Τι νέο υπάρχει στη Microsoft Access

Στη Microsoft Access 2010, μπορείτε να δομήσετε βάσεις δεδομένων Web και να τις δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία SharePoint.

“Αρχίστε αμέσως τις συνεργασίες.”

Οι επισκέπτες του SharePoint μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή βάσης δεδομένων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα SharePoint για να προσδιορίσουν ποιος μπορεί να βλέπει τι. Εσείς μπορείτε να αρχίσετε με ένα πρότυπο, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε αμέσως τη συνεργασία. Πολλές άλλες βελτιώσεις υποστηρίζουν αυτή τη νέα δυνατότητα δημοσίευσης στο Web, ενώ προσφέρουν και οφέλη σε παραδοσιακές βάσεις δεδομένων επιφάνειας εργασίας.

Το περιβάλλον χρήστη της Access 2010 έχει επίσης αλλάξει. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την Office Access 2007, η Κορδέλα και το Παράθυρο περιήγησης θα είναι κάτι νέο για εσάς. Η Κορδέλα αντικαθιστά τα μενού και τις γραμμές εργαλείων από προηγούμενες εκδόσεις. Το Παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά και επεκτείνει τη λειτουργία του παραθύρου "Βάση δεδομένων". Επίσης, στην Access 2010, η νέα προβολή Backstage σάς εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις εντολές που εφαρμόζονται σε μια ολόκληρη βάση δεδομένων, όπως οι εντολές σύμπτυξης και επιδιόρθωσης ή εντολές που προέρχονται από το μενού Αρχείο.

Αυτό το άρθρο περιγράφει δυνατότητες που παρουσιάζονται στην Office Access 2007 και την Access 2010. Εάν χρειάζεστε μια εισαγωγή στην Access γενικά, ανατρέξτε στο άρθρο Γρήγορα αποτελέσματα με την Access 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Πιο ισχυρά εργαλεία δημιουργίας αντικειμένων

Νέοι τύποι δεδομένων και στοιχεία ελέγχου

Βελτιωμένη παρουσίαση δεδομένων

Βελτιωμένη ασφάλεια

Ένας καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Βελτιωμένα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Επισκόπηση

Εάν έχετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία του SharePoint με ρυθμισμένες παραμέτρους των Υπηρεσιών Access, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων Web χρησιμοποιώντας την Access 2010. Τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων σας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης Web, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Access 2010 για να πραγματοποιήσετε αλλαγές σχεδίασης. Παρόλο που ορισμένες δυνατότητες βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας δεν μεταφράζονται στο Web, μπορείτε να κάνετε πολλά από τα ίδια πράγματα χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες, όπως πεδία υπολογισμού και μακροεντολές δεδομένων.

Κοινή χρήση μιας βάσης δεδομένων στο Web

 • Χρήση ενός προτύπου    Με την Access 2010 διατίθενται πέντε πρότυπα: Επαφές, Πάγια, Έργα, Συμβάντα και Φιλανθρωπικές συνεισφορές. Μπορείτε, επίσης, να τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρότυπο πριν ή μετά τη δημοσίευση.

 • Ξεκινώντας από την αρχή    Όταν δημιουργείτε μια νέα κενή βάση δεδομένων, επιλέγετε μεταξύ μιας κανονικής βάσης δεδομένων και μιας βάσης δεδομένων Web. Αυτή η επιλογή επηρεάζει τις δυνατότητες σχεδιασμού και τις εντολές που βλέπετε, ώστε να είναι εύκολο να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας είναι συμβατή με το Web.

 • Μετατροπή μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων Web    Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια υπάρχουσα εφαρμογή στο Web. Δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας στο Web, έτσι μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε ορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή σας.

  Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε το νέο Έλεγχο συμβατότητας Web, ώστε να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να διορθώσετε οποιαδήποτε θέματα συμβατότητας.

 • Intranet ή Internet    Μπορείτε να δημοσιεύσετε στο δικό σας διακομιστή SharePoint ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λύση που φιλοξενείται στο SharePoint.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων Web, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία βάσης δεδομένων για κοινή χρήση στο Web.

Νέα λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Η Access 2010 διαθέτει μια νέα λειτουργία δόμησης μακροεντολών που έχει τη δυνατότητα IntelliSense και ένα καθαρό απλό περιβάλλον εργασίας.

Λειτουργία δόμησης μακροεντολών

1. Επιλέξτε μια ενέργεια από τη λίστα...

2. ...ή κάντε διπλό κλικ σε μια ενέργεια στον "Κατάλογο ενεργειών" για να την προσθέσετε στη μακροεντολή σας.

3. Η καρτέλα Σχεδίαση εμφανίζεται όταν εργάζεστε σε μια μακροεντολή.

Όταν προσθέσετε μια ενέργεια, εμφανίζονται περισσότερες επιλογές στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε μια ενέργεια "If", βλέπετε:

Μακροεντολή με ενέργεια If

Εκτός από τις παραδοσιακές μακροεντολές, χρησιμοποιείτε τη νέα λειτουργία δόμησης μακροεντολών για να δημιουργήσετε μακροεντολές δεδομένων, που είναι μια νέα δυνατότητα.

Μακροεντολές δεδομένων: Αλλαγή δεδομένων βάσει συμβάντων

Οι μακροεντολές δεδομένων βοηθούν στην υποστήριξη συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων στις βάσεις δεδομένων Web, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν έναν τρόπο υλοποίησης "εναυσμάτων" σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων της Access 2010.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πεδίο "ΠοσοστόΟλοκλήρωσης" και ένα πεδίο "Κατάσταση". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή δεδομένων για να ορίσετε το πεδίο "ΠοσοστόΟλοκλήρωσης" σε 100 όταν ορίσετε το πεδίο "Κατάσταση" σε Ολοκληρώθηκε και 0 όταν ορίσετε το πεδίο "Κατάσταση" σε Δεν ξεκίνησε.

Βελτιωμένη Δόμηση εκφράσεων

Η Δόμηση εκφράσεων διαθέτει τώρα IntelliSense, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις επιλογές σας καθώς πληκτρολογείτε. Επίσης εμφανίζει βοήθεια για την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή έκφρασης στο παράθυρο "Δόμηση εκφράσεων". Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τη συνάρτηση Trim, η Δόμηση εκφράσεων εμφανίζει:

Η Trim(συμβολοσειρά) επιστρέφει μια Μεταβλητή συμβολοσειράς τύπου που περιέχει ένα αντίγραφο μιας καθορισμένης συμβολοσειράς χωρίς κενά διαστήματα αρχής και τέλους.

Υπολογιζόμενα πεδία

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού. Ο υπολογισμός πρέπει να αναφέρεται σε άλλα πεδία στον ίδιο πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση εκφράσεων για να δημιουργήσετε τον υπολογισμό.

Κανόνες επικύρωσης πίνακα

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είχε εισαχθεί στην Access 2007.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που δεν επιτρέπει την καταχώρηση δεδομένων εάν η αλλαγμένη εγγραφή θα επικύρωνε έναν καθορισμένο κανόνα. Σε αντίθεση με τον κανόνα επικύρωσης ενός πεδίου, ο κανόνας επικύρωσης πίνακα μπορεί να ελέγξει την τιμή περισσότερων από ένα πεδίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση εκφράσεων για να δημιουργήσετε τον κανόνα επικύρωσης.

Πρότυπα βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών

Η Access 2010 περιλαμβάνει μια σουίτα επαγγελματικά σχεδιασμένων προτύπων βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση επαφών, εργασιών, συμβάντων, μαθητών και πόρων, καθώς και άλλων τύπων δεδομένων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως ή να τα εμπλουτίσετε και να τα βελτιώσετε έτσι, ώστε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες ακριβώς με τον τρόπο που εσείς θέλετε.

Διαθέσιμα πρότυπα στην προβολή Backstage

Κάθε πρότυπο είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης, η οποία περιέχει προκαθορισμένους πίνακες, φόρμες, εκθέσεις, ερωτήματα, μακροεντολές και σχέσεις. Τα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί για να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την εργασία σας γρήγορα. Εάν η σχεδίαση του προτύπου καλύπτει τις απαιτήσεις σας, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για να έχετε πλεονέκτημα κατά το ξεκίνημα της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων που θα ικανοποιεί τις δικές σας ανάγκες.

Βάση δεδομένων Web παγίων

Εκτός από τα πρότυπα που περιέχονται στην Access 2010, μπορείτε να συνδεθείτε στο Office.com και να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων προτύπων.

Τμήμα εφαρμογής για την προσθήκη λειτουργικότητας σε υπάρχουσα βάση δεδομένων

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε λειτουργίες σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα τμήμα εφαρμογής. Για πρώτη φορά στην Access 2010, ένα τμήμα εφαρμογής είναι ένα πρότυπο που αποτελεί τμήμα μιας βάσης δεδομένων — για παράδειγμα, ένας προδιαμορφωμένος πίνακας ή ένας πίνακας με μια συσχετισμένη φόρμα και έκθεση. Για παράδειγμα, προσθέστε στη βάση δεδομένων σας ένα τμήμα της εφαρμογής "Εργασίες" και θα έχετε έναν πίνακα εργασιών, μια φόρμα εργασιών και την επιλογή να συσχετίσετε τον πίνακα "Εργασίες" με έναν άλλον πίνακα στη βάση δεδομένων σας.

Τμήματα εφαρμογών στην καρτέλα Δημιουργία

Βελτιωμένη προβολή φύλλου δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα και να αρχίσετε να τον χρησιμοποιείται χωρίς να ορίσετε πεδία προηγουμένως  — απλά κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας στην καρτέλα Δημιουργία και αρχίστε την εισαγωγή δεδομένων στο νέο φύλλο δεδομένων που εμφανίζεται. Η Access 2010 προσδιορίζει, αυτόματα, τον καλύτερο τύπο δεδομένων για κάθε πεδίο, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε αμέσως. Η στήλη Κάντε κλικ για προσθήκη σάς δείχνει τη θέση στην οποία μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο — και εάν χρειάζεται να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων ή τη μορφή εμφάνισης ενός νέου ή υπάρχοντος πεδίου, μπορείτε να το κάνετε εύκολα χρησιμοποιώντας τις εντολές της Κορδέλας, στην καρτέλα Πεδία. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε επικόλληση δεδομένων από πίνακες του Microsoft Excel σε ένα νέο φύλλο δεδομένων — η Access 2010 δημιουργεί όλα τα πεδία και αναγνωρίζει αυτόματα τους τύπους δεδομένων.

Κάντε κλικ για προσθήκη στην προβολή φύλλου δεδομένων

Παράθυρο Λίστα πεδίων

Το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων που έχει εισαχθεί στην Access 2007, σας παρέχει τη δυνατότητα πεδίων από άλλους πίνακες. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά πεδίων από τον πίνακα της προέλευσης εγγραφής, από σχετικούς πίνακες ή από μη σχετικούς πίνακες στη βάση δεδομένων. Εάν απαιτείται μια σχέση μεταξύ πινάκων, αυτή δημιουργείται αυτόματα ή εμφανίζεται ερώτηση κατά τη διάρκεια της διεργασίας.

Παράθυρο Λίστα πεδίων

Η Προβολή διάταξης σάς βοηθά να επιταχύνετε τη σχεδίαση φορμών και εκθέσεων

Χρησιμοποιήστε την Προβολή διάταξης για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη σχεδίαση, ενώ προβάλλετε τα δεδομένα σε φόρμα ή έκθεση.

Η Προβολή διάταξης διαθέτει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με την Access 2007 και είναι απαραίτητη εάν σχεδιάζετε μια φόρμα ή έκθεση για το Web.

Φόρμα σε Προβολή διάταξης όπου εμφανίζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στο πλέγμα σχεδίασης, με μεταφορά ενός πεδίου από το παράθυρο Λίστα πεδίων ή μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων.

Χρησιμοποιήστε διατάξεις στοιχείων ελέγχου για να διατηρείται τα πράγματα σε τάξη

Οι διατάξεις, που παρουσιάστηκαν στην Office Access 2007, είναι ομάδες στοιχείων ελέγχου που μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθός τους ως μια μονάδα. Στην Access 2010, οι διατάξεις έχουν βελτιωθεί ώστε να επιτρέπουν πιο ευέλικτη τοποθέτηση στοιχείων ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις. Μπορείτε να διαιρέσετε ή να συγχωνεύσετε κελιά οριζόντια ή κάθετα, γεγονός που σας επιτρέπει να τακτοποιείτε εύκολα πεδία, στήλες ή γραμμές.

Όταν σχεδιάζετε βάσεις δεδομένων Web πρέπει να χρησιμοποιείτε την Προβολή διάταξης, αλλά η Προβολή διάταξης παραμένει διαθέσιμη για εργασία σχεδίασης βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη  — που παρουσιάστηκε στην Office Access 2007 και βελτιώθηκε στην Access 2010 — σχεδιάστηκε ώστε να σας διευκολύνει στην εύρεση εντολών και δυνατοτήτων που πριν ήταν συχνά θαμμένες σε σύνθετα μενού και γραμμές εργαλείων.

Η Κορδέλα

Η Κορδέλα είναι μια συλλογή καρτελών που περιέχουν ομάδες εντολών, οι οποίες είναι οργανωμένες κατά δυνατότητα και λειτουργία. Η Κορδέλα αντικαθιστά τα επίπεδα μενού και γραμμών εργαλείων που υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις της Access.

Άλλες βασικές δυνατότητες της Κορδέλας περιλαμβάνουν:

 • Καρτέλες εντολών — Καρτέλες που εμφανίζουν εντολές οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά μαζί, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε τις εντολές που χρειάζεστε τη στιγμή που τις χρειάζεστε.

 • Καρτέλες σχετικών εντολών — Καρτέλα εντολών η οποία εμφανίζεται ανάλογα με το θέμα — δηλ. το αντικείμενο που επεξεργάζεστε ή την εργασία την οποία εκτελείτε. Μια καρτέλα σχετικών εντολών περιλαμβάνει τις εντολές που είναι πιο πιθανό να εφαρμόζονται στην εργασία που εκτελείτε.

 • Συλλογές — Νέα στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν μια προεπισκόπηση ενός στυλ ή μιας επιλογής, ώστε να μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα πριν αποδεχθείτε μια επιλογή.

Προβολή Backstage

Μια νέα δυνατότητα στην Access 2010, η προβολή Backstage περιέχει εντολές που εφαρμόζετε σε μια ολόκληρη βάση δεδομένων, όπως σύμπτυξη και επιδιόρθωση ή άνοιγμα μιας νέας βάσης δεδομένων. Οι εντολές είναι τακτοποιημένες σε καρτέλες στην αριστερή πλευρά της οθόνης και κάθε καρτέλα περιέχει μια ομάδα σχετικών εντολών ή συνδέσεων. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία, βλέπετε ένα σύνολο κουμπιών που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων από την αρχή ή επιλέγοντας από μια βιβλιοθήκη επαγγελματικά σχεδιασμένων προτύπων βάσης δεδομένων.

Πολλές από τις εντολές που βρίσκετε στην προβολή Backstage ήταν διαθέσιμες στο μενού Αρχείο σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Εκτός από τις βάσεις δεδομένων που έχετε ανοίξει πρόσφατα, βλέπετε και (εάν είστε συνδεδεμένοι στο Internet) τις συνδέσεις σε άρθρα της τοποθεσίας office.com.

Η καρτέλα 'Δημιουργία' στην προβολή Backstage

Παράθυρο περιήγησης

Το παράθυρο περιήγησης, που παρουσιάστηκε στην Access 2007, παραθέτει και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα στην τρέχουσα ανοιχτή βάση δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο περιήγησης για να οργανώσετε τα αντικείμενά σας κατά τύπο αντικειμένου, ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία τροποποίησης, σχετικό πίνακα (βάσει των εξαρτήσεων αντικειμένων) ή σε προσαρμοσμένες ομάδες που δημιουργείτε. Χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να εργαστείτε στη σχεδίαση της φόρμας σας; Μπορείτε εύκολα να συμπτύξετε το παράθυρο περιήγησης ώστε να καταλαμβάνει λίγο χώρο, αλλά να παραμένει διαθέσιμο. Το παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο "Βάση Δεδομένων" που χρησιμοποιούνταν στην έκδοση της Access που προηγήθηκε της Access 2007.

Αντικείμενα στο παράθυρο περιήγησης

Αντικείμενα με καρτέλες

Από προεπιλογή, οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι εκθέσεις και οι μακροεντολές σας εμφανίζονται ως αντικείμενα με καρτέλες στο παράθυρο της Access.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανά βάση δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τα παράθυρα αντικειμένων αντί για καρτέλες.

Αντικείμενο με καρτέλες στην Access 2007

Κάνοντας κλικ στις καρτέλες αντικειμένων, μπορείτε εύκολα να εναλλάσσεστε μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων.

Παράθυρο Βοήθειας

Η Access 2010 προσφέρει εύκολη πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο της Βοήθειας της Access όσο και στο περιεχόμενο της Αναφοράς προγραμματιστών από το ίδιο παράθυρο Βοήθειας. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το εύρος της αναζήτησής σας, για παράδειγμα μόνο στο περιεχόμενο της Αναφοράς προγραμματιστών. Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε στο παράθυρο Βοήθειας, όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας της Access και της Αναφοράς προγραμματιστών είναι πάντα διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Office.com ή στο MSDN.

Αρχή της σελίδας

Πιο ισχυρά εργαλεία δημιουργίας αντικειμένων

Η Access 2010 παρέχει ένα διαισθητικό περιβάλλον για τη δημιουργία αντικειμένων βάσης δεδομένων.

Καρτέλα "Δημιουργία"

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Δημιουργία για να δημιουργήσετε γρήγορα νέες φόρμες, εκθέσεις, πίνακες, ερωτήματα και άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων. Εάν επιλέξετε έναν πίνακα ή ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα ή έκθεση με βάση το συγκεκριμένο αντικείμενο με ένα κλικ, χρησιμοποιώντας την εντολή Φόρμα ή Έκθεση.

Οι νέες φόρμες και εκθέσεις που δημιουργούνται με αυτή τη διαδικασία με ένα κλικ χρησιμοποιούν μια ενημερωμένη σχεδίαση που βοηθά ώστε να είναι πιο ελκυστικές οπτικά και άμεσα χρήσιμες. Οι φόρμες και οι εκθέσεις που δημιουργούνται αυτόματα έχουν επαγγελματική εμφάνιση με κεφαλίδες που περιλαμβάνουν ένα λογότυπο και τίτλο. Επιπλέον, μια έκθεση που δημιουργείται αυτόματα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας και ενημερωτικά υποσέλιδα και σύνολα.

Προβολή έκθεσης και Προβολή διάταξης

Αυτές οι προβολές που παρουσιάστηκαν στην Office Access 2007 και βελτιώθηκαν στην Access 2010, σας επιτρέπουν να εργαστείτε με φόρμες και εκθέσεις αλληλεπιδραστικά. Χρησιμοποιώντας την "Προβολή έκθεσης", μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια ακριβή απόδοση της έκθεσής σας χωρίς να χρειάζεται να την εκτυπώσετε ή να την εμφανίσετε στην "Προεπισκόπηση εκτύπωσης". Για να εστιάσετε σε συγκεκριμένες εγγραφές, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φίλτρου ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Εύρεση" για να αναζητήσετε το κείμενο που συμφωνεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αντιγραφή για να αντιγράψετε κείμενο στο Πρόχειρο ή να κάνετε κλικ σε ενεργές υπερ-συνδέσεις που εμφανίζονται στην έκθεσή σας και να ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Η Προβολή διάταξης σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη σχεδίαση ενώ περιηγείστε στα δεδομένα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή διάταξης για να πραγματοποιήσετε πολλές κοινές αλλαγές σχεδίασης κατά την προβολή δεδομένων σε μια φόρμα ή έκθεση. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο, με μεταφορά ενός ονόματος πεδίου από το νέο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων ή να αλλάξετε τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων.

Η Προβολή διάταξης προσφέρει πλέον βελτιωμένες διατάξεις σχεδίασης — ομάδες στοιχείων ελέγχου τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε ως ένα σύνολο, ώστε να είστε εύκολα σε θέση να αναδιατάξετε πεδία, στήλες, γραμμές ή ολόκληρες διατάξεις. Επίσης, σε Προβολή διάταξης, μπορείτε εύκολα να καταργήσετε ένα πεδίο ή να προσθέσετε μορφοποίηση.

Έκθεση σε Προβολή διάταξης

Βελτιστοποιημένη δημιουργία ομάδων και ταξινομήσεων σε εκθέσεις

Η Office Access 2007 παρουσίασε έναν καλύτερο και πιο προσπελάσιμο τρόπο ομαδοποίησης και ταξινόμησης δεδομένων στις εκθέσεις και προσθήκης συνόλων. Το περιβάλλον εργασίας είναι εύκολο στην περιήγηση και την κατανόησή του και όταν χρησιμοποιείται με τη νέα Προβολή διάταξης, βλέπετε αμέσως το αποτέλεσμα των αλλαγών σας.

Παράθυρο ομαδοποίησης, ταξινόμησης και συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε τις συνολικές πωλήσεις ανά περιοχή σε μια έκθεση. Χρησιμοποιήστε την Προβολή διάταξης και το τμήμα παραθύρου Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο για να προσθέσετε ένα επίπεδο ομάδας και να ζητήσετε ένα σύνολο — και δείτε τις αλλαγές ζωντανά καθώς πραγματοποιούνται στην έκθεσή σας. Η γραμμή "Σύνολο" σάς βοηθά να προσθέτετε άθροισμα, μέσο όρο, αρίθμηση, μέγιστο ή ελάχιστο στις κεφαλίδες ή στα υποσέλιδα της έκθεσής σας. Τα απλά σύνολα δεν απαιτούν, πλέον, τη μη αυτόματη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού. Τώρα απλά τοποθετείτε το δείκτη και κάνετε κλικ.

Δημιουργία συνόλου σε έκθεση

Βελτιωμένες διατάξεις στοιχείων ελέγχου σάς βοηθούν να δημιουργείτε βελτιωμένες φόρμες και εκθέσεις

Φόρμες και εκθέσεις συχνά περιέχουν πληροφορίες σε μορφή πίνακα, όπως μια στήλη με ονόματα πελατών ή μια γραμμή με όλα τα πεδία για έναν πελάτη. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη, όπου θα μπορείτε να τα διαχειρίζεστε εύκολα ως μια ενότητα, συμπεριλαμβανόμενης και της ετικέτας.

Εντολές σε ομάδα διάταξης στοιχείων ελέγχου στην καρτέλα Τακτοποίηση

Καθώς μπορείτε να επιλέγετε στοιχεία ελέγχου από διάφορες ενότητες, όπως είναι η ετικέτα στην ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου, υπάρχει σημαντική ευελιξία. Μπορείτε εύκολα να:

 • Μετακινήσετε τη διάταξη ή να αλλάξετε το μέγεθός της. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε μια στήλη αριστερά ή δεξιά.

 • Μορφοποιήσετε μια διάταξη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την έντονη γραφή για μια στήλη με ονόματα πελατών έτσι, ώστε να ξεχωρίζει.

 • Προσθέσετε μια στήλη (ή ένα πεδίο) στη διάταξη.

 • Διαγράψετε μια στήλη (ή ένα πεδίο) από τη διάταξη

 • Συγχωνεύσετε ή διαιρέσετε κελιά (μόνο στην Access 2010)

Μετακίνηση στήλης στην Προβολή διάταξης

Οι διατάξεις αποθηκεύονται με τη σχεδίασή σας, ώστε να παραμένουν διαθέσιμες.

Διαιρεμένες φόρμες για γρήγορη αναζήτηση δεδομένων

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είχε εισαχθεί στην Access 2007.

Χρησιμοποιήστε μια διαιρεμένη φόρμα για να δημιουργήσετε μια φόρμα που συνδυάζει τις προβολές φύλλου δεδομένων και φόρμας. Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα έτσι, ώστε να υποδείξετε στην Access τη θέση του φύλλου δεδομένων, στην κορυφή, στο κάτω μέρος, αριστερά ή δεξιά.

Διαιρεμένη φόρμα

Σημείωση: Οι διαιρεμένες φόρμες δεν είναι διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Web.

Ενσωματωμένες μακροεντολές σε φόρμες και εκθέσεις

Οι ενσωματωμένες μακροεντολές παρουσιάστηκαν στην Office Access 2007.

Χρησιμοποιήστε τις ενσωματωμένες μακροεντολές για να αποφύγετε τη σύνταξη κώδικα. Μια ενσωματωμένη μακροεντολή είναι αποθηκευμένη σε μια ιδιότητα και αποτελεί τμήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση μιας ενσωματωμένης μακροεντολής χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τα άλλα στοιχεία ελέγχου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη μακροεντολή — κάθε ενσωματωμένη μακροεντολή είναι ανεξάρτητη. Οι ενσωματωμένες μακροεντολές είναι αξιόπιστες, επειδή αποτρέπεται αυτόματα η εκτέλεση πιθανώς μη ασφαλών λειτουργιών.

Εκχώρηση ενσωματωμένης μακροεντολής σε συμβάν On Dbl Click

Αρχή της σελίδας

Νέοι τύποι δεδομένων και στοιχεία ελέγχου

Τα πεδία υπολογισμού, που είναι νέο στοιχείο στην Access 2010, σάς επιτρέπουν να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού. Η Office Access 2007 παρουσίασε τους ακόλουθους νέους και βελτιωμένους τύπους δεδομένων και στοιχεία ελέγχου:

 • Πεδία πολλών τιμών

 • Τύπος δεδομένων "Συνημμένο"

 • Βελτιωμένα πεδία υπομνημάτων

 • Ενσωματωμένο στοιχείο ελέγχου ημερολογίου για πεδία ημερομηνίας/ώρας

Πεδία υπολογισμού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο το οποίο εμφανίζει μια τιμή που υπολογίζεται από άλλα δεδομένα στον ίδιο πίνακα. Χρησιμοποιείτε τη Δόμηση εκφράσεων για να δημιουργήσετε τον υπολογισμό, ώστε να ωφεληθείτε από τη λειτουργία IntelliSense και να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στη Βοήθεια για τιμές εκφράσεων.

Δεν είναι δυνατή η χρήση δεδομένων από άλλους πίνακες ως προέλευσης για τα υπολογιζόμενα δεδομένα. Μερικές εκφράσεις δεν υποστηρίζονται από τα υπολογιζόμενα δεδομένα. Μερικές εκφράσεις δεν υποστηρίζονται από τα υπολογιζόμενα πεδία.

Πεδία πολλών τιμών

Το πεδίο πολλών τιμών, που παρουσιάστηκε στην Office Access 2007, μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από μια τιμές ανά εγγραφή. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αναθέσετε μια εργασία σε κάποιον από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες σας, αλλά θέλετε να την αναθέσετε σε περισσότερα από ένα άτομα. Στα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και σε εκδόσεις της Access προηγούμενες από την Office Access 2007, θα έπρεπε να δημιουργήσετε μια σχέση "πολλά προς πολλά" για να το κάνετε σωστά.

Σημείωση: Η Access δημιουργεί έναν κρυφό πίνακα για να τηρήσει την απαραίτητη σχέση "πολλά προς πολλά" για κάθε πεδίο πολλών τιμών.

Τα πεδία πολλών τιμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλα όταν εργάζεστε με μια λίστα του SharePoint που περιέχει έναν από τους τύπους πεδίου πολλών τιμών που χρησιμοποιούνται στην Windows SharePoint Services. Η Access 2010 είναι συμβατή με αυτούς τους τύπους δεδομένων.

Πεδίο πολλών τιμών

Πεδία επισύναψης για αρχεία

Ο τύπος δεδομένων επισύναψης σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε, εύκολα, όλους τους τύπους εγγράφων και δυαδικά αρχεία στη βάση δεδομένων σας, χωρίς καμία περιττή αύξηση στο μέγεθος της βάσης δεδομένων. Η Access συμπιέζει αυτόματα τα συνημμένα, όταν είναι δυνατόν, ώστε να ελαχιστοποιήσει τη χρήση χώρου. Θέλετε να επισυνάψετε ένα έγγραφο του Word σε μια έκθεση ή να αποθηκεύσετε μια σειρά ψηφιακών φωτογραφιών στη βάση δεδομένων σας; Η χρήση συνημμένων διευκολύνει πολύ αυτές τις εργασίες. Μπορείτε ακόμα και να προσθέσετε πολλαπλά συνημμένα σε μια μόνο έκθεση.

Παράθυρο διαλόγου Συνημμένα

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία συνημμένων σε βάσεις δεδομένων Web, αλλά κάθε πίνακας Web μπορεί να διαθέτει το πολύ ένα πεδίο συνημμένων.

Τα πεδία υπομνήματος αποθηκεύουν τώρα εμπλουτισμένο κείμενο και υποστηρίζουν ιστορικό αναθεωρήσεων

Τα πεδία υπομνήματος εμπλουτισμένου κειμένου, που παρουσιάστηκαν στην Office Access 2007, δεν σας περιορίζουν πλέον στο απλό κείμενο για τις εγγραφές σας. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο με επιλογές (όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, εκτός από τις διάφορες γραμματοσειρές και τα χρώματα και άλλες κοινές επιλογές μορφοποίησης) και να αποθηκεύσετε το κείμενο στη βάση δεδομένων σας. Το κείμενο εμπλουτισμένης μορφοποίησης αποθηκεύεται σε ένα πεδίο υπομνήματος σε μορφή που βασίζεται σε HTML και είναι συμβατή με τον τύπο δεδομένων εμπλουτισμένου κειμένου στις Windows SharePoint Services. Μπορείτε να ορίσετε τη νέα ιδιότητα Μορφή κειμένου είτε ως Εμπλουτισμένο κείμενο είτε ως Απλό κείμενο και οι πληροφορίες θα μορφοποιηθούν κατάλληλα, στα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου και στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Τα πεδία υπομνήματος είναι χρήσιμα για την αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ιδιότητας Μόνο προσάρτηση για να διατηρήσετε ένα ιστορικό όλων των αλλαγών σε ένα πεδίο υπομνήματος. Έπειτα, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό αυτών των αλλαγών. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης στις Windows SharePoint Services, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να προβάλετε το ιστορικό περιεχομένου της λίστας SharePoint.

Ημερολόγιο για επιλογή ημερομηνιών

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είχε εισαχθεί στην Access 2007.

Πεδία και στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούν τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα", αποκτούν αυτόματα υποστήριξη για ένα ενσωματωμένο, αλληλεπιδραστικό ημερολόγιο, που παρουσιάστηκε στην Access 2007. Το κουμπί ημερολογίου εμφανίζεται αυτόματα στα δεξιά της ημερομηνίας. Θέλετε να μάθετε την ημερομηνία για την ερχόμενη Παρασκευή; Κάντε κλικ στο κουμπί και το ημερολόγιο θα εμφανιστεί αυτόματα, επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε και να επιλέξετε την ημερομηνία. Μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση του ημερολογίου για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

Βελτιωμένη παρουσίαση δεδομένων

Οι νέες δυνατότητες παρουσίασης δεδομένων σάς βοηθούν να δημιουργείτε αντικείμενα βάσεων δεδομένων πιο γρήγορα και, στη συνέχεια, να αναλύετε τα δεδομένα σας πιο εύκολα.

Βελτιωμένα εργαλεία ταξινόμησης και φιλτραρίσματος

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε γρήγορα μια τιμή που συμφωνεί ή να ταξινομήσετε μια στήλη δεδομένων. Η νέα δυνατότητα "Αυτόματο Φίλτρο", που παρουσιάστηκε στην Office Access 2007 αυξάνει τις ήδη ισχυρές δυνατότητες φιλτραρίσματος, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε γρήγορα στα δεδομένα που χρειάζεστε. Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα από τις μοναδικές τιμές μιας στήλης, γεγονός χρήσιμο για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα που θέλετε ή μπορείτε να ταξινομήσετε τις τιμές χρησιμοποιώντας τις επιλογές μενού περιβάλλοντος σε απλή γλώσσα, όπως "Ταξινόμηση από το παλιότερο προς το νεότερο" ή "Ταξινόμηση από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο".

Αυτόματο Φίλτρο

Οι πιο κοινές επιλογές φίλτρων εμφανίζονται απευθείας στις εντολές μενού ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γρήγορα φίλτρα για να περιορίσετε τις πληροφορίες με βάση τα δεδομένα που εισαγάγετε. Οι επιλογές γρήγορων φίλτρων αλλάζουν αυτόματα με βάση τον τύπο δεδομένων, ώστε να βλέπετε σχετικές επιλογές για πληροφορίες κειμένου, ημερομηνίας και αριθμών.

Μενού Φίλτρων ημερομηνιών

Χρώματα φόντου συνόλων και εναλλακτικά χρώματα στα φύλλα δεδομένων

Η προβολή φύλλου δεδομένων προσφέρει μια γραμμή "Σύνολο", στην οποία μπορείτε να εμφανίσετε ένα σύνολο, μια αρίθμηση, ένα μέσο όρο, ένα μέγιστο ή ελάχιστο, μια τυπική απόκλιση ή μια διακύμανση. Αφού προσθέσετε τη γραμμή "Σύνολο", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κελί της στήλης και επιλέξτε τον υπολογισμό που θέλετε.

Γραμμή Σύνολο στο φύλλο δεδομένων

Φύλλα δεδομένων, εκθέσεις και συνεχόμενες φόρμες υποστηρίζουν εναλλακτικό χρώμα φόντου για γραμμές, το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα από το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου. Η σκίαση κάθε άλλης γραμμής γίνεται εύκολα και μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα.

Φύλλο δεδομένων με χρήση εναλλακτικού χρώματος γραμμής

Μορφοποίηση υπό όρους

Η Access 2010 προσθέτει νέες δυνατότητες μορφοποίησης υπό όρους, που σας επιτρέπει να επιτύχετε ορισμένα στυλ μορφοποίησης όπως είναι διαθέσιμα στο Excel. Για παράδειγμα, τώρα μπορείτε να προσθέσετε γραμμές δεδομένων για να καταστήσετε μια στήλη αριθμών πιο ευανάγνωστη, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Μορφοποίηση υπό όρους σε έκθεση της Access

Σημείωση: Η μορφοποίηση υπό όρους δεν είναι διαθέσιμη στις βάσεις δεδομένων Web.

Αρχή της σελίδας

Βελτιωμένη ασφάλεια

Οι βελτιωμένες δυνατότητες ασφάλειας και η ισχυρή ενοποίηση με τις Windows SharePoint Services σας βοηθούν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση και σας επιτρέπουν τις πιο ασφαλείς εφαρμογές παρακολούθησης πληροφοριών. Αποθηκεύοντας τα δεδομένα των εφαρμογών παρακολούθησης σε λίστες στις Windows SharePoint Services, μπορείτε να ελέγχετε το ιστορικό αναθεωρήσεων, να ανακτάτε διαγραμμένες πληροφορίες και να ρυθμίζετε τις παραμέτρους δικαιωμάτων πρόσβασης σε δεδομένα.

Η Office Access 2007 παρουσίασε ένα νέο μοντέλο ασφάλειας που έχει προωθηθεί και βελτιωθεί στην Access 2010. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την αξιοπιστία είναι ενοποιημένες με το Κέντρο αξιοπιστίας του Microsoft Office. Οι αξιόπιστες θέσεις σας βοηθούν να εμπιστεύεστε όλες τις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στους ασφαλείς φακέλους. Μπορείτε να φορτώσετε μια εφαρμογή της Office Access 2007 που διαθέτει απενεργοποιημένο κώδικα ή μακροεντολές για να έχετε πιο ασφαλή, φιλτραρισμένη (που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μη ασφαλών εντολών) εμπειρία. Οι αξιόπιστες μακροεντολές εκτελούνται στην κατάσταση λειτουργίας φίλτρου (Sandbox).

Αρχή της σελίδας

Συλλέξτε δεδομένα με τη χρήση των φορμών InfoPath και του Outlook

Η δυνατότητα "Συλλογή δεδομένων", που παρουσιάστηκε στην Office Access 2007 σάς βοηθά να συλλέξετε σχόλια χρησιμοποιώντας το Outlook και, προαιρετικά, το InfoPath. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια φόρμα InfoPath ή μια φόρμα HTML και να την ενσωματώσετε στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποστείλετε τη φόρμα σε παραλήπτες που έχετε επιλέξει από τις επαφές σας στο Outlook ή σε ονόματα παραληπτών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα πεδίο της βάσης δεδομένων σας στην Access.

Χρήση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συλλογή δεδομένων

Επιλέγετε εάν θα γίνεται συλλογή νέων πληροφοριών ή ενημέρωση υπαρχουσών πληροφοριών. Στη συνέχεια, οι παραλήπτες συμπληρώνουν τη φόρμα και την επιστρέφουν. Το Outlook αναγνωρίζει τις εισερχόμενες φόρμες και αποθηκεύει αυτόματα τα δεδομένα στη βάση δεδομένων σας στην Access — δεν απαιτείται νέα πληκτρολόγηση.

Εξαγωγή σε PDF και XPS

Στην Access 2010, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή δεδομένων σε μορφή αρχείου PDF (Portable Document Format) ή XPS (Προδιαγραφή χαρτιού XML) για εκτύπωση, δημοσίευση και διανομή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον εγκαταστήσετε αρχικά το πρόσθετο δημοσίευσης ως PDF ή XPS. Η εξαγωγή μιας φόρμας, μιας έκθεσης ή ενός φύλλου δεδομένων σε αρχείο .pdf ή .xps, σας επιτρέπει να καταγράψετε πληροφορίες σε μια φόρμα που διανέμεται εύκολα, διατηρεί τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης και δεν απαιτεί από άλλους χρήστες να εγκαταστήσουν την Access στον υπολογιστή τους για να κάνουν εκτύπωση ή αναθεώρηση του αρχείου σας.

 • Portable Document Format    Η μορφή PDF είναι μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου σταθερής διάταξης που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Η μορφή PDF διασφαλίζει ότι το αρχείο διατηρεί με ακρίβεια τη μορφή που επιθυμείτε κατά την προβολή με σύνδεση ή κατά την εκτύπωσή του και ότι τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να τροποποιηθούν εύκολα. Η μορφή PDF είναι, επίσης, χρήσιμη και για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με μεθόδους εμπορικής εκτύπωσης.

 • Προδιαγραφή χαρτιού XML    Η μορφή XPS είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων. Η μορφή XPS διασφαλίζει ότι το αρχείο διατηρεί με ακρίβεια τη μορφή που επιθυμείτε κατά την προβολή με σύνδεση ή κατά την εκτύπωσή του και ότι τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να τροποποιηθούν εύκολα.

Η εργασία με εξωτερικά δεδομένα γίνεται πιο εύκολη

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε με μια υπηρεσία Web ως εξωτερική προέλευση δεδομένων. Θα χρειαστείτε ένα αρχείο ορισμού υπηρεσίας Web που παρέχεται από το διαχειριστή της υπηρεσίας Web. Αφού εγκαταστήσετε το αρχείο ορισμού, μπορείτε να το συνδέσετε με τα δεδομένα της υπηρεσίας Web ως συνδεδεμένο πίνακα.

Οι νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται στην Office Access 2007 διευκολύνουν την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια λειτουργία εισαγωγής ή εξαγωγής και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να εκτελέσετε την ίδια εργασία. Ο "Οδηγός εισαγωγής υπολογιστικών φύλλων" σάς επιτρέπει να αντικαταστήσετε τον τύπο δεδομένων που έχει επιλεγεί από την Access, ώστε να μπορείτε να κάνετε εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση σε μορφές αρχείων του Office Excel 2007 ή νεότερες.

Αρχή της σελίδας

Ένας καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα "Διαγνωστικά του Microsoft Office", που παρουσιάστηκαν στην Office Access 2007, είναι μια σειρά από διαγνωστικούς ελέγχους, οι οποίοι σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε το λόγο για τον οποίο διακόπτεται η λειτουργία του υπολογιστή σας. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν άμεσα ορισμένα προβλήματα και να υποδείξουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να λύσετε κάποια άλλα. Τα "Διαγνωστικά του Microsoft Office" αντικαθιστούν τις παρακάτω δυνατότητες του Microsoft Office 2003: "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" και "Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office".

Αρχή της σελίδας

Βελτιωμένα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες νέες δυνατότητες του ορθογραφικού ελέγχου.

 • Ο ορθογραφικός έλεγχος συμπεριφέρεται πιο σταθερά σε όλα τα προγράμματα του Office. Τα παραδείγματα αυτής της αλλαγής περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Το πρόγραμμα ορθογραφικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα λεξικό νέων κανόνων των Γαλλικών. Στο Microsoft Office 2003, αυτό ήταν ένα πρόσθετο, το οποίο έπρεπε να εγκατασταθεί ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

 • Κατά την πρώτη χρήση μιας γλώσσας δημιουργείται αυτόματα ένα λεξικό αποκλεισμού για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα λεξικά αποκλεισμού, ώστε να επιβάλετε στο πρόγραμμα ορθογραφικού ελέγχου να επισημαίνει τις λέξεις που θέλετε να αποφεύγετε. Τα λεξικά αποκλεισμού είναι χρήσιμα για την αποφυγή λέξεων που είναι άσεμνες ή που δεν ταιριάζουν στο δικό σας στυλ γραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση λεξικών αποκλεισμού για τον καθορισμό της προτιμώμενης ορθογραφίας για μια λέξη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×