Τροποποίηση των στηλών σε μια Προβολή δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε μια Προβολή δεδομένων, για να εμφανίσετε διαφορετικά πεδία από την προέλευση δεδομένων σας, μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τακτοποιήσετε τις στήλες στην υπάρχουσα Προβολή δεδομένων.

Όταν προσθέτετε, καταργείτε ή τακτοποιείτε τις στήλες σε μια Προβολή δεδομένων, τότε προσθέτετε, καταργείτε ή τακτοποιείτε τα πεδία που εμφανίζονται στην Προβολή δεδομένων. Εάν η Προβολή δεδομένων εμφανίζει αρκετά πεδία, κάθε ένα σε διαφορετική στήλη, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να μετακινήσετε τις στήλες. Εάν η Προβολή δεδομένων εμφανίζει τα πεδία σε γραμμές, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να μετακινήσετε τις γραμμές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Επεξεργασία στηλών είναι διαθέσιμη μόνο όταν εργάζεστε με μια Προβολή δεδομένων που εμφανίζει δεδομένα σε πίνακα HTML.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εντολές επεξεργασία πινάκων στο μενού Πίνακας για να τροποποιήσετε τις στήλες σε μια Προβολή δεδομένων.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η εταιρεία Northwind Traders δημιουργεί μια Προβολή δεδομένων που περιλαμβάνει το όνομα του Προϊόντος, τις μονάδες σε απόθεμα, τις μονάδες σε παραγγελία και το επίπεδο αναπαραγγελίας. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε το κόστος του αποθέματος, προτείνετε η Προβολή δεδομένων να περιλαμβάνει επίσης την τιμή ανά μονάδα. Μπορείτε να προσθέσετε εύκολα μια στήλη για να εμφανίζετε το πεδίο Τιμή_Μονάδας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τις στήλες ή να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη στηλών

Κατάργηση στηλών

Τακτοποίηση στηλών


Προσθήκη στηλών

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη στήλη.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στηλών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Επεξεργασία στηλών δεν είναι διαθέσιμη εάν η προβολή δεδομένων είναι σε έναν πίνακα HTML που χρησιμοποιεί rowspan ή colspan χαρακτηριστικά με τιμή μεγαλύτερη από το 1.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών, στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην Προβολή δεδομένων και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά πεδία ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα πεδία.

  Για παράδειγμα, η εταιρεία Northwind Traders θέλει να προσθέσει το πεδίο Τιμή_Μονάδας στην Προβολή δεδομένων. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών, στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο Τιμή_Μονάδας και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών

  Σημειώσεις: 

  • Εάν έχετε αλλάξει τις κεφαλίδες των στηλών στην Προβολή δεδομένων, τότε στη λίστα Εμφανιζόμενες στήλες εμφανίζονται οι κεφαλίδες των στηλών και όχι τα ονόματα των πεδίων.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη που εμφανίζει το αποτέλεσμα μιας παράστασης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία στήλης τύπου σε μια προβολή δεδομένων.

Αρχή της σελίδας


Κατάργηση στηλών

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη στήλη.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στηλών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Επεξεργασία στηλών δεν είναι διαθέσιμη εάν η Προβολή δεδομένων είναι πίνακας HTML που χρησιμοποιεί στις ιδιότητες rowspan or colspan τιμή μεγαλύτερη από το 1.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών, στην περιοχή Εμφανιζόμενες στήλες, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να καταργήσετε από την Προβολή δεδομένων και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για κάθε πεδίο που θέλετε να καταργήσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά πεδία ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα πεδία.

Αρχή της σελίδας


Τακτοποίηση στηλών

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να τακτοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στηλών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Επεξεργασία στηλών δεν είναι διαθέσιμη εάν η Προβολή δεδομένων είναι πίνακας HTML που χρησιμοποιεί στις ιδιότητες rowspan or colspan τιμή μεγαλύτερη από το 1.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών, στην περιοχή Εμφανιζόμενες στήλες, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε στην Προβολή δεδομένων και κατόπιν κάντε κλικ στα κουμπιά Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για κάθε πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα επάνω μετακινεί τη στήλη προς τα αριστερά στην Προβολή δεδομένων. Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα κάτω μετακινεί τη στήλη προς τα δεξιά.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×