Το Word για τους νέους χρήστες

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις βασικές έννοιες του Microsoft Word 2010 για να βοηθήσει τους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τη δημιουργία εξελιγμένων εγγράφων με επαγγελματική εμφάνιση.

Σε αυτό το άρθρο

Έναρξη και τερματισμός του Word

Περιήγηση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Word

Αποθήκευση και άνοιγμα ενός εγγράφου

Επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου

Χρήση στυλ

Τροποποίηση του διάστιχου ενός εγγράφου

Προεπισκόπηση και εκτύπωση

Έναρξη και τερματισμός του Word

Για να χρησιμοποιήσετε το Word, αναζητήστε το εικονίδιο του Word στο μενού "Έναρξη" και κάντε κλικ επάνω του.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού για να εμφανιστεί το μενού Έναρξη.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήMicrosoft Word 2010.

 3. Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης και ξεκινά το Word.

Συμβουλή:  Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το Word, ενδέχεται να εμφανιστεί το στοιχείο Άδεια Χρήσης Λογισμικού της Microsoft.

Για να το τερματίσετε, επιλέξτε την εντολή Έξοδος από την καρτέλα Αρχείο.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Έξοδος.

Συμβουλή:  Εάν έχετε κάνει αλλαγές μετά την τελευταία αποθήκευση του εγγράφου, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά να θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι. Για να τερματίσετε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι. Εάν κάνατε κλικ κατά λάθος στο κουμπί Έξοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Word

Στοιχεία του παραθύρου του Word

Γραμμή τίτλου: Εμφανίζει το όνομα του εγγράφου που επεξεργάζεστε αυτή τη στιγμή και το όνομα του λογισμικού που χρησιμοποιείτε. Περιλαμβάνει επίσης τα τυπικά κουμπιά "Ελαχιστοποίηση", "Επαναφορά" και "Κλείσιμο".

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης: Εδώ βρίσκονται εντολές τις οποίες χρησιμοποιείτε συχνά, όπως Αποθήκευση, Αναίρεση και Ακύρωση αναίρεσης. Στο τέλος της Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται ένα αναπτυσσόμενο μενού όπου μπορείτε να προσθέτετε και άλλες εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά ή που χρειάζεστε συχνά.

Καρτέλα "Αρχείο": Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να βρείτε εντολές που εφαρμόζονται στο ίδιο το έγγραφο αντί στο περιεχόμενό του, όπως Δημιουργία, Άνοιγμα, Αποθήκευση ως, Εκτύπωση και Κλείσιμο.

Κορδέλα: Εδώ βρίσκονται εντολές που χρειάζεστε για την εργασία σας. Η εμφάνιση της Κορδέλας αλλάζει, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας. Το Word συμπιέζει την κορδέλα, αλλάζοντας τη διάταξη των στοιχείων ελέγχου έτσι ώστε να χωρούν σε μικρότερες οθόνες.

Παράθυρο επεξεργασίας: Εμφανίζει τα περιεχόμενα του εγγράφου που επεξεργάζεστε.

Γραμμή κύλισης: Σας επιτρέπει να αλλάζετε τη θέση εμφάνισης του εγγράφου που επεξεργάζεστε.

Γραμμή κατάστασης: Εμφανίζει πληροφορίες για το έγγραφο που επεξεργάζεστε.

Κουμπιά προβολής: Σας επιτρέπουν να αλλάζετε την προβολή του εγγράφου που επεξεργάζεστε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ζουμ: Σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ζουμ του εγγράφου που επεξεργάζεστε.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση και άνοιγμα ενός εγγράφου

Στο Word, πρέπει να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας έτσι ώστε να μπορείτε να τερματίσετε το πρόγραμμα χωρίς να χάσετε την εργασία σας. Όταν αποθηκεύετε το έγγραφό σας, το έγγραφο αποθηκεύεται ως αρχείο στον υπολογιστή σας. Αργότερα, μπορείτε να ανοίξετε, να αλλάξετε και να εκτυπώσετε το αρχείο.

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 2. Καθορίστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο πλαίσιο Αποθήκευση σε. Την πρώτη φορά που θα αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, η πρώτη γραμμή κειμένου του εγγράφου προσυμπληρώνεται ως όνομα αρχείου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου. Για να αλλάξετε το όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Το έγγραφο αποθηκεύεται ως αρχείο. Το όνομα αρχείου στη γραμμή τίτλου αλλάζει για να απεικονίσει το αποθηκευμένο όνομα αρχείου.

Μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο του Word για να συνεχίσετε την εργασία σας. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Έγγραφα.

 2. Μεταβείτε στη θέση όπου αποθηκεύσατε το αρχείο σας και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο. Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης του Word και, στη συνέχεια, εμφανίζεται το έγγραφο.

Συμβουλή:  Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα έγγραφο μέσα από το Word, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην εντολή Άνοιγμα. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκεύσει πρόσφατα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσφατο

.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου

Για να επεξεργαστείτε ή να μορφοποιήσετε ένα κείμενο, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα κείμενο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

 2. Κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, μετακινήστε (σύρετε) το ποντίκι προς τα δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο. Στη θέση του επιλεγμένου κειμένου προστίθεται ένα χρώμα φόντου για να υποδείξει την περιοχή επιλογής.

Τα περισσότερα από τα εργαλεία μορφοποίησης βρίσκονται κάνοντας κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέγοντας από την ομάδα Γραμματοσειρά.

Κορδέλα του Word 2010

Αυτή είναι η Κεντρική καρτέλα.

Αυτή είναι η ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική.

Αυτό είναι το κουμπί "Έντονη γραφή". Για τα ονόματα και τις λειτουργίες όλων των κουμπιών της ομάδας Γραμματοσειρά ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Κουμπί

Όνομα

Λειτουργία

Κουμπί γραμματοσειράς

Γραμματοσειρά

Αλλάζει τη γραμματοσειρά.

Κουμπί μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Αλλάζει το μέγεθος του κειμένου.

Κουμπί μεγέθυνσης γραμματοσειράς

Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Αυξάνει το μέγεθος του κειμένου.

Κουμπί σμίκρυνσης γραμματοσειράς

Σμίκρυνση γραμματοσειράς

Μειώνει το μέγεθος του κειμένου.

Κουμπί αλλαγής πεζών-κεφαλαίων

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

Αλλαγή όλου του επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία, πεζά ή άλλες συνηθισμένες μορφές πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Κουμπί απαλοιφής μορφοποίησης

Απαλοιφή μορφοποίησης

Καταργεί όλες τις μορφοποιήσεις του επιλεγμένου κειμένου, αφήνοντας μόνο απλό κείμενο.

Κουμπί έντονης γραφής

Έντονη γραφή

Εφαρμόζει έντονη γραφή στο επιλεγμένο κείμενο.

Κουμπί πλάγιας γραφής

Πλάγια γραφή

Εφαρμόζει πλάγια γραφή στο επιλεγμένο κείμενο.

Κουμπί υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Σχεδιάζει μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κείμενο. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για να επιλέξετε τύπο υπογράμμισης.

Κουμπί διακριτής διαγραφής

Διακριτή διαγραφή

Εμφάνιση μιας γραμμής στο μέσο του επιλεγμένου κειμένου.

Κουμπί δείκτης

Δείκτης

Δημιουργεί χαρακτήρες δείκτη.

Κουμπί εκθέτης

Εκθέτης

Δημιουργεί χαρακτήρες εκθέτη.

Κουμπί εφέ κειμένου

Εφέ κειμένου

Εφαρμόζει οπτικά εφέ στο επιλεγμένο κείμενο, όπως μια σκιά, λάμψη ή αντανάκλαση.

Κουμπί χρώματος επισήμανσης κειμένου

Χρώμα επισήμανσης κειμένου

Εμφάνιση του κειμένου σαν να είχε σημανθεί με πένα επισήμανσης.

Κουμπί χρώματος γραμματοσειράς

Χρώμα γραμματοσειράς

Αλλάζει το χρώμα του κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση στυλ

Τα στυλ σάς επιτρέπουν να μορφοποιείτε γρήγορα σημαντικά στοιχεία του εγγράφου σας, όπως επικεφαλίδες, τίτλους και υπότιτλους. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εφαρμόσετε στυλ στο κείμενο του εγγράφου σας.

 1. Επισημάνετε το κείμενο, το οποίο θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, τοποθετήστε το δείκτη επάνω από οποιοδήποτε στυλ για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση απευθείας στο έγγραφό σας.

 3. Για να εφαρμόσετε το στυλ που ταιριάζει καλύτερα στο κείμενό σας, κάντε απλά κλικ επάνω του.

Μόλις ολοκληρώσετε την εφαρμογή στυλ σε μεμονωμένα στοιχεία, το Word 2010 σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την εμφάνιση όλου του εγγράφου σας ταυτόχρονα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολο στυλ για να βρείτε προκαθορισμένα σύνολα στυλ. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιοδήποτε σύνολο στυλ για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση απευθείας στο έγγραφό σας.

 3. Όταν εντοπίσετε την εμφάνιση που θέλετε, κάντε κλικ επάνω της.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση του διάστιχου ενός εγγράφου

Με το Word 2010, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το διάστιχο μεταξύ των γραμμών και των παραγράφων στο έγγραφό σας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απόσταση παραγράφων για να βρείτε μια επιλογή ενσωματωμένων στυλ διαστήματος παραγράφου. Αφήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιοδήποτε στυλ απόστασης παραγράφων για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση απευθείας στο έγγραφό σας.

 3. Όταν εντοπίσετε την εμφάνιση που θέλετε, κάντε κλικ επάνω της.

Συμβουλή:  Για να καθορίσετε το δικό σας διάστημα παραγράφου, επιλέξτε Προσαρμοσμένη απόσταση παραγράφων.

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση και εκτύπωση

Μπορείτε εύκολα να προβάλετε μια προεπισκόπηση της διάταξης που θα έχει το έγγραφό σας όταν εκτυπωθεί, χωρίς να το εκτυπώσετε στην πραγματικότητα.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση για να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας.

 3. Εξετάστε τις Ρυθμίσεις για οποιεσδήποτε ιδιότητες που μπορεί να θέλετε να αλλάξετε.

 4. Όταν οι ιδιότητες του εκτυπωτή και του εγγράφου σας είναι αυτές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×