Τομείς συνήθεις Ερωτήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συμβάλλοντες: Peter Baumgartner

Σε αυτό το άρθρο περιέχει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους τομείς στο Office 365.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση στην ερώτησή σας, ενημερώστε μας γνωρίζετε αφήνοντας ένα σχόλιο και θα προσθέσουμε την στη λίστα.

Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2017

Τι είναι η προτεραιότητα MX;

Η αλληλογραφία που παραδίδεται στο διακομιστή αλληλογραφίας exchange με το μικρότερο αριθμό προτίμηση (υψηλότερη προτεραιότητα), ώστε η εγγραφή MX που χρησιμοποιείτε για τη δρομολόγηση αλληλογραφίας θα πρέπει να έχετε το μικρότερο αριθμό προτίμηση, συνήθως 0 ή την Υψηλή προτεραιότητα.

 • Όταν δημιουργείτε μια εγγραφή MX, οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας DNS απαιτεί να ορίσετε τον αριθμό προτίμηση.

 • Ορισμένα το πλαίσιο προτιμήσεων, και ορισμένα ετικέτας την προτεραιότητα.

 • Ορισμένες απαιτούν έναν αριθμό και ορισμένα σας ζητήσει να επιλέξετε Χαμηλή, Μεσαίοή Υψηλό.

 • Εάν έχετε μόνο μία εγγραφή MX, οποιαδήποτε τιμή είναι κατάλληλη για προτεραιότητα ή την προτίμησή.

 • Εάν έχετε περισσότερες από μία, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή MX για τη δρομολόγηση αλληλογραφίας είναι η υψηλότερη προτεραιότητα από αυτήν που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ότι είστε ο κάτοχος του τομέα.

Πώς μπορώ να επικυρώσετε εγγραφές SPF για τον τομέα μου;

Είναι σημαντικό να έχουν ή να δημιουργήσετε μόνο μία εγγραφής TXT για SPF. Εάν έχετε ήδη μια εγγραφή SPF, που θα πρέπει να προσαρτήσετε τις νέες τιμές του Office 365, αντί να δημιουργήστε ένα νέο. Αφού έχετε προσθέσει ή να ενημερώσει την εγγραφή SPF για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Office 365, θα πρέπει να ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι η σύνταξη είναι σωστή με ένα από αυτά τα εργαλεία:

Πώς το Office 365 διαχειρίζομαι τις εγγραφές DNS μου;

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη Διαχείριση DNS με το Office 365:

 1. Μπορείτε να αλλάξετε τις εγγραφές διακομιστή ονομάτων (NS) και, στη συνέχεια, Office 365 αναλαμβάνει όλες τις συγκεκριμένης υπηρεσίας εγγραφές, όπως τη ρύθμιση του την εγγραφή MX για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (Συνιστάται)

 2. Προσθέτετε εγγραφές DNS για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες του Office 365 στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS μόνοι σας. (Μόνο για τους ειδικούς)

1: Office 365 δημιουργεί και φιλοξενεί τις εγγραφές DNS

2: διαχειρίζεστε τις εγγραφές DNS εσείς οι ίδιοι

Πλεονεκτήματα

 • Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν θα κάνετε λάθη στις τιμές που καταχωρείτε για τις εγγραφές DNS για τις υπηρεσίες του Office 365.

 • Έχετε μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων και της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας DNS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής που σας επιτρέπει να αλλάξετε τις εγγραφές του διακομιστή ονομάτων σας, ακόμη και αν η υπηρεσία παροχής δεν υποστηρίζει όλους τους απαιτούμενους τύπους εγγραφών.

 • Όταν το Office 365 προσθέτει νέες εγγραφές DNS, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημερώσεις.

Μειονεκτήματα

 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις εγγραφές DNS για τη φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του Office 365.

 • Εάν χρησιμοποιείτε ήδη μια δημόσια τοποθεσία Web με τον τομέα σας για διεύθυνση, όπως www.fourthcoffee.com, πρέπει να ανακατευθύνετε άτομα σε αυτήν τη διεύθυνση από Office 365. Ρύθμιση ανακατεύθυνσης απαιτεί μια στατική διεύθυνση IP, το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιμη εύκολα δημόσιων τοποθεσιών Web.

 • Εάν το τρέχον μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε τις εγγραφές του διακομιστή ονομάτων, πρέπει να αλλάξετε μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή διαχείρισης DNS.

Πλεονεκτήματα

 • Ελέγχετε τις εγγραφές DNS για τις υπηρεσίες του Office 365.

 • Εάν έχετε μια δημόσια τοποθεσία Web με τον τομέα σας για διεύθυνση, όπως www.fourthcoffee.com, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τη χρήση ανακατεύθυνσης για να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να μεταβούν στην τοποθεσία Web σας μετά τη ρύθμιση του τομέα σας στο Office 365.

 • Έχετε την ευελιξία να φιλοξενήσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάπου αλλού, όπως σε ένα διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

Μειονεκτήματα

 • Πρέπει να ρυθμίσετε τις εγγραφές DNS για τις υπηρεσίες του Office 365 μόνοι σας (εκτός αν έχετε έναν τομέα του GoDaddy).

 • Εάν η τρέχουσα υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS δεν υποστηρίζει όλους τους απαιτούμενους τύπους εγγραφών για το Office 365, ορισμένες δυνατότητες του Office 365 δεν θα είναι διαθέσιμες και ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS. Μάθετε σχετικά με τους πιθανούς περιορισμούς υπηρεσίας.

 • Όταν το Office 365 αλλάζει τις απαιτήσεις για τις εγγραφές DNS ή προσθέτει νέες υπηρεσίες, πρέπει να κάνετε ενημερώσεις μόνοι σας στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS.

Τι είναι ένα όνομα τομέα;

Τομέας είναι ένα μοναδικό όνομα που εμφανίζεται μετά το σύμβολο @ στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αφού www. στις διευθύνσεις web. Συνήθως, διαρκεί τη μορφή επωνυμία της εταιρείας σας και ένα τυπικό πρόθεμα Internet, όπως yourbusiness.com ή stateuniversity.edu.

Χρήση ενός προσαρμοσμένου τομέα, όπως "rob@contoso.com" με το Office 365 μπορούν να αξιοπιστία Δόμηση και αναγνώρισης για εμπορικής επωνυμίας σας.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν τομέα στο Office 365 και θα σας θα ρυθμίσει αυτόματαή μπορείτε να αγοράσετε ή να μεταφέρετε ένα κατέχετε ήδη από ένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων.

Μπορώ να μεταφέρω τομέα μου μακριά από το Office 365 σε κάποια άλλη υπηρεσία παροχής;

Ναι - υπάρχουν δύο περιορισμοί πρέπει να γνωρίζετε:

 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε έναν τομέα για να ή από το Office 365, εκτός αν έχετε καταχωρήσει τον τομέα στο Office 365.

 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ένα τομέα στο Office 365 σε άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων μέχρι 60 ημέρες μετά την εγγραφή με το Office 365.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να λάβετε τον κωδικό στο Office 365 και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του άλλες του μητρώου καταχώρησης ονομάτων για να ρυθμίσετε τη μεταφορά το όνομα τομέα σας σε αυτό το μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων.

 1. Μόλις συνδεθείτε Κέντρο διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε Domains .

 2. Επιλέξτε τον τομέα του Office 365 που θέλετε να μεταφέρετε σε ένα άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων και επιλέξτε ρυθμίσεις του τομέα σας.

 3. Στην περιοχή Ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε Ενεργοποίηση μεταφορά τομέα.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα για να προετοιμαστείτε για τη μεταφορά του τομέα σας.

 5. Αφού λάβετε τον κωδικό, μεταβείτε στην τοποθεσία web του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων όπου θέλετε να διαχειρίζεστε το όνομα τομέα σας στο εξής και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μεταφορά ενός τομέα (αναζητήστε βοήθεια στην τοποθεσία web του μητρώου).

 6. Εάν θέλετε να δείτε τον κωδικό ξανά, στη σελίδα ρυθμίσεις τομέα στο Office 365, επιλέξτε Προβολή κώδικα εξουσιοδότησης για μεταφορά τομέα.

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, θα ανανεώσετε τον τομέα σας με το νέο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα και θα διαχειρίζεστε τους διακομιστές ονομάτων του τομέα σας εκεί.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον τρόπο διαχείρισης των μου εγγραφών DNS στο Office 365;

Αλλαγή της διαχείρισης DNS σε μια υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS εκτός του Office 365

 1. Αλλαγή των διακομιστών ονομάτων σας

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων για τον τομέα σας.

  2. Στην τοποθεσία Web του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων εντοπίστε την περιοχή όπου ενημερώνετε τις εγγραφές των διακομιστών ονομάτων και ενημερώστε τους διακομιστές ονομάτων ώστε να οδηγούν στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS του τομέα σας. (Η υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS είναι συχνά το μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων.)

 2. Ακολουθήστε μια σύνδεση για να μεταβείτε στον Οδηγό ρύθμισης τομέων

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 και μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης

  2. Μεταβείτε στη σελίδα τομείς

  3. Επιλέξτε τον τομέα που πραγματοποιείτε μετάβαση και, επιλέξτε Διαχείριση DNS.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή για να διαχειριστείτε τις εγγραφές DNS του τομέα σας

  1. Στον Οδηγό ρύθμισης τομέων, στη σελίδα Ρύθμιση online υπηρεσιών , επιλέξτε θα διαχειρίζομαι εγώ τις δικές μου εγγραφές DNSκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Προσθέστε τις εγγραφές DNS που προτείνεται από τον οδηγό στη σελίδα Ρυθμίσεις Update DNS στην τοποθεσία Web σας μητρώα καταχώρησης ονομάτων.

  3. Αφού έχετε προσθέσει τις εγγραφές, επιστρέψτε στο Office 365 και κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.

Αλλαγή της διαχείρισης DNS στο Office 365

 1. Ακολουθήστε μια σύνδεση για να μεταβείτε στον Οδηγό ρύθμισης τομέων

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 και μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης

  2. Μεταβείτε στη σελίδα τομείς

  3. Επιλέξτε τον τομέα που πραγματοποιείτε μετάβαση και, επιλέξτε Διαχείριση DNS.

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή για να διαχειριστείτε τις εγγραφές DNS του τομέα σας

  1. Στον Οδηγό ρύθμισης τομέων, στη σελίδα Ρύθμιση online υπηρεσιών , επιλέξτε Sκαι των μου ηλεκτρονικών υπηρεσιών για μένα. (Συνιστάται), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Εάν δεν έχετε επαληθεύσει ακόμα τον τομέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε πρώτα αυτήν την ενέργεια.

  3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις Update DNS , θα σας λίστα με τους διακομιστές ονομάτων για το Office 365. Μεταβείτε στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων για τον τομέα σας και να ενημερώσουν τους διακομιστές ονομάτων στους διακομιστές ονομάτων του Office 365.

  4. Αφού έχετε ενημερώσει τους διακομιστές ονομάτων, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στον οδηγό στο Office 365, κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.

Τι συμβαίνει εάν μου DNS στην υπηρεσία παροχής δεν υποστηρίζει ορισμένων τύπων εγγραφών;

Εάν διαχειρίζεστε τις δικές σας εγγραφές DNS και υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS δεν υποστηρίζει όλες τις εγγραφές DNS που χρειάζεται το Office 365, ορισμένες δυνατότητες του Office 365 δεν λειτουργούν. Συνιστάται να μεταφέρετε τον τομέα σας σε ένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων που υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες εγγραφές DNS.

Υπηρεσίες παροχής που υποστηρίζουν όλες τις απαιτούμενες εγγραφές DNS:

 • Dynadot

 • eNomCentral

 • Europe Registry

 • GoDaddy

 • Τοποθετήστε το δείκτη

 • MyHosting.com

 • Name.com

 • Σχεδόν δωρεάν ομιλίας

 • Nettica

 • Network Information Center (NIC)

 • Network Solutions

 • Register.com

Δεν υποστηρίζονται εγγραφές SRV εάν, το οι παρακάτω δυνατότητες του Office 365 δεν είναι διαθέσιμες:

 • Skype για επιχειρήσεις Online ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και ενοποίηση παρουσίας με το Outlook Web App

 • Εξωτερική επικοινωνία (Ομοσπονδία) με το Skype για επιχειρήσεις Online χρήστες σε άλλες εταιρείες.

 • Δημόσια σύνδεση στο Internet (PIC) με το Skype για επιχειρήσεις Online χρήστες συνδέονται με ένα λογαριασμό Microsoft (γνωστό παλαιότερα ως Windows Live ID).

Εάν δεν υποστηρίζονται πολλαπλές εγγραφές CNAME, θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ τις παρακάτω δυνατότητες για το Skype για επιχειρήσεις Online:

 • Προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπολογιστή και κινητού μπορούν να χρησιμοποιούν τον αυτόματο εντοπισμό για να εντοπίζουν αυτόματα την υπηρεσία Exchange Online, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να συνδέονται χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν όνομα διακομιστή.

 • Skype για επιχειρήσεις Online προγράμματα-πελάτες υπολογιστή μπορούν να χρησιμοποιούν τον αυτόματο εντοπισμό για να εντοπίζουν αυτόματα το Skype για επιχειρήσεις Online υπηρεσία, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να συνδέονται χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν όνομα διακομιστή.

 • Skype για επιχειρήσεις Online κινητές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούν τον αυτόματο εντοπισμό για να εντοπίζουν αυτόματα το Skype για επιχειρήσεις Online υπηρεσία, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να συνδέονται χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν όνομα διακομιστή.

Δεν υποστηρίζονται εγγραφές εάν SPF/TXT, άλλα άτομα ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τομέα σας για να στείλετε ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή άλλο κακόβουλο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εγγραφές SPF λειτουργούν εντοπίζοντας τους διακομιστές που είναι εξουσιοδοτημένοι να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον τομέα σας.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον προεπιλεγμένο τομέα στο Office 365;

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα προσαρμοσμένο τομέα που έχετε προσθέσει στο Office 365 να μπορέσετε να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο τομέα.

 1. Είσοδος στο Office 365

 2. Ανοίξτε τη σελίδα τομέων

 3. Στη σελίδα τομείς , επιλέξτε τον τομέα που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή για νέες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της αρχικής σας . onmicrosoft.com τομέα.

Μπορώ να προσθέσω προσαρμοσμένους δευτερεύοντες τομείς ή πολλούς τομείς στο Office 365;

Ναι! Για να προσθέσετε δευτερεύοντες τομείς που πρέπει να διαχειριστείτε τις δικές σας ρυθμίσεις DNS στην τοποθεσία Web του μητρώου καταχώρησης τομέων. Εάν επιτρέποντας στα Microsoft διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις DNS σας με τις εγγραφές NS, δεν μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντες τομείς.

Συνήθως, μπορείτε να προσθέσετε έως 900 τομείς στη συνδρομή σας στο Office 365.

Για παράδειγμα, μπορεί να προσθέσετε την contoso.com τομείς και contosomarketing.com και, στη συνέχεια, προσθέστε το δευτερεύοντες τομείς www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com και ούτω καθεξής.

Όταν προσθέτετε πολλούς τομείς στο Office 365, μπορείτε να φιλοξενήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε οποιονδήποτε από τους τομείς που έχετε προσθέσει. Όταν αλλάζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Office 365, ενημερώνοντας μια εγγραφή MX, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε αυτόν τον τομέα θα αρχίσει να παραδίδεται στο Office 365.

Γιατί έχω έναν τομέα "onmicrosoft.com";

Το Office 365 δημιουργεί έναν τομέα για εσάς, όπως το contoso.onmicrosoft.com, κατά την εγγραφή με την υπηρεσία. Το Αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείτε Όταν εγγράφεστε περιλαμβάνει τον τομέα, όπως alan@contoso.onmicrosoft.com.

Εάν θέλετε να έχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας μοιάζει με alan@contoso.com: αγορά τομέα ή απλώς ακολουθήστε τα βήματα στο θέμα Προσθήκη χρηστών και τομέα στο Office 365 , εάν διαθέτετε ήδη.

 • Δεν μπορείτε να μετονομάσετε του τομέα onmicrosoft μετά την εγγραφή. Για παράδειγμα, εάν ο αρχικός τομέας που επιλέξατε ήταν fourthcoffee.onmicrosoft.com, δεν μπορείτε να αλλάξετε να είναι fabrikam.onmicrosoft.com. Για να χρησιμοποιήσετε έναν τομέα διαφορετικό onmicrosoft.com, θα πρέπει να ξεκινήσετε μια νέα συνδρομή με το Office 365.

 • Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας ομάδας. Τοποθεσία της ομάδας σας διεύθυνση URL είναι με βάση το όνομα τομέα σας onmicrosoft.com και λόγω τον τρόπο του SharePoint Online αρχιτεκτονική λειτουργεί, Δυστυχώς δεν μπορείτε να μετονομάσετε την τοποθεσία ομάδας.

 • Δεν μπορείτε να καταργήσετε τον τομέα σας onmicrosoft. Office 365 πρέπει να διατηρήσετε την γύρω από επειδή χρησιμοποιείται στο παρασκήνιο για τη συνδρομή σας. Αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον τομέα στον εαυτό σας αφού προσθέσετε έναν προσαρμοσμένο τομέα.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον αρχικό τομέα onmicrosoft.com ακόμα και μετά την προσθήκη του τομέα σας. Εξακολουθεί να λειτουργεί για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες, ώστε να είναι την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×