Τροποποιήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, τροποποιήστε το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας και, κατόπιν, αναδημοσιεύσετε το αντίγραφο εργασίας στην αρχική θέση δημοσίευσης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Λήψη αντιγράφου εργασίας του προτύπου φόρμας

Αναδημοσίευση του τροποποιημένου προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Αναδημοσίευση του τροποποιημένου προτύπου φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου

Επισκόπηση

Πριν να τροποποιήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, σκεφτείτε την επίδραση την οποία ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε σε υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε το προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, με αυτές τις αλλαγές ενδέχεται να διαγραφούν οριστικά τα δεδομένα στις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Οι παρακάτω αλλαγές σε ένα πρότυπο φόρμας ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων:

 • Αλλαγή πεδίου ή ομάδας από επαναλαμβανόμενο σε μη επαναλαμβανόμενο

 • Αλλαγή του τύπου δεδομένων ενός πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου

 • Μετονομασία, μετακίνηση ή κατάργηση πεδίου ή ομάδας από το αρχείο προέλευσης δεδομένων

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν καταργείτε ένα στοιχείο ελέγχου από ένα πρότυπο φόρμας, το πεδίο ή η ομάδα που είναι δεσμευμένη σε αυτό το στοιχείο ελέγχου, καθώς και τα δεδομένα αυτού του πεδίου ή της ομάδας, παραμένουν στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ωστόσο, τα δεδομένα του πεδίου ή της ομάδας δεν θα είναι ορατά στη φόρμα, επειδή έχετε καταργήσει το στοιχείο ελέγχου που ήταν δεσμευμένο σε αυτό το πεδίο ή την ομάδα. Εάν καταργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου από το πρότυπο φόρμας και θέλετε να βλέπουν οι χρήστες τα δεδομένα του πεδίου ή της ομάδας που ήταν δεσμευμένη στο στοιχείο ελέγχου που καταργήθηκε, προσθέστε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, δεσμεύστε το νέο στοιχείο ελέγχου στο υπάρχον πεδίο ή στην ομάδα.

Για να τροποποιήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, τροποποιήστε πρώτα το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας. Το αντίγραφο εργασίας είναι η έκδοση που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή σε ένα πρόγραμμα ελέγχου εκδόσεων, όπως το Microsoft Visual SourceSafe. Μετά την τροποποίηση του αντιγράφου εργασίας, μπορείτε να το δημοσιεύσετε σε μια θέση δημοσίευσης. Εάν δεν διαθέτετε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας και έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services ή σε ένα κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας από τη θέση δημοσίευσης στον υπολογιστή σας. Η αποθηκευμένη έκδοση γίνεται το αντίγραφο εργασίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε το αντίγραφο εργασίας και να το αναδημοσιεύσετε στην αρχική θέση δημοσίευσης. Όταν δημοσιεύετε το τροποποιημένο πρότυπο φόρμας στην αρχική θέση δημοσίευσης, το πρότυπο φόρμας που είχε αρχικά δημοσιευτεί θα αντικατασταθεί από την τροποποιημένη έκδοση.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, τον Οδηγό δημοσίευσης προσθέτει τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες στο πρότυπο φόρμας επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες σας να συμπληρώνουν του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Λήψη αντιγράφου εργασίας του προτύπου φόρμας

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι δημοσιευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου, και δεν διαθέτετε αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας από τη θέση δημοσίευσης στον υπολογιστή σας.

Συμβουλή: Σκεφτείτε τη χρήση ενός προγράμματος ελέγχου εκδόσεων, όπως το Microsoft Visual SourceSafe, για τη διαχείριση των αντιγράφων εργασίας των προτύπων φόρμας.

Αποθήκευση αντιγράφου του προτύπου φόρμας από μια βιβλιοθήκη εγγράφων στον υπολογιστή σας

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου δημοσιεύτηκε το πρότυπο φόρμας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης φορμών.

 3. Στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία προτύπου.

  Το πρότυπο φόρμας θα ανοίξει στο Microsoft Office InfoPath.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 6. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση αντιγράφου του προτύπου φόρμας από τον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου στον υπολογιστή σας

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Άνοιγμα προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην εντολή Στον υπολογιστή μου.

 3. Μεταβείτε στον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου του προτύπου δημοσιευμένη φόρμα, κάντε κλικ στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, επιλέξτε μια θέση, εκτός από την αρχική δημοσίευση θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην αποθηκεύετε το πρότυπο φόρμας στον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου όπου το είχατε αρχικά δημοσιεύσει. Εάν το αποθηκεύσετε στον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, το υπάρχον πρότυπο φόρμας θα αντικατασταθεί. Εάν αντικατασταθεί, οι χρήστες ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αναδημοσίευση του τροποποιημένου προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Εάν εργάζεστε με ένα πρότυπο φόρμας που είχε αρχικά δημοσιευτεί σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μετά τις απαραίτητες αλλαγές στο αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας, μπορείτε να το αναδημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 2. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint στην οποία είχατε δημοσιεύσει αρχικά το πρότυπο φόρμας και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση του προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία είχατε δημοσιεύσει αρχικά το πρότυπο φόρμας και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Επιλέξτε OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

  Εάν το πρότυπο φόρμας έχει δημοσιευτεί, θα λάβετε μια επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη εγγράφων και να ελέγξετε τη διαδικασία συμπλήρωσης μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Η βιβλιοθήκη εγγράφων θα ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία στη γραμμή εργαλείων λίστας, θα ανοίξει στο InfoPath μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωστοποιήσετε στους χρήστες ότι το πρότυπο φόρμας είναι διαθέσιμο για συμπλήρωση, στείλτε τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας.

  2. Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας στους χρήστες σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή της φόρμας στους παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   Θα ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα στο σώμα του μηνύματος για να συμπληρώσετε και να στείλετε στους χρήστες σας. Εάν οι χρήστες έχουν Microsoft Office Outlook 2007, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα όταν ανοίγουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας που έχουν επισυναφθεί. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν το συνημμένο πρότυπο φόρμας για να εγκαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Στη συνέχεια, τους χρήστες να ανοίξετε το συνημμένο φόρμας και συμπληρώστε τη φόρμα του InfoPath.

   Συμβουλή: Στο πλαίσιο " Εισαγωγή " στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε μια υπενθύμιση για τους χρήστες να ανοίγουν μόνο συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αξιόπιστο αποστολέα.

Αρχή της σελίδας

Αναδημοσίευση του τροποποιημένου προτύπου φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου

Εάν εργάζεστε με ένα πρότυπο φόρμας που είχε αρχικά δημοσιευτεί σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, μετά τις απαραίτητες αλλαγές στο αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας, μπορείτε να το αναδημοσιεύσετε στον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 2. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε μια θέση δικτύου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Εκτελέστε αναζήτηση του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου στον οποίο έχετε δημοσιεύσει το αρχικό πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο όνομα του προτύπου φόρμας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι η διαδρομή και το όνομα του προτύπου φόρμας στο πλαίσιο Όνομα προτύπου φόρμας είναι σωστά και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, εάν διαθέτετε μια εναλλακτική διαδρομή προς αυτόν τον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, όπως μια δημόσια διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator), πληκτρολογήστε τη διαδρομή στο πλαίσιο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

  Εάν το πρότυπο φόρμας έχει δημοσιευτεί, θα λάβετε μια επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη εγγράφων και να ελέγξετε τη διαδικασία συμπλήρωσης φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Η βιβλιοθήκη εγγράφων θα ανοίξει με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Δημιουργία του μενού Ρυθμίσεις, θα ανοίξει στο InfoPath μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωστοποιήσετε στους χρήστες ότι το πρότυπο φόρμας είναι διαθέσιμο για συμπλήρωση, στείλτε τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας.

  • Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας στους χρήστες σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή της φόρμας στους παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   Θα ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα στο σώμα του μηνύματος για να συμπληρώσετε και να στείλετε στους χρήστες σας. Εάν οι χρήστες έχουν Microsoft Office Outlook 2007, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα όταν ανοίγουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας που έχουν επισυναφθεί. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν το συνημμένο πρότυπο φόρμας για να εγκαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Στη συνέχεια, τους χρήστες να ανοίξετε το συνημμένο φόρμας και συμπληρώστε τη φόρμα του InfoPath.

   Συμβουλή: Στο πλαίσιο " Εισαγωγή " στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε μια υπενθύμιση για τους χρήστες να ανοίγουν μόνο συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αξιόπιστο αποστολέα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×