Τι είναι αυτά τα κουμπιά και τα τρίγωνα στα κελιά μου;

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Excel, υπάρχουν πολλοί τύποι κουμπιά επιλογής και έγχρωμα τρίγωνα που μπορεί να εμφανιστεί στο ή δίπλα σε ένα κελί. Αυτά τα κουμπιά και τα τρίγωνα παρέχουν χρήσιμες εντολές και πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του κελιού και να εμφανίζονται προς το παρόν τα χρειάζεστε. Αυτό το άρθρο περιγράφει τι καθένα από αυτά τα κουμπιά και τρίγωνα σημαίνουν και πώς μπορείτε να εργαστείτε με αυτά.

Κουμπιά που ενδέχεται να δείτε στο φύλλο εργασίας σας

Τα επτά κουμπιά που μπορούν να εμφανίζονται δίπλα σε ένα κελί είναι ως εξής: Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, Επιλογές επικόλλησης, Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης, Ανίχνευση σφάλματος, Επιλογές Εισαγωγή, Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας (μόνο στο Excel 2007) και εφαρμογή Μορφοποίηση κανόνα για να.

Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης

Το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης Εικόνα κουμπιού ενδέχεται να εμφανιστούν όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού από το μικρό μπλε πλαίσιο στην περιοχή κειμένου που έχει γίνει αυτόματη διόρθωση. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια υπερ-σύνδεση ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα κελί, ενδέχεται να εμφανιστούν στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κείμενο που δεν θέλετε να διορθωθεί, μπορείτε να αναιρέσετε μια διόρθωση ή να Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή από τη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές επιλέξτε αυτόματης διόρθωσης για χρήση πεζών-κεφαλαίων, ορθογραφικό έλεγχο, και σύμβολα.

Επιλογές επικόλλησης

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Επιλογές επικόλλησης εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλογή Επικόλληση σας μετά την επικόλληση κειμένου ή δεδομένων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα που σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο για να επικολλήσετε τις πληροφορίες στο φύλλο εργασίας σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο του περιεχομένου που θα γίνει η επικόλληση, το πρόγραμμα που θα γίνει η επικόλληση και τη μορφή του κειμένου όπου θα γίνει η επικόλληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών και περιεχομένων κελιών.

Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης

Το κουμπί Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού ενδέχεται να εμφανιστούν ακριβώς κάτω από την επιλογή γέμισμα σας μετά τη συμπλήρωση κειμένου ή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία σε ένα κελί και, στη συνέχεια, σύρετε το κελί προς τα κάτω για να συμπληρώσετε τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό, ενδέχεται να εμφανιστεί το κουμπί Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για το πώς μπορείτε να συμπληρώσετε το κείμενο ή τα δεδομένα.

Οι διαθέσιμες επιλογές στη λίστα εξαρτώνται από το περιεχόμενο που κάνετε τη συμπλήρωση, το πρόγραμμα που κάνετε τη συμπλήρωση και τη μορφή του κειμένου ή των δεδομένων που κάνετε τη συμπλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Ανίχνευση σφάλματος

Εμφανίζεται το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ανίχνευση σφάλματος δίπλα στο κελί στο οποίο παρουσιάζεται ένα σφάλμα τύπου και εμφανίζεται ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού.

Αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο τιμή ανίχνευσης

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για τον έλεγχο σφαλμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους.

Επιλογές εισαγωγής

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Εισαγωγή επιλογές ενδέχεται να εμφανιστούν δίπλα στο στοιχείο που έχει εισαχθεί κελιών, γραμμών ή στηλών.

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές μορφοποίησης.

Σημείωση: Εάν δεν θέλετε αυτό το κουμπί για να εμφανίζεται κάθε φορά που εισάγετε μορφοποιημένα κελιά, γραμμές ή στήλες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στο αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους > στην περιοχή αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση > καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιών επιλογών εισαγωγής.

Εικόνα κουμπιού (μόνο για Excel 2007)

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας επιλογές ενδέχεται να εμφανιστούν δίπλα στο κείμενο που πληκτρολογείτε σε ένα κελί, όπως ένα σύμβολο μετοχής ή το όνομα ενός ατόμου.

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα των ενεργειών που μπορείτε να εκτελέσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, χρήση, και κατάργηση Έξυπνες ετικέτες.

Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε χρησιμοποιείται για να αλλάξετε τη μέθοδο πεδίου για υπό όρους μορφοποίηση δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές πεδίου.

Έγχρωμα τρίγωνα που ενδέχεται να δείτε στο φύλλο εργασίας σας

Τα τρία έγχρωμα τρίγωνα που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα κελί είναι πράσινο (τύπου σφάλμα), και κόκκινο χρώμα (comment) και μοβ (έξυπνη ετικέτα, μόνο στο Excel 2007).

Πράσινο τρίγωνο

Ένδειξη σφάλματος σε κελί

Ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ένα σφάλμα στον τύπο στο κελί. Εάν επιλέξετε το κελί, εμφανίζεται το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ανίχνευση σφάλματος. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί για μια λίστα επιλογών.

Αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο τιμή ανίχνευσης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους.

Κόκκινου τριγώνου

Ένδειξη σχολίου σε κελί

Ένα κόκκινο τρίγωνο στην επάνω δεξιά γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ότι είναι ένα σχόλιο στο κελί. Εάν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τρίγωνο, μπορείτε να προβάλετε το κείμενο του σχολίου.

Μοβ τρίγωνο (εμφανίζεται μόνο στο Excel 2007)

Ένδειξη έξυπνης ετικέτας σε κελί

Ένα μοβ τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ότι η έξυπνη ετικέτα είναι στο κελί. Εάν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τρίγωνο, εμφανίζεται το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί για μια λίστα με επιλογές έξυπνης ετικέτας.

Συμβουλή: Το χρώμα της ένδειξης τρίγωνο ελέγχου σφάλματος μπορεί να αλλάξει. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να αλλάξετε το χρώμα:

  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Τύποι.

    Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία τύποι.

  2. Στην περιοχή Έλεγχος σφαλμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί ένδειξη σφαλμάτων με τη χρήση αυτού του χρώματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα νέο χρώμα από την παλέτα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×