Τι είναι η Προστατευμένη προβολή;

Τα αρχεία που προέρχονται από το Internet και από άλλες ενδεχομένως μη ασφαλείς θέσεις μπορεί να περιέχουν ιούς, ιούς τύπου worm ή άλλα είδη κακόβουλου λογισμικού, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή σας. Για την προστασία του υπολογιστή σας, τα αρχεία από αυτές τις ενδεχομένως μη ασφαλείς θέσεις ανοίγονται μόνο για ανάγνωση ή σε Προστατευμένη προβολή. Χρησιμοποιώντας την Προστατευμένη προβολή, μπορείτε να διαβάσετε ένα αρχείο, να δείτε τα περιεχόμενά του και να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους.

Το άρθρο περιλαμβάνει τα εξής:

Γιατί το αρχείο ανοίγει σε Προστατευμένη προβολή;

Πώς μπορώ να κλείσω την Προστατευμένη προβολή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία, η αποθήκευση ή η εκτύπωση;

Γιατί δεν μπορώ να κλείσω την Προστατευμένη προβολή;

Εντοπίστηκε πρόβλημα με το αρχείο μου

Θέλω να αλλάξω τις ρυθμίσεις της Προστατευμένης προβολής

Επεξήγηση των ρυθμίσεων του Κέντρου αξιοπιστίας για την Προστατευμένη προβολή

Τι συμβαίνει με τα πρόσθετα στην Προστατευμένη προβολή;

Τι γίνεται με τις γραμματοσειρές cloud στην Προστατευμένη προβολή;

Γιατί το αρχείο ανοίγει σε Προστατευμένη προβολή;

Η Προστατευμένη προβολή είναι μια κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση όπου οι περισσότερες λειτουργίες επεξεργασίας είναι απενεργοποιημένες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα αρχείο ανοίγει σε Προστατευμένη προβολή:

 • Το αρχείο άνοιξε από μια θέση Internet    Όταν δείτε το μήνυμα στην Προστατευμένη προβολή που αναφέρει Αυτό το αρχείο προήλθε από μια θέση Internet και ενδέχεται να μην είναι ασφαλές. Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες., το αρχείο άνοιξε από το Internet. Τα αρχεία που προέρχονται από το Internet μπορεί να έχουν ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο ενσωματωμένο σε αυτά. Συνιστάται να επεξεργάζεστε το έγγραφο μόνο στην περίπτωση που θεωρείτε αξιόπιστα τα περιεχόμενά του.

  Προστατευμένη προβολή για θέσεις Internet

 • Το αρχείο ελήφθη ως συνημμένο στο Outlook και η πολιτική του υπολογιστή σας έχει ορίσει τον αποστολέα ως μη ασφαλή     Όταν δείτε το μήνυμα στην Προστατευμένη προβολή που αναφέρει Αυτό το αρχείο προήλθε από ένα συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδέχεται να μην είναι ασφαλές. Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες, το αρχείο ελήφθη από έναν ενδεχομένως μη ασφαλή αποστολέα.

  Προστατευμένη προβολή για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Το αρχείο ανοίχτηκε από μη ασφαλή θέση     Όταν δείτε το μήνυμα στην Προστατευμένη προβολή που αναφέρει Αυτό το αρχείο άνοιξε από μια πιθανόν μη ασφαλή θέση. Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες., το αρχείο ανοίχτηκε από ένα φάκελο που δεν είναι ασφαλής. Ένα παράδειγμα μη ασφαλούς θέσης είναι ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet".

  Προστατευμένη προβολή από μη ασφαλή θέση

 • Το αρχείο έχει αποκλειστεί από τον Αποκλεισμό αρχείων    Οι ακόλουθες εικόνες είναι παραδείγματα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Αποκλεισμό αρχείων

  Προστατευμένη προβολή από τον Αποκλεισμό αρχείων, ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί το αρχείο

  Η επεξεργασία δεν επιτρέπεται.

  Προστατευμένη προβολή από τον Αποκλεισμό αρχείων, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το αρχείο

  Η επεξεργασία επιτρέπεται.

 • Αποτυχία επικύρωσης αρχείου    Όταν δείτε ένα μήνυμα στην Προστατευμένη προβολή που αναφέρει Το Office εντόπισε ένα πρόβλημα με αυτό το αρχείο. Η επεξεργασία του ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες., η επικύρωση του αρχείου απέτυχε.

  Προστατευμένη προβολή από αποτυχία επικύρωσης αρχείων

 • Το αρχείο ανοίχτηκε στην Προστατευμένη προβολή, με χρήση της επιλογής Άνοιγμα σε προστατευμένη προβολή.     Εάν δείτε στην Προστατευμένη προβολή ένα μήνυμα που αναφέρει ότι Αυτό το αρχείο άνοιξε σε Προστατευμένη προβολή. Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες., επιλέξατε να ανοίξετε το αρχείο σε Προστατευμένη προβολή. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση της επιλογής Άνοιγμα σε Προστατευμένη προβολή:

  1. Επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα.

  3. Από τη λίστα, επιλέξτε το στοιχείο Άνοιγμα σε προστατευμένη προβολή.

Προστατευμένη προβολή επιλεγμένη από το χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι διαχειριστές μπορούν να επεκτείνουν τη λίστα ενδεχομένως μη ασφαλών θέσεων, ώστε αυτή να συμπεριλαμβάνει πρόσθετους φακέλους που επίσης θεωρούνται μη ασφαλείς.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να κλείσω την Προστατευμένη προβολή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία, η αποθήκευση ή η εκτύπωση;

Εάν πρέπει να διαβάσετε το αρχείο και δεν χρειάζεται να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να παραμείνετε σε Προστατευμένη προβολή. Εάν γνωρίζετε ότι το αρχείο προέρχεται από μια αξιόπιστη προέλευση και θέλετε να το επεξεργαστείτε, να το αποθηκεύσετε ή να το εκτυπώσετε, μπορείτε να κλείσετε την Προστατευμένη προβολή. Αφού κλείσετε την Προστατευμένη προβολή, έχετε με επιτυχία καταργήσει το άνοιγμα μόνο για ανάγνωση και το έγγραφο γίνεται πλέον αξιόπιστο.

Έξοδος από την Προστατευμένη προβολή και επεξεργασία όταν εμφανίζεται η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων

 • Στη Γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση επεξεργασίας.

Έξοδος από την Προστατευμένη προβολή και επεξεργασία όταν εμφανίζεται η κόκκινη γραμμή μηνυμάτων

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επεξεργασία οπωσδήποτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάμε να είστε προσεκτικοί και βέβαιοι ότι η προέλευση του αρχείου είναι αξιόπιστη και γνωστή σε εσάς.

Αρχή της σελίδας

Γιατί δεν μπορώ να κλείσω την Προστατευμένη προβολή;

Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε την Προστατευμένη προβολή, ο διαχειριστής ίσως έχει ορίσει κανόνες που εμποδίζουν το κλείσιμο της Προστατευμένης προβολής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή σας για να διαπιστώσετε εάν έχει εφαρμόσει τέτοιους κανόνες.

Αρχή της σελίδας

Εντοπίστηκε πρόβλημα με το αρχείο μου

Το Office εντόπισε πρόβλημα στο αρχείο σας που ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο ασφαλείας. Το άνοιγμα του αρχείου σε Προστατευμένη προβολή προστατεύει τον υπολογιστή σας και συνιστάμε να προχωρείτε στην επεξεργασία του αρχείου μόνο στην περίπτωση που θεωρείτε αξιόπιστο το πρόσωπο που σας το έστειλε και όταν το αρχείο δεν μοιάζει ύποπτο.

Γιατί εμφανίζεται αυτό το μήνυμα;

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί για ένα κακόβουλο αρχείο, το οποίο δημιουργήθηκε από έναν εισβολέα για να μολύνει τον υπολογιστή σας με ιό ή να υποκλέψει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι η επεξεργασία του αρχείου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μερικές φορές, το μήνυμα εμφανίζεται για αρχεία που έχουν υποστεί βλάβη, για παράδειγμα:

 • Ο δίσκος όπου έχει αποθηκευτεί το αρχείο μπορεί να είναι φθαρμένος ή κατεστραμμένος.

 • Το αρχείο δημιουργήθηκε ή υποβλήθηκε σε επεξεργασία με κάποιο πρόγραμμα που έχει πρόβλημα.

 • Εμφανίστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την αντιγραφή του αρχείου στον υπολογιστή σας, το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet.

 • Είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον τρόπο αναζήτησης προβλημάτων στα αρχεία από το Office. Παρόλο που προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το σημείο, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε.

Μπορώ να επεξεργαστώ το αρχείο;

Εάν το αρχείο προέρχεται από κάποιο άτομο που γνωρίζετε και θεωρείτε αξιόπιστο, μπορείτε να επιλέξετε να το επεξεργαστείτε. Ωστόσο, συνιστάμε να αποφύγετε την επεξεργασία ενός αρχείου που φαίνεται ύποπτο. Για παράδειγμα:

 • Το αρχείο προήλθε από κάποιον που δεν γνωρίζετε ή δεν εμπιστεύεστε.

 • Δεν αναμένατε να λάβετε το αρχείο.

 • Το περιεχόμενο του αρχείου φαίνεται ασυνήθιστο, για παράδειγμα, φαίνεται να είναι λογαριασμός για κάτι που ποτέ δεν αγοράσατε ή προκαλεί την εμφάνιση σφαλμάτων στον υπολογιστή σας.

Εάν το αρχείο φαίνεται ύποπτο, κλείστε το και διαγράψτε το από τον υπολογιστή σας. Συνιστάμε να μην το επεξεργαστείτε. Για επιβεβαίωση, μπορείτε να καλέσετε το άτομο που σας έστειλε το αρχείο ή να του στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα του κουμπιού Επεξεργασία οπωσδήποτε στην προβολή Backstage του Office.

Προειδοποίηση ασφαλείας, Επεξεργασία οπωσδήποτε

Ποιοι τύποι αρχείων του Office μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα επικύρωσης αρχείων;

 • Αρχεία Word 97-2003 (.doc, .dot)

 • Αρχεία Excel 97-2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Αρχεία PowerPoint 97-2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Αρχή της σελίδας

Θέλω να αλλάξω τις ρυθμίσεις της Προστατευμένης προβολής

Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή σας, πριν να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της Προστατευμένης προβολής.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Προστατευμένη προβολή.

 3. Κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Περιοχή "Προστατευμένη προβολή" του Κέντρου αξιοπιστίας

Αρχή της σελίδας

Επεξήγηση των ρυθμίσεων του Κέντρου αξιοπιστίας για την Προστατευμένη προβολή

 • Ενεργοποίηση Προστατευμένης προβολής για αρχεία των οποίων η επικύρωση απέτυχε    Η επικύρωση αρχείου σαρώνει το αρχείο για προβλήματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στη δομή του αρχείου. Η κατάργηση αυτής της επιλογής δεν απενεργοποιεί την επικύρωση αρχείων. Αντί για αυτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος για τα αρχεία που αποτυγχάνουν στη διαδικασία επικύρωσης.

 • Ενεργοποίηση Προστατευμένης προβολής για αρχεία που προέρχονται από το Internet    Το Internet θεωρείται μη ασφαλής θέση, επειδή προσφέρει πολλές ευκαιρίες για κακόβουλες επιθέσεις.

 • Ενεργοποίηση Προστατευμένης προβολής για αρχεία που βρίσκονται σε πιθανές μη ασφαλείς θέσεις    Αυτό αναφέρεται σε φακέλους στον υπολογιστή σας ή σε ένα δίκτυο που θεωρείται ασφαλές, όπως ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" ή άλλους φακέλους που έχουν εκχωρηθεί από το διαχειριστή σας.

 • Ενεργοποίηση Προστατευμένης προβολής για συνημμένα του Outlook    Τα συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προέρχονται από αναξιόπιστες ή άγνωστες προελεύσεις.

 • Ενεργοποίηση της λειτουργίας αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων    Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο θέμα Γιατί το πρόσθετό μου παρουσιάζει σφάλμα;.

Αρχή της σελίδας

Τι συμβαίνει με τα πρόσθετα στην Προστατευμένη προβολή;

Τα πρόσθετα μπορεί να εκτελούνται όταν ένα αρχείο ανοίγει σε Προστατευμένη προβολή, αλλά μπορεί να μην λειτουργούν όπως αναμένεται. Εάν τα πρόσθετα δεν εκτελούνται σωστά, επικοινωνήστε με το συντάκτη του πρόσθετου. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη μια ενημερωμένη έκδοση, η οποία είναι συμβατή με την Προστατευμένη προβολή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί το πρόσθετό μου παρουσιάζει σφάλμα;

Αρχή της σελίδας

Τι γίνεται με τις γραμματοσειρές cloud στην Προστατευμένη προβολή;

Είναι πιθανό το άτομο που σας έστειλε το έγγραφο να χρησιμοποίησε μια γραμματοσειρά cloud η οποία δεν υπάρχει στα Windows ή το Office αλλά θα πρέπει να γίνει λήψη της από το Internet την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν ισχύει αυτό και είναι μια γραμματοσειρά που δεν έχετε εγκαταστήσει ήδη, δεν θα γίνει λήψη αυτής της γραμματοσειράς ενώ είστε σε Προστατευμένη προβολή. Το Word θα προσπαθήσει να την αντικαταστήσει με μια άλλη γραμματοσειρά ώστε να έχει παρόμοια εμφάνιση. Εάν είστε σίγουροι ότι το έγγραφο είναι ασφαλές και θέλετε να το δείτε όπως σκόπευε ο συντάκτης του, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία, έτσι ώστε το Word να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει τη σωστή γραμματοσειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το Word δεν μπορέσει να βρει συμβατές γραμματοσειρές για την αντικατάσταση, μπορεί να εμφανίζονται μαύρα πλαίσια αντί για το κείμενο. Η ενεργοποίηση της επεξεργασίας προκειμένου να γίνει λήψη της σωστής γραμματοσειράς, θα πρέπει να διορθώσει το πρόβλημα.

Αρχή της σελίδας

Σχετικές πληροφορίες

Άνοιγμα εγγράφου μετά την εμφάνιση σφάλματος καταστροφής αρχείου

Έλεγχος συμβατότητας αρχείου με προηγούμενες εκδόσεις

Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×