Τι νέο υπάρχει στο Power View στο Excel 2013 και στον SharePoint Server

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημαντικό: Power View και Power Pivot είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις Office Professional Plus και Office 365 Professional Plus και της αυτόνομης έκδοσης του Excel 2013. Διαβάστε βιβλία εργασίας του Excel 2010 με το Power Pivot δεν λειτουργούν σε ορισμένες εκδόσεις του Excel 2013. Θέλετε να δείτε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε;

Το Power View στο Excel 2013 και το Power View στον SharePoint Server παρέχουν διαδραστική εμπειρία εξερεύνησης, απεικόνισης και παρουσίασης δεδομένων για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων. Συγκεντρώστε τα δεδομένα σας σε πίνακες, χάρτες και μια ποικιλία γραφημάτων σε μια διαδραστική προβολή που ζωντανεύει τα δεδομένα σας. Πολλές από τις δυνατότητες που υπάρχουν τώρα στο Power View στο Excel 2013 υπήρχαν στο Power View στο SharePoint 2010, ενώ και στα δύο έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε Το Power View στον SharePoint Server αναφορές που βασίζονται σε πολυδιάστατα μοντέλα των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server.

Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε βιβλία εργασίας του Excel με φύλλα του Power View στο Power BI. Power BI αποθηκεύει τα φύλλα του Power View στο βιβλίο εργασίας σας ως μια αναφορά του Power BI. Μην χρησιμοποιείτε ακόμα Power BI; Εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό Power BI.

Διαβάστε σχετικά με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να κάνετε στο Power View.

Σε αυτό το άρθρο

Το Power View στο Excel 2013: Νέες δυνατότητες

Τα φύλλα του Power View μπορούν να συνδεθούν σε διαφορετικά μοντέλα δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας

Τροποποίηση του εσωτερικού μοντέλου δεδομένων χωρίς να κλείσετε το φύλλο του Power View

Το Power View στις υπηρεσίες Excel Services, στο Excel Web App και στο Office 365

Το Power View στο Excel 2013 και τον SharePoint Server: Νέες δυνατότητες

Γραφήματα πίτας

Χάρτες

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)

Ιεραρχίες

Γενίκευση και διερεύνηση

Μορφοποίηση αναφορών με στυλ, θέματα και αλλαγή μεγέθους κειμένου

Φόντα και εικόνες φόντου

Υπερ-συνδέσεις

Εκτύπωση

Υποστήριξη γλωσσών με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά

Το Power View αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους ακέραιους αριθμούς

Συμβατότητα του Power View με προηγούμενες και μελλοντικές εκδόσεις

Power View και μοντέλα δεδομένων

Power View και υπηρεσίες Excel Services

Το Power View στον SharePoint Server

Αναφορές του Power View σε πολυδιάστατα μοντέλα

Το Power View στο Excel 2013: Νέες δυνατότητες

Το Power View στο Excel 2013 έχει όλες τις νέες δυνατότητες στην επόμενη ενότητα, Power View στο Excel 2013 και στον SharePoint Server: νέες δυνατότητες. Διαθέτει επίσης το παρακάτω δυνατότητες, οι οποίες δεν έχει Power View στο SharePoint.

Τα φύλλα του Power View μπορούν να συνδεθούν σε διαφορετικά μοντέλα δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας

Στο Excel 2013, κάθε βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει ένα εσωτερικό Μοντέλο δεδομένων που μπορείτε να τροποποιήσετε στο Excel, στο Power Pivot, ακόμη και σε ένα φύλλο του Power View στο Excel. Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει μόνο ένα εσωτερικό μοντέλο δεδομένων και μπορείτε να βασίσετε ένα φύλλο του Power View στο μοντέλο δεδομένων που βρίσκεται σε αυτό το βιβλίο εργασίας ή σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να περιέχει πολλά φύλλα του Power View και κάθε ένα από τα φύλλα μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικό μοντέλο δεδομένων.

Κάθε φύλλο του Power View έχει δικά του γραφήματα, πίνακες και άλλες απεικονίσεις. Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση ενός γραφήματος ή άλλης απεικόνισης από ένα φύλλο σε ένα άλλο, αλλά μόνο εάν και τα δύο φύλλα βασίζονται στο ίδιο μοντέλο δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Δημιουργία φύλλου του Power View συνδεδεμένου με ένα εξωτερικό μοντέλο δεδομένων στο Excel.

Τροποποίηση του εσωτερικού μοντέλου δεδομένων χωρίς να κλείσετε το φύλλο του Power View

Τώρα που μπορείτε να δημιουργήσετε φύλλα του Power View και ένα εσωτερικό μοντέλο δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2013, εάν βασίσετε το φύλλο του Power View στο εσωτερικό μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο μοντέλο δεδομένων ενώ βρίσκεστε στο φύλλο του Power View. Για παράδειγμα:

Το Power View στις υπηρεσίες Excel Services, στο Excel Online και στο Office 365

Όταν δημιουργείτε φύλλα του Power View στο Excel, μπορείτε να προβάλετε και να αλληλεπιδράσετε με αυτά σε εσωτερικές εγκαταστάσεις στις υπηρεσίες Excel Services και στο Office 365. Μπορείτε να επεξεργαστείτε φύλλα του Power View στο Excel 2013 μόνο σε έναν υπολογιστή-πελάτη.

Στο Office 365, μπορείτε να προβάλετε φύλλα του Power View με το Κέντρο δεδομένων του Excel Online, τμήμα του SharePoint Online, και όχι με τις υπηρεσίες Excel Services.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με Το Power View στο Excel στον SharePoint Server ή στο SharePoint Online στο Office 365.

Σημειώσεις: 

  • Δεν είναι δυνατή η προβολή φύλλων του Power View στο OneDrive.

  • Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel με φύλλα του Power View σε μια συλλογή του Power Pivot, τα φύλλα του Power View στο βιβλίο εργασίας δεν θα εμφανιστούν στη συλλογή, αλλά θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο αρχείο.

  • Διαβάστε σχετικά με τις απαιτήσεις λογισμικού για επιχειρηματική ευφυΐα (SharePoint 2013).

  • Όταν δημοσιεύετε βιβλία εργασίας του Excel με φύλλα του Power View στο Power BI. Power BI αποθηκεύει τα φύλλα του Power View στο βιβλίο εργασίας σας ως μια αναφορά του Power BI. Εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό Power BI.

Το Power View στο Excel 2013 και τον SharePoint Server: Νέες δυνατότητες

Γραφήματα πίτας

Τα γραφήματα πίτας είναι απλά ή σύνθετα στο Power View. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα πίτας που πραγματοποιεί διερεύνηση όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια φέτα ή ένα γράφημα πίτας που εμφανίζει δευτερεύουσες φέτες μέσα στις μεγαλύτερες χρωματιστές φέτες. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διασταυρούμενο φιλτράρισμα ενός γραφήματος πίτας με άλλο γράφημα. Ας υποθέσουμε ότι κάνετε κλικ σε μια ράβδο σε ένα γράφημα ράβδων. Το τμήμα του γραφήματος πίτας που αντιστοιχεί σε αυτήν τη ράβδο επισημαίνεται και η υπόλοιπη πίτα έχει γκρι χρώμα.

Γράφημα πίτας Power View με τις πωλήσεις ανά ήπειρο, με επιλεγμένα τα δεδομένα του 2007

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα Γραφήματα πίτας στο Power View.

Χάρτες

Οι χάρτες στο Power View χρησιμοποιούν πλακίδια Χάρτη Bing, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζουμ και μετατόπιση όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο χάρτη Bing. Οι θέσεις και τα πεδία είναι κουκκίδες στο χάρτη: όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η κουκκίδα. Όταν προσθέτετε μια σειρά πολλών τιμών, λαμβάνετε γραφήματα πίτας στο χάρτη.

Χάρτης Power View των Η.Π.Α. με γραφήματα πίτας

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους Χάρτες στο Power View.

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)

Μπορείτε να προσθέσετε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) στην αναφορά του Power View για να εμφανίσετε την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων, εάν το μοντέλο δεδομένων στο οποίο βασίζεται η αναφορά του Power View τους περιέχει.

Πίνακας του Power View με KPI που δείχνει καθυστερήσεις πτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) στο Power Pivot.

Ιεραρχίες

Εάν το μοντέλο δεδομένων έχει μια ιεραρχία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στο Power View. Για παράδειγμα, το μοντέλο δεδομένων θα μπορούσε να έχει μια ιεραρχία που ονομάζεται Θέση και αποτελείται από τα πεδία Ήπειρος > Χώρα/Περιοχή > Νομός/Περιφέρεια > Πόλη. Στο Power View μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία στην επιφάνεια σχεδίασης ένα-ένα ή μπορείτε να προσθέσετε τη "Θέση" και να λάβετε όλα τα πεδία της ιεραρχίας ταυτόχρονα.

Εάν το μοντέλο δεδομένων σας δεν έχει ιεραρχία, μπορείτε να δημιουργήσετε μία στο Power View. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πεδία με οποιαδήποτε σειρά σε μια ιεραρχία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ιεραρχίες από τα μοντέλα σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Ιεραρχίες στο Power View.

Γενίκευση και διερεύνηση

Προσθέστε γενίκευση/διερεύνηση σε ένα γράφημα ή πίνακα στο Power View, ώστε να εμφανίζει μόνο ένα επίπεδο κάθε φορά. Οι αναγνώστες των αναφορών εκτελούν διερεύνηση για λεπτομέρειες ή γενίκευση για συνοπτικά δεδομένα.

Όταν ένας πίνακας έχει πολλά πεδία στις γραμμές ή τις στήλες, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζει επίπεδα. Με τον τρόπο αυτόν, ο πίνακας συμπτύσσεται και εμφανίζει μόνο το πρώτο ή το εξωτερικό επίπεδο. Κάνετε διπλό κλικ σε μια τιμή σε αυτό το επίπεδο ώστε να αναπτυχθεί και να εμφανίσει τις τιμές κάτω από αυτήν στην ιεραρχία. Κάνετε κλικ στο επάνω βέλος για να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο.

Τα γραφήματα ράβδων, στηλών και πίτας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Εάν το γράφημα έχει πολλά πεδία στο πλαίσιο "Άξονας", το ρυθμίζετε ώστε να εμφανίζει επίπεδα και βλέπετε μόνο ένα επίπεδο κάθε φορά, ξεκινώντας με το ανώτατο επίπεδο. Με το επάνω βέλος στη γωνία μεταβαίνετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Γράφημα στηλών στο Power View που αναπτύσσει προς τα κάτω το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" στην Ευρώπη

Σημείωση: Η διερεύνηση σε γράφημα ή πίνακα λειτουργεί ως φίλτρο για αυτό το αντικείμενο. Στο παράθυρο φίλτρων, θα δείτε ότι φιλτράρει τις τιμές στο αντικείμενο όσο πραγματοποιείτε διερεύνηση και καταργεί το φίλτρο όταν μεταβαίνετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Γενίκευση και διερεύνηση σε γράφημα ή πίνακα του Power View.

Μορφοποίηση αναφορών με στυλ, θέματα και αλλαγή μεγέθους κειμένου

Το Power View έχει νέα θέματα αναφορών. Όταν αλλάζετε το θέμα, το νέο θέμα εφαρμόζεται σε όλες τις προβολές του Power View στην αναφορά ή στα φύλλα του βιβλίου εργασίας.

Το Power View για τον SharePoint Server 2010 διέθετε οκτώ βασικά θέματα έμφασης που έλεγχαν τα χρώματα των γραφημάτων.

Το Power View στο Excel 2013 και στον SharePoint Server διαθέτει 39 επιπλέον θέματα με μεγαλύτερη ποικιλία σε παλέτες γραφημάτων, καθώς και γραμματοσειρές και χρώματα φόντου.

Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου για όλα τα στοιχεία της αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Μορφοποίηση αναφορών Power View.

Φόντα και εικόνες φόντου

Μπορείτε να ορίσετε το φόντο κάθε προβολής από λευκό έως μαύρο, με αρκετές επιλογές διαβάθμισης. Σε πιο σκούρο φόντο, το κείμενο αλλάζει από μαύρο σε λευκό, ώστε να ξεχωρίζει καλύτερα.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε εικόνες φόντου σε κάθε φύλλο ή προβολή. Περιηγηθείτε σε ένα αρχείο εικόνας στον τοπικό υπολογιστή ή σε άλλο σημείο και εφαρμόστε το ως εικόνα φόντου για ένα φύλλο εργασίας ή μια προβολή. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε προσαρμογή, παραμόρφωση, σε παράθεση ή στο κέντρο και να ορίσετε τη διαφάνειά του από 0% (αόρατο) έως 100% (αδιαφανές). Το βιβλίο εργασίας ή η αναφορά αποθηκεύει ένα αντίγραφο της εικόνας.

Μπορείτε να συνδυάσετε φόντο και εικόνα για μια ποικιλία εφέ.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση εικόνων στο Power View.

Υπερ-συνδέσεις

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση σε ένα πλαίσιο κειμένου σε ένα φύλλο ή μια προβολή. Εάν ένα πεδίο στο μοντέλο δεδομένων περιέχει μια υπερ-σύνδεση, προσθέστε το πεδίο στο φύλλο ή την προβολή. Μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε διεύθυνση στο Internet ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στο Power View στο Excel και στη λειτουργία επεξεργασίας σε μια αναφορά του Power View στο SharePoint, μπορείτε να ακολουθήσετε την υπερ-σύνδεση, κάνοντας κλικ σε αυτήν ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

Σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στις υπηρεσίες Excel Services ή στο Office 365 ή για μια αναφορά του Power View στο SharePoint στις λειτουργίες ανάγνωσης και πλήρους οθόνης, απλώς κάντε κλικ στη σύνδεση.

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε φύλλα του Power View στο Excel και προβολές στο SharePoint. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτυπώνετε αυτό που βλέπετε στο φύλλο ή στην προβολή όταν το αποστέλλετε στον εκτυπωτή. Εάν το φύλλο ή η προβολή περιέχει μια περιοχή με μια γραμμή κύλισης, η εκτυπωμένη σελίδα περιέχει το τμήμα της περιοχής που είναι ορατό στην οθόνη. Εάν ένα φύλλο ή μια προβολή περιέχει μια περιοχή με πλακίδια, τότε εκτυπώνεται το επιλεγμένο πλακίδιο.

Υποστήριξη γλωσσών με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά

Το Power View τόσο στο Excel όσο και στο SharePoint υποστηρίζει πλέον γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

Power View στο SharePoint    διαθέτει επιλογές για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κατεύθυνση για νέες προβολές και η κατεύθυνση για μια συγκεκριμένη υπάρχουσα προβολή. Εκτός εάν αλλάξετε, την κατεύθυνση είναι ίδια με την κατεύθυνση του SharePoint.

Το Power View στο Excel    λαμβάνει τη ρύθμιση για προεπιλεγμένη κατεύθυνση από το Excel. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Στο Excel, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους και αναζητήστε το στοιχείο Προεπιλεγμένη κατεύθυνση. Στο ίδιο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατεύθυνση για ένα συγκεκριμένο φύλλο, χωρίς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κατεύθυνση.

Διαβάστε σχετικά με την υποστήριξη γλωσσών με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά στο Excel και το Office 2013.

Το Power View αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους ακέραιους αριθμούς

Στο Power View, για να μετατρέψετε έναν πίνακα σε γράφημα πρέπει τουλάχιστον μία στήλη δεδομένων να είναι συγκεντρωτική.

Από προεπιλογή, το Power View για το SharePoint 2010 συνάθροιζε τους δεκαδικούς αριθμούς, αλλά αντιμετώπιζε τους ακέραιους αριθμούς ως κατηγορίες αντί να τους συναθροίζει. Ένας σχεδιαστής μοντέλων δεδομένων είτε στο Power Pivot είτε στα Εργαλεία δεδομένων του SQL Server μπορούσε να ορίσει προεπιλογές για τους ακέραιους αριθμούς, αλλά αυτή ήταν η προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Στο Power View στο Excel 2013 και στον SharePoint Server, το Power View συγκεντρώνει από προεπιλογή τόσο δεκαδικούς όσο και ακέραιους αριθμούς. Ένα εργαλείο σχεδίασης μοντέλων δεδομένων εξακολουθεί να μπορεί να καθορίσει άλλη προεπιλεγμένη συμπεριφορά, αλλά αυτή είναι η προεπιλογή.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα αριθμητικά και μη αριθμητικά πεδία στο Power View.

Συμβατότητα του Power View με προηγούμενες και μελλοντικές εκδόσεις

Τα αρχεία RDLX του Power View στο SharePoint είναι συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις, που σημαίνει ότι, εάν έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο του Power View με το πρόσθετο Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2012, μπορείτε να το ανοίξετε και να το αποθηκεύσετε στο Power View στο SharePoint 2010 ή SharePoint 2013 με το πρόσθετο Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1). Το αντίστροφο δεν ισχύει: Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια νεότερη έκδοση αρχείου RDLX του Power View σε μια έκδοση του SharePoint με παλαιότερη έκδοση πρόσθετου Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server.

Power View και μοντέλα δεδομένων

Τα μοντέλα δεδομένων του Power View και των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server είναι συμβατά με μελλοντικές και προηγούμενες εκδόσεις:

Μπορείτε να βασίσετε ένα αρχείο του Power View στο SharePoint 2010 με το πρόσθετο Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2012 σε ένα μοντέλο δεδομένων του Excel 2013 ή σε ένα μοντέλο σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server 2012 SP 1 και το αντίστροφο. Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες, όπως οι ιεραρχίες και οι KPI, είναι διαθέσιμες μόνο εάν βασίσετε μια αναφορά του Power View στον SharePoint Server με το πρόσθετο Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2012 SP 1 σε ένα μοντέλο δεδομένων του Excel 2013 ή σε ένα μοντέλο σε μορφή πίνακα των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server 2012 SP 1.

Power View και υπηρεσίες Excel Services

Το Power View και οι υπηρεσίες Excel Services είναι συμβατά με προηγούμενες, αλλά όχι με μελλοντικές εκδόσεις:

  • Το SharePoint 2013 είναι συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις βιβλίων εργασίας του Power Pivot για Excel 2010. Εάν αποστείλετε ένα βιβλίο εργασίας του Power Pivot για Excel 2010 στο SharePoint 2013, μπορείτε να το ανοίξετε στις υπηρεσίες Excel Services και, επίσης, να βασίσετε μια αναφορά του Power View σε αυτό.

  • Το SharePoint 2010 δεν είναι συμβατό με μελλοντικές εκδόσεις μοντέλων δεδομένων βιβλίου εργασίας του Excel 2013. Εάν αποστείλετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2013 με ένα μοντέλο δεδομένων στο SharePoint 2010, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά στις υπηρεσίες Excel και δεν μπορείτε να βασίσετε μια αναφορά του Power View σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αναβάθμιση των μοντέλων δεδομένων του Power Pivot από προηγούμενη έκδοση.

Το Power View στον SharePoint Server

Αναφορές του Power View σε πολυδιάστατα μοντέλα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power View στον SharePoint Server για τη διαδραστική Εξερεύνηση δεδομένων και δημιουργία δυναμικών απεικονίσεων από ανάλυσης πολυδιάστατα μοντέλα των υπηρεσιών.

Κατανόηση των αντικειμένων πολυδιάστατων μοντέλων στο Power View

Εξερεύνηση του πολυδιάστατου μοντέλου της Adventure Works με χρήση του Power View

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×