Τροποποίηση ενός υποδείγματος διαφανειών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το υπόδειγμα διαφανειών που ορίζει τη μορφοποίηση και την τοποθέτηση για κοινά στοιχεία — όπως τα σύμβολα κράτησης θέσης τίτλου, σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου και υποσέλιδα — σε τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών. Εμφανίζονται οι αλλαγές που κάνετε στο υπόδειγμα διαφανειών σε διαφανειών με συσχετισμένες διατάξεις. Διατάξεις διαφανειών ορίζουν τη θέση και τη μορφοποίηση για κείμενο και αντικείμενα που εμφανίζονται σε μια διαφάνεια.

Στοιχεία υποδείγματος διαφανειών

Επεξήγηση 1 Υπόδειγμα διαφανειών

Επεξήγηση 2 Διατάξεις διαφανειών

Επεξήγηση 3  Τίτλος στοιχείου

Επεξήγηση 4  Στοιχείο BODY

Επεξήγηση 5 Υποσέλιδα (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας, το κείμενο υποσέλιδου και αριθμός διαφάνειας)

Οι διατάξεις διαφανειών να μεταβιβάσετε τη μορφοποίηση, τη θέση και τα κοινά στοιχεία από το υπόδειγμα διαφανειών ή μπορείτε να επεξεργαστείτε μεμονωμένους διατάξεων, ώστε να διαφέρουν από το υπόδειγμα διαφανειών εντελώς. Το πλεονέκτημα της στο υπόδειγμα διαφανειών είναι ότι έχετε μόνο για να κάνετε μία αλλαγή αναπαραγωγή σε πολλές διατάξεις διαφανειών, αντί να αλλάξετε κάθε διάταξη ή διαφανειών ξεχωριστά. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον τρόπο μια αλλαγή στο υπόδειγμα διαφανειών, όπως η εφαρμογή μιας πορτοκαλί χρώμα για το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου, αναπαράγεται σε των σχετικών διατάξεων διαφανειών:

Η μορφοποίηση του υποδείγματος διαφανειών μεταβιβάζεται στις διατάξεις διαφανειών

Επεξήγηση 1 Υπόδειγμα διαφανειών με μορφοποιημένο στοιχείο τίτλου

Επεξήγηση 2 Διατάξεις διαφανειών με μορφοποίηση που έχει μεταβιβαστεί από το υπόδειγμα διαφανειών

Στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών είναι τμήμα του θέματος που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Εάν έχετε πολλά θέματα που εφαρμόζονται διαφορετικές διαφάνειες στην παρουσίασή σας, θα δείτε ένα υπόδειγμα διαφανειών για κάθε μία στην προβολή υποδείγματος διαφανειών.

Συμβουλή:    Είναι καλή ιδέα να κάνετε τροποποιήσεις το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών πριν να ξεκινήσετε να προσθέτετε διαφάνειες για να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας. Εάν μπορείτε να τροποποιήσετε το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών αφού δημιουργήσετε μεμονωμένες διαφάνειες, ορισμένα από τα στοιχεία στις διαφάνειες μπορεί να συμφωνεί με το πρωτότυπο σχεδίασης διαφάνειας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Τροποποίηση στο στοιχείο τίτλος

Όταν αλλάζετε τη μορφοποίηση του στοιχείου τίτλου στο υπόδειγμα διαφανειών, οι αλλαγές αναπαράγονται τόσο το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου κατακόρυφου και το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου τυπικών, οριζόντια στο τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών. Εάν αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του στοιχείου τίτλου, οι αλλαγές αναπαράγονται μόνο παρόμοια διατάξεις, αλλά όχι σε όλες τις διατάξεις.

Σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου μόνο μία "επίσημη" επιτρέπεται σε κάθε διαφάνεια, επειδή το κείμενο που προσθέτετε σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου σε κανονική προβολή γίνεται τον τίτλο της διαφάνειας στη διάρθρωση.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο τίτλου της κύριας διαφάνειας και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου τίτλου.

  Μετακινήστε το στοιχείο σε μια άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα της στο στοιχείο τίτλος και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο στοιχείο τίτλος και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  Για να αλλάξετε έναν τύπο διαφορετική γραμματοσειρά για τα στοιχεία σε όλες τις διαφάνειες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά του θέματος. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, και, στη συνέχεια, στην περιοχή, στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα διαφορετικό θέμα γραμματοσειράς.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:    Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Αλλά εάν στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα διαφορετικό θέμα, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα " θέματα ", στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Τροποποίηση στο στοιχείο σώμα

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση του στοιχείου σώμα στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αλλαγές αναπαράγονται για τα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου στην αντίστοιχη διατάξεις διαφανειών. Εάν αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του στοιχείου σώμα στο υπόδειγμα διαφανειών, οι αλλαγές αναπαράγονται σε σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου σε παρόμοιες διατάξεις, αλλά όχι σε όλες τις διατάξεις.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο σώμα της κύριας διαφάνειας και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου σώμα.

  Μετακινήστε το στοιχείο σε μια άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα του στοιχείου σώμα, και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο κύριο σώμα στοιχείο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  Για να αλλάξετε έναν τύπο διαφορετική γραμματοσειρά για τα στοιχεία σε όλες τις διαφάνειες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά του θέματος. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, και, στη συνέχεια, στην περιοχή, στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα διαφορετικό θέμα γραμματοσειράς.

  Αλλαγή της μορφοποίησης παραγράφου λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση

  Στο στοιχείο body, επιλέξτε το κείμενο του επιπέδου λίστας και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή παράγραφος, επιλέξτε τις επιλογές παραγράφου που θέλετε.

  Συμβουλή:    Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή να αλλάξετε μια λίστα με κουκκίδες σε λίστα με αρίθμηση.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:    Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Αλλά εάν στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα διαφορετικό θέμα, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα " θέματα ", στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Τροποποίηση υποσέλιδου στοιχεία

Υποσέλιδο αποτελείται από τρία στοιχεία: ημερομηνία και ώρα, το κείμενο υποσέλιδου και αριθμός διαφάνειας. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση, το μέγεθος και τη μορφή για τα στοιχεία του υποσέλιδου και αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στην τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών.

Ακόμα και αν αντιπροσωπεύονται τα στοιχεία του υποσέλιδου στο υπόδειγμα διαφανειών και διατάξεις διαφάνειας στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους πριν να μπορούν να εμφανίζονται στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Για να ενεργοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, επιλέξτε το υπόδειγμα διαφανειών, στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο υποσέλιδο στην κύρια διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος.

  Μετακινήστε το στοιχείο σε μια άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα της υποσέλιδο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο υποσέλιδο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:    Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Αλλά εάν στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα διαφορετικό θέμα, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα " θέματα ", στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Προσθέστε στοιχεία ξανά το υπόδειγμα διαφανειών

Όλα τα στοιχεία στο υπόδειγμα διαφανειών, πρέπει να περιλαμβάνονται από προεπιλογή. Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο από το υπόδειγμα διαφανειών, μπορείτε να πάντα την προσθέσετε ξανά αργότερα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επεξεργασία υποδείγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"
  • Εάν δεν είναι διαθέσιμη στο κουμπί Στοιχεία υποδείγματος, στη συνέχεια, ενδέχεται να έχετε επιλέξει μια διάταξη διαφάνειας και όχι ένα υπόδειγμα διαφανειών.

  • Εάν τα στοιχεία στο μενού Κύρια στοιχεία δεν είναι διαθέσιμες, στη συνέχεια, έχουν ήδη προστεθεί στο υπόδειγμα διαφανειών και δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:    Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Αλλά εάν στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα διαφορετικό θέμα, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα " θέματα ", στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή διάταξης διαφάνειας

Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας

Προσθήκη της ίδιας εικόνας ή του ίδιου υδατογραφήματος σε κάθε διαφάνεια

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×