Ταξινόμηση δεδομένων σε βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ταξινόμηση δεδομένων είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης δεδομένων. Ίσως θέλετε να οργανώσετε μια λίστα ονομάτων σε αλφαβητική σειρά ή να μεταγλωττίσετε μια λίστα επιπέδου αποθέματος προϊόντων από το ανώτερο στο κατώτερο. Η ταξινόμηση δεδομένων σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τα δεδομένα σας, να οργανώσετε και να βρείτε τα δεδομένα που θέλετε και να λάβετε τελικά τις πιο αποτελεσματικές αποφάσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ταξινόμηση κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών ή ωρών

Μάθετε σχετικά με τη σειρά ταξινόμησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με ζητήματα που μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμηση

Ταξινόμηση κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών ή ωρών

 1. Εντοπίστε μια στήλη με κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες ή ώρες.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στην κεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Ταξινόμηση κειμένου

   • Για ταξινόμηση κειμένου κατά αύξουσα σειρά, επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση.

   • Για ταξινόμηση κειμένου κατά φθίνουσα σειρά, επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση.

  2. Ταξινόμηση αριθμών

   • Για να ταξινομήσετε αριθμούς από τους μικρότερους προς τους μεγαλύτερους, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση.

   • Για να ταξινομήσετε αριθμούς από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους, κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα ταξινόμηση.

  3. Ταξινόμηση ημερομηνιών ή ωρών

   • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από μια παλαιότερη προς μια μεταγενέστερη ημερομηνία ή ώρα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση.

   • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από μια μεταγενέστερη προς μια παλαιότερη ημερομηνία ή ώρα, κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα ταξινόμηση.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τις σειρές ταξινόμησης

Μια αύξουσα ταξινόμηση χρησιμοποιεί την παρακάτω σειρά. Μια φθίνουσα ταξινόμηση χρησιμοποιεί την ανάποδη σειρά.

Τιμή

Σχόλιο

Αριθμοί

Οι αριθμοί ταξινομούνται από το μικρότερο αρνητικό αριθμό προς το μεγαλύτερο θετικό αριθμό.

Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες ταξινομούνται από την παλαιότερη προς την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

Κείμενο

Το αλφαριθμητικό κείμενο ταξινομείται από τα αριστερά προς τα δεξιά, χαρακτήρα προς χαρακτήρα. Εάν ένα κελί, για παράδειγμα, περιέχει το κείμενο "A100," η ταξινόμηση τοποθετεί το κελί αυτό μετά το κελί που περιέχει την καταχώρηση "A1" και πριν από το κελί που περιέχει την καταχώρηση "A11".

Το αμιγές κείμενο, καθώς και το κείμενο που περιέχει αριθμούς, αποθηκεύονται ως κείμενο και ταξινομούνται κατά την ακόλουθη σειρά:

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Απόστροφοι (') και παύλες (-) αγνοούνται, με μια εξαίρεση: εάν η μόνη διαφορά δύο κατά τα άλλα πανομοιότυπων κειμένων είναι μια παύλα, το κείμενο με την παύλα θα ταξινομηθεί τελευταίο.

Από προεπιλογή, η ταξινόμηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τις επιλογές του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές ταξινόμησης". Τότε η σειρά των αλφαβητικών χαρακτήρων είναι η ακόλουθη: a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z.

Λογικές τιμές

Στις λογικές τιμές, η τιμή ’FALSE’ (ψευδές) τοποθετείται πριν από την τιμή ’TRUE’ (αληθές).

Τιμές σφαλμάτων

Όλες οι τιμές σφαλμάτων, όπως οι τιμές #ΑΡΙΘ! και #ΑΝΑΦ! είναι ίσες.

Κενά κελιά

Τόσο στην αύξουσα όσο και στη φθίνουσα ταξινόμηση, η ταξινόμηση τοποθετεί τα κενά κελιά πάντα τελευταία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένα κενό κελί είναι ένα άδειο κελί. Διαφέρει από ένα κελί με έναν ή περισσότερους χαρακτήρες κενού διαστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την ταξινόμηση

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα δεν ταξινομούνται σύμφωνα με τον αναμενόμενο τρόπο.

Μια κοινή αιτία είναι ότι οι τιμές δεδομένων σε μια στήλη είναι συνδυασμό και των τύπων, όπως ένα μείγμα από τους αριθμούς, κείμενο, ποσοστού και ούτω καθεξής. Ορισμένες φορές, αυτή η διαφορά δεν είναι ορατό. Για παράδειγμα, εάν "123" έχει αποθηκευτεί ως κείμενο, το μηχανισμό ταξινόμηση δεν είναι δυνατό να συγκρίνετε στον αριθμό "123".

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται ορισμένα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τις τιμές δεδομένων σε στήλες και πώς διορθώνεται το πρόβλημα.

Πρόβλημα με τις τιμές δεδομένων

Περιγραφή

Αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί και αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο.

Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί, τοποθετούνται μπροστά από τους αριθμούς που έχουν αποθηκευθεί ως κείμενο. Για να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να μορφοποιήσει όλες τις τιμές ως κείμενο πριν αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας.

Ημερομηνίες ή ώρες που είναι αποθηκευμένες ως κείμενο

Για να γίνει σωστή ταξινόμηση ημερομηνιών και ωρών, οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να έχουν αποθηκευθεί ως σειριακός αριθμός ημερομηνίας ή ώρας, και όχι ως κείμενο. Ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας πρέπει να μετατρέψει όλες τις ημερομηνίες και ώρες σε μορφές ημερομηνίας και ώρας πριν αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας.

Κενά διαστήματα μπροστά από τα δεδομένα.

Η ταξινόμηση τοποθετεί τις τιμές των οποίων προηγείται κενό διάστημα πριν από εκείνες που ξεκινούν με οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα έτσι, ώστε το όνομα " Ιωάννης" να τοποθετείται πριν από το όνομα "Ανδριάνα". Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας πρέπει να καταργήσει τα κενά διαστήματα που προηγούνται πριν αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×