Τμήμα Web προβολής λίστας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δεν υπάρχει περιεχόμενο web προβολής λίστας που ονομάζεται τμήμα στο SharePoint κλασική. Εάν αναζητάτε το τμήμα web προβολής λίστας για τις σελίδες με την πιο πρόσφατη έκδοση του SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα χρήση του τμήματος web λίστας.

Στην κλασική SharePoint, όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία από ένα πρότυπο τοποθεσίας, τμήματα Web προστίθενται αυτόματα στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μια τοποθεσία ομάδας περιλαμβάνει ανακοινώσεις, ημερολόγιο και συνδέσεις Τμημάτων Web. Αυτά τα τμήματα Web έχουν παρουσίες του Τμήματος Web προβολής λίστας που χρησιμοποιούν ένα προδιαμορφωμένο πρότυπο λίστας για την εμφάνιση δεδομένων λίστας.

Με τον ίδιο τρόπο, κατά τη δημιουργία μιας λίστας ή βιβλιοθήκης στην τοποθεσία σας, δημιουργείται αυτόματα ένα Τμήμα Web προβολής λίστας με το ίδιο όνομα που έχει η λίστα ή η βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια λίστα που ονομάζεται "Συμβάσεις", ένα Τμήμα Web προβολής λίστας που ονομάζεται "Συμβάσεις" θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή "Όνομα τοποθεσίας". Το Τμήμα Web εμφανίζει αυτόματα τα δεδομένα που περιέχονται στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη που δημιουργήσατε.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προβολής λίστας

Προσαρμογή της προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε ένα Τμήμα Web

Σύνδεση ενός Τμήματος Web προβολής λίστας σε άλλο Τμήμα Web

Υποστηριζόμενοι τύποι λίστας με δυνατότητα σύνδεσης

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών λίστας με δυνατότητα σύνδεσης

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής λίστας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προβολής λίστας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας για εμφάνιση και επεξεργασία δεδομένων λίστας ή βιβλιοθήκης στην τοποθεσία σας και για σύνδεση σε άλλα Τμήματα Web, συμπεριλαμβανομένων άλλων Τμημάτων Web προβολής λίστας. Οι λίστες είναι πληροφορίες που μοιράζεστε με μέλη ομάδων και συχνά εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Οι προβολές λίστας εμφανίζουν αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους για διάφορους σκοπούς, όπως είναι το φιλτράρισμα, η ταξινόμηση ή η επιλογή συγκεκριμένων στηλών.

Μπορείτε να εμφανίζετε τις περισσότερες λίστες και τα Τμήματα Web προβολής λίστας σε μία από τις δύο προβολές πίνακα: τυπική προβολή, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, και προβολή φύλλου δεδομένων. Η προβολή φύλλου δεδομένων απαιτεί ένα πρόγραμμα ή στοιχείο ελέγχου συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office Access 2007 και υποστήριξη στοιχείο ελέγχου ActiveX.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας για να κάνετε τα παρακάτω:

 • Εμφάνιση δεδομένων λίστας σε μια σελίδα Τμημάτων Web σε μορφή πίνακα για τη γρήγορη ταξινόμηση, φιλτράρισμα, απομόνωση και ενημέρωση των δεδομένων.

 • Εμφάνιση σε Τμήμα Web προβολής λίστας των εγγράφων που είναι έτοιμα για αναθεώρηση ομάδας ή των εγγράφων που χρησιμοποιεί συχνά η ομάδα σας.

 • Παρακολούθηση δεδομένων έργου σε Τμήμα Web προβολής λίστας και φιλτράρισμα ή ταξινόμηση των δεδομένων με μια στήλη που περιέχει το όνομα ενός ατόμου ή την ανάθεση εργασίας από μια αντίστοιχη στήλη σε ένα συνδεδεμένο Τμήμα Web προβολής λίστας επαφών.

 • Από ένα Τμήμα Web προβολής λίστας βασικών πληροφοριών υπαλλήλων, το οποίο περιέχει το όνομα και τον αριθμό αναγνωστικού ενός υπαλλήλου, αναζήτηση λεπτομερών πληροφοριών υπαλλήλων, όπως επιλογές επιδομάτων, οικογενειακή κατάσταση και ιατρική περίθαλψη, σε ένα συνδεδεμένο Τμήμα Web προβολής λίστας λεπτομερειών υπαλλήλων.

 • Εξέταση μιας πλήρους παραγγελίας πελάτη σε δύο συνδεδεμένα Τμήματα Web προβολής λίστας: ένα Τμήμα Web προβολής λίστας παραγγελιών που περιέχει τις πληροφορίες παραγγελίας και ένα Τμήμα Web προβολής λίστας λεπτομερειών παραγγελίας που περιέχει όλα τα στοιχεία γραμμής για τη συγκεκριμένη εντολή.

 • Οπτική ενίσχυση των βασικών πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο σε Τμήμα Web προβολής λίστας επαφών, εμφανίζοντας μια εικόνα αυτού του ατόμου σε ένα συνδεδεμένο Τμήμα Web εικόνας ή ένα χάρτη της διεύθυνσης εργασίας αυτού του ατόμου σε ένα συνδεδεμένο προσαρμοσμένο Τμήμα Web χάρτη.

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή διάφορων τύπων Τμημάτων Web στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή της προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε ένα Τμήμα Web

Αφού προσθέσετε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας σε μια σελίδα Τμήματος Web, μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή ώστε να εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στη σελίδα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τρέχουσα προβολή από τη σελίδα Τμήματος Web.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές μια λίστας ή βιβλιοθήκης τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζονται διαφορετικά σύνολα πληροφοριών σε διαφορετικές εμφανίσεις του τμήματος Web για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές μιας λίστας ή βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το μενού Προβολή Μενού Προβολή στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών μιας λίστας ή βιβλιοθήκης στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στο μενού τμήματος Web Μενού Τμήματος Web του τμήματος Web που θέλετε να προσαρμόσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της τρέχουσας προβολής.

 4. Στην ενότητα Στήλες, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου. Δίπλα στο όνομα στήλης, εισαγάγετε τον αριθμό για τη σειρά της στήλης στην προβολή.

 5. Στην ενότητα Ταξινόμηση, επιλέξτε εάν και πώς θέλετε να ταξινομούνται οι πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο στήλες για την ταξινόμηση, π.χ., στην πρώτη κατά συντάκτη και, στη συνέχεια, κατά όνομα αρχείου για κάθε συντάκτη.

 6. Στην ενότητα Φίλτρο, επιλέξτε εάν και πώς θέλετε να φιλτράρονται οι πληροφορίες. Μια φιλτραρισμένη προβολή εμφανίζει μικρότερη συλλογή, όπως στοιχεία που δημιουργήθηκαν από ένα συγκεκριμένο τμήμα ή με την κατάσταση "Εγκρίθηκε".

 7. Στην ενότητα Ομαδοποίηση κατά, μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία με την ίδια τιμή στη δική τους ενότητα, όπως μια επεκτάσιμη ενότητα για έγγραφα από συγκεκριμένο συντάκτη.

 8. Στην ενότητα Σύνολα, μπορείτε να καταμετρήσετε τον αριθμό των στοιχείων μιας στήλης, όπως τον συνολικό αριθμό θεμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να συνοψίσετε ή να φιλτράρετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως μέσους όρους.

 9. Στην ενότητα Στυλ, επιλέξτε το στυλ που θέλετε για την προβολή, όπως μια λίστα με σκίαση, στην οποία κάθε δεύτερη γραμμή είναι σκιασμένη.

 10. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας έχει φακέλους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή που δεν συμπεριλαμβάνει φακέλους. Μερικές φορές αυτό ονομάζεται επίπεδη προβολή. Για να προβάλετε όλα τα στοιχεία της λίστας στο ίδιο επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους.

 11. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη είναι μεγάλη, μπορείτε να περιορίσετε πόσα αρχεία μπορούν να προβληθούν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη ή πόσα αρχεία μπορούν να προβληθούν στην ίδια σελίδα. Στην ενότητα Όριο στοιχείων, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 12. Εάν σκοπεύετε να προβάλετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σε μια κινητή συσκευή, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε στην ενότητα Κινητό.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση ενός Τμήματος Web προβολής λίστας σε άλλο Τμήμα Web

Μπορείτε να εμφανίζετε τις περισσότερες λίστες και τα Τμήματα Web προβολής λίστας σε μία από τις δύο προβολές πίνακα: τυπική προβολή, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, και προβολή φύλλου δεδομένων. Η προβολή φύλλου δεδομένων απαιτεί ένα πρόγραμμα ή στοιχείο ελέγχου συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Office Access 2007 και υποστήριξη του στοιχείου ελέγχου ActiveX.

Χρησιμοποιώντας την τυπική προβολή ή την προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας σε άλλο Τμήμα Web, να παρέχετε δεδομένα σε αυτό και να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στο άλλο Τμήμα Web, συμπεριλαμβανομένου κι άλλου Τμήματος Web προβολής λίστας.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Τμήμα Web Μενού Τμήματος Web και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Συνδέσεις.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Παροχή γραμμής σε ή Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web προς το οποίο θέλετε να κάνετε σύνδεση.

Περιγραφή εντολών στο δευτερεύον μενού Συνδέσεις

Εντολή στο δευτερεύον μενού

Περιγραφή

Παροχή γραμμής σε

Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web μεταβιβάζοντας μια επιλεγμένη γραμμή δεδομένων στο άλλο Τμήμα Web. Ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκε το άλλο Τμήμα Web και το πώς λαμβάνει τα δεδομένα, το άλλο Τμήμα Web ενδέχεται να εμφανίσει τα δεδομένα γραμμής ή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα γραμμής ως τιμή φίλτρου ή παραμέτρου.

Σε τυπική προβολή, προστίθεται αυτόματα μια στήλη Επιλογή στοιχείου η οποία περιέχει κουμπιά επιλογής όταν συνδέετε το Τμήμα Web προβολής λίστας, ώστε να μπορείτε να υποδείξετε ποια γραμμή θα μεταβιβαστεί στο άλλο Τμήμα Web. Σε τυπική προβολή, μπορείτε να επιλέγετε μόνο μία γραμμή κάθε φορά. Ορισμένες στήλες, όπως η στήλη Επεξεργασία, δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε μια σύνδεση Τμήματος Web.

Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε πολλές γραμμές, αλλά μόνο μία γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web. Εάν έχετε επιλέξει πολλές γραμμές, η γραμμή που περιέχει το ενεργό κελί μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web και όλες οι άλλες γραμμές παραβλέπονται. Δεν μπορείτε να παρέχετε δεδομένα στη Γραμμή αθροίσματος ή στη Δημιουργία γραμμής στο άλλο Τμήμα Web.

Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

Παροχή δεδομένων σε

Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που λειτουργεί με δεδομένα λίστας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Τμήμα Web προβολής λίστας αποτελεί την προέλευση δεδομένων για το άλλο Τμήμα Web.

Σε τυπική προβολή και προβολή φύλλου δεδομένων, μόνο τα δεδομένα στην προβολή παρέχονται στο άλλο Τμήμα Web.

Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από

Στην τυπική προβολή και στην προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που μπορεί να του παρέχει τις εξής πληροφορίες:

 • Ένα ή περισσότερα ονόματα στηλών και ζεύγη τιμών δεδομένων που φιλτράρουν δεδομένα στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

 • Μια στήλη δεδομένων για ταξινόμηση δεδομένων είτε με αύξουσα είτε με φθίνουσα σειρά στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μόνο άλλο ένα Τμήμα Web μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

Όλα τα Τμήματα Web προβολής λίστας στην τοποθεσία σας είναι συνήθως διαθέσιμα στη συλλογή Όνομα τοποθεσίας. Κατά την πρώτη προσθήκη ενός Τμήματος Web προβολής λίστας από μια συλλογή Τμημάτων Web στη σελίδα Τμημάτων Web, η σελίδα Τμημάτων Web εμφανίζει την προεπιλεγμένη προβολή λίστας στο Τμήμα Web. Για να εμφανίσετε τα δεδομένα που θέλετε στο Τμήμα Web προβολής λίστας, καθώς και στο άλλο συνδεδεμένο Τμήμα Web, ενδέχεται να χρειάζεται να επεξεργαστείτε την προβολή της λίστας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε δεδομένα με διαφορετικό τρόπο ή να εμφανίσετε διαφορετικές στήλες.

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή λίστας από την ενότητα προσαρμοσμένων ιδιοτήτων Προβολές λίστας του παραθύρου εργαλείων με έναν από δύο τρόπους:

 • Επιλογή μιας διαφορετικής προβολής από την ιδιότητα Επιλεγμένη προβολή.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της τρέχουσας προβολής για να επεξεργαστείτε την τρέχουσα προβολή.

Όποτε επιλέγετε ή επεξεργάζεστε μια προβολή λίστας, δημιουργείται ένα αντίγραφο της σχεδίασης λίστας από την αρχική σχεδίαση λίστας τοποθεσιών και αποθηκεύεται μαζί με το Τμήμα Web προβολής λίστας. Ωστόσο, τα δεδομένα της λίστας παραμένουν ίδια.

Να είστε προσεκτικοί κατά την εναλλαγή σε μια διαφορετική προβολή από την τρέχουσα προβολή. Ενδέχεται να διαγράψετε αλλαγές που έχετε κάνει στην τρέχουσα προβολή και να απενεργοποιήσετε συνδέσεις Τμημάτων Web οι οποίες εξαρτώνται από στήλες στην τρέχουσα προβολή. Κατά την εναλλαγή προβολών, σας ζητείται επιβεβαίωση.

Αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενοι τύποι λίστας με δυνατότητα σύνδεσης

Αν και μπορείτε να εμφανίζετε όλους τους τύπους λίστας σε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας, υποστηρίζονται μόνο συγκεκριμένοι τύποι λίστας κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης Τμήματος Web. Γενικά, υποστηρίζονται οι τύποι λίστας που εμφανίζουν δεδομένα σε μορφή πίνακα, όπως "Επαφές". Οι λίστες που δεν εμφανίζουν δεδομένα σε μορφή πίνακα, όπως είναι η προβολή φακέλων, δεν υποστηρίζονται. Οι υποστηριζόμενοι και μη υποστηριζόμενοι τύποι λίστας παρατίθενται πιο κάτω.

Υποστηριζόμενοι τύποι λίστας

Μη υποστηριζόμενοι τύποι λίστας

 • Ανακοινώσεις

 • Επαφές

 • Συμβάντα

 • Θέματα

 • Συνδέσεις

 • Εργασίες

 • Προσαρμοσμένες λίστες

 • Λίστες που περιέχουν δεδομένα που έχουν εισαχθεί από υπολογιστικό φύλλο

 • Βιβλιοθήκες εγγράφων

 • Βιβλιοθήκες φορμών

 • Προβολή ημερολογίου ή λίστα συμβάντων

 • Πίνακες συζητήσεων

 • Έρευνες

 • Βιβλιοθήκες εικόνων

 • Κατάλογοι προτύπων τοποθεσίας και λίστας

 • Συλλογές Τμημάτων Web

 • Προελεύσεις δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών λίστας με δυνατότητα σύνδεσης

Αν και μπορείτε να εμφανίζετε όλους τους τύπους στηλών λίστας σε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας, υποστηρίζονται μόνο συγκεκριμένοι τύποι στηλών λίστας κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης Τμήματος Web. Οι υποστηριζόμενοι και μη υποστηριζόμενοι τύποι στηλών λίστας παρατίθενται πιο κάτω.

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών λίστας

Μη υποστηριζόμενοι τύποι στηλών λίστας

 • Μονή γραμμή κειμένου

 • Επιλογή

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Ημερομηνία και ώρα

 • Υπερ-σύνδεση ή εικόνα (για αντίστοιχες στήλες)

 • Αναζήτηση

 • Ναι/Όχι

 • Υπολογισμός

 • Υπερ-σύνδεση ή εικόνα (για φιλτράρισμα)

 • Πολλές γραμμές κειμένου

 • Επεξεργασία

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής λίστας

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής λίστας παρατίθενται πιο κάτω.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε προσωπική προβολή.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Επιλεγμένη προβολή

Να είστε προσεκτικοί κατά την εναλλαγή σε μια διαφορετική προβολή από την τρέχουσα προβολή. Ενδέχεται να διαγράψετε αλλαγές που έχετε κάνει στην τρέχουσα προβολή και να απενεργοποιήσετε συνδέσεις Τμημάτων Web οι οποίες εξαρτώνται από στήλες στην τρέχουσα προβολή. Κατά την εναλλαγή προβολών, σας ζητείται επιβεβαίωση.

Καθορίζει μια προβολή λίστας για εμφάνιση στο Τμήμα Web. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

 • Όλα τα ονόματα λίστας ή Όλα τα έγγραφα     Με αυτήν την ιδιότητα εμφανίζονται όλες οι στήλες στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη, ανάλογα με τον τύπο λίστας.

  Σημείωση: Πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή Εφαρμογή, ενεργοποιήστε την επιλογή <Τρέχουσα προβολή> για επαναφορά στην τελευταία προβολή που χρησιμοποιήθηκε και για παράβλεψη των μη αποθηκευμένων αλλαγών που κάνατε στο αντίγραφο των πληροφοριών σχεδίασης της προβολής λίστας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή Εφαρμογή, οι αλλαγές που κάνατε εφαρμόζονται στη νέα τρέχουσα προβολή και αποθηκεύονται με το Τμήμα Web προβολής λίστας.

 • Προβολή Εξερεύνησης     Με αυτήν την ιδιότητα εμφανίζονται τα περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης εγγράφων με χρήση μόνο εικονιδίων, όπως στην Εξερεύνηση των Windows. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη μόνο σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

 • <Προβολή σύνοψης>     Με αυτήν την ιδιότητα εμφανίζεται η προβολή σύνοψης της λίστας. Αυτή η προβολή διαφέρει μεταξύ των τύπων λίστας.

 • Πρόσθετες προβολές λίστας    Με αυτήν την ιδιότητα εμφανίζονται προβολές που καθορίζονται από το χρήστη ή άλλες προεπιλεγμένες προβολές, ανάλογα με τον τύπο λίστας.

Επεξεργασία της τρέχουσας προβολής

Ενεργοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία της τρέχουσας προβολής για να επεξεργαστείτε την τρέχουσα προβολή που χρησιμοποιήθηκε στο Τμήμα Web, συμπεριλαμβανομένων των στηλών που εμφανίζονται, της σειράς ταξινόμησης και του φίλτρου που χρησιμοποιήθηκε, της εμφάνισης συνόλων και του ορίου στοιχείων.

Όποτε επιλέγετε ή επεξεργάζεστε μια προβολή λίστας, δημιουργείται ένα αντίγραφο των πληροφοριών σχεδίασης λίστας από την αρχική σχεδίαση λίστας τοποθεσίας και αποθηκεύεται μαζί με το Τμήμα Web προβολής λίστας. Ωστόσο, τα δεδομένα της λίστας παραμένουν ίδια.

Τύπος γραμμής εργαλείων

Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της γραμμής εργαλείων λίστας ή το εάν θα εμφανίζεται. Ενεργοποιήστε μία από τις τρεις επιλογές:

Συνοπτική γραμμή εργαλείων     Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων σύνοψης για την τρέχουσα επιλεγμένη προβολή λίστας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή για τους περισσότερους τύπους λίστας, εκτός από τις προσαρμοσμένες λίστες.

Πλήρης γραμμή εργαλείων     Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ολόκληρη η γραμμή εργαλείων για την τρέχουσα επιλεγμένη προβολή λίστας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή για προσαρμοσμένες λίστες.

Δεν υπάρχει γραμμή εργαλείων     Δεν εμφανίζεται γραμμή εργαλείων.

Αρχή της σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους.

Σημείωση: Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web ίσως έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες ή ίσως έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν παρατίθενται σε λίστα στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και Για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων που εμφανίζονται στη συνέχεια.

 • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν ολόκληρο το Τμήμα Web θα εμφανίζεται στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της Σελίδας Τμημάτων Web στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες στη Σελίδα Τμημάτων Web δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων στις ακόλουθες συλλογές Τμημάτων Web: "Τοποθεσία", "Εικονικός διακομιστής" και "Σελίδα Τμημάτων Web".

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 • Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

 • Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτή την ιδιότητα, τα προεπιλεγμένα Windows SharePoint Services 3.0Θέματα βοήθειας ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί στη γραμμή τίτλου Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Τελευταία ενημερωμένη 2014 6-16

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×