Το αρχείο Excel είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από άλλο χρήστη

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο του Excel και λαμβάνετε το μήνυμα: "Το αρχείο χρησιμοποιείται: Το αρχείο είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από άλλο χρήστη." Κάποιες φορές το αρχείο είναι κλειδωμένο από άλλο χρήστη και κάποιες φορές ο "άλλος χρήστης" στην πραγματικότητα είσαστε εσείς. Εάν εσείς κλειδώσατε το αρχείο, μπορεί αυτό να συνέβη επειδή το αρχείο είναι ανοιχτό σε διαφορετική συσκευή ή επειδή η προηγούμενη εμφάνιση του αρχείου δεν έκλεισε σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι κλειστό σε όλες τις συσκευές σας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, περιμένετε μερικά λεπτά ώστε ο διακομιστής να καταργήσει το κλείδωμα του αρχείου. (Μερικές φορές ο διακομιστής θεωρεί ότι έχετε το αρχείο ανοιχτό και απλώς πρέπει να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει πραγματικά.)

Εάν ο άλλος χρήστης δεν είσαστε εσείς, μπορείτε να περιμένετε μέχρι το άλλο άτομο να ολοκληρώσει την εργασία του και να κλείσει το αρχείο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να το προβάλετε μόνο για ανάγνωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από το άτομο να κλείσει το αρχείο, να μεταβιβάσει τον έλεγχο ή να σας δώσει δικαιώματα επεξεργασίας.

Εάν θέλετε να εργαστείτε ταυτόχρονα με άλλα άτομα στο αρχείο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν μια έκδοση του Excel που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού. Κατά τη σύνταξη από κοινού, περισσότερα από ένα άτομα μπορούν να ανοίξουν το αρχείο και μπορείτε να δείτε τις αλλαγές των άλλων γρήγορα — μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εκδόσεις του Excel που υποστηρίζουν τη σύνταξη από κοινού:

 • Excel για το Office 365 *

 • Excel για το Office 365 για Mac *

 • Excel Online

 • Excel για Android

 • Excel για iOS

 • Excel Mobile

* Η από κοινού σε αυτήν την έκδοση απαιτεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Excel που έχουν εγκατασταθεί και απαιτεί να εισέλθετε στο Office με το λογαριασμό συνδρομής στο Office 365. Έχετε υπόψη ότι εάν έχετε έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, ίσως δεν έχετε μια έκδοση του Office που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού ακόμη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το διαχειριστή σας δεν έχει που παρέχεται για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Εάν μόνο ένα άτομο χρησιμοποιεί μια έκδοση του Excel που δεν υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού, τότε, όλοι οι άλλοι θα λάβουν το σφάλμα "κλειδωμένο" — ακόμη και αν όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούν μια έκδοση του Excel που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού.

Εάν οι χρήστες δεν είναι βέβαιοι ποια έκδοση της εφαρμογής έχουν, παροτρύνετε όλους τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το Excel Online για σύνταξη από κοινού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Εάν θέλετε να αποφύγετε το σφάλμα κατά τη σύνταξη από κοινού με άλλους, τοποθετήστε το αρχείο στο OneDrive, στο OneDrive για επιχειρήσεις ή στο SharePoint. Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε άλλη θέση που δεν υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού, οι χρήστες θα λαμβάνουν το μήνυμα σφάλματος "κλειδωμένο". Οι παρακάτω θέσεις δεν υποστηρίζουν τη σύνταξη από κοινού:

 • Διαδρομές διακομιστή, όπως \\διακομιστής\φάκελος και smb://διακομιστής/φάκελος

 • Θέσεις στο cloud, όπως Dropbox, Box και Google Drive

 • Τοπικοί φάκελοι σε υπολογιστή Windows ή Mac

 • Βιβλιοθήκες στις τοποθεσίες του SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν έχετε μια τοποθεσία εσωτερικής εγκατάστασης και στο Excel για το Office 365, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε Excel Online να συντάσσετε από κοινού αντί για αυτό.

Για Windows: Εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε σύνταξη από κοινού, ελέγξτε το όνομα αρχείου του αρχείου και βεβαιωθείτε ότι είναι σε μορφή .xlsx, .xlsm ή .xlsb. Εάν το αρχείο είναι σε άλλη μορφή, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Αποθήκευση ως > Αναζήτηση > Αποθήκευση ως τύπου και επιλέξτε τη μορφή .xlsx, .xlsm ή .xlsb.

Για Mac: Εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε σύνταξη από κοινού, ελέγξτε το όνομα αρχείου του αρχείου και βεβαιωθείτε ότι είναι σε μορφή .xlsx, .xlsm ή .xlsb. Εάν το αρχείο είναι σε άλλη μορφή, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Αποθήκευση ως... και επιλέξτε τη μορφή .xlsx, .xlsm ή .xlsb.

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για Windows, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει παύση του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού.

Εάν προσπαθείτε να συντάξετε από κοινού, μπορεί να προκύψει το σφάλμα "κλειδωμένο" εάν το αρχείο χρησιμοποιεί μια δυνατότητα που δεν υποστηρίζεται από τη σύνταξη από κοινού. Ζητήστε από το άτομο που έχει ανοίξει το αρχείο να κάνει ένα ή περισσότερα από τα εξής: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσετε είναι να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας. Επίσης, εάν θέλετε να ανοίξετε ένα στιγμιότυπο από το SharePoint, ανοίξτε το ίδιο το βιβλίο εργασίας. Εάν αυτές οι δύο λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω.

Windows:

 • Εάν είναι δυνατόν, καταργήστε από το αρχείο την κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης ή την περιορισμένη πρόσβαση. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας και καταργήστε τυχόν κωδικούς πρόσβασης ή ρυθμίσεις περιορισμένης πρόσβασης.

 • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου σε όλους τους πίνακες και τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες στο αρχείο. Επιλέξτε τον πίνακα ή τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση > Ανανέωση > Ιδιότητες σύνδεσης. Στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου.

 • Απενεργοποιήστε ένα πρόσθετο που προκαλεί το κλείδωμα. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα > Πρόσθετα του Excel > Μετάβαση και, στη συνέχεια, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου για το πρόσθετο.

Mac:

 • Εάν είναι δυνατόν, καταργήστε από το αρχείο την κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα Αναθεώρηση. Εάν είναι επισημασμένη η επιλογή Προστασία βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ σε αυτή για να απενεργοποιήσετε την προστασία. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

 • Εάν είναι δυνατόν, καταργήστε την περιορισμένη πρόσβαση. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Περιορισμός δικαιωμάτων > Χωρίς περιορισμούς.

 • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου σε όλους τους πίνακες και τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες στο αρχείο. Επιλέξτε τον πίνακα ή τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε διαδοχικά την καρτέλα Πίνακας > Ανανέωση > Ιδιότητες σύνδεσης. Στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου.

 • Απενεργοποιήστε ένα πρόσθετο που προκαλεί το κλείδωμα. Επιλέξτε Εργαλεία > Πρόσθετα του Excel και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου για το πρόσθετο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×