Τον υπολογισμό του συνόλου εκτελείται στο Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον άθροισμα για να παρακολουθείτε τις τιμές των στοιχείων σε κελιά Προσθήκη προς τα επάνω, κατά την εισαγωγή νέων στοιχείων και τιμές μέσα στο χρόνο. Για να υπολογίσετε το τρέχον άθροισμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Ρύθμιση του φύλλου εργασίας όπως το παρακάτω παράδειγμα.

  Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

  Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

  1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

  2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

   Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

   Επιλέξτε δείγμα δεδομένων

  3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

  5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   A

   B

   C

   D

   E

   Ημερομηνία

   Προϊόν

   Ποσότητα

   Τύπος

   Εκτέλεση αθροίσματος

   2 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   5

   =SUM($C$2:$C2)

   5

   2 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   3

   =SUM($C$2:$C3)

   8

   3 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   9

   =SUM($C$2:$C4)

   17

   3 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   8

   =SUM($C$2:$C5)

   25

   3 - Ιαν

   Ορισμός καρδιάς

   1

   =SUM($C$2:$C6)

   26

   4 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   6

   =SUM($C$2:$C7)

   32

   4 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   4

   =SUM($C$2:$C8)

   36

   5 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   11

   =SUM($C$2:$C9)

   47

   5 - Ιαν

   Φίλτρου

   1

   =SUM($C$2:$C10)

   48

   5 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   5

   =SUM($C$2:$C11)

   53

   5 - Ιαν

   Ορισμός καρδιάς

   2

   =SUM($C$2:$C12)

   55

   Εάν κοιτάξετε στενά των τύπων στη στήλη D, θα δείτε ότι το πρώτο μέρος της περιοχής είναι μια απόλυτη αναφορά (τόσο το στηλών και γραμμών είναι προηγείται του συμβόλου $ ) και ότι το δεύτερο μέρος της περιοχής είναι μεικτή αναφορά (μόνο η στήλη μπροστά από το σύμβολο $ ). Εισαγάγετε τον τύπο με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει ώστε να λειτουργεί ως το τρέχον σύνολο όταν αντιγράφετε σε παρακείμενες σειρές.

 2. Για να διατηρήσετε το τρέχον σύνολο, προσθέστε μια γραμμή για κάθε νέα καταχώρηση και αντιγράφετε τον τύπο από τη στήλη D σε αυτήν τη γραμμή.

  Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο ή να αντιγράψετε τον τύπο σε κάθε γραμμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο στο κελί απλώς D2. Στη συνέχεια, απλώς αντιγράφετε τον τύπο σε άλλες γραμμές που περιέχουν δεδομένα, σύροντας τη λαβή συμπλήρωσης σε κελί D13.

Σημείωση: Το τρέχον σύνολο διαφέρει από το τρέχον υπόλοιπο, στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε το άθροισμα των τιμών μεγέθυνση ή σμίκρυνση (για παράδειγμα, ένα μπλοκ επιταγών) καθώς προστίθενται νέες εγγραφές.

 1. Ρύθμιση του φύλλου εργασίας όπως το παρακάτω παράδειγμα.

  Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

  Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

  1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

  2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

   Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

   Επιλέξτε δείγμα δεδομένων

  3. Πατήστε ΕΝΤΟΛΗ + C .

  4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ + V.

  5. Για εναλλαγή μεταξύ προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής τους τύπους που επιστρέφουν τα αποτελέσματα, πατήστε το πλήκτρο CONTROL +' (βαρεία) ή στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   A

   B

   C

   D

   E

   Ημερομηνία

   Προϊόν

   Ποσότητα

   Τύπος

   Εκτέλεση αθροίσματος

   2 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   5

   =SUM($C$2:$C2)

   5

   2 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   3

   =SUM($C$2:$C3)

   8

   3 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   9

   =SUM($C$2:$C4)

   17

   3 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   8

   =SUM($C$2:$C5)

   25

   3 - Ιαν

   Ορισμός καρδιάς

   1

   =SUM($C$2:$C6)

   26

   4 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   6

   =SUM($C$2:$C7)

   32

   4 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   4

   =SUM($C$2:$C8)

   36

   5 - Ιαν

   Στην παραλία παιχνιδιών

   11

   =SUM($C$2:$C9)

   47

   5 - Ιαν

   Φίλτρου

   1

   =SUM($C$2:$C10)

   48

   5 - Ιαν

   Γυαλιά ηλίου

   5

   =SUM($C$2:$C11)

   53

   5 - Ιαν

   Ορισμός καρδιάς

   2

   =SUM($C$2:$C12)

   55

   Εάν κοιτάξετε στενά των τύπων στη στήλη D, θα δείτε ότι το πρώτο μέρος της περιοχής είναι μια απόλυτη αναφορά (τόσο το στηλών και γραμμών είναι προηγείται του συμβόλου $ ) και ότι το δεύτερο μέρος της περιοχής είναι μεικτή αναφορά (μόνο η στήλη μπροστά από το σύμβολο $ ). Εισαγάγετε τον τύπο με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει ώστε να λειτουργεί ως το τρέχον σύνολο όταν αντιγράφετε σε παρακείμενες σειρές.

 2. Για να διατηρήσετε το τρέχον σύνολο, προσθέστε μια γραμμή για κάθε νέα καταχώρηση και αντιγράφετε τον τύπο από τη στήλη D σε αυτήν τη γραμμή.

  Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο ή να αντιγράψετε τον τύπο σε κάθε γραμμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο στο κελί απλώς D2. Στη συνέχεια, απλώς αντιγράφετε τον τύπο σε άλλες γραμμές που περιέχουν δεδομένα, σύροντας τη λαβή συμπλήρωσης σε κελί D13.

Σημείωση: Το τρέχον σύνολο διαφέρει από το τρέχον υπόλοιπο, στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε το άθροισμα των τιμών μεγέθυνση ή σμίκρυνση (για παράδειγμα, ένα μπλοκ επιταγών) καθώς προστίθενται νέες εγγραφές.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×