Τι νέο υπάρχει στο Microsoft SharePoint Server 2010

Ο Microsoft SharePoint Server 2010 περιλαμβάνει αρκετές κύριες βελτιώσεις και προσθήκες. Η κορδέλα, μέρος του ανασχεδιασμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, σας βοηθά να εκτελέσετε τις εργασίες σας πιο γρήγορα, τοποθετώντας εντολές σε ετικέτες που βασίζονται στις εργασίες και είναι εύκολες στην περιήγηση. Εργαστείτε σε πολλαπλά προγράμματα περιήγησης Internet όπως ο Microsoft Internet Explorer 7.0 και 8.0, το Firefox 3.0 και το Safari 3.0. Η εύρεση και εργασία με δυνατότητες όπως οι τοποθεσίες SharePoint, οι λίστες, τα wiki, τα ημερολόγια Web και τα δικαιώματα είναι τώρα πιο εύκολες και πιο γρήγορες. Νέες δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης σας βοηθούν να εντοπίζετε εύκολα τα άτομα και τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Με νέες δυνατότητες διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου, βελτιώσεις στην Αναζήτηση και βελτιωμένα εργαλεία συνεργασίας, μπορείτε να εργαστείτε στο Microsoft SharePoint Server 2010 περισσότερο αποδοτικά και διαισθητικά.

Με ενισχυμένη λειτουργικότητα στις υπηρεσίες Excel και τις υπηρεσίες PerformancePoint στο SharePoint 2010, μπορείτε να διαχειριστείτε τα επιχειρηματικά δεδομένα σας περισσότερο αποτελεσματικά και να αναλύσετε την επιχειρηματική απόδοση σε σχέση με τους στόχους περισσότερο εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Συνεργασία

Κοινωνική υπολογιστική

Διαχείριση εταιρικού περιεχομένου για έγγραφα, αρχεία, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και περιεχόμενο Web

Αναζήτηση

Διαχείριση και προσαρμογή τοποθεσίας

Επιχειρηματική ευφυΐα

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Προσαρμογή SharePoint με χρήση του InfoPath και του SharePoint Designer

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη νέα κορδέλα για να εκτελέσετε εργασίες γρήγορα εντός του πλαισίου της εργασίας σας    

Η νέα κορδέλα

Εάν εργάζεστε με εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του συστήματος 2007 Microsoft Office, όπως το Microsoft Office Word 2007 ή το Microsoft Office PowerPoint 2007, είστε ήδη εξοικειωμένοι με την κορδέλα. Όπως η κορδέλα σε αυτά τα προγράμματα του Office, η νέα κορδέλα στο SharePoint Server 2010 είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να σας βοηθάει να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. Οι εντολές είναι οργανωμένες σε ομάδες λογικών τελεστών, οι οποίες προβάλλονται μαζί σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα σχετίζεται με έναν τύπο δραστηριοτήτων, όπως η εργασία με ένα έγγραφο σε βιβλιοθήκη εγγράφων ή η προσθήκη και η διαμόρφωση κειμένου σε μια σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα στο SharePoint Server 2010 για:

 • Πρόσβαση στις εντολές και τα εργαλεία που χρειάζεστε, τα οποία βρίσκονται όλα σε ένα σημείο.

 • Εκτέλεση ενεργειών σε σελίδες, έγγραφα και λίστες χρησιμοποιώντας μόνο τις εντολές που χρειάζεστε και στο περιβάλλον της εργασίας που εκτελείτε και για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Συνεργασία

Χρησιμοποιήστε τη νέα δυνατότητα σύνταξης από κοινού για να εργαστείτε ταυτόχρονα με συναδέλφους σε έγγραφα Word ή παρουσιάσεις PowerPoint    

 • Περισσότεροι από ένας χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα έγγραφο Word ή διαφάνειες σε βιβλιοθήκη SharePoint, ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, για αναθεώρηση ενός εγγράφου, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση προς το έγγραφο σε βιβλιοθήκη SharePoint και όλοι οι αναθεωρητές μπορούν να παρέχουν τα σχόλιά τους για το έγγραφο ταυτόχρονα.

 • Δεν υπάρχουν πλέον συνημμένα—μπορείτε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε όλα τα πρόσφατα έγγραφά σας στην τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" και να εργαστείτε σε αυτά ταυτόχρονα με άλλους συναδέλφους.

Προγραμματίστε συσκέψεις και παρακολουθήστε το πρόγραμμά σας ευκολότερα με τα βελτιωμένα ημερολόγια     

Η διαχείριση και η παρακολούθηση των συναντήσεων, των συσκέψεων και άλλων συμβάντων είναι ευκολότερη διότι μπορείτε:

 • Να εμφανίζετε πολλαπλά ημερολόγια SharePoint και Exchange σε μια μόνο σελίδα.

  Ημερολόγιο ομάδας

 • Να προσθέτετε εύκολα συμβάντα σε ένα ημερολόγιο, κάνοντας κλικ σε μια ημερομηνία και εισάγοντας τα στοιχεία που αφορούν το συμβάν χωρίς να βγείτε από το ημερολόγιο.

 • Να σύρετε και αποθέτετε στοιχεία σε ένα ημερολόγιο.

 • Να χρησιμοποιείτε το νέο ημερολόγιο ομάδας για να προγραμματίζετε συσκέψεις με τους συναδέλφους σας και να προγραμματίζετε πόρους όπως οπτικοακουστικό εξοπλισμό και αίθουσες συσκέψεων.

Χρησιμοποιήστε το νέο Microsoft SharePoint Workspace 2010 για να εργαστείτε με τοποθεσίες SharePoint, βιβλιοθήκες και λίστες, χωρίς σύνδεση και να συγχρονίσετε τις αλλαγές που πραγματοποιείτε όταν συνδέεστε ξανά στο εταιρικό σας δίκτυο.    

Το Microsoft SharePoint Workspace σάς επιτρέπει πλέον να εργαστείτε με τοποθεσίες του SharePoint στην επιφάνεια εργασίας σας, ενώ είστε συνδεδεμένοι με ή αποσυνδεδεμένοι από το εταιρικό σας δίκτυο. Τα σημαντικότατα οφέλη αυτής της ενοποίησης με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση περιλαμβάνουν:

 • Τη δυνατότητα να προβάλλετε, να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε και να διαγράφετε γρήγορα έγγραφα βιβλιοθηκών του SharePoint ή στοιχεία λίστας ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

 • Αμφίδρομο συγχρονισμό μεταξύ του υπολογιστή σας και του δικτύου—δηλαδή, οι ενημερώσεις με τα δεδομένα στον υπολογιστή σας ή το δίκτυο—είναι αυτόματος όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

 • Το περιεχόμενο συγχρονίζεται αυτόματα όταν αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας και κατόπιν συνδέεστε ξανά.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα Εξωτερικής λίστας για να εργαστείτε αποδοτικότερα με επιχειρηματικά δεδομένα παρασκηνίου — όπως βάσεις δεδομένων SQL Server και SAP—ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

Αποτελεσματικότερη κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους με βελτιωμένες τοποθεσίες wiki και τοποθεσίες ομάδας     

Σελίδα ομάδας SharePoint

Η εργασία με σελίδες wiki είναι πιο γρήγορη διότι τώρα μπορείτε:

 • Να εισάγετε και να διαμορφώνετε περιεχόμενο απευθείας στη σελίδα, με το νέο πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Να αναζητάτε εικόνες ή φωτογραφίες στον τοπικό σας υπολογιστή ή στο δίκτυο και να τις εισάγετε στην τοποθεσία σας, χωρίς να βγαίνετε από τη σελίδα.

  Adding an image to a site

Αποτελεσματικότερη διαχείριση πολλαπλών στοιχείων στις λίστες SharePoint     

Ανάληψη ελέγχου πολλαπλών στοιχείων

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία σε μια λίστα και να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί για να εκτελεστεί η ίδια ενέργεια σε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταβίβαση ή ανάληψη ελέγχου διαφόρων εγγράφων, την ίδια στιγμή.

Ευκολότερη δημιουργία και διαχείριση των ιστολογίων σας με τα βελτιωμένα εργαλεία σύνταξης και τη νέα περιήγηση    

Με τις βελτιώσεις στην εμπειρία σύνταξης ιστολογίων, μπορείτε να κάνετε τα εξής

 • Χρήση του νέου προγράμματος επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για πιο εύκολη και πιο διαισθητική σύνταξη των δημοσιεύσεων ιστολογίου.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για ιστολόγια

 • Αναζήτηση εικόνων ή φωτογραφιών στον τοπικό σας υπολογιστή ή το δίκτυο και την εισαγωγή τους στις δημοσιεύσεις ιστολογίου, χωρίς να βγείτε από τη σελίδα.

 • Αναζήτηση των καταχωρήσεων ιστολογίου κατά μήνα ή κατά κατηγορία. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό δημοσιεύσεων για κάθε μήνα ή κατηγορία σε πραγματικό χρόνο. Μια νέα σύνδεση αρχειοθέτησης παρέχει πρόσβαση στην προβολή όλων των μηνών από την έναρξη του ιστολογίου και σε κάθε μήνα, οι δημοσιεύσεις παρατίθενται ανά κατηγορία.

Προβολή πληροφοριών SharePoint και εργασία με αυτές από την κινητή σας συσκευή    

Με τις βελτιστοποιημένες σελίδες Web του SharePoint για προβολή σε μικρές συσκευές, μπορείτε τώρα να προβάλετε και να εργάζεστε με έγγραφα, ιστολόγια, wiki, παρασκηνιακά εταιρικά δεδομένα και τοποθεσίες από το κινητό σας τηλέφωνο. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις νέες δυνατότητες για κινητά τηλέφωνα στο SharePoint Server 2010.

 • Χρήση ελαφρού περιβάλλοντος εργασίας και της περιήγησης για πρόσβαση στις βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint, τις λίστες, τα wiki, τα ιστολόγια, τις σελίδες τμημάτων Web και των παρασκηνιακών εταιρικών δεδομένων.

 • Χρήση της εμπειρίας αναζήτησης από κινητή συσκευή για την αναζήτηση χρηστών, στοιχείων επικοινωνίας, περιεχομένου SharePoint και την αναζήτηση δεδομένων σε προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων.

 • Εγγραφή σε ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου (SMS) για αλλαγές σε έγγραφα στο SharePoint ή σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη εγγράφων ή λίστα του SharePoint.

 • Προβολή εγγράφων των Microsoft Office Word, Excel και PowerPoint σε προγράμματα περιήγησης στο Internet σε κινητά τηλέφωνα.

 • Ενοποίηση με πύλες όπως UAG, ISA για πρόσβαση πέρα από το τείχος ασφαλείας.

 • Παροχή πλατφόρμας κινητής δημιουργίας για ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών του SharePoint για κινητά τηλέφωνα, πέρα από την απλή εμπειρία του κινητού τηλεφώνου.

Αρχή της σελίδας

Κοινωνική υπολογιστική

Με τις νέες δυνατότητες στο SharePoint Server 2010 μπορείτε τώρα να εντοπίζετε περιεχόμενο και να διατηρείστε ενήμεροι για ανθρώπους και τομείς που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Βρείτε και βοηθήστε τους άλλους να βρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες    

Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν τροφοδοσίες ειδήσεων, κοινωνικές ετικέτες και χαρακτηρισμούς, ώστε να παρακολουθείτε ευκολότερα τις δραστηριότητες των συναδέλφων σας και να μοιράζεστε σχετικό περιεχόμενο.

Χρήση του πεδίου ’Οι τοποθεσίες μου’ για την προώθηση της αλληλεπίδρασης μέσω της κοινής χρήσης των γνώσεων    

Προφίλ της τοποθεσίας 'Η τοποθεσία μου'

Οι βελτιώσεις στο πεδίο "Οι τοποθεσίες μου" σάς βοηθούν να χρησιμοποιήσετε τα πεδία "Οι τοποθεσίες μου" και τα προφίλ για να μοιραστείτε γνώσεις στον τομέα σας με τους συναδέλφους σας. Η προσθήκη ενδιαφερόντων και γνώσεων στα προφίλ διευκολύνει τους συναδέλφους να βρουν ο ένας τον άλλον μέσω τροφοδοσιών ειδήσεων, να θέσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συνδεθούν με άλλους τρόπους.

Παρακολουθήστε τα άτομα και τα ενδιαφέροντα που είναι σημαντικά για εσάς    

Ετικέτες περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τροφοδοσίες δραστηριοτήτων στο πεδίο "Οι τοποθεσίες μου" για να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες των συναδέλφων σας, να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στους τομείς που σας ενδιαφέρουν και να συνδεθείτε με άλλους που ψάχνουν για βοήθεια στους τομείς, για τους οποίους ενδιαφέρεστε. Μπορείτε επίσης να λάβετε συστάσεις για νέους συναδέλφους ή λέξεις κλειδιά που μπορείτε να ακολουθήσετε, ώστε να διευρύνετε το επαγγελματικό δίκτυο και τις γνώσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση εταιρικού περιεχομένου για έγγραφα, αρχεία, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και περιεχόμενο Web

Οι νέες δυνατότητες διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου στο SharePoint Server 2010 επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δεδομένα, αρχεία, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και δημοσιευμένες σελίδες Web πιο αποτελεσματικά

Με τα νέα χαρακτηριστικά Διαχειριζόμενων μεταδεδομένων, μπορείτε να διαχειριστείτε ταξινομήσεις και μετα-δεδομένα στις τοποθεσίες SharePoint    

Διαχείριση μεταδεδομένων

Η νέα υπηρεσία Διαχειριζόμενων μεταδεδομένων στο SharePoint Server 2010 παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων που επιτρέπουν στις εταιρείες να διαχειρίζονται ταξινομήσεις και μεταδεδομένα με συνέπεια σε όλη την επιχείρηση. Με τη νέα υπηρεσία Διαχειριζόμενα μεταδεδομένα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημοσίευση και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου σε συλλογές τοποθεσιών και εφαρμογές δικτύου.

 • Χρήση του χώρου αποθήκευσης όρων για διαχείριση όρων και ταξινομήσεων.

Η ταξινόμηση αποτελεί ιεραρχική οργάνωση των όρων. Οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν αυτούς τους όρους σε περιεχόμενο στην τοποθεσία σας, αν προσθέσετε τη νέα στήλη διαχειριζόμενων μεταδεδομένων σε λίστες, βιβλιοθήκες ή τύπους περιεχομένου. Οι ταξινομήσεις και οι όροι μπορούν να διαχειριστούν κεντρικά στην επιχείρησή σας, ή μπορείτε να ενοποιήσετε τα διαχειριζόμενα μεταδεδομένα με την εφαρμογή κοινωνικών ετικετών και να επιτρέψετε στους χρήστες να προτείνουν όρους όταν εφαρμόζουν ετικέτες σε περιεχόμενο.

Διαχείριση ενός μοναδικού παραδοτέου ή ενός προϊόντος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλά έγγραφα με σύνολα εγγράφων    

Το SharePoint Server 2010 χρησιμοποιεί σύνολα εγγράφων, που αποτελούν νέο τύπο περιεχομένου του τύπος περιεχομένου σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε προϊόντα εργασίας που εξαπλώνονται σε πολλαπλά έγγραφα. Η ρύθμιση παραμέτρων των συνόλων εγγράφων είναι παρόμοια με εκείνη άλλων τύπων περιεχομένου. Μπορούν να ρυθμιστούν έτσι, ώστε να περιλαμβάνουν ένα σύνολο προεπιλεγμένων εγγράφων, τα οποία στη συνέχεια προσαρμόζονται από τους χρήστες, κατά τη δημιουργία μιας νέας παρουσίας ενός συνόλου εγγράφων. Οι δυνατότητες συνόλου εγγράφων όπως τα κοινόχρηστα μετα-δεδομένα, οι ροές εργασίας και η διαχείριση εκδόσεων επιτρέπουν στις ομάδες να διαχειρίζονται την ανάπτυξη ενός προϊόντος εργασίας ή ενός συνόλου περιεχομένου αποτελεσματικά. Ένα κοινό παράδειγμα συνόλου εγγράφων είναι το ’βιβλίο πωλήσεων’ που χρησιμοποιείται από ομάδα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ για την ομαδοποίηση διαφορετικών τύπων εγγράφων για την προώθηση ενός προϊόντος.

Χρήση του βελτιωμένου προτύπου τοποθεσίας Κέντρου εγγράφων για την ευκολότερη διαχείριση των εγγράφων σας σε μια θέση    

Το ενημερωμένο πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εγγράφων επιτρέπει νέες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων για μια τοποθεσία SharePoint, συμπεριλαμβανομένης της νέας δυνατότητας περιήγησης με βάση τα μετα-δεδομένα. Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο σε μια μεγάλη λίστα ή βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας μετα-δεδομένα αντί της θέσης φακέλου. Μοναδικά αναγνωριστικά εγγράφου διευκολύνουν τον εντοπισμό περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη θέση του.

Η νέα ευέλικτη πολιτική και οι δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών σάς επιτρέπουν να επιλέξετε εάν θα διαχειριστείτε εγγραφές την ίδια στιγμή ή σε κεντρικό αποθετήριο    

Το SharePoint Server υποστηρίζει τώρα την διαχείριση και τον εντοπισμό περιεχομένου την ίδια στιγμή, χωρίς να χρειάζεται κλειδωμένο αποθετήριο για επίσημες εγγραφές. Ορισμένες από τις νέες δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση εγγραφών την ίδια στιγμή, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αρχεία την ίδια στιγμή δίπλα σε περιεχόμενο σε εξέλιξη.

  Δήλωση εγγραφής την ίδια στιγμή

 • Πολιτικές διατήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τώρα σύνθετα χρονοδιαγράμματα, όπως πολύ-επίπεδα χρονοδιαγράμματα και περισσότερες από επτά συμπεριλαμβανόμενες ενέργειες διαχείρισης αρχείων, όπως ’Αποστολή σε αρχειοθέτηση αρχείων’ και ’Δήλωση εγγραφών την ίδια στιγμή’.

 • Για μεγαλύτερες αρχειοθετήσεις, η τοποθεσία Κέντρου φύλαξης εγγραφών έχει βελτιωθεί με την προσθήκη ενός ιεραρχικού σχεδίου αρχείων, μεθόδων υποβολής βάσει μετα-δεδομένων και με τη δυνατότητα να συνδέει μεταξύ τους πολλαπλές συλλογές τοποθεσιών, η διαχείριση των οποίων είναι δυνατή, ως ένα μεγάλο αποθετήριο.

Οι βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου Web κάνουν ευκολότερη τη δημιουργία και τη διαχείριση της τοποθεσίας σας    

Οι νέες και βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου Web κάνουν ευκολότερη τη δημοσίευση σελίδων Web και τη διαχείριση των τοποθεσιών. Επιπλέον, το SharePoint Server 2010 περιλαμβάνει τώρα υποστήριξη για ροή βίντεο.

 • Η εμπειρία σύνταξης περιεχομένου Web έχει βελτιωθεί και απλοποιηθεί με την προσθήκη της νέας κορδέλας, η οποία ενοποιεί τις εντολές σελίδας και κάνει τις εντολές να βασίζονται περισσότερο στις εργασίες.

 • Οι βελτιώσεις στην συμπεριφορά εξαγωγής όπως και στην καταγραφή και την παρακολούθηση κάνουν την ανάπτυξη περιεχομένου ευκολότερη.

 • Οι δυνατότητες ανάλυσης πρώτης επαφής παρέχουν υποστήριξη για αναφορές ανάλυσης κίνησης, αναζήτησης και αποθέματος

 • Η νέα υποστήριξη για εμπλουτισμένα πολυμέσα περιλαμβάνει μια νέα βιβλιοθήκη παγίων, με εμπλουτισμένες δυνατότητες προβολής και επιλογής, υποστήριξη για αρχεία βίντεο ως τύπο περιεχομένου του SharePoint, δομή ροής βίντεο και ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής με δυνατότητα εμφάνισης Silverlight.

 • Οι μεγάλες βιβλιοθήκες σελίδων απλοποιούν τη διαχείριση των τοποθεσιών Web με πολλές σελίδες.

 • Δημιουργία και διαχείριση διαφορετικών εκδόσεων ή "παραλλαγών" δημοσίευσης τοποθεσιών ή σελίδων σε μία λειτουργία που υποβάλλεται τώρα σε σειρά και εκτελείται στο πλαίσιο ώστε οι χρήστες να συνεχίζουν να εργάζονται στο SharePoint ενώ ολοκληρώνεται η λειτουργία. Η εντολή Εμφάνιση αλλαγών έχει προστεθεί επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε μια παλαιότερη έκδοση σελίδας δικτύου με πιο πρόσφατη. Οι αλλαγές τονίζονται σε μια ειδική αναφορά, επιτρέποντας την επεξεργασία σε πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου.

  Εργασία με παραλλαγές

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση

Νέες δυνατότητες αναζήτησης στο SharePoint Server 2010 σάς διευκολύνουν να εντοπίζετε σχετικές πληροφορίες και να βρίσκετε γρήγορα και αποτελεσματικά συναδέλφους. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν μια νέα διάταξη αποτελεσμάτων, η οποία διαχωρίζει τις πληροφορίες σε κατηγορίες και περιλαμβάνει καλύτερες περιγραφές και μετα-δεδομένα. Επιπλέον, τα άτομα που ανήκουν στον κοινωνικό σας κύκλο θα εμφανίζονται πρώτα στα αποτελέσματα αναζήτησής σας.

Λήψη καλύτερων απαντήσεων, γρηγορότερα    

Οι δυνατότητες εταιρικής αναζήτησης περιλαμβάνουν τρόπους εύρεσης πληροφοριών και ατόμων και τρόπους περιήγησης στα αποτελέσματα αναζήτησης. Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται:

 • Βελτίωση: σας βοηθά να ενημερώνεστε για αποτελέσματα και σας επιτρέπει να τα περιορίζετε σε συγκεκριμένους τύπους όπως τοποθεσία, συντάκτης ή ημερομηνία.

 • Προ-συμπληρωμένες προτάσεις ερωτημάτων, σχετιζόμενες συνδέσεις αναζήτησης και επεκτάσεις αρκτικόλεξων.

  Το πλαίσιο αναζήτησης εμφανίζει λέξεις παρόμοιες με αυτές που πληκτρολογεί ο χρήστης

 • Δυνατότητα ερωτήματος για έγγραφα, με τη χρήση σύνταξης δυαδικού τύπου (AND, OR και NOT), και χαρακτήρες μπαλαντέρ (*).

 • Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου SharePoint από υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 7.

 • Βελτιωμένο "Μήπως εννοείτε;" για υποστήριξη περισσότερων γλωσσών και όρων στην επιχείρηση σας.

Η αναζήτηση είναι μια "κοινωνική" εμπειρία    

Με τη χρήση αναζήτησης με τις δυνατότητες κοινωνικής υπολογιστικής και συνεργασίας στο SharePoint Server 2010 μπορείτε:

 • Να αναζητήσετε ένα άτομο βάσει ειδικότητας για να βρείτε κάποιον που διαθέτει τα προσόντα που αντιστοιχούν στις ανάγκες σας.

 • Να χρησιμοποιείτε φωνητική αναζήτηση ονόματος για την εύρεση ονομάτων που προφέρονται παρόμοια (Χάρης ή Χάρις;).

 • Να περιορίζετε τα αποτελέσματα αναζήτησης με τη χρήση κατηγοριών όπως τμήμα ή θέση στην εταιρεία.

Άλλες βελτιώσεις αναζήτησης    

Το μοντέλο αναζήτησης χρησιμοποιεί τις ιδιότητες (ή μετα-δεδομένα) που παρέχετε εσείς ή ο υπολογιστής σας στα έγγραφα. Η αναζήτηση ψάχνει τώρα το περιεχόμενο για φράσεις κλειδιά που μπορεί να περιέχουν ιδιότητες που λείπουν ή που είναι ανακριβείς, ενισχύοντας έτσι τη σχετικότητά τους.

Οι αναζητήσεις τοποθεσιών γίνονται αυτόματα στην τρέχουσα τοποθεσία και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες αυτής, όχι σε όλες τις τοποθεσίες.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση και προσαρμογή τοποθεσίας

Αρκετές νέες δυνατότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση δικαιωμάτων, το σχεδιασμό τοποθεσιών και ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας χρήστη, βελτιστοποιούν τον τρόπο χρήσης, σχεδιασμού και πρόσβασης στις τοποθεσίες και το περιεχόμενο SharePoint.

Προβάλετε και προσαρμόστε τα επίπεδα δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα δικαιώματα σε επίπεδο στοιχείου, για ένα συγκεκριμένο χρήστη ή μια συγκεκριμένη ομάδα, χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο διαχείρισης δικαιωμάτων    

Νέα δυνατότητα δικαιωμάτων

Η νέα δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων είναι διαθέσιμη από κάθε συλλογή τοποθεσιών, τοποθεσία, λίστα ή στοιχείο λίστας, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσθέτετε ή να αφαιρείτε χρήστες ή ομάδες, να αλλάζετε τα επίπεδα δικαιωμάτων, να διακόπτετε τη μεταβίβαση και τη διαχείριση της ανώνυμης πρόσβασης. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε και να προσαρμόζετε όλα τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα.

Αλλάξτε χρώματα και γραμματοσειρές για μια τοποθεσία, χρησιμοποιώντας τα πρόσφατα υποστηριζόμενα αρχεία θέματος     

Εφαρμογή θέματος στην τοποθεσία σας

Χρησιμοποιήστε τη νέα συλλογή θεμάτων για την επιλογή από αρκετά θέματα που περιλαμβάνονται στο SharePoint Server 2010. Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε τα δικά σας αρχεία θέματος από το Microsoft PowerPoint και να τα προσθέσετε στη συλλογή για επιλογή.

Κάντε την τοποθεσία σας διεθνώς προσβάσιμη, αλλάζοντας τη γλώσσα της τοποθεσίας σας     

Με την εγκατάσταση των κατάλληλων πακέτων γλωσσών, μπορείτε να προβάλετε σελίδες ρυθμίσεων, τη Βοήθεια και περιεχόμενο εφαρμογής, όπως τίτλοι λιστών και ονόματα στηλών στη γλώσσα της προτίμησης σας.

Αρχή της σελίδας

Επιχειρηματική ευφυΐα

Το SharePoint Server προσφέρει ισχυρότερες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας, μέσω της βελτιωμένης λειτουργικότητας στις υπηρεσίες Excel, τις υπηρεσίες PerformancePoint, και τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS), ένα πλαίσιο, με βάση το SharePoint, το οποίο παρέχει τυποποιημένα περιβάλλοντα εργασίας σε υπάρχοντα εταιρικά δεδομένα και διεργασίες.

Εργαστείτε με βελτιωμένες δυνατότητες Επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Excel    

Οι υπηρεσίες Excel ενισχύουν τις δυνατότητες Επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) του SharePoint Server 2010, παρέχοντας:

 • Βελτιωμένες δυνατότητες για οπτική ανάλυση δεδομένων, όπως η βελτιωμένη μορφοποίηση υπό όρους, τα γραφήματα sparkline και η διαισθητική εξερεύνηση δεδομένων, με τη χρήση φίλτρων.

 • Στενά ενοποιημένη λειτουργικότητα προγραμμάτων–πελατών με το PowerPivot για το SharePoint, μια νέα δυνατότητα "Επιχειρηματικής ευφυΐας από το χρήστη" από τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server.

 • Δυνατότητα ανάλυσης εκατομμυρίων εγγραφών γρήγορα και εύκολα.

Αν εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε επίσης τα Office Web Apps, το Excel Web App προσφέρει ακόμη περισσότερα. Αυτές οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

 • Νέες δυνατότητες μορφοποίησης και επεξεργασίας, οι οποίες σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε υπολογιστικά φύλλα απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ακριβώς όπως θα κάνατε στο Excel. Τώρα, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χρώματος, στυλ και μεγέθους σε γραμμές, περιθώρια και αριθμούς και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες δυνατότητες χρώματος φόντου που γνωρίσετε από το Excel.

 • Δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και δημιουργία πινάκων σε βιβλία εργασίας.

Προσθέστε εμπλουτισμένα γραφήματα στις τοποθεσίες SharePoint σας, χρησιμοποιώντας το νέο τμήμα Web γραφήματος    

Το νέο τμήμα Web γραφήματος, με βάση τις τεχνικές απεικόνισης δεδομένων Dundas, επιτρέπει να προσθέσετε εμπλουτισμένα γραφήματα στις τοποθεσίες SharePoint, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων μέσω Web, για τη σύνδεση των γραφημάτων με δεδομένα από μια ποικιλία πηγών, όπως οι λίστες SharePoint, οι εξωτερικές λίστες, οι υπηρεσίες εταιρικών δεδομένων, οι υπηρεσίες Excel και άλλα τμήματα Web.

Τμήμα Web γραφήματος

Παρακολούθηση και ανάλυση της εταιρικής απόδοσης, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες PerformancePoint    

Οι υπηρεσίες PerformancePoint Services κάνουν ευκολότερη την παρακολούθηση και την ανάλυση της απόδοσης έναντι των στόχων και την λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

 • Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων με πίνακες στοχοθεσίας, αναφορές (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών των υπηρεσιών αναφοράς και των υπηρεσιών Excel), και φίλτρα.

 • Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε πίνακες στοχοθεσίας, οι οποίοι συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανάλυσης, του SQL Server, των λιστών SharePoint και των υπηρεσιών Excel) για την παρακολούθηση και την εποπτεία των δεδομένων σας.

 • Χρησιμοποιήστε ισχυρές αναφορές ανάλυσης για την αναγνώριση των κινητήριων δυνάμεων και των αιτιών ρίζας και εφαρμόστε φίλτρα για να εξατομικεύσετε τις αναφορές σας.

 • Ενοποιήστε τις εφαρμογές και τις πληροφορίες επιχειρηματικής ευφυΐας με άλλες ισχυρές δυνατότητες SharePoint, όπως η συνεργασία και η διαχείριση περιεχομένου.

Διαχείριση και ασφάλεια του περιεχομένου του PerformancePoint με καλύτερη ενσωμάτωση SharePoint    

Οι υπηρεσίες PerformancePoint επιτρέπουν να διαχειρίζεστε και να ασφαλίζετε το περιεχόμενο PerformancePoint στο SharePoint Server 2010. Οι υπηρεσίες PerformancePoint εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες κλιμάκωσης, συνεργασίας, αντιγράφου ασφαλείας και επαναφοράς καθώς και τη δυνατότητα αποκατάστασης καταστροφής του SharePoint Server. Οι πίνακες εργαλείων και τα στοιχεία πινάκων εργαλείων είναι αποθηκευμένα, διαχειριζόμενα και ασφαλισμένα στις λίστες και τις βιβλιοθήκες του SharePoint, παρέχοντας ένα μοναδικό πλαίσιο ασφάλειας και αποθετηρίου δεδομένων.

Πρόσβαση σε περισσότερο λεπτομερείς επιχειρηματικές πληροφορίες με βελτιωμένους πίνακες στοχοθεσίας    

Οι βελτιωμένοι πίνακες στοχοθεσίας κάνουν ευκολότερη τη λεπτομερή έρευνα και τη γρήγορη πρόσβαση πιο λεπτομερών πληροφοριών. Οι πίνακες στοχοθεσίας PerformancePoint προσφέρουν επίσης πιο ευέλικτες επιλογές διάταξης, δυναμικές ιεραρχίες και δυνατότητες υπολογιζόμενου KPI (βασικός δείκτης απόδοσης). Με τη χρήση αυτής της βελτιωμένης λειτουργικότητας, μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα μετρικά, τα οποία να χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε και να προβάλετε τις αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών τιμών και των τιμών-στόχων για να βοηθηθείτε στην αναγνώριση των προβληματισμών και των κινδύνων.

Δημιουργία αναλυτικών αναφορών για την καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων δυνάμεων πίσω από τα αποτελέσματα    

Οι βελτιωμένες αναλυτικές αναφορές υποστηρίζουν φιλτράρισμα τιμών, νέους τύπους γραφημάτων και μορφοποίηση υπό όρους που βασίζεται σε διακομιστή. Η μοναδική απεικόνιση Δέντρο αποδόμησης, ένας νέος τύπος αναφοράς διαθέσιμος στις υπηρεσίες PerformancePoint, σάς επιτρέπει τη γρήγορη και οπτική ανάλυση των τιμών υψηλότερου επιπέδου έτσι, ώστε να κατανοήσετε τις κινητήριες δυνάμεις που κρύβονται πίσω από αυτές.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Οι Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) επιτρέπουν την ενσωμάτωση SharePoint με εξωτερικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των σειρών επιχειρηματικών εφαρμογών. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων βασίζονται στην τεχνολογία Καταλόγου Εταιρικών Δεδομένων (BDC) που παρέχεται στο Microsoft Office SharePoint Server 2007. Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) για:

 • Ευκολότερο καθορισμό τύπων εξωτερικού περιεχομένου – γνωστοί στο παρελθόν ως οντότητες - με τη χρήση του οπτικού περιβάλλοντος εργασίας του SharePoint Designer, χωρίς τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας XML.

 • Σύνδεση με μια ευρύτερη κλίμακα πηγών δεδομένων – σχεσιακών βάσεων δεδομένων, SAP, υπηρεσιών Web και προσαρμοσμένων εφαρμογών—και την αλληλεπίδραση με αυτές με πιο εμπλουτισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξης δημιουργίας, ανάγνωσης, ενημέρωσης και κατάργησης.

 • Χρήση επεκτάσεων εμπλουτισμένων προγραμμάτων-πελατών για τη δόμηση εφαρμογής SharePoint και την επέκταση της σε εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office, όπως ο χώρος εργασίας SharePoint, το Outlook και το Word έτσι, ώστε να εργάζεστε με τα εξωτερικά σας δεδομένα, χωρίς σύνδεση.

 • Προβολή εξωτερικών παρασκηνιακών εταιρικών δεδομένα σε εφαρμογές διακομιστή και προγράμματος-πελάτη, χωρίς προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της σωστής ενσωμάτωσης εταιρικών δεδομένων, σε λίστες SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή SharePoint με χρήση του InfoPath και του SharePoint Designer

Ισχυρότερη ενοποίηση μεταξύ του InfoPath, του Microsoft SharePoint Designer 2010 και του SharePoint Server 2010 σας επιτρέπει να προσαρμόζετε ευκολότερα λίστες, προβολές και ροές εργασίας του SharePoint.

Προσαρμογή των φορμών λίστας του SharePoint    

Προσαρμογή φορμών χρησιμοποιώντας το Infopath

Το InfoPath μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα για την πλήρη προσαρμογή των φορμών λίστας του SharePoint. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της φόρμας, να περάσετε σε διατάξεις πολλαπλών στηλών, να σπάσετε τη φόρμα σε ενότητες, να επικυρώσετε τις εισηγμένες πληροφορίες, να προ-συμπληρώσετε πεδία και να προκαλέσετε την αυτόματη εμφάνιση ή απόκρυψη ενοτήτων της φόρμας. Από οποιαδήποτε λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή φόρμας στην κορδέλα για την εκκίνηση του InfoPath. Μετά από την προσαρμογή της φόρμας, δημοσιεύστε πάλι τη φόρμα στην τοποθεσία SharePoint για να αντικαταστήσει την προεπιλεγμένη φόρμα.

Προσαρμογή των προβολών λίστας του SharePoint    

Όλα τα τυπικά στοιχεία λίστας στο SharePoint Server 2010 χρησιμοποιούν τώρα το Τμήμα Web προβολής λίστας XSLT με δυνατότητα προσαρμογής, κάνοντας γρηγορότερη και ευκολότερη την προσαρμογή της προβολής λίστας στο SharePoint. Από το SharePoint Designer 2010, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα προσαρμοσμένα στυλ στις προβολές λίστας του SharePoint, και να μορφοποιήσετε γραμμές υπό συνθήκες, βάσει του περιεχομένου τους.

Προσαρμογή ροών εργασιών του SharePoint    

SharePoint Designer 2010 illustration

Το SharePoint Designer 2010 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα για προσαρμογή των "τριών μεγάλων" ροών εργασίας στο SharePoint—Έγκριση, Συλλογή σχολίων και Συλλογή υπογραφών. Η δυνατότητα ροής εργασίας έχει αναπτυχθεί με νέες ενέργειες όπως οι εμπλουτισμένες προ-δομημένες ενέργειες έγκρισης. Οι ροές εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, μπορούν να σχεδιαστούν μία φορά και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ξανά σε πολλαπλές λίστες, βιβλιοθήκες εγγράφων ή σε πολλαπλούς τύπους περιεχομένου. Η εμπειρία χρήστη του SharePoint Designer 2010 έχει σχεδιαστεί ξανά από την αρχή, με τη χρήση της κορδέλας, δημιουργώντας μια εμπειρία, η οποία είναι απλούστερη και πιο οικεία στους χρήστες του Office.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×