ο συνδυασμός συναρτήσεων με αυτόν τον τρόπο είναι επίσης γνωστός ως "ένθεση", επειδή χρησιμοποιείται μια συνάρτηση μέσα σε μια άλλη συνάρτηση.

Για να δημιουργήσετε έναν τύπο που μιμείται τη συνάρτηση SUMIF, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν τύπο που αντιμετωπίζει την περιοχή A2 έως A6 ως πίνακα, το οποίο σημαίνει ότι η περιοχή θεωρείται ως μία οντότητα που περιέχει πέντε κελιά.

Ο τύπος σας θα μοιάζει κάπως έτσι: {=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))}. Τα άγκιστρα που περικλείουν τον τύπο υποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν τύπο πίνακα. Οι τύποι πίνακα απαιτούν ειδική μεταχείριση: Αντί να πληκτρολογήσετε τα άγκιστρα μόνοι σας, πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER και το Excel θα περικλείσει τον τύπο =SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6)) με τα άγκιστρα. Εάν πληκτρολογήσετε εσείς τα άγκιστρα, δεν θα δημιουργήσετε έναν τύπο πίνακα.

Δοκιμάστε αυτό!    

Αντιγράψτε τα δεδομένα από τον παρακάτω πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας στο κελί A1. Αφού επικολλήσετε το παράδειγμα, θα παρατηρήσετε ότι το κελί A10 περιέχει ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετατρέψετε το κελί A10 σε τύπο πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ ENTER. Το Excel εμφανίζει το αποτέλεσμα (65) στα κελιά A8 και A10.

Πώς να αντιγράψετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας του παραδείγματος

 • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 • Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Βάρος

18

29

36

11

16

Χρήση της συνάρτησης SUMIF

= SUMIF(A2:A6;">20")

Χρήση των συναρτήσεων SUM και IF

=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))

Επίσης το άρθρο της Γνωσιακής βάσης XL: Πότε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUM(IF()) αντί για την CountBlank() παρέχει πρόσθετες οδηγίες για το πότε να χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών σε μια στήλη με βάση μία ή πολλές συνθήκες με χρήση μιας συνάρτησης

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DSUM για να προσθέσετε τους αριθμούς σε ένα πεδίο (στήλη) εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων, οι οποίοι ικανοποιούν τις συνθήκες (γνωστές και ως κριτήρια) που καθορίζετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DSUM όταν έχετε μια λίστα στηλών και σας είναι ευκολότερο να καθορίσετε τις συνθήκες σε μια ξεχωριστή περιοχή κελιών από το να χρησιμοποιήσετε μια ένθετη συνάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συνάρτηση DSUM.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες με χρήση ενός οδηγού (μόνο για Excel 2007)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό για άθροιση υπό όρους (Τύποι > Λύσεις >Άθροιση υπό όρους) για να αθροίσετε τιμές με βάση πολλές συνθήκες.

Σημαντικό: Ο Οδηγός για άθροιση υπό όρους είναι διαθέσιμος μόνο στο Excel 2007 και σε προηγούμενες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι συνέβη με το πρόσθετο "Οδηγός για άθροιση υπό όρους";.

Εάν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η εντολή (η ομάδα Λύσεις μπορεί επίσης να μην είναι ορατή), εγκαταστήστε και φορτώστε το πρόσθετο Πακέτο Εργαλείων Ανάλυσης.

Τρόπος φόρτωσης του Πακέτου Εργαλείων Ανάλυσης

Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Πρόσθετα.

 1. Στο πλαίσιο λίστας Διαχείριση, επιλέξτε Πρόσθετα του Excel και, στη συνέχεια, Μετάβαση.

 2. Στη λίστα Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο Πακέτο εργαλείων ανάλυσης και μετά επιλέξτε OK.

 3. Εάν ο οδηγός εμφανίζεται στη λίστα Ανενεργά πρόσθετα εφαρμογής, επιλέξτε τον οδηγό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση για να τον ενεργοποιήσετε.

 4. Εάν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό για άθροιση υπό όρους, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων που θέλετε και κάντε κλικ στην εντολή Άθροιση υπό όρους (ομάδα Λύσεις στην καρτέλα Τύποι). Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 για να ολοκληρώσετε τον οδηγό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το βήμα 2 του οδηγού, στο οποίο υπάρχει μία συνθήκη: Οι τιμές που θα αθροιστούν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες του 100.

Οδηγός για άθροιση υπό όρους: Βήμα 2 από 4

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες με χρήση μίας συνάρτησης ή ενός συνδυασμού συναρτήσεων

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUMIFS. Δώστε την περιοχή που θέλετε να αθροίσετε, μια περιοχή που περιέχει τις συνθήκες και τις συνθήκες που εφαρμόζονται στις συνθήκες. Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να ενθέσετε τις συναρτήσεις SUM και IF.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συνάρτηση SUMIFS.

Επίσης, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχή της σελίδας

Άθροιση τιμών τετραγώνου και τιμών πίνακα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας για να προσθέσετε τιμές σε δύο ή περισσότερες στήλες που αντιστοιχούν μεταξύ τους. Αυτός ο τύπος εργασίας καλύπτει απλές περιπτώσεις όπως ο προσδιορισμός ενός σταθμισμένου μέσου όρου (δείτε το ακόλουθο παράδειγμα που υπολογίζει το μέσο όρο βαθμολογιών) αλλά και σύνθετους υπολογισμούς στατιστικής ή μηχανικής.

Άθροιση του γινόμενου των αντίστοιχων τιμών σε έναν ή περισσότερους πίνακες

Συνάρτηση SUMPRODUCT Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε το μέσο όρο της βαθμολογίας ενός μαθητή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUMPRODUCT και διαιρώντας αυτό το αποτέλεσμα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Πολλαπλασιασμός αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες

Ο τύπος =SUMPRODUCT(A2:A6;B2:B6)/SUM(B2:B6) πολλαπλασιάζει το βαθμό που έλαβε για κάθε μάθημα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων, αθροίζει αυτά τα γινόμενα (61,3), διαιρεί αυτό το άθροισμα με το σύνολο των διδακτικών μονάδων (18) και υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας (3,41). Αυτός ο τύπος υπολογισμού είναι επίσης γνωστός ως σταθμισμένος μέσος όρος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUMPRODUCT σε πιο σύνθετες μαθηματικές πράξεις, πολλαπλασιάζοντας πολλούς πίνακες.

Η συνάρτηση SUMPRODUCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα με πίνακες που έχουν τις ίδιες διαστάσεις, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας τύπος πίνακα σε μια συνάρτηση SUM εάν χρειάζεστε περισσότερη ευελιξία.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συνάρτηση SUMPRODUCT.

Οι ακόλουθες τέσσερις συναρτήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο σε σύνθετες στατιστικές ή μαθηματικές εφαρμογές, για αυτό και παρέχεται μόνο μια σύντομη περιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα της συνάρτησης για να μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο θέμα αναφοράς.

 • Συνάρτηση SUMSQ  Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων μιας λίστας αριθμών ή των τιμών μιας περιοχής. Για παράδειγμα, η συνάρτηση SUMSQ(2;3) επιστρέφει την τιμή 13.

 • Συνάρτηση SUMX2PY2  Προσθέτει το άθροισμα των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων.

 • Συνάρτηση SUMX2MY2  Προσθέτει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων.

 • Συνάρτηση SUMX2MY2  Προσθέτει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων.

Αρχή της σελίδας

Ειδικές περιπτώσεις (τρέχον σύνολο, μοναδικές τιμές)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας για να δημιουργήσετε αθροίσματα που θα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε περισσότερα δεδομένα σε μια περιοχή ή έναν πίνακα, ή για να προσθέσετε μόνο τις μοναδικές τιμές που βρίσκονται σε μια περιοχή ή έναν πίνακα.

Δημιουργία τρέχοντος συνόλου με χρήση μιας συνάρτησης

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM. Για παράδειγμα, δημιουργήστε επικεφαλίδες στηλών σε ένα φύλλο εργασίας με τα ονόματα Καταθέσεις, Αναλήψεις και Υπόλοιπο.

 1. Στο πρώτο κελί, στη στήλη Υπόλοιπο, πληκτρολογήστε το αρχικό υπόλοιπο.

 2. Στο κελί ακριβώς κάτω από το υπόλοιπο (σε αυτή την περίπτωση, το C3), πληκτρολογήστε έναν τύπο που προσθέτει την τιμή από τη στήλη "Καταθέσεις" στην ίδια γραμμή και αφαιρεί την τιμή από τη στήλη "Αναλήψεις" (=SUM(C2;A3;-B3).

 3. Σύρετε αυτόν τον τύπο προς τα κάτω εάν θέλετε να προσθέσετε νέες γραμμές. Στο παρακάτω παράδειγμα, σύρεται στη γραμμή 4.

  Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

  Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

  • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

  • Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

   Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

   Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

  • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3

4

A

B

C

Καταθέσεις

Αναλήψεις

Υπόλοιπο

500

1000

625

=SUM(C2;A3;-B3)

1000

740

=SUM(C3;A4;-B4)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον υπόλοιπο όπως ακριβώς θα χρησιμοποιούσατε μια ταμειακή ενημέρωση, για να βλέπετε τις τιμές των κελιών να αυξάνονται ή να μειώνονται καθώς καταχωρείτε νέα στοιχεία και τιμές με την πάροδο του χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Υπολογισμός τρέχοντος υπολοίπου.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση των μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με χρήση ενός σύνθετου τύπου

Σε μια στήλη, πληκτρολογήστε μια λίστα τιμών που περιέχει διπλότυπες τιμές και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων SUM, IF και FREQUENCY για να προσθέσετε μόνο τις μοναδικές τιμές που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.

Αρχή της σελίδας

Συμπερίληψη τιμών από άλλα φύλλα εργασίας ή βιβλία εργασίας σε έναν τύπο

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κελιά ή περιοχές δεδομένων από άλλα φύλλα εργασίας ή βιβλία εργασίας σε έναν τύπο, συμπεριλαμβάνοντας μια αναφορά σε αυτά. Για να αναφερθείτε σε ένα κελί ή περιοχή σε άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Για αναφορά σε:

Εισαγάγετε το εξής

Παραδείγματα

Ένα κελί ή μια περιοχή σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

Το όνομα του φύλλου εργασίας ακολουθούμενο από ένα θαυμαστικό, ακολουθούμενο από την αναφορά κελιού ή το όνομα περιοχής.

Φύλλο2!B2:B4
Φύλλο3!ΠοσάΠωλήσεων

Ένα κελί ή μια περιοχή σε άλλο βιβλίο εργασίας που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή

Το όνομα αρχείου του βιβλίου εργασίας σε αγκύλες ([]) και το όνομα του φύλλου εργασίας ακολουθούμενο από ένα θαυμαστικό, ακολουθούμενο από την αναφορά κελιού ή το όνομα περιοχής.

[ΤοΒιβλίοΕργασίαςΜου.xlsx]Φύλλο1!A7

Ένα κελί ή μια περιοχή σε άλλο βιβλίο εργασίας που δεν είναι ανοιχτό

Την πλήρη διαδρομή και το όνομα αρχείου του βιβλίου εργασίας σε αγκύλες ([]) και το όνομα του φύλλου εργασίας ακολουθούμενο από ένα θαυμαστικό, ακολουθούμενο από την αναφορά κελιού ή το όνομα περιοχής. Εάν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε την αρχή της διαδρομής και το τέλος του ονόματος του φύλλου εργασίας σε μονά εισαγωγικά (δείτε το παράδειγμα).

['C:\Τα έγγραφά μου\[ΤοΒιβλίοΕργασίαςΜου.xlsx]Φύλλο1'!A2:A5

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση και αφαίρεση τιμών ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας καθώς και απλή πρόσθεση ή αφαίρεση για να υπολογίσετε το χρόνο που πέρασε, να υπολογίσετε ημερομηνίες ολοκλήρωσης για έργα και πολλά άλλα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μερικούς τύπους που υπολογίζουν ώρες και ημέρες που πέρασαν. Σημειώστε ότι εάν αφαιρέσετε μια ημερομηνία ή ώρα και το αποτέλεσμα είναι μια αρνητική τιμή, το Excel εμφανίζει τους χαρακτήρες ### στο κελί που περιέχει τον τύπο.

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 • Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3

4

5

A

B

C

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης

Τύπος για την ώρα που πέρασε

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

11:55:24 πμ

2:48:13 μμ

=B2-A2

Εμφανίζει το χρόνο που πέρασε σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, το Excel εμφανίζει το αποτέλεσμα (2:52:49 πμ) σε μορφή "πμ", επειδή η διαφορά είναι μικρότερη από 12 ώρες. Εάν η διαφορά ήταν 12 ώρες ή περισσότερο, το Excel θα εμφάνιζε τη μορφή "μμ".

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Τύπος για τις ημέρες που πέρασαν

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

28/5/2008

03/6/2008

=B5-A5

Εμφανίζει τις ημέρες που πέρασαν ως αριθμό (6).

Η εργασία με τιμές ημερομηνίας και ώρας μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα, επομένως προχωρήστε με προσοχή.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση υπολογισμών στη γραμμή κατάστασης του Excel

Για μια γρήγορη ματιά στα σύνολα των κελιών που έχουν επιλεγεί στο φύλλο εργασίας σας, ρίξτε μια ματιά στη γραμμή κατάστασης του Excel (η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του εγγράφου).

Όταν επιλέγονται ένα ή περισσότερα κελιά, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στα κελιά αυτά στη γραμμή κατάστασης του Excel. Για παράδειγμα, εάν τέσσερα κελιά είναι επιλεγμένα στο φύλλο εργασίας και περιέχουν τις τιμές 2, 3, μια συμβολοσειρά κειμένου (όπως "cloud") και 4, όλες οι παρακάτω τιμές μπορούν να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης ταυτόχρονα: Μέσος όρος, Πλήθος, Πλήθος αριθμών, Ελάχιστο, Μέγιστο και Άθροισμα. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κάποια ή όλες αυτές τις τιμές. Οι τιμές αυτές εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Γραμμή κατάσταση στην οποία εμφανίζονται οι υπολογισμοί και το πλήθος των επιλεγμένων κελιών

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×