Τι είναι οι Επιλογές μετάφρασης;

Η Στέλλα έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν συνάδελφο που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας της στην Ιαπωνία. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει μια παράγραφο που είναι γραμμένη στα Ιαπωνικά και θα πρέπει να μεταφράσει το κείμενο στα Αγγλικά. Ο Gerald γνωρίζει ότι το παράθυρο διαλόγου Επιλογές μετάφρασης παραθέτει τα γλωσσικά ζεύγη δίγλωσσων λεξικών που είναι διαθέσιμα για τη μετάφραση κειμένου από ή προς μια γλώσσα. Η Στέλλα διαθέτει την ελληνική έκδοση του Microsoft Office 2010 και το πακέτο γλωσσών για Ιαπωνικά στον υπολογιστή του.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετάφρασης ενός κειμένου ή εγγράφου, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου. Για να επιλέξετε τις γλώσσες εμφάνισης, συμβουλής οθόνης και βοήθειας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας στο Office. Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Μετάφραση και δεν δείτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί το κείμενο σε οποιοδήποτε από τα εργαλεία μετάφρασης, ίσως χρειαστεί να λήψη ενός πακέτου γλώσσας ή να κάνετε λήψη του προγράμματος Microsoft Translator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου", "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση, Κουμπί "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στην περιοχή Μετάφραση, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου", "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Ανοίξτε ή δημιουργήστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο κύριο σώμα του μηνύματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" στο μενού συντόμευσης.

  • Σε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, από την καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση Κουμπί "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στην περιοχή Μετάφραση, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου" (αυτή η επιλογή δεν υπάρχει στο PowerPoint), "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση, Κουμπί "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στην περιοχή Μετάφραση, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στην περιοχή Μετάφραση, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Σημείωση: Στον Publisher, εάν η εντολή Έρευνα δεν είναι διαθέσιμη, ανοίξτε ή δημιουργήστε μια δημοσίευση και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου" (αυτή η επιλογή δεν υπάρχει στο PowerPoint), "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση. Εντολή "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου", "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση. Κουμπί "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου"

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, κάντε κλικ στις Επιλογές μετάφρασης.

  Επιλογές μετάφρασης

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές "Μετάφραση εγγράφου", "Μετάφραση του επιλεγμένου κειμένου" και "Επιλέξτε τη γλώσσα της μετάφρασης", ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Mini Translator, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Mini Translator

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×