Τελεστής Like

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συγκρίνει μια παράσταση συμβολοσειράς σε ένα μοτίβο σε μια παράσταση SQL.

Σύνταξη

παράσταση Likeυπόδειγμα

Η σύνταξη του τελεστή Like αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

παράσταση

Παράσταση SQL που χρησιμοποιείται σε έναν όρο WHERE.

υπόδειγμα

Συμβολοσειρά ή λεκτική σταθερά συμβολοσειράς έναντι της οποίας συγκρίνεται η παράσταση.


Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να βρείτε τιμές σε ένα πεδίο που ταιριάζουν με το υπόδειγμα που ορίζετε. Ως υπόδειγμα μπορείτε να ορίσετε την πλήρη τιμή (για παράδειγμα, Like “Smith”) ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να βρείτε μια περιοχή τιμών (για παράδειγμα, Like “Sm*”).

Σε μια παράσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να συγκρίνετε μια τιμή πεδίου με μια παράσταση συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε Like “C*” σε ένα ερώτημα SQL, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις τιμές πεδίων που αρχίζουν με το γράμμα C. Σε ένα ερώτημα παραμέτρων, μπορείτε να ζητήσετε από τον χρήστη να εισαγάγει ένα υπόδειγμα για αναζήτηση.

Το παράδειγμα που ακολουθεί επιστρέφει δεδομένα που αρχίζουν με το γράμμα "Π" ακολουθούμενο από οποιοδήποτε γράμμα μεταξύ του Α και του Ζ και τρία ψηφία:

Like “P[A-F]###”

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να δοκιμάσετε παραστάσεις για διαφορετικά υποδείγματα.


Είδος αντιστοίχισης


Υπόδειγμα

Ταίριασμα
(επιστρέφει την τιμή True)

Δεν υπάρχει αντιστοιχία
(επιστρέφει την τιμή False)

Πολλοί χαρακτήρες

α*α

αα, αBα, αBBBα

αΒΓ

*αβ*

αβγ, AABB, Xαβ

αΩβ, βαγ

Ειδικός χαρακτήρας

α[*]α

α*α

ααα

Πολλοί χαρακτήρες

αβ*

αβγδεζη, αβγ

γαβ, ααβ

Μεμονωμένος χαρακτήρας

α?α

ααα, α3α, αBα

αBBBα

Μεμονωμένο ψηφίο

α#α

α0α, α1α, α2α

ααα, α10α

Περιοχή χαρακτήρων

[α-ω]

ζ, η, θ

2, &

Εκτός περιοχής

[!α-ω]

9, &, %

β, α

Δεν είναι ψηφίο

[!0-9]

A, α, &, ~

0, 1, 9

Συνδυασμός

α[!β-μ]#

Aν9, αω0, α99

αβγ, αθ0ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×