Ταξινόμηση λίστας των δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Excel, μπορείτε να ταξινομήσετε αριθμούς, κείμενο, μερικές ημέρες της εβδομάδας, μήνες ή στοιχεία από προσαρμοσμένες λίστες που δημιουργείτε. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά χρώμα γραμματοσειράς, χρώμα κελιού ή σύνολα εικονιδίων. Οι ταξινομήσεις μπορεί να κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Όταν κάνετε ταξινόμηση μιας στήλης, κάνετε αναδιάταξη των γραμμών της στήλης. Όταν κάνετε ταξινόμηση πολλών στηλών ή ενός πίνακα, μπορείτε να αναδιατάξετε συνήθως όλες τις γραμμές με βάση το περιεχόμενο από μια συγκεκριμένη στήλη.

Σημαντικό: 

 • Εάν οι στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε περιέχουν τόσο αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί όσο και αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο, οι αριθμοί δεν θα ταξινομηθούν σωστά. Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο εμφανίζονται στοιχισμένοι προς τα αριστερά αντί για δεξιά. Για να μορφοποιήσετε επιλεγμένους αριθμούς με συνέπεια, στην Κεντρική καρτέλα, στο πλαίσιο Μορφή αριθμού, επιλέξτε Κείμενο ή Αριθμός.

 • Πλαίσιο "Μορφές αριθμών"

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

  Τα δεδομένα σε γειτονικές στήλες θα ταξινομηθούν με βάση τα δεδομένα της στήλης που έχετε επιλέξει.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Αύξουσα Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης ή Φθίνουσα Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης .

  Για να ταξινομήσετε

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Με τις χαμηλότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

  Α έως το Ω

  Με τις υψηλότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

  Ω έως το Α

Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, ελέγξτε αν όλοι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί. Για παράδειγμα, οι αρνητικοί αριθμοί που εισάγονται από ορισμένα λογιστικά συστήματα αποθηκεύονται ως κείμενο.

Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά πολλές στήλες με την προσθήκη επιπέδων στα κριτήρια ταξινόμησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ταξινομήσετε μια αναφορά πωλήσεων ανά περιοχή, στη συνέχεια, ανά ημερομηνία και, στη συνέχεια, ανά πωλητή. Κάθε επίπεδο ταξινόμησης εκφράζεται με μία μόνο γραμμή στο παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση".

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του Excel, επιλέξτε Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 3. Εάν τα δεδομένα σας έχουν γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες. Αντίθετα, εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν γραμμή κεφαλίδων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στη γραμμή δίπλα στο στοιχείο Ταξινόμηση, στην περιοχή Στήλη, επιλέξτε το κενό διάστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση το χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς ή το εικονίδιο σε ένα κελί.

 6. Στην περιοχή Σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Α έως το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  Συμβουλή: Εάν δεν παρατίθεται η σειρά ταξινόμησης που θέλετε, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λίστα. Εάν η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που θέλετε δεν υπάρχει στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας για να ταξινομήσετε κατά".

 7. Εάν έχετε επιλέξει Χρώμα κελιού, Χρώμα γραμματοσειράς ή Εικονίδιο κελιού στο βήμα 5, τότε, στην περιοχή Χρώμα/εικονίδιο, κάντε κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 8. Για κάθε επιπλέον στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε βάσει ενός κριτηρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου.

  Εικονίδιο "Προσθήκη επιπέδου"

  Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις στήλες Στήλη, Ταξινόμηση με βάση, Σειρά και Χρώμα/εικονίδιο για τη νέα γραμμή.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί σε πίνακα. Για να καταργήσετε τη μορφοποίηση του πίνακα, ώστε να μπορείτε να ταξινομήσετε κατά γραμμές, στην καρτέλα Πίνακας, επιλέξτε Μετατροπή σε περιοχή.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του Excel, επιλέξτε Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 3. Εάν τα δεδομένα σας έχουν γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες. Αντίθετα, εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν γραμμή κεφαλίδων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Πατήστε Επιλογές.

 5. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στην πρώτη γραμμή, στην περιοχή Γραμμή, κάντε κλικ στον κενό χώρο δίπλα στο στοιχείο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επόμενη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε.

 7. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 8. Στην περιοχή Σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Α έως το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  Συμβουλή: Εάν δεν παρατίθεται η σειρά ταξινόμησης που θέλετε, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λίστα. Εάν η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που θέλετε δεν υπάρχει στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας για να ταξινομήσετε κατά".

 9. Για κάθε επιπλέον γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε βάσει ενός κριτηρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου.

  Εικονίδιο "Προσθήκη επιπέδου"

  Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις στήλες Γραμμή, Ταξινόμηση με βάση, Σειρά και Χρώμα/εικονίδιο για τη νέα γραμμή.

Το Excel περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες με βάση τις οποίες μπορείτε να ταξινομήσετε: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, τα επίπεδα φοίτησης στο σχολείο, όπως, πρώτο έτος, δεύτερο έτος, τρίτο έτος και τελευταίο έτος. Όταν δημιουργηθεί η προσαρμοσμένη λίστα, για να τη χρησιμοποιήσετε, στο πλαίσιο "Ταξινόμηση", στην περιοχή Σειρά, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λίστα.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τύποι και λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες λίστες .

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Πληκτρολογήστε τις τιμές για τη λίστα σας με τη σειρά που θέλετε να ταξινομήσετε, με ένα ελληνικό ερωτηματικό μεταξύ κάθε τιμής.

 4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κλείστε το πλαίσιο "Προσαρμοσμένες λίστες".

Το Excel περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες με βάση τις οποίες μπορείτε να ταξινομήσετε: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, η προηγούμενη διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, τα επίπεδα φοίτησης στο σχολείο, όπως, πρώτο έτος, δεύτερο έτος, τρίτο έτος και τελευταίο έτος.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του Excel, επιλέξτε Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 3. Εάν τα δεδομένα έχουν γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες. Αντίθετα, εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν γραμμή κεφαλίδων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην ενότητα Σειρά, επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να ταξινομήσετε βάσει ενός κριτηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης ισχύει μόνο για τη στήλη που καθορίζεται στην περιοχή Στήλη. Για να ταξινομήσετε πολλές στήλες κατά ημέρα της εβδομάδας, μήνα ή άλλη προσαρμοσμένη λίστα, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη διαδικασία "Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες" για την ταξινόμηση κάθε στήλης ξεχωριστά.

 1. Επιλέξτε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Αύξουσα Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης ή Φθίνουσα Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης .

  Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν ημερομηνίες ή ώρες που είναι αποθηκευμένες ως κείμενο ή αριθμοί και όχι ως ημερομηνίες ή ώρες. Για την αποθήκευση των αριθμών σε μορφή ημερομηνίας ή ώρας, επιλέξτε τη στήλη και, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Ημερομηνία ή Ώρα στο πλαίσιο Μορφή αριθμού.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του Excel, επιλέξτε Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 3. Στο πλαίσιο "Ταξινόμηση", επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εάν υπάρχουν κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς στη στήλη που ταξινομείτε, μπορείτε να ταξινομήσετε βάσει αυτών των χρωμάτων. Μπορείτε, επίσης, να ταξινομήσετε κατά ένα σύνολο εικονιδίων που δημιουργήθηκε με τη χρήση της μορφοποίησης υπό όρους. Επειδή δεν υπάρχει προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή τα εικονίδια, πρέπει να ορίσετε τη δική σας σειρά για κάθε λειτουργία ταξινόμησης.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του Excel, επιλέξτε Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 3. Εάν τα δεδομένα έχουν γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες. Αντίθετα, εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν γραμμή κεφαλίδων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Η λίστα μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην περιοχή Στήλη, κάντε κλικ στον κενό χώρο δίπλα στο στοιχείο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επόμενη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα κελιού, Χρώμα γραμματοσειράς ή Εικονίδιο κελιού.

 6. Στην περιοχή Χρώμα/εικονίδιο, επιλέξτε το χρώμα ή το εικονίδιο.

 7. Στην περιοχή Σειρά, επιλέξτε αν θα πρέπει το επιλεγμένο χρώμα ή εικονίδιο να είναι στο επάνω ή το κάτω μέρος της λίστας.

 8. Για κάθε επιπλέον στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε βάσει ενός κριτηρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου.

  Εικονίδιο "Προσθήκη επιπέδου"

  Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις στήλες Στήλη, Ταξινόμηση με βάση, Σειρά και Χρώμα/εικονίδιο για τη νέα γραμμή.

Σημαντικό: Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα. Η ταξινόμηση κατά μία στήλη σε μια περιοχή μπορεί να παράγει αποτελέσματα που δεν θέλετε, όπως η μετακίνηση κελιών αυτής της στήλης από τα άλλα κελιά της ίδιας γραμμής.

 1. Επιλέξτε μια στήλη σε μια περιοχή κελιών που περιέχει δύο ή περισσότερες στήλες.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί σε πίνακα. Για να καταργήσετε τη μορφοποίηση του πίνακα, ώστε να μπορείτε να ταξινομήσετε κατά μία στήλη, στην καρτέλα Πίνακας, επιλέξτε Μετατροπή σε περιοχή.

 2. Επιλέξτε τα δεδομένα στήλης που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα" του Excel, επιλέξτε "Ταξινόμηση"

 4. Στην "Προειδοποίηση ταξινόμησης" που εμφανίζεται, επιλέξτε Συνέχεια με την τρέχουσα επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση.

  Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικονίδιο αναίρεσης .

Ανάλυση δεδομένων αρχίζει με την ταξινόμηση. Μπορείτε να ταξινομήσετε κείμενο (από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (παλιότερο προς το νεότερο ή από το νεότερο προς το παλιότερο) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με προσαρμοσμένη λίστα που δημιουργείτε (όπως μεγάλο, μεσαίο και μικρό). Ή μπορείτε να ταξινομήσετε κατά μορφή, όπως χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή σύνολο εικονιδίων. Πιο συχνά, θα μπορείτε να ταξινομήσετε κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομείτε, μπορείτε να αναδιατάξετε δεδομένων σε κάποια συγκεκριμένη σειρά. Αντίθετα, όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο, μπορείτε να αποκρύψετε περιττά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα φιλτράρισμα λίστας των δεδομένων.

Όταν ταξινομείτε σε μια περιοχή κελιών, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας σας. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε εκ νέου το την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ως ένα πίνακας Excel. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, όταν κάνετε ταξινόμηση πολλών στηλών ή εάν δημιουργείτε σύνθετα κριτήρια ταξινόμησης που απαιτεί πολύ χρόνο για να δημιουργήσετε.

Όταν εφαρμόζετε εκ νέου ένα ταξινόμησης κριτήριο, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει και υπολογίζεται εκ νέου το φύλλο. Μπορεί επίσης να συμβεί εάν η περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα έχει περιείχε δεδομένα προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί.

Excel ταξινομεί τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας την παρακάτω αύξουσα σειρά ταξινόμησης: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (κενό διάστημα)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = μια b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (φύλλο σφάλματα) (κενά κελιά).

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

  Δεδομένα σε γειτονικές στήλες ταξινομούνται με βάση τη στήλη που μπορείτε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή ταξινόμησης.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να ταξινομήσετε

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Με τις χαμηλότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

  Αύξουσα

  Με τις υψηλότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

  Φθίνουσα σειρά

 4. Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, ελέγξτε αν όλοι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί. Για παράδειγμα, οι αρνητικοί αριθμοί που εισάγονται από ορισμένα λογιστικά συστήματα αποθηκεύονται ως κείμενο.

Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά πολλές στήλες με την προσθήκη επιπέδων στα κριτήρια ταξινόμησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ταξινομήσετε μια αναφορά πωλήσεων ανά περιοχή, στη συνέχεια, ανά ημερομηνία και, στη συνέχεια, ανά πωλητή. Κάθε επίπεδο ταξινόμησης εκφράζεται με μία μόνο γραμμή στο παράθυρο διαλόγου "Ταξινόμηση".

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην περιοχή Στήλη, κάντε κλικ στον κενό χώρο δίπλα στο στοιχείο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επόμενη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Στην περιοχή Σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Α έως το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  Εάν έχετε επιλέξει Το χρώμα γραμματοσειράς, Χρώμα κελιού ή Εικονίδιο κελιού στο βήμα 5, στη συνέχεια, στην περιοχή Εικονίδιο/χρώμα, κάντε κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

 7. Για κάθε στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Πατήστε Επιλογές.

 4. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

 6. Στην περιοχή γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή το κενό διάστημα δίπλα στο πλαίσιο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 8. Στην περιοχή Σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Α έως το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 9. Για κάθε γραμμή που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8.

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες που μπορείτε να ταξινομήσετε, το Excel: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, βαθμού επίπεδα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, τρίτο έτος και ανώτερων.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή τύποι και λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες λίστες   Κουμπί προσαρμοσμένης λίστας προτιμήσεων .

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις λίστας με τη σειρά που θέλετε ταξινομούνται. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το Excel περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες με βάση τις οποίες μπορείτε να ταξινομήσετε: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, η προηγούμενη διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, τα επίπεδα φοίτησης στο σχολείο, όπως, πρώτο έτος, δεύτερο έτος, τρίτο έτος και τελευταίο έτος.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην ενότητα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή της τρέχουσας σειράς ταξινόμησης, όπως από Α έως το Ω, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να ταξινομήσετε βάσει ενός κριτηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης ισχύει μόνο για τη στήλη που καθορίζεται στην περιοχή Στήλη. Για να ταξινομήσετε πολλές στήλες κατά ημέρα της εβδομάδας, μήνα ή άλλη προσαρμοσμένη λίστα, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη διαδικασία "Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες" για την ταξινόμηση κάθε στήλης ξεχωριστά.

 1. Επιλέξτε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ή Φθίνουσα.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

  Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα είναι δεν αναμενόμενο, η στήλη ενδέχεται να περιέχουν ημερομηνίες ή ώρες που έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο ή αριθμούς, όχι ως ημερομηνίες ή ώρες. Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς σε μορφή ημερομηνίας ή ώρας, επιλέξτε τη στήλη, και στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, τοποθετήστε το δείκτη σε Μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνίας ή ώρας.

Εάν υπάρχουν κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς στη στήλη που ταξινομείτε, μπορείτε να ταξινομήσετε βάσει αυτών των χρωμάτων. Μπορείτε, επίσης, να ταξινομήσετε κατά ένα σύνολο εικονιδίων που δημιουργήθηκε με τη χρήση της μορφοποίησης υπό όρους. Επειδή δεν υπάρχει προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή τα εικονίδια, πρέπει να ορίσετε τη δική σας σειρά για κάθε λειτουργία ταξινόμησης.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην περιοχή Στήλη, κάντε κλικ στον κενό χώρο δίπλα στο στοιχείο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επόμενη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα κελιού, Χρώμα γραμματοσειράς ή Εικονίδιο χρώματος.

 6. Για κάθε στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

Σημαντικό: Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα. Η ταξινόμηση κατά μία στήλη σε μια περιοχή μπορεί να παράγει αποτελέσματα που δεν θέλετε, όπως η μετακίνηση κελιών αυτής της στήλης από τα άλλα κελιά της ίδιας γραμμής.

 1. Επιλέξτε μια στήλη σε μια περιοχή κελιών που περιέχει δύο ή περισσότερες στήλες.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί σε έναν πίνακα.

 2. Επιλέξτε τα δεδομένα στήλης που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή ταξινόμησης.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 4. Στην "Προειδοποίηση ταξινόμησης" που εμφανίζεται, επιλέξτε Συνέχεια με την τρέχουσα επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση.

  Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση   Κουμπί "Αναίρεση" .

Μπορείτε να ταξινομήσετε κινεζικό κείμενο με βάση την προφορά ή τον αριθμό μολυβιών των κινεζικών χαρακτήρων.

Σημαντικό: Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες της κινεζικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων κινεζικής γλώσσας.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μια από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Για να προσθέσετε ένα άλλο κριτήρια ταξινόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, στην ενότητα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή της τρέχουσας σειράς ταξινόμησης, όπως από Α έως το Ω, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και κατόπιν κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω

  Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω.

  Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά

  Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά.

  Ταξινόμηση κατά την πληκτρολόγηση

  Στην περιοχή μέθοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση περιγράμματος.

  Ταξινόμηση κατά συλλαβογραφικής

  Στην περιοχή μέθοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Συλλαβογραφικής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης ισχύει μόνο για τη στήλη που καθορίζεται στην περιοχή Στήλη. Για να ταξινομήσετε πολλές στήλες κατά ημέρα της εβδομάδας, μήνα ή άλλη προσαρμοσμένη λίστα, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη διαδικασία "Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες" για την ταξινόμηση κάθε στήλης ξεχωριστά.

Ανάλυση δεδομένων αρχίζει με την ταξινόμηση. Μπορείτε να ταξινομήσετε κείμενο (από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (παλιότερο προς το νεότερο ή από το νεότερο προς το παλιότερο) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με προσαρμοσμένη λίστα που δημιουργείτε (όπως μεγάλο, μεσαίο και μικρό). Ή μπορείτε να ταξινομήσετε κατά μορφή, όπως χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή σύνολο εικονιδίων. Πιο συχνά, θα μπορείτε να ταξινομήσετε κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομείτε, μπορείτε να αναδιατάξετε δεδομένων σε κάποια συγκεκριμένη σειρά. Αντίθετα, όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο, μπορείτε να αποκρύψετε περιττά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα φιλτράρισμα λίστας των δεδομένων.

Όταν ταξινομείτε σε μια περιοχή κελιών, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας σας. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε εκ νέου το την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ως ένα πίνακας Excel. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, όταν κάνετε ταξινόμηση πολλών στηλών ή εάν δημιουργείτε σύνθετα κριτήρια ταξινόμησης που απαιτεί πολύ χρόνο για να δημιουργήσετε.

Όταν εφαρμόζετε εκ νέου ένα ταξινόμησης κριτήριο, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει και υπολογίζεται εκ νέου το φύλλο. Μπορεί επίσης να συμβεί εάν η περιοχή κελιών ή στήλη πίνακα έχει περιείχε δεδομένα προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί.

Excel ταξινομεί τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας την παρακάτω αύξουσα σειρά ταξινόμησης: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (κενό διάστημα)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = μια b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (φύλλο σφάλματα) (κενά κελιά).

Δείτε επίσης

Φιλτράρισμα λίστας των δεδομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×