Τρόποι για να μορφοποιήσετε ένα φύλλο εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft Office Excel 2007, η μορφοποίηση δεδομένων φύλλο εργασίας (ή φύλλου) είναι πιο εύκολη από ποτέ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους γρήγορη και απλή για να δημιουργήσετε επαγγελματικά τα φύλλα εργασίας που εμφανίζουν τα δεδομένα σας αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θέματα εγγράφων για ομοιόμορφη εμφάνιση σε όλα τα έγγραφα 2007 Microsoft Office system, στυλ για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες μορφές και άλλες δυνατότητες μη αυτόματης μορφοποίησης για να επισημάνετε σημαντικά δεδομένα του.

Μορφοποιημένο φύλλο εργασίας

Σε αυτό το άρθρο

Εργασία με θέματα εγγράφων

Χρήση στυλ για τη γρήγορη μορφοποίηση δεδομένων

Μορφοποίηση δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

Χρήση περιγράμματα και χρώματα για να δώσετε έμφαση σε δεδομένα

Αλλαγή της στοίχισης ή τον προσανατολισμό των δεδομένων

Αντιγραφή μια υπάρχουσα μορφοποίηση σε άλλα δεδομένα

Εργασία με θέματα εγγράφων

Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα προκαθορισμένο σύνολο χρωμάτων, γραμματοσειρών και εφέ (όπως στυλ γραμμής και εφέ γεμίσματος) που θα είναι διαθέσιμη όταν διαμορφώνετε δεδομένα του φύλλου εργασίας ή άλλα στοιχεία, όπως πίνακες, συγκεντρωτικοί πίνακες ή γραφήματα. Για ομοιόμορφη και επαγγελματική εμφάνιση, ενός θέματος εγγράφου μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα βιβλία εργασίας του Excel και άλλα έγγραφα 2007 Office release.

Η εταιρεία σας μπορεί να σας παρέχει ένα θέμα εταιρικό εγγράφου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία προκαθορισμένα θέματα εγγράφου που είναι διαθέσιμες στο Excel. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας θέμα εγγράφου, αλλάζοντας κάποιο ή όλα από τα χρώματα θέματος, γραμματοσειρών ή εφέ που βασίζεται σε ενός θέματος εγγράφου.

Πριν από την μορφοποιήστε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να εφαρμόσετε το θέμα εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ώστε να τη μορφοποίηση που εφαρμόσατε στα δεδομένα του φύλλου εργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα, γραμματοσειρές και εφέ που καθορίζονται από αυτό το θέμα εγγράφου.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με θέματα εγγράφων, ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογή ή προσαρμογή ενός θέματος εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση στυλ για τη γρήγορη μορφοποίηση δεδομένων

Ένα στυλ είναι μια μορφή προκαθορισμένες, συχνά βασίζονται σε θέμα που μπορείτε να εφαρμόσετε για να αλλάξετε την εμφάνιση των δεδομένων, πίνακες, γραφήματα, συγκεντρωτικοί πίνακες, σχήματα ή διαγράμματα. Εάν προκαθορισμένα στυλ δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα στυλ. Για τα γραφήματα, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα στυλ γραφήματος και αποθηκεύστε το ως πρότυπο γραφήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά.

Ανάλογα με τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στυλ στο Excel:

 • Στυλ κελιών    Για να εφαρμόσετε διάφορες μορφές σε ένα βήμα και να εξασφαλιστεί η συνέπεια της μορφοποίησης των κελιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ κελιών. Ένα στυλ κελιών είναι ένα ορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών μορφοποίησης, όπως γραμματοσειρές και μεγέθη γραμματοσειράς, μορφές αριθμών, περιγράμματα κελιών και σκίαση κελιών. Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών σε συγκεκριμένα κελιά από, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ κελιών που κλειδώνει τα κελιά.

  Το Excel έχει πολλές προκαθορισμένων στυλ κελιού που μπορείτε να εφαρμόσετε. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να τροποποιήσετε ένα προκαθορισμένο στυλ κελιού για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ κελιών.

  Ορισμένα στυλ κελιών που βασίζονται σε θέμα του εγγράφου που έχει εφαρμοστεί σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας. Όταν αλλάζετε θέμα εγγράφου, αυτά τα στυλ κελιού ενημερώνονται ώστε να ταιριάζει με το νέο θέμα εγγράφου.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με στυλ κελιών, ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογή, δημιουργία ή κατάργηση ενός στυλ κελιού.

 • Στυλ πίνακα    Για να προσθέσετε γρήγορα επαγγελματικής σχεδίασης, επαγγελματική μορφοποίησης σε έναν πίνακα του Excel, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ πίνακα. Όταν επιλέγετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ εναλλασσόμενες γραμμής, Excel διατηρεί το μοτίβο εναλλασσόμενων γραμμών όταν που φιλτράρετε, απόκρυψη ή να αναδιατάξετε γραμμές.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με τα στυλ πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση πίνακα του Excel.

 • Στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα    Για να μορφοποιήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα. Όπως ακριβώς με πίνακες του Excel, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο εναλλακτικό στυλ γραμμής που διατηρεί το μοτίβο των εναλλασσόμενων γραμμών, όταν το φιλτράρισμα, απόκρυψη ή να αναδιατάξετε γραμμές.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με τα στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση της διάταξης και της μορφοποίησης μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα.

 • Στυλ γραφήματος    Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο στυλ στο γράφημά σας. Το Excel παρέχει μια ποικιλία χρήσιμες προκαθορισμένα στυλ γραφήματος που μπορείτε να επιλέξετε από και μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω ένα στυλ, εάν είναι απαραίτητο, με μη αυτόματο τρόπο, αλλάζοντας το στυλ μεμονωμένων στοιχείων γραφήματος. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο γράφημα στυλ, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρο το γράφημα ως πρότυπο γραφήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο γράφημα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με στυλ γραφήματος, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της διάταξης ή του στυλ ενός γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

Για να κάνετε συγκεκριμένα δεδομένα (όπως κείμενο ή αριθμούς) ξεχωρίζει, μπορείτε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο. Μη αυτόματη μορφοποίηση δεν βασίζεται στο θέμα του εγγράφου από το βιβλίο εργασίας σας, εκτός εάν μπορείτε να επιλέξετε μια γραμματοσειρά θέματος ή να χρησιμοποιήσετε χρώματα θέματος — η μη αυτόματη μορφοποίηση παραμένει ίδια όταν αλλάζετε θέμα του εγγράφου. Μπορείτε να μορφοποιήσετε όλα τα δεδομένα σε ένα κελί ή περιοχή με μη αυτόματο τρόπο την ίδια στιγμή, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να μορφοποιήσετε μεμονωμένους χαρακτήρες.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να μορφοποιήσετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στα θέματα:

Αλλαγή της γραμματοσειράς ή μεγέθους γραμματοσειράς στο Excel

Μορφοποίηση κειμένου ως διακριτής διαγραφής

Μορφοποίηση κειμένου ως εκθέτη ή δείκτη

Αρχή της σελίδας

Χρήση περιγράμματα και χρώματα για να δώσετε έμφαση σε δεδομένα

Για να διακρίνετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σε ένα φύλλο εργασίας και να κάνετε πιο εύκολη τη σάρωση ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να προσθέσετε περιγράμματα γύρω από κελιά ή περιοχές. Για βελτιωμένη ορατότητα και για να τραβήξετε την προσοχή σε συγκεκριμένα δεδομένα, μπορείτε επίσης να σκιάσετε τα κελιά με ένα συμπαγές χρώμα ή ένα μοτίβο συγκεκριμένο χρώμα.

Κείμενο με περιγράμματα και χρώμα φόντου

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα Πολύχρωμο φόντο σε όλα τα δεδομένα φύλλου εργασίας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως φόντο φύλλου. Ωστόσο, δεν μπορεί να εκτυπωθεί φόντου σε φύλλο — φόντου μόνο βελτιώνει την εμφάνιση στην οθόνη του φύλλου εργασίας σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση περιγραμμάτων και χρωμάτων, ανατρέξτε στα θέματα:

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Εφαρμογή ή κατάργηση σκίασης κελιών

Προσθήκη ή κατάργηση φόντου σε φύλλο

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της στοίχισης ή τον προσανατολισμό των δεδομένων

Για βέλτιστη εμφάνιση των δεδομένων στο φύλλο εργασίας σας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τη θέση του κειμένου μέσα σε ένα κελί. Μπορείτε να αλλάξετε τη στοίχιση των περιεχομένων του κελιού, να χρησιμοποιήσετε εσοχές για καλύτερη απόσταση ή να εμφανίσετε τα δεδομένα σε μια διαφορετική γωνία, περιστρέφοντάς το.

Περιστροφή δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι επικεφαλίδες στηλών είναι μεγαλύτερο από τα δεδομένα στη στήλη. Αντί να δημιουργήσετε στήλες με περιττό πλάτος ή ετικέτες με συντομογραφίες, μπορείτε να περιστρέψετε το κείμενο της επικεφαλίδας στήλης.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αλλάξετε τη στοίχιση ή τον προσανατολισμό των δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Επανατοποθέτηση τα δεδομένα σε ένα κελί.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή μια υπάρχουσα μορφοποίηση σε άλλα δεδομένα

Εάν έχετε ήδη μορφοποιήσει κάποια κελιά σε ένα φύλλο εργασίας τον τρόπο που θέλετε, μπορείτε απλώς να αντιγράψετε τη μορφοποίηση σε άλλα κελιά ή περιοχές. Χρησιμοποιώντας την εντολή Ειδική επικόλληση (κεντρική καρτέλα, ομάδα Πρόχειρο, κουμπί Επικόλληση ), μπορείτε να επικολλήσετε μόνο τις μορφές των αντιγραμμένων δεδομένων, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πινέλο μορφοποίησης Εικόνα κουμπιού (κεντρική καρτέλα, ομάδα Πρόχειρο ) για αντιγραφή και επικόλληση μορφών σε άλλα κελιά ή περιοχές.

Επίσης, μορφές περιοχή δεδομένων αυτόματα επεκτείνονται επιπλέον γραμμές όταν εισάγετε γραμμές στο τέλος μιας περιοχής δεδομένων που έχετε ήδη μορφοποίηση, καθώς και οι μορφές εμφανίζονται σε τουλάχιστον τρεις από πέντε προηγούμενες γραμμές. Η επιλογή για να επεκτείνετε δεδομένων μορφών και τύπων περιοχής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όπως απαιτείται (κατηγορία για προχωρημένους Εικόνα κουμπιού του Office , Επιλογές του Excel,Κουμπί του Microsoft Office ).

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×