Τι νέο υπάρχει στο Project Web App;

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η έκδοση του Project Web App που διατίθεται με Microsoft Project Server 2010 περιλαμβάνει ένα βελτιωμένο περιβάλλον χρήστη και αρκετά ισχυρή νέες δυνατότητες. Μαζί, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις παρέχουν μια έξυπνη επιχειρηματική εφαρμογή που υποστηρίζει ολοκληρωμένου σχεδίου και δυνατότητες διαχείρισης χαρτοφυλάκιο, μεταβλητού μεγέθους συνεργασίας για μικρές ομάδες και επιχειρήσεις και ένα εκτεταμένο πλατφόρμα που ενσωματώνεται στο σχετικές τεχνολογίες της Microsoft.

Σε αυτό το άρθρο

Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Ενσωματωμένη διαχείριση έργου και χαρτοφυλακίου

Συνεργασία μεταβλητού μεγέθους

Εκτεταμένη πλατφόρμα

Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Project Web App προσφέρει μια σημαντικά ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της κορδέλας και βελτιωμένο έργου επεξεργασίας πλέγμα.

Εισαγωγή της Κορδέλας

Project Web App χρησιμοποιεί τώρα την κορδέλα, η οποία σάς βοηθά να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές οργανώνονται σε λογικές ομάδες που συλλέγονται κάτω από καρτέλες. Οι νέες εκδόσεις Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 και το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Project επίσης χρησιμοποιούν την κορδέλα, παρέχοντας ένα απλό περιβάλλον εργασίας σε όλα τα προγράμματα.

Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας επεξεργασίας έργου

Με ένα νέο βασίζεται στο πλέγμα έργο επεξεργασία περιβάλλοντος εργασίας, μπορείτε τώρα να ενημερώσετε δεδομένα έργου στην ίδια πλέγματος και προβολή γραφήματος Gantt που χρησιμοποιείτε για να δείτε τα δεδομένα του έργου σας. Τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν σε του πλέγματος είναι επικυρώνονται κατά την καταχώρηση και τη συνολική εμπειρία είναι πολύ πιο βελτιωμένη. Αυτό το ενημερωμένο πλέγμα χρησιμοποιείται σε όλο το Project Web App, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου έργων, ενημερώσεις εργασιών, προεπισκόπηση των σελίδων, το Κέντρο πόρων και προβολές ανάθεση πόρων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ενσωματωμένη διαχείριση έργου και χαρτοφυλακίου

Οι αλλαγές στην ενσωματωμένη διαχείριση έργου και χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν λύσεις διαχείρισης απαιτήσεων από τερματικό σε τερματικό και ανάλυσης χαρτοφυλακίου, αλλά και τη δυνατότητα μη αυτόματου προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματικού προγραμματισμού βάσει μιας προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω.

Διαχείριση προτάσεων έργου

Στη νέα λειτουργία διαχείρισης απαιτήσεων του Project Web App σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε μια διαδικασία υποβολής και έγκριση για ολοκληρωμένες πρόταση που χρησιμοποιεί πρότυπα, μια φόρμα υποβολής πρόταση που βασίζεται στο Web, κύκλους ζωής έργου και επιχειρηματικές στρατηγικές. Αφού εγκριθεί μια πρόταση, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα έργου με βάση την πρόταση και εκχώρηση πόροι.

Ανάλυση προτάσεων για το χαρτοφυλάκιο έργων

Project Web App προσφέρει νέες δυνατότητες ανάλυσης χαρτοφυλακίου. Μπορείτε τώρα να αναλύσετε των προτάσεων έργων χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις, περιορισμών κόστους υψηλού επιπέδου και τους περιορισμούς υψηλού επιπέδου πόρου πριν να κάνετε αποφάσεις έγκρισης.

Προγραμματισμός ελεγχόμενος από το χρήστη

Στο Project Web App, οι διαχειριστές έργου μπορεί να διατηρήσετε τον έλεγχο σχέδια του έργου τους και να ελαχιστοποιήσετε μη αναμενόμενο αλλαγές χρησιμοποιώντας μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Παράγοντες όπως εξαρτήσεις εργασιών και ημερολόγιο αλλαγές θα προσαρμόσουν δεν είναι πλέον αυτόματα ημερομηνίες εργασιών όταν ελέγχεται από το χρήστη προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένη.

Εργασίες σύνοψης από επάνω προς τα κάτω

Κατά την έναρξη της φάσης σχεδιασμού, οι διαχειριστές έργου μπορεί να έχει μόνο ορισμένες υψηλού επιπέδου πληροφορίες σχετικά με βασικές παραδοτέα και κύρια ορόσημα των έργων τους. Χρήση Project Web App, έργα μπορεί να διαιρεθεί σε υψηλού επιπέδου φάσεις με βάση τη συνολική λωρίδας χρόνου και προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι ημερομηνίες για τα μεμονωμένα στοιχεία εργασίας απαραίτητα δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε ακριβώς με τις ημερομηνίες για τις φάσεις υψηλού επιπέδου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Συνεργασία μεταβλητού μεγέθους

Ο βασικός στόχος στην ανάπτυξη αυτήν την έκδοση του Project Web App ήταν να δώσετε στις ομάδες με εργαλεία προσαρμοσμένο για τους μέγεθος και τη λήξη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις για να απλοποιήσετε την υποβολή και την έγκριση των φύλλων κατανομής χρόνου και την κατάσταση εργασίας. Επιπλέον, η ανάθεση σε χρήστες προστέθηκε για την υποστήριξη μια απρόσκοπτη εμπειρία συνεργασίας.

Λειτουργία μοναδικής καταχώρησης για φύλλα κατανομής χρόνου και κατάσταση εργασιών

Project Web App προσφέρει μια νέα λειτουργία ενοποιημένος χώρος για την εισαγωγή χρόνου και προόδου εργασίας. Εάν επιλέξει την εταιρεία σας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας μοναδικής καταχώρησης, μπορείτε να ολοκληρώσετε το φύλλο κατανομής χρόνου και να σας ενημερώσει για το διαχειριστή σας κατάσταση εργασίας με μια μοναδική προβολή.

Κέντρο εγκρίσεων για φύλλα κατανομής χρόνου και καταστάσεις εργασιών

Εκτός από τη δυνατότητα εισαγωγής χρόνων και προόδων εργασιών σε μία μόνο θέση, τα άτομα που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν πλέον να εγκρίνουν φύλλα κατανομής χρόνου και ενημερώσεις εργασιών σε μία μόνο προβολή.

Ανάθεση σε πληρεξούσιους χρήστες

Η νέα δυνατότητα ανάθεση χρήστη στο Project Web App επιτρέπει ενός χρήστη ώστε να λειτουργεί ως κάποιος άλλος χρήστης, ανεξάρτητα από το επίπεδο δικαιωμάτων διαφορές. Για παράδειγμα, εάν ο διαχειριστής έχει μια προγραμματισμένη διακοπών και χρειάζεται κάποιον για τη συμπλήρωση εκείνη ενώ είναι εκτός γραφείου, κάνει να αναγνωρίσετε ένα μέλος της ομάδας ως του πληρεξουσίου και συγκεκριμένο μέλος της ομάδας θα έχουν δικαιώματα του διαχειριστή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εκτεταμένη πλατφόρμα

Project Web App παρέχει ένα εκτεταμένο πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων προσαρμοσμένα πεδία, τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλούς κύβους OLAP που διαθέτουν τμήμα υποστήριξης και τελικού χρήστη αναφοράς που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Excel Services.

Προσαρμοσμένα πεδία τμημάτων

Προσαρμοσμένα πεδία τμημάτων ή τμήματα σάς επιτρέπουν να καθορίζουν, σε έναν πόρο, εργασιών ή επίπεδο έργου, τα πεδία στα οποία απαιτούνται ή δεν απαιτείται. Αυτό σας βοηθά να φιλτράρετε πληροφορίες που εμφανίζονται σε όλο το Project Web App, ώστε να είναι εστιασμένη πληροφορίες σχετικά με το τι είναι που ισχύουν για κάθε τμήμα. Ενώ δεν είναι μια δυνατότητα ασφαλείας, μπορεί να σας βοηθήσει να απλοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες του Project Web App.

Πολλοί κύβοι OLAP με υποστήριξη τμημάτων

Project Web App σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε περισσότερους από έναν κύβο OLAP. Επιπλέον, μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα του κύβου τώρα κατά τμήμα.

Επιχειρηματική ευφυΐα με τις υπηρεσίες Excel Services

Σε αυτήν την έκδοση, τις υπηρεσίες Excel Services είναι ενοποιημένο με Project Web App ώστε να είναι ευκολότερη η δημιουργία προβολών επιχειρηματικής ευφυΐας. Ως μέρος της αυτή η ενσωμάτωση, παρέχονται κενό συνδεδεμένα δεδομένα υπολογιστικά φύλλα και της πρώτης προβολές. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για την αναφορά επίσης έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβετε τα προσαρμοσμένα πεδία φύλλου κατανομής χρόνου, ιδιότητες του έργου και χαρτοφυλακίου οργάνωση και βελτιστοποίηση δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×