Τμήμα Web προβολής σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, ένα αρχείο ή έναν φάκελο σε σελίδα Τμημάτων Web. Εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση, μια διαδρομή αρχείου ή ένα όνομα φακέλου για να συνδέσετε τα δεδομένα.

Σημειώσεις: 

 • Το Τμήμα Web προβολής σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει το στοιχείο HTML IFRAME.

 • Για την εμφάνιση ενός αρχείου ή φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προβολής σελίδας

Τρόπος εμφάνισης μιας ιστοσελίδας από το Τμήμα Web προβολής σελίδας μέσα σε σελίδα Τμημάτων Web

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προβολής σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε:

 • Μια αγαπημένη προέλευση ειδήσεων Internet σε μια εξειδικευμένη ενότητα σύνοψης ειδήσεων μιας σελίδας Τμημάτων Web.

 • Μια λίστα αρχείων ενεργής ομάδας εργασίας σε έναν διακομιστή δικτύου, την οποία θέλετε να προβάλετε σε τακτική βάση.

 • Ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείται συχνά.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος εμφάνισης μιας ιστοσελίδας από το Τμήμα Web προβολής σελίδας μέσα σε σελίδα Τμημάτων Web

Το συνδεδεμένο περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας απομονώνεται από άλλο περιεχόμενο στη σελίδα Τμημάτων Web, μέσω της χρήσης του στοιχείου HTML IFRAME. Αυτό το στοιχείο διασφαλίζει ότι τυχόν στοιχεία HTML που εμφανίζονται ως περιεχόμενο στο Τμήμα Web προβολής σελίδας δεν έρχονται σε διένεξη με άλλα στοιχεία HTML στη σελίδα Τμημάτων Web. Για παράδειγμα, η σελίδα Τμημάτων Web ενδέχεται να περιέχει ήδη ένα στοιχείο HTML FORM και η σελίδα δεν θα εμφανιζόταν σωστά, αν το συνδεδεμένο περιεχόμενο είχε επίσης ένα στοιχείο HTML FORM, το οποίο δεν βρισκόταν μέσα στο στοιχείο HTML IFRAME.

Το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει το περιεχόμενο με ασύγχρονο τρόπο σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε άλλα Τμήματα Web στη σελίδα, εάν η σύνδεση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιστρέψει το περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας παρατίθενται παρακάτω.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε προσωπική προβολή.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Ομάδα Ιστοσελίδα, Φάκελος ή Αρχείο

Καθορίζει τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Ιστοσελίδα     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα ως περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας. Αυτή η επιλογή εισάγει αυτόματα το πρόθεμα του Πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (http://) στο πλαίσιο κειμένου Σύνδεση και αποκρύπτει το κουμπί Αναζήτηση, εάν είναι ορατό. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

 • Φάκελος     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να εμφανίσετε μια λίστα αρχείων σε έναν φάκελο. Αυτή η επιλογή αποκρύπτει το κουμπί Αναζήτηση, εάν είναι ορατό.

 • Αρχείο     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Η επιλογή αυτή εμφανίζει επίσης το κουμπί Αναζήτηση κάτω από το πλαίσιο κειμένου Σύνδεση. Το αρχείο ανοίγει είτε σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης είτε μέσα στο Τμήμα Web, εάν η εφαρμογή που ανοίγει το αρχείο υποστηρίζει την ενσωματωμένη ενεργοποίηση του αρχείου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεση

Καθορίζει μια υπερ-σύνδεση, φάκελο ή αρχείο για σύνδεση στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας:

 • Εάν επιλέξετε Ιστοσελίδα παραπάνω, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:

  • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

  • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

 • Εάν επιλέξετε Φάκελος παραπάνω, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τοπικό φάκελο ή φάκελο δικτύου. Για την εμφάνιση φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

 • Εάν επιλέξετε Αρχείο παραπάνω, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου. Για την εμφάνιση αρχείου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους.

Σημείωση: Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web ίσως έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες ή ίσως έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν παρατίθενται σε λίστα στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και Για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων που εμφανίζονται στη συνέχεια.

 • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν ολόκληρο το Τμήμα Web θα εμφανίζεται στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της Σελίδας Τμημάτων Web στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες στη Σελίδα Τμημάτων Web δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων στις ακόλουθες συλλογές Τμημάτων Web: "Τοποθεσία", "Εικονικός διακομιστής" και "Σελίδα Τμημάτων Web".

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 • Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

 • Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτή την ιδιότητα, τα προεπιλεγμένα Windows SharePoint Services 3.0Θέματα βοήθειας ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί στη γραμμή τίτλου Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×