Το Power View στο Excel στο Office 365 ή στον SharePoint Server

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2013 με φύλλα του Power View, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο Office 365 ή στον SharePoint Server 2013 εσωτερικής εγκατάστασης. Οι αναγνώστες του βιβλίου εργασίας μπορούν να προβάλλουν και να αλληλεπιδρούν με τα φύλλα του Power View σε αυτό το βιβλίο εργασίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις δύο θέσεις.

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε φύλλα του Power View μόνο στο πρόγραμμα-πελάτη Excel 2013.

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε βιβλία εργασίας του Excel με φύλλα του Power View στο Power BI. Φύλλα του Power View είναι μια αναφορά που μπορείτε να τροποποιήσετε στο Power BI

 • Τα υπόλοιπα σε αυτό το άρθρο ισχύει για βιβλία εργασίας του Excel με φύλλα του Power View στο Office 365, και όχι για τη νέα εμπειρία Power BI. Δοκιμάστε το νέο Power BI.

Αλληλεπίδραση με το Power View στο Office 365 ή στον SharePoint Server 2013

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με βιβλία εργασίας του Excel στο Office 365 ή στον SharePoint Server 2013 με διάφορους τρόπους - φιλτράρισμα, ταξινόμηση και επισήμανση δεδομένων σε γραφήματα, αναλυτές και άλλες απεικονίσεις.

Επισήμανση και διασταυρούμενο φιλτράρισμα φύλλου του Power View

 1. Κάντε κλικ στο όνομα ενός βιβλίου εργασίας στο Office 365 ή στον SharePoint Server 2013.

Το βιβλίο εργασίας ανοίγει σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

 1. Μεταβείτε σε ένα φύλλο του Power View στο βιβλίο εργασίας.

 2. Κάντε κλικ σε μια τιμή σε μια απεικόνιση στο φύλλο.

Τα γραφήματα είναι διαδραστικά. Λάβετε υπόψη ότι, όταν κάνετε κλικ σε τιμές σε ένα γράφημα, αυτό:

 • Επισημαίνει την τιμή σε αυτό το γράφημα.

 • Πραγματοποιεί φιλτράρισμα για να εμφανίσει μόνο τη συγκεκριμένη τιμή σε κάθε πίνακα και σύνολο πλακιδίων στο φύλλο.

 • Επισημαίνει μόνο τη συγκεκριμένη τιμή σε όλα τα υπόλοιπα γραφήματα στην αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αλληλεπίδραση διασταυρούμενο φιλτράρισμα και επισήμανση με γραφήματα.

Φιλτράρισμα φύλλου του Power View

Οι αναγνώστες του βιβλίου εργασίας μπορούν να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν με τα φίλτρα στην περιοχή "Φίλτρα" κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας του Excel (αρχείο XLSX) στο πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Ανοίξτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

 2. Μεταβείτε σε ένα φύλλο του Power View στο βιβλίο εργασίας.

 3. Εάν η περιοχή "Φίλτρα" δεν είναι ορατή στη δεξιά πλευρά, στην καρτέλα Power View επιλέξτε Περιοχή φίλτρων.

 4. Στην περιοχή "Φίλτρα", επιλέξτε Προβολή.

Αυτά είναι τα φίλτρα για ολόκληρο το φύλλο. Εάν υπάρχουν φίλτρα για Προβολή, τότε μπορείτε να τα αλλάξετε προσθέτοντας ή καταργώντας τιμές ή πραγματοποιώντας εναλλαγή μεταξύ της βασικής και της σύνθετης λειτουργίας φίλτρων.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα διαφορετικό πεδίο και, εάν δεν υπάρχουν φίλτρα για Προβολή, δεν μπορείτε να τα προσθέσετε.

 1. Επιλέξτε μια απεικόνιση στο φύλλο Power View και στην περιοχή "Φίλτρα", επιλέξτε ΓράφημαΠίνακας ή κάποιον άλλο τύπο απεικόνισης).

 2. Τα πεδία στην απεικόνιση εμφανίζονται πάντα στην περιοχή "Φίλτρα", ακόμα και εάν δεν είναι φιλτραρισμένα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε τα φίλτρα για αυτά τα πεδία. Αυτά τα φίλτρα επηρεάζουν μόνο τις τιμές στην απεικόνιση που έχετε επιλέξει.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα φίλτρα στο Power View.

Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται

Εάν κάνετε αλλαγές σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel (αρχείο XLSX) σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, αυτές οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται στο αρχείο. Το ίδιο ισχύει και για μια αναφορά Power View (αρχείο RDLX), εάν κάνετε αλλαγές στις λειτουργίες ανάγνωσης ή πλήρους οθόνης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε φιλτράρισμα ή επισήμανση σε μια απεικόνιση στο Power View σε αυτές τις λειτουργίες, αυτά τα φίλτρα δεν αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας ή την αναφορά.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερα σε αυτό το άρθρο

Πού βρίσκονται τα φύλλα του Power View, με δυνατότητα επεξεργασίας ή αλληλεπίδρασης

Το Power View στη λειτουργία προβολής SharePoint ή τη λειτουργία προβολής Office Web Apps Server

Το Power View στη λειτουργία προβολής SharePoint

Power View στη λειτουργία προβολής Office Web Apps Server

Power View στο Office 365

Περιορισμοί μεγέθους βιβλίου εργασίας

Τμήματα Web του Excel Web Access

Ανανέωση δεδομένων στο βιβλίο εργασίας του Excel

Εικόνες στο Power View

OneDrive

Επιχειρηματική ευφυΐα στις υπηρεσίες Excel Services

Σημεία με δυνατότητα επεξεργασίας ή αλληλεπίδρασης σε φύλλα του Power View

Το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε

Η ρύθμιση παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή είναι

Το βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό σε

Τα φύλλα του Power View είναι

Υπολογιστή-πελάτη

--

Excel 2013

Επεξεργάσιμα και με δυνατότητα αλληλεπίδρασης

Εσωτερική εγκατάσταση

Σε λειτουργία προβολής SharePoint (ο SharePoint Server έχει ρυθμιστεί για την απόδοση βιβλίων εργασίας χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Excel Services)

Υπηρεσίες Excel Services

Διαδραστικά

Εσωτερική εγκατάσταση

Σε λειτουργία προβολής Office Online Server (ο SharePoint Server έχει ρυθμιστεί για την απόδοση βιβλίων εργασίας με χρήση του Office Online Server)

Excel Online

Μη ορατά

Στο Office 365

SharePoint Online

Excel Online

Διαδραστικά

Σε OneDrive

--

Excel Online

Μη ορατά

Αρχή της σελίδας

Το Power View στη λειτουργία προβολής SharePoint ή στη λειτουργία προβολής Office Online Server

Σε ένα περιβάλλον που διαθέτει τον SharePoint Server 2013 και τον Office Online Server 2013, οι διαχειριστές επιλέγουν εάν τα βιβλία εργασίας αποδίδονται στη λειτουργία προβολής SharePoint (με χρήση των υπηρεσιών Excel Services στον SharePoint Server) ή στη λειτουργία προβολής Office Online Server (Excel Online στον Office Online Server).

Το Power View στη λειτουργία προβολής SharePoint

Όταν το SharePoint έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία προβολής, τότε τα φύλλα του Power View είναι ορατά σε βιβλία εργασίας του Excel στο πρόγραμμα περιήγησης. Στο πρόγραμμα-πελάτη του Excel, μπορείτε να καθορίσετε τμήματα του βιβλίου εργασίας που θέλετε άλλα άτομα να δουν στη λειτουργία προβολής SharePoint, αποκρύπτοντας μεμονωμένα φύλλα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα άλλα φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας και να αφήσετε μόνο τα φύλλα του Power View ορατά.

Το Power View στη λειτουργία προβολής Office Online Server

Σε ένα περιβάλλον του SharePoint που χρησιμοποιεί τον Office Online Server για την απόδοση βιβλίων εργασίας, το Power View δεν υποστηρίζεται.

Αρχή της σελίδας

Το Power View στο Office 365

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα βιβλία εργασίας του Excel που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες στο Office 365. Αυτοί μπορούν να προβάλλουν και να αλληλεπιδρούν με τα φύλλα του Power View στα βιβλία εργασίας σας στο Office 365. Ανάλογα με τα δικαιώματά τους, μπορούν επίσης να ανοίγουν και να επεξεργάζονται βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα-πελάτη του Excel 2013. Ολόκληρο το βιβλίο εργασίας είναι ορατό στο Office 365. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ποια φύλλα είναι ορατά.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει φύλλα του Power View στο Office 365. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας του Excel χωρίς τα φύλλα του Power View και να το επεξεργαστείτε στο Office 365.

Περιορισμοί μεγέθους βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να αποστείλετε αρχεία μεγαλύτερα από 10 MB για μια τοποθεσία του Office 365. Μπορείτε να τα ανοίξετε στο Excel στον υπολογιστή-πελάτη από την τοποθεσία. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που είναι μεγαλύτερη από 10 MB στο Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα όρια μεγέθους αρχείων για βιβλία εργασίας στο SharePoint Online

Αρχή της σελίδας

Τμήματα Web του Excel Web Access

Τα τμήματα Web του Excel Web Access είναι διαθέσιμα στις Υπηρεσίες Excel Services. Power View : τα φύλλα είναι ορατά σε Τμήματα Web του Excel Web Access στον SharePoint Server και το Office 365.

Ανανέωση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel

Μπορείτε να ανανεώσετε με μη αυτόματο τρόπο δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel εσωτερικής εγκατάστασης από πολλές εξωτερικές προελεύσεις, όπως βάσεις δεδομένων SQL Azure με ενσωματωμένα διαπιστευτήρια.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτόματη ανανέωση στον SharePoint Server σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel το οποίο περιέχει φύλλα του Power View.

Σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στο Office 365, δεν μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Ανανέωση δεδομένων που έχουν εισαχθεί.

Αρχή της σελίδας

Εικόνες στο Power View

Εικόνες σε ένα φύλλο Power View στο βιβλίο εργασίας του Excel πρέπει να είναι αποθηκευμένο στο βιβλίο εργασίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις εικόνες στο Power View.

Αρχή της σελίδας

OneDrive

Power View : Τα φύλλα του Power View σε βιβλία εργασίας του Excel δεν είναι δυνατό να προβληθούν στο OneDrive.

Επιχειρηματική ευφυΐα στις υπηρεσίες Excel Services

Στις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013), αναζητήστε τις ενότητες σχετικά με τις "Αναφορές".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×