Ταξινόμηση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ταξινόμηση δεδομένων είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης δεδομένων. Ίσως θέλετε να οργανώσετε μια λίστα ονομάτων σε αλφαβητική σειρά ή να μεταγλωττίσετε μια λίστα επιπέδου αποθήκης προϊόντων από το ανώτερο στο κατώτερο. Η ταξινόμηση δεδομένων σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τα δεδομένα σας, να οργανώσετε και να βρείτε τα δεδομένα που θέλετε και να λάβετε τελικά τις πιο αποτελεσματικές αποφάσεις.

Σημείωση: Για να βρείτε τις τιμές επάνω ή κάτω σε μια στήλη, όπως το πρώτων 10 βαθμολογίες ή τα 5 τελευταία ποσά πώλησης, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ταξινόμηση κειμένου

Ταξινόμηση αριθμών

Ταξινόμηση ημερομηνιών ή ωρών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προεπιλεγμένες σειρές ταξινόμησης

Ταξινόμηση κειμένου

Σημείωση: Ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας, για να ταξινομήσει δεδομένα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel με ταξινομημένα δεδομένα και με ένα φίλτρο εφαρμοσμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

 1. Εντοπίστε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να ταξινομήσετε με αύξουσα αλφαριθμητική σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση.

  • Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα ταξινόμηση.

Σημείωση: Η ταξινόμηση είναι χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δεν μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Θέμα: Τα δεδομένα δεν ταξινομούνται με τον αναμενόμενο τρόπο

Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει για διάφορους λόγους:

 • Εάν η στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε περιέχει αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί και αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί ταξινομούνται πριν από τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να μορφοποιήσει όλες τις τιμές ως κείμενο πριν από την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, στα δεδομένα που εισάγονται από άλλη εφαρμογή ενδέχεται να έχουν εισαχθεί κενά που προτάσσονται των δεδομένων. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να καταργήσει αυτά τα κενά πριν από την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

Ταξινόμηση αριθμών

Σημείωση: Ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας, για να ταξινομήσει δεδομένα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας του Excel με ταξινομημένα δεδομένα και με μια εφαρμογή Αυτόματου Φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

 1. Εντοπίστε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να ταξινομήσετε αριθμούς από τους μικρότερους προς τους μεγαλύτερους, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση.

  • Για να ταξινομήσετε αριθμούς από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους, κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα ταξινόμηση.

Θέμα: Τα δεδομένα δεν ταξινομούνται με τον αναμενόμενο τρόπο

Στη στήλη ενδέχεται να περιέχονται αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο και όχι ως αριθμοί. Για παράδειγμα, οι αρνητικοί αριθμοί που έχουν εισαχθεί από ορισμένα λογιστικά συστήματα ή ένας αριθμός που έχει εισαχθεί με απόστροφο (') πριν από αυτόν, αποθηκεύονται ως κείμενο. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο μετατρέπονται σε αριθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

Ταξινόμηση ημερομηνιών ή ωρών

Σημείωση: Ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας, για να ταξινομήσει δεδομένα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας του Excel με ταξινομημένα δεδομένα και με μια εφαρμογή Αυτόματου Φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

 1. Εντοπίστε μια στήλη με ημερομηνίες και ώρες.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από μια παλαιότερη προς μια μεταγενέστερη ημερομηνία ή ώρα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση.

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από μια μεταγενέστερη προς μια παλαιότερη ημερομηνία ή ώρα, κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα ταξινόμηση.

Θέμα: Τα δεδομένα δεν ταξινομούνται με τον αναμενόμενο τρόπο

Στη στήλη ενδέχεται να περιέχονται ημερομηνίες ή ώρες που είναι αποθηκευμένες ως κείμενο και όχι ως ημερομηνίες ή ώρες. Για να μπορέσει ο Excel Services να ταξινομήσει σωστά τις ημερομηνίες και τις ώρες, όλες οι ημερομηνίες και οι ώρες μιας στήλης πρέπει να είναι αποθηκευμένες με τη μορφή σειριακού αριθμού ημερομηνίας ή ώρας και όχι ως κείμενο. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ημερομηνίες ή οι ώρες που είναι αποθηκευμένες ως κείμενο μετατρέπονται σε ημερομηνίες και ώρες πριν από την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες σειρές ταξινόμησης

Σε αύξουσα ταξινόμηση, τις υπηρεσίες Excel Services χρησιμοποιεί την εξής σειρά. Σε φθίνουσα ταξινόμηση, αυτή η σειρά ταξινόμησης είναι αναστρέψιμη.

Τιμή

Σχόλιο

Numbers   

Οι αριθμοί ταξινομούνται από τον μικρότερο αρνητικό αριθμό προς τον μεγαλύτερο θετικό αριθμό.

Ημερομηνίες   

Οι ημερομηνίες ταξινομούνται από την παλαιότερη προς την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

Κείμενο   

Αλφαριθμητικό κείμενο ταξινομείται από αριστερά προς τα δεξιά, χαρακτήρα προς χαρακτήρα. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει το κείμενο "A100", τις υπηρεσίες Excel Services τοποθετεί το κελί μετά από το κελί που περιέχει την καταχώρηση "A1" και πριν από το κελί που περιέχει την καταχώριση "A11."

Το αμιγές κείμενο, καθώς και το κείμενο που περιέχει αριθμούς, αποθηκεύονται ως κείμενο και ταξινομούνται κατά την ακόλουθη σειρά:

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Απόστροφοι (') και παύλες (-) αγνοούνται, με μια εξαίρεση: εάν η μόνη διαφορά δύο κατά τα άλλα πανομοιότυπων κειμένων είναι μια παύλα, το κείμενο με την παύλα θα ταξινομηθεί τελευταίο.

Σημείωση: Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης ώστε να κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης στο Microsoft Office Excel 2007, τότε η σειρά των αλφαβητικών χαρακτήρων θα είναι η εξής: α Α β Β γ Γ δ Δ ε Ε ζ Ζ η Η θ Θ ι Ι κ Κ λ Λ μ Μ ν Ν ξ Ξ ο Ο π Π ρ Ρ σ Σ τ Τ υ Υ φ Φ χ Χ ψ Ψ ω Ω

Λογικοί    

Στις λογικές τιμές, η τιμή "FALSE" (ψευδές) τοποθετείται πριν από την τιμή "TRUE" (αληθές)

Σφάλμα   

Όλες οι τιμές σφαλμάτων, όπως οι τιμές #ΑΡΙΘ! and #ΑΝΑΦ! είναι ίσες.

Κενά κελιά   

Τόσο στην αύξουσα όσο και στη φθίνουσα ταξινόμηση, τα κενά κελιά τοποθετούνται πάντα τελευταία.

Σημείωση: Το κενό κελί είναι ένα άδειο κελί και διαφέρει από ένα κελί που περιέχει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες διαστήματος.

Σημείωση: Οι σειρές ταξινόμησης ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες Excel ταξινομούν ανάλογα με την τοπική ρύθμιση του διακομιστή, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από την τοπική ρύθμιση που υπάρχει στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαχειριστή σας ή στη Βοήθεια της Κεντρικής διαχείρισης του Microsoft Office SharePoint Server.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×