Τι είναι τα αυτόματα συστήματα υποδοχής τηλεφωνικό σύστημα;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετακίνηση τηλεφωνικό σύστημα στο Office 365 αυτόματα συστήματα υποδοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συστήματος μενού για την εταιρεία σας, η οποία σας επιτρέπει να εξωτερικών και εσωτερικών καλούντες μέσω ενός συστήματος μενού για να εντοπίσετε και να τοποθετήσετε ή να μεταφέρουν κλήσεις σε χρήστες εταιρεία ή τμήματα της εταιρείας σας.

Όταν καλέσετε άτομα, παρουσιάζονται με μια σειρά φωνητικές οδηγίες που θα πραγματοποιήσετε μια κλήση σε ένα χρήστη ή εντοπίστε κάποιο άτομο στην εταιρεία σας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε αυτόν το χρήστη. Ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής είναι μια σειρά από φωνητικές οδηγίες ή ένα αρχείο ήχου που ακούν αντί για έναν τελεστή human κατά την κλήση σε μια εταιρεία. Ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής σας επιτρέπει να καλούντες μετακίνηση μέσω του μενού συστήματος, πραγματοποίηση κλήσεων, ή εντοπίστε τους χρήστες, χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο του τηλεφώνου (σήματος πολλαπλής Συχνότητας) ή φωνητικό εισόδων χρήση της αναγνώρισης ομιλίας.

Για να ρυθμίσετε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής για το σύστημα του τηλεφώνου στο Office 365, μεταβείτε εδώ.

Ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής τηλεφωνικό σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Μπορεί να παρέχει εταιρικό ή ενημερωτικό χαιρετισμών.

 • Το να παράσχετε προσαρμοσμένο εταιρικό μενού. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα μενού για να έχετε περισσότερα από ένα επίπεδο.

 • Παρέχει αναζήτηση καταλόγου που επιτρέπει σε άτομα που καλούν σε για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση καταλόγου της εταιρείας για ένα όνομα.

 • Επιτρέπει σε κάποιο άτομο που καλεί σε για να φτάσετε ή να αφήσετε ένα μήνυμα για ένα άτομο στην εταιρεία σας.

Γρήγορα αποτελέσματα

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτόματα συστήματα υποδοχής, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι:

 • Εταιρεία σας πρέπει να έχετε (τουλάχιστον) μια άδεια χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E3 συν Τηλεφωνικό σύστημα ή μια άδεια χρήσης του E5 για μεγάλες επιχειρήσεις.  Τον αριθμό των αδειών χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα που σας έχουν εκχωρηθεί αντίκτυπο τον αριθμό της υπηρεσίας τους αριθμούς που είναι διαθέσιμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόματα συστήματα υποδοχής. Ο αριθμός των αυτόματα συστήματα υποδοχής που μπορείτε να έχετε εξαρτάται από το αριθμού Τηλεφωνικό σύστημα και Διασκέψεις ήχου αδειών χρήσης που έχουν εκχωρηθεί στην εταιρεία σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειες χρήσης, μεταβείτε εδώ.

  Συμβουλή: Για να ανακατευθύνετε τις κλήσεις σε έναν τελεστή ή μια επιλογή μενού που βρίσκεται ένα Online χρήστη με μια άδεια χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους εταιρικής φωνητικής ή να εκχωρήσετε κλήση προγράμματος σε αυτά. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft αδειών χρήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell. Για παράδειγμα εκτέλεση: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Για να λάβετε και χρήσης τους αριθμούς χωρίς χρέωση υπηρεσία σας αυτόματα συστήματα υποδοχής, πρέπει να ρυθμίσετε πιστώσεων επικοινωνίες. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι οι επικοινωνίες πιστώσεων; και να ρυθμίσετε πιστώσεων επικοινωνίες.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αριθμών τηλεφώνου χρήστη (συνδρομητή) μπορεί να αντιστοιχιστεί σε αυτόματα συστήματα υποδοχής - μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με χρέωση υπηρεσίας ή αριθμούς χωρίς χρέωση τηλεφώνου.

Επισκόπηση δυνατοτήτων

Κλήση με βάση το όνομα

Κλήση με βάση το όνομα είναι μια δυνατότητα με ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής που είναι γνωστό ως αναζήτηση καταλόγου. Σας επιτρέπει τα άτομα που καλούν για να το αυτόματο σύστημα υποδοχής για χρήση φωνής (αναγνώριση ομιλίας) ή το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου (σήματος πολλαπλής Συχνότητας) για να εισαγάγετε ένα όνομα πλήρη ή μερική για αναζήτηση καταλόγου της εταιρείας, εντοπίστε το άτομο και, στη συνέχεια, έχουν την κλήση μεταφερθεί σε αυτά. Εάν έχετε το Skype για επιχειρήσεις Online χρήστες, δεν είναι υποχρεωτικά να έχει έναν αριθμό τηλεφώνου ή κλήση για προγράμματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά, αλλά πρέπει να έχουν Τηλεφωνικό σύστημα άδειας χρήσης για να είναι προσβάσιμος όταν κάνουν αναζήτηση με κλήση σύνδεσης με βάση το όνομα. Κλήση με βάση το όνομα ακόμα και θα μπορούν να βρείτε και να μεταφέρουν κλήσεις στο Skype για επιχειρήσεις Online τους χρήστες που φιλοξενούνται σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές πολυεθνικούς οργανισμούς.

Προσοχή: Αναπτύξεις εσωτερικής εγκατάστασης του Lync Server 2010 οι χρήστες δεν θα εμφανίζεται στον κατάλογο, όταν κάποιος πραγματοποιεί αναζήτηση για αυτές.

Μέγεθος μέγιστο καταλόγου

Υπάρχει όριο στο μέγεθος υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για την οποία υποστηρίζεται κλήσης με βάση το όνομα όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την εισαγωγή μερική ή πλήρη ονόματα ("όνομα" + "Επώνυμο", και επίσης "Επώνυμο" + "όνομα"). Ωστόσο, το μέγεθος της λίστας μέγιστο όνομα που μπορούν να υποστηρίξουν ένα μεμονωμένο αυτόματου συστήματος υποδοχής χρήση της αναγνώρισης όνομα με ομιλίας είναι 80.000 χρήστες.

Τύπος εισόδου

Μορφή αναζήτησης

Μέγιστος αριθμός χρηστών σε μια εταιρεία

Σήματος πολλαπλής Συχνότητας (καταχώρηση πληκτρολόγιο)

Μερική

"Όνομα" + Επώνυμο

Πεδία "Επώνυμο" + "όνομα"

Χωρίς όριο

Ομιλίας (Είσοδος φωνής)

Όνομα

Επώνυμο

"Όνομα" + Επώνυμο

Πεδία "Επώνυμο" + "όνομα"

80.000 χρήστες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε κλήσης με βάση το όνομα με ομιλία αναγνώριση, αλλά υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του οργανισμού σας είναι μεγαλύτερο από 80.000 χρήστες και έχετε περιορισμένη το εύρος της κλήσης με όνομα, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης εύρος, θα εξακολουθούν να λειτουργούν κλήσης με βάση το όνομα για το καλούντες χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο του τηλεφώνου , και ομιλίας θα είναι διαθέσιμος για όλα τα άλλα σενάρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εμβέλειας κλήσης για να περιορίσετε τα ονόματα που είναι προσβάσιμος, αλλάζοντας το εύρος της κλήσης με βάση το όνομα για μια συγκεκριμένη αυτόματο σύστημα υποδοχής.

Κλήση από το όνομα – καταχώρηση πληκτρολόγιο (σήματος πολλαπλής Συχνότητας)

Άτομα καλώντας μπορούν να χρησιμοποιήσουν κλήσης με βάση το όνομα για την επίτευξη τους χρήστες, καθορίζοντας είτε την πλήρη ή μερική όνομα του ατόμου που θέλουν να επικοινωνήσετε. Το καλό είναι ότι υπάρχουν διάφορες μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή του ονόματος.

Κατά την αναζήτηση καταλόγου της εταιρείας σας, άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το "0" (μηδέν) αριθμού-κλειδιού για να υποδείξετε ένα διάστημα ανάμεσα στο όνομα και επώνυμο ή τελευταία όνομα και πρώτης. Όταν τους εισάγετε το όνομα, θα ερωτηθείτε για να τερματίσετε την καταχώρηση πληκτρολόγιο με το πλήκτρο # (σύμβολο δίεσης). Για παράδειγμα, "αφού πληκτρολογήσετε το όνομα του ατόμου που προσπαθείτε να συνδεθείτε, πατήστε #". Εάν υπάρχουν πολλά ονόματα που βρίσκονται, το άτομο που καλεί θα δοθεί μια λίστα ονομάτων για να επιλέξετε από.

Άτομα να αναζητήσετε ονόματα στην εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μορφές αναζήτησης στο το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου:

Μορφή ονόματος

Τύπος αναζήτησης

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα αναζήτησης

"Όνομα" + Επώνυμο

Πλήρης

Amos0Marble #

Amos μάρμαρο

Πεδία "Επώνυμο" + "όνομα"

Πλήρης

Marble0Amos #

Amos μάρμαρο

Όνομα

Πλήρης

Amos #

Πατήστε το πλήκτρο 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο 2 για Amos Marcus

Επώνυμο

Πλήρης

Μάρμαρο #

Πατήστε το πλήκτρο 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο 2 για Mary μάρμαρο

Όνομα ή επώνυμο

Μερική

Μαρ #

Πατήστε το πλήκτρο 1 για Mary μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο 2 για Mary Ιωάννου

Πατήστε το πλήκτρο 3 για Amos Marcus

FirsName + επώνυμο

Μερική

Mar0Amos #

Πατήστε το πλήκτρο 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο 2 για Amos Marcus

Πεδία "Επώνυμο" + "όνομα"

Μερική

Mar0Am #

Πατήστε το πλήκτρο 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο 2 για Amos Marcus

Υπάρχουν αρκετές ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση για άτομα που χρησιμοποιούν ένα πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, το άτομο που θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε το κλειδί σύμβολο δίεσης (#), ενώ χρησιμοποιείται το μηδέν (0) κλειδί για ένα διάστημα μεταξύ των ονομάτων. Αν πατήσετε το πλήκτρο αστεριού (*) θα επαναληφθεί η λίστα που ταιριάζουν ονόματα για το άτομο.

Ειδική τηλέφωνο πληκτρολόγιο χαρακτήρα

Τι σημαίνει αυτό

# (σύμβολο δίεσης πλήκτρο)

Χαρακτήρες τερματισμού κατά την εισαγωγή ενός ονόματος.

0 (μηδέν)

Κενό διάστημα μεταξύ των ονομάτων.

* (αστεριού πλήκτρο)

Επαναλάβετε τη λίστα με τα ονόματα ταιριάζουν.

Κλήση με βάση το όνομα – αναγνώριση όνομα με ομιλίας

Άτομα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλους χρήστες στον οργανισμό τους χρησιμοποιώντας τους φωνή (αναγνώριση ομιλίας). Να επίσης φτάνουν από οποιονδήποτε στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory της εταιρείας με το όνομα του ατόμου που θέλουν να εντοπίσετε εκφώνηση. Χρήση ομιλίας να αναγνωρίζει ονόματα σε διάφορες μορφές, όπως "όνομα", "Επώνυμο", "όνομα" + "Επώνυμο", ή "Επώνυμο" + "όνομα".

Όταν ενεργοποιείτε την αναγνώριση ομιλίας για ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής, καταχώρηση πληκτρολόγιο του τηλεφώνου (σήματος πολλαπλής Συχνότητας) δεν θα είναι απενεργοποιημένα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο τύποι εισαγωγής. Καταχώρηση πληκτρολόγιο του τηλεφώνου δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η αναγνώριση ομιλίας σε το αυτόματο σύστημα υποδοχής.

Ως με καταχώρηση πληκτρολόγιο του τηλεφώνου, εάν βρεθούν πολλά ονόματα, το άτομο που καλεί θα εμφανιστεί μια λίστα με ονόματα για να επιλέξετε από.

Κλήση άτομα να πείτε ονόματα με τις παρακάτω μορφές:

Δώστε ένα όνομα με ομιλίας

Τύπος αναζήτησης

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα αναζήτησης

"Όνομα" + Επώνυμο

Πλήρης

Amos μάρμαρο

Amos μάρμαρο

Πεδία "Επώνυμο" + "όνομα"

Πλήρης

Μάρμαρο Amos

Amos μάρμαρο

Όνομα

Πλήρης

Amos

Πατήστε το πλήκτρο ή πείτε 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο ή πείτε 2 για Ιωάννου Amos

Επώνυμο

Πλήρης

Μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο ή πείτε 1 για Amos μάρμαρο

Πατήστε το πλήκτρο ή πείτε 2 για Βασίλη μάρμαρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορεί να χρειαστεί έως και 36 ώρες για έναν νέο χρήστη να έχει το όνομα που αναγράφονται στον κατάλογο για κλήση, όνομα με την αναγνώριση ομιλίας.

Υποστήριξη γλωσσών

Οι παρακάτω γλώσσες είναι διαθέσιμες για μετατροπή κειμένου σε ομιλία:

Αραβικά (π.χ.)

Αγγλικά (NZ)

Κορεατικά (KO)

Κινεζικά (ΗΚ)

Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου)

Νορβηγικά (ΌΧΙ)

Κινεζικά (TW)

Αγγλικά (ΗΠΑ)

Πολωνικά (PL)

Κινεζικά (ZH)

Φινλανδικά (FI)

Πορτογαλικά (BR)

Δανικά (DA)

Γαλλικά (CA)

Πορτογαλικά (PT)

Ολλανδικά (NL)

Γαλλικά (FR)

Ρωσικά (RU)

Αγγλικά (AU)

Γερμανικά (DE)

Ισπανικά (ΕΣ)

Αγγλικά (CA)

Ιταλικά (IT)

Ισπανικά (MX)

Αγγλικά (IN)

Ιαπωνικά (ΞΡ)

Σουηδικά (ΔΧ)

Αναγνώριση ομιλίας για αυτόματα συστήματα υποδοχής είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες:

Κινεζικά (ZH)

Γαλλικά (FR)

Αγγλικά (AU)

Γερμανικά (DE)

Αγγλικά (CA)

Ιταλικά (IT)

Αγγλικά (IN)

Ιαπωνικά (ΞΡ)

Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου)

Πορτογαλικά (BR)

Αγγλικά (ΗΠΑ)

Ισπανικά (ΕΣ)

Γαλλικά (CA)

Ισπανικά (MX)

Τις ακόλουθες εντολές φωνής είναι διαθέσιμες στο τις γλώσσες δεκατέσσερα (14) που υποστηρίζονται για την αναγνώριση ομιλίας:

Εντολή φωνής

Σημασία

Ναι

Ναι - αντιστοιχεί πατώντας το 1 για να επιλέξετε Ναι.

Όχι

Όχι - αντιστοιχεί πατώντας το πλήκτρο 2 για όχι.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει τη λίστα επιλογών - αντιστοιχεί πατώντας το πλήκτρο * για να επαναλάβετε τη λίστα επιλογών.

Τελεστής

Απομονωμένες χειριστή – αντιστοιχεί πατώντας το πλήκτρο 0 για "Διαχειριστής".

Κύριο μενού

Εμφανίζει τον καλούντα στο κύριο μενού από το αυτόματο σύστημα υποδοχής.

Μηδέν

Αντιστοιχεί με το 0 (από προεπιλογή, το ίδιο με "Διαχειριστής").

     Ένα   

Πατώντας το πλήκτρο 1 αντιστοιχεί.

Δύο

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 2.

Τρία

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 3.

Τέσσερις

Αντιστοιχεί σε 4 πατώντας το πλήκτρο.

Πέντε

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 5.

Έξι

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 6.

Επτά

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 7.

Οκτώ

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 8.

Εννέα

Αντιστοιχεί σε πατώντας το πλήκτρο 9.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή τελεστή

Χρήση του τελεστή για ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής είναι μια προαιρετική ρύθμιση που παρέχει το άτομο που καλεί μια επιλογή για να μιλήσετε σε μια ζωντανή άτομο.

Πλήκτρο 0 και η εντολή φωνής "Διαχειριστής" (σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται για την αναγνώριση ομιλίας) έχουν εκχωρηθεί σε τελεστή, από προεπιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε το κουμπί που προωθείται για τον τελεστή διαφορετικό κλειδί, χρησιμοποιώντας τις Επιλογές μενού.

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες ενέργειες ως τον τελεστή:

 • Skype για επιχειρήσεις Online χρήστη που έχει ένα Τηλεφωνικό σύστημα αδειών χρήσης που είναι με δυνατότητα Enterprise Voice ή έχει κλήση για προγράμματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την, ώστε το άτομο που καλεί μπορούν να αποσταλούν στο φωνητικό ταχυδρομείο. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε ένα άτομο στην εταιρεία σας και ορισμός αυτού του ατόμου κλήσεις να προωθούνται αυτόματα απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες φιλοξενούνται εσωτερικής εγκατάστασης με χρήση του Lync Server 2010 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελεστή.

 • Άλλο αυτόματο σύστημα υποδοχής που έχει ρυθμιστεί για την εταιρεία σας.

 • Οποιαδήποτε υπάρχουσα ουρά κλήσης που έχει ρυθμιστεί στην εταιρεία σας. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ουρές κλήσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ουράς κλήση τηλεφωνικό σύστημα.

Εργάσιμες ώρες και χειρισμού κλήσεων

Ώρες εργασίας έχουν οριστεί σε κάθε αυτόματου συστήματος υποδοχής. Εάν δεν ορίσετε εργάσιμες ώρες, όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες στην ημέρα θεωρούνται εργάσιμων ωρών επειδή ένα χρονοδιάγραμμα 24/7 ορίζεται από προεπιλογή. Ώρες εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν με αλλαγές στο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και όλες τις ώρες που δεν έχουν ρυθμιστεί, όπως εργάσιμων ωρών θεωρούνται μετά την ώρα κλεισίματος. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές επιλογές εισερχόμενης κλήσης χειρισμού και διαφορετικές χαιρετισμών (το οποίο είναι προαιρετικό) και και τα δύο μπορεί να οριστεί για εργάσιμων ωρών και μετά την ώρα κλεισίματος.

Κάθε αυτόματου συστήματος υποδοχής περιλαμβάνει επιλογές χειρισμού κλήσης που μπορείτε να ορίσετε:

 • Μπορείτε να έχετε την κλήση μόνο αποσύνδεση μετά χαιρετισμού.

 • Μπορείτε επίσης να:

  • Ανακατευθύνετε την κλήση στο Skype για επιχειρήσεις Online χρήστη που έχει μια άδεια χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα που έχει δυνατότητα Enterprise Voice ή έχει κλήση για προγράμματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την, ώστε το άτομο που καλεί μπορούν να αποσταλούν στο φωνητικό ταχυδρομείο. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε ένα άτομο στην εταιρεία σας και ορισμός αυτού του ατόμου κλήσεις να προωθούνται αυτόματα απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες φιλοξενούνται εσωτερικής εγκατάστασης με χρήση του Lync Server 2010 δεν υποστηρίζονται.

  • Ανακατευθύνετε την κλήση σε μια κλήση ουρά. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ουρές κλήσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ουράς κλήση τηλεφωνικό σύστημα.

  • Ανακατευθύνετε την κλήση σε άλλο, αυτόματο σύστημα υποδοχής που έχετε ορίσει.

 • Δημιουργία επιλογές μενού και αναπαραγωγή ένα μενού εντολών για το άτομο που καλεί. Για παράδειγμα: "πατήστε 1 για τις πωλήσεις, πατήστε το πλήκτρο 2 για τις υπηρεσίες. Για να μιλήσετε με τον τελεστή, πατήστε το πλήκτρο 0 οποιαδήποτε στιγμή."

Επιλογές μενού

Τηλέφωνο σύστημα αυτόματα συστήματα υποδοχής σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε οδηγίες μενού ("πιέστε το πλήκτρο 1 για τις πωλήσεις, πατήστε το πλήκτρο 2 για τις υπηρεσίες") και να ρυθμίσετε επιλογές του μενού για δρομολόγηση κλήσεων με βάση ο χρήστης επιλέγει. Ρύθμιση επιλογών μενού για ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής επιτρέπει σε μια εταιρεία να παρέχετε οδηγίες αλληλεπίδρασης για να λάβετε το άτομο στον προορισμό τους ταχύτερα, χωρίς να βασίζεστε σε έναν τελεστή human να χειρίζεται τις εισερχόμενες κλήσεις. Μενού οδηγίες μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση μετατροπής κειμένου σε ομιλία (οδηγίες που δημιουργούνται από το σύστημα) ή με την αποστολή ενός αρχείου ήχου που έχει καταγραφεί. Αναγνώριση ομιλίας χρησιμοποιεί εντολές φωνής για περιήγηση στην αυτοματοποιημένη, αλλά άτομα καλώντας επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για περιήγηση μενού.

Πλήκτρα 0 έως 9 μπορούν να αντιστοιχιστούν στο Μενού επιλογές σε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής που χρησιμοποιεί το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης. Διαφορετικά σύνολα επιλογών μενού μπορούν να δημιουργηθούν για εργάσιμων ωρών και μετά τις ώρες και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κλήση με βάση το όνομα στο παράθυρο Επιλογές του μενού. Πλήκτρα μπορεί να αντιστοιχιστεί για τη μεταφορά των κλήσεων σε:

 • Έναν τελεστή, η οποία έχει αντιστοιχιστεί σε βασικές 0 από προεπιλογή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι εκ νέου που έχουν εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο ή καταργηθεί από το μενού.

 • Μια κλήση ουρά.

 • Άλλο αυτόματο σύστημα υποδοχής. Μενού πολλών επιπέδων μπορεί να ρυθμιστεί, που δείχνει μια Επιλογή μενού σε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής σε άλλο αυτόματο σύστημα υποδοχής με το δικό της σύνολο μενού επιλογές, που ονομάζεται μια "ένθετων" αυτόματο σύστημα υποδοχής.

 • Skype για επιχειρήσεις Online χρήστη που έχει ένα Τηλεφωνικό σύστημα αδειών χρήσης που είναι με δυνατότητα Enterprise Voice ή έχει κλήση για προγράμματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την, ώστε το άτομο που καλεί μπορούν να αποσταλούν στο φωνητικό ταχυδρομείο. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε ένα άτομο στην εταιρεία σας και ορισμός αυτού του ατόμου κλήσεις να προωθούνται αυτόματα απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες φιλοξενούνται εσωτερικής εγκατάστασης με χρήση του Lync Server 2010 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Μενού επιλογές.

Το όνομα του κάθε επιλογή μενού γίνεται μια λέξη-κλειδί αναγνώρισης ομιλίας εάν έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση ομιλίας. Για παράδειγμα, οι καλούντες να πείτε "Ένα" για να επιλέξετε την επιλογή μενού αντιστοιχιστεί κλειδί 1 ή απλώς να λένε "Πωλήσεις" για να επιλέξετε την ίδια επιλογή μενού με το όνομα "Πωλήσεις".

Για να ρυθμίσετε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής και το μενού επιλογές, μεταβείτε εδώ.

Γρήγορα αριθμούς υπηρεσίας για μια αυτόματου συστήματος υποδοχής

Για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε το αυτόματα συστήματα υποδοχής, θα πρέπει να λάβετε ή να μεταφέρετε την υπάρχουσα με χρέωση ή χωρίς χρέωση υπηρεσία αριθμούς. Αφού δημιουργήσετε το με χρέωση ή τους αριθμούς τηλεφώνου υπηρεσίας χωρίς χρέωση, θα εμφανίζονται στο Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης > φωνής > αριθμούς τηλεφώνου και ο Τύπος του αριθμητικού που εμφανίζεται θα θα εμφανίζεται ως υπηρεσία – χωρίς χρέωση. Για να δείτε τους αριθμούς σας υπηρεσίας, ανατρέξτε στο θέμα γρήγορα αριθμούς τηλεφώνου υπηρεσίας για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft ή, εάν θέλετε να μεταφοράς και υπάρχοντα αριθμό υπηρεσίας, ανατρέξτε στο θέμα μεταφορά αριθμών τηλεφώνου στο Office 365.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο του Skype για επιχειρήσεις διαχείρισης για να λάβετε υπηρεσίας αριθμούς. Μεταβείτε εδώ αντί για αυτό για να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε.

Αλλαγή Αναγνωριστικό καλούντος του χρήστη για να τον αριθμό τηλεφώνου της ουράς μια κλήση

Μπορείτε να προστατεύσετε ταυτότητας ενός χρήστη, αλλάζοντας το Αναγνωριστικό καλούντος για το εξερχόμενες κλήσεις σε μια κλήση ουρά αντί για αυτό, δημιουργώντας μια πολιτική χρησιμοποιώντας το cmdlet New-CallingLineIdentity .

Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Στη συνέχεια, εφαρμόστε την πολιτική για το χρήστη που χρησιμοποιεί το cmdlet Grant-CallingLineIdentity . Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις Αναγνωριστικό καλούντος στον οργανισμό σας εδώ.

Σχετικά θέματα

Ακολουθεί τι μπορείτε να αποκτήσετε με το τηλεφωνικό σύστημα στο Office 365
Ρύθμιση κλήση προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×