Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου για να προσθέσετε μορφοποιημένο κείμενο, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και εικόνες σε μια κλασική σελίδα Τμημάτων Web. Αυτό το τμήμα web δεν είναι διαθέσιμη για σύγχρονη σελίδες.

Σημαντικό: 

 • Το τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου προορίζεται για την προσθήκη περιεχομένου HTML σε μια κλασική σελίδα Τμημάτων Web, που μπορεί να περιλαμβάνει υπερ-συνδέσεις. Ωστόσο, αυτό το τμήμα Web δεν έχει σχεδιαστεί για να συνδεθείτε με μια τοποθεσία Web. Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα τμήμα Web σε μια τοποθεσία Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προβολής σελίδας.

 • Το Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου δεν δέχεται το στοιχείο HTML FORM. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε ένα Τμήμα Web που χρησιμοποιεί το στοιχείο FORM, σκεφθείτε τη χρήση του Τμήματος Web προγράμματος προβολής σελίδας ή του Τμήματος Web φόρμας.

 • Τοποθεσίες δημοσίευσης και τμήματα web συσχετισμένη εκτός από το τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα πολλών γλωσσών χρήστη περιβάλλοντος εργασίας (MUI) με το περιεχόμενο του SharePoint. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα παραλλαγές, το οποίο θα σας ανακατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία παραλλαγής κατάλληλο, με βάση τη ρύθμιση γλώσσας του προγράμματος περιήγησης web. Εάν παραλλαγές που χρησιμοποιείται στην τοποθεσία που περιέχει ένα τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, μην ενεργοποιείτε τη δυνατότητα MUI στην τοποθεσία επίσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας τοποθεσίας Web πολλαπλών γλωσσών.

 • Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα MUI σε μια τοποθεσία όπου υπάρχει ένα τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, οποιοδήποτε υπάρχον περιεχόμενο θα αντιγραφούν, αποθηκεύονται, και εμφανίζονται ξεχωριστά ανά γλώσσας είναι ενεργοποιημένη. Επεξεργασία του περιεχομένου στο περιβάλλον της μία γλώσσα δεν θα επηρεάσει το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε μια άλλη γλώσσα περιβάλλοντος στο τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Προσθήκη περιεχομένου στο Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Συνδυασμός επεξεργασμένου και συνδεδεμένου περιεχομένου

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου για να προσθέσετε:

 • Μια εισαγωγική, μορφοποιημένη παράγραφο σε σελίδα.

 • Έναν πίνακα οδηγιών για την εξήγηση ενός γραφήματος στη σελίδα σας, των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο γράφημα και του τρόπου δημιουργίας του γραφήματος.

 • Ένα σύνολο υπερ-συνδέσεων με περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιεχομένου στο Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στο Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου:

 • Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για να πληκτρολογήσετε μορφοποιημένο περιεχόμενο αυτόματα χωρίς προηγούμενη γνώση σύνταξης HTML. Κάντε κλικ στα κουμπιά στη Βασική γραμμή εργαλείων και τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση στο επάνω μέρος του παραθύρου, για να εισαγάγετε και να μορφοποιήσετε το περιεχόμενο. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια στη Βασική γραμμή εργαλείων για να εμφανιστεί μια σύνοψη των εργασιών που μπορείτε να εκτελέσετε και τα αντίστοιχα κουμπιά.

 • Πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης για να εισαγάγετε ή για να τροποποιήσετε πηγαίο κώδικα HTML. Το πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου και προορίζεται για χρήστες που γνωρίζουν τη σύνταξη HTML.

 • Σύνδεση περιεχομένου    Αντί για την επεξεργασία περιεχομένου, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση σε υπάρχον περιεχόμενο εισάγοντας μια υπερ-σύνδεση σε αρχείο κειμένου που περιέχει πηγαίο κώδικα HTML. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:

  • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

  • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε μια διεύθυνση URL στο Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου ως σχετική σύνδεση, η σύνδεση μετατρέπεται σε μια απόλυτη διεύθυνση URL κατά την αποθήκευση της καταχώρησης. Αυτή η αυτόματη μετατροπή ίσως αποτελέσει ζήτημα σε περίπτωση ανάπτυξης περιεχομένου από ένα ενδιάμεσο περιβάλλον στην παραγωγή, όπου οι απόλυτες διευθύνσεις URL αναφέρονται στο όνομα του αρχικού διακομιστή. Για την απεύθυνση αυτού του ζητήματος αυτόματης μετατροπής, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε το Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου στο διακομιστή παραγωγής και να ενημερώσετε τις διευθύνσεις URL με μη αυτόματο τρόπο.

Σημαντικό: Εάν η ιδιότητα Σύνδεση περιεχομένου συνδέεται με ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται έξω από την τοποθεσία και η τοποθεσία δεν έχει ενεργοποιημένη την πρόσβαση ανώνυμου χρήστη, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Συνδυασμός επεξεργασμένου και συνδεδεμένου περιεχομένου

Μπορείτε να συνδυάσετε επεξεργασμένο και συνδεδεμένο περιεχόμενο για την παροχή κύριων και δευτερευουσών πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορείτε να παράσχετε ένα μήνυμα σφάλματος ως δευτερεύουσα πληροφορία στο επεξεργασμένο περιεχόμενο, σε περίπτωση που το συνδεδεμένο περιεχόμενο ή οι κύριες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες. Όταν συνδυάζετε επεξεργασμένο και συνδεδεμένο περιεχόμενο, το συνδεδεμένο περιεχόμενο χρησιμοποιείται πάντα πρώτο. Εάν το συνδεδεμένο περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται το επεξεργασμένο περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου παρατίθενται πιο κάτω.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε προσωπική προβολή.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μορφοποιημένου κειμένου, πινάκων, υπερσυνδέσεων και εικόνων. Δεν απαιτούνται γνώσεις σύνταξης HTML.

Πρόγραμμα επεξεργασίας προέλευσης

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πηγαίου κώδικα HTML σε πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου. Απαιτούνται γνώσεις σύνταξης HTML.

Σύνδεση περιεχομένου

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας υπερ-σύνδεσης σε αρχείο κειμένου που περιέχει πηγαίο κώδικα HTML. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:

 • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

 • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

Σημαντικό: Εάν η ιδιότητα Σύνδεση περιεχομένου συνδέεται με ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται έξω από την τοποθεσία και η τοποθεσία δεν έχει ενεργοποιημένη την πρόσβαση ανώνυμου χρήστη, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους.

Σημείωση: Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web ίσως έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες ή ίσως έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν παρατίθενται σε λίστα στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και Για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων που εμφανίζονται στη συνέχεια.

 • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν ολόκληρο το Τμήμα Web θα εμφανίζεται στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της Σελίδας Τμημάτων Web στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες στη Σελίδα Τμημάτων Web δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων στις ακόλουθες συλλογές Τμημάτων Web: "Τοποθεσία", "Εικονικός διακομιστής" και "Σελίδα Τμημάτων Web".

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 • Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

 • Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτή την ιδιότητα, τα προεπιλεγμένα Windows SharePoint Services 3.0Θέματα βοήθειας ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί στη γραμμή τίτλου Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×